Thursday, October 27, 2011

Το Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών 2011 - The Athens Boat Show 2011


Το Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας άνοιξε τις πύλες του από την 15η μέχρι και την 23η Οκτωβρίου για να φιλοξενήσει τους τελευταίους εναπομείναντες ήρωες, τους επαγγελματίες του θαλασσινού κλάδου, οι οποίοι  αποφάσισαν να πάνε ενάντια στα δεδομένα για να δώσουν παλμό την πολύ  πεσμένη αγορά τους και να ξαναζωντανέψουν το όνειρο της απόλαυσης της θάλασσας μέσα στην δύνη μιας πρωτοφανούς ύφεσης που έχει καταποντίσει τους περισσότερους τομείς της οικονομίας μας και έχει συρρικνώσει τα εισοδήματα της μεγαλύτερης μερίδας των πολιτών. The Athens Boat Show opened its gates from the 15th until the 23th of October to host the last remaining heroes, the marine professionals, who decided to fight against the odds in order to keep their sinking market afloat and to revive the dream of enjoying the sea in the turmoil of an unprecedented recession which has devastated most of the sectors of the domestic economy and has shrunk the incomes of a great majority of citizens. 


Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης και των σχετιζόμενων μ’ αυτήν παραγόντων αυτό το Σαλόνι υπέστη μια τρομακτική πτώση σε μέγεθος και συμμετοχές αντανακλώντας την μικρότερη έκταση από ποτέ αν αναλογιστεί κανείς το πως αυτό ήταν στο πρόσφατο παρελθόν. Συνεπώς, ένα μόνο υπόστεγο από τα τέσσερα του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo, όπου το Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας έλαβε χώρα, δόθηκε - και ούτε καν ολοκληρωτικά!- σε σύγκριση με το συνολικό εμβαδόν  του χώρου το 2009 και τα τρία υπόστεγα που χρησιμοποιήθηκαν το 2010 στις ίδιες εγκαταστάσεις. As a result of this situation and its related factors this Show experienced a tremendous decline in size and participation reflecting to the smallest floorplan area ever if you consider the way it used to be in the recent past. Consequently,  only one of the four halls of the Metropolitan Expo center, where the Athens Boat Show took place, was occupied - and not even!- comparing to the totally full floorplan in 2009 and the three halls used in 2010 in the same premises. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου έδωσαν οι εκθέτες ένας σημαντικός επιπρόσθετος λόγος αυτής της καθίζησης ήταν η απόλυτη στάση του οργανωτή να διατηρήσει τις τιμές για τους εκθέτες στο ίδιο επίπεδο του περυσινού έτους χωρίς περιθώρια για εκπτώσεις. Αυτό απέτρεψε πολλές εταιρείες στο να έλθουν στην εκδήλωση και ακόμα κάποιες από αυτές ακύρωσαν τις συμμετοχές τους την τελευταία στιγμή πιέζοντας την Expo One, την διοργανώτρια εταιρεία, να προβεί σε προσφορές τότε. Αλλά ήδη ήταν αργά για κάποιους επαγγελματίες να έλθουν. “ Σκεφτόμουνα να έλθω στο Σαλόνι αλλά η τιμή που μου είπαν (οι οργανωτές) ήταν η ίδια με την περυσινή” μου είπε ένας γνωστός κατασκευαστής φουσκωτών σκαφών και φίλος μου που ήταν παρών σε όλα τα προηγούμενα Σαλόνια με ένα μεγάλο περίπτερο κάθε φορά. “Την τελευταία στιγμή μου πρόσφεραν μια έκταση γύρω στα 40 τ.μ. επιπλέον αλλά τότε ήταν πολύ αργά για να ανταποκριθώ”.According to the information the participants gave me another important reason for this slump was the organizer’s rigid stance to maintain the  prices for the exhibitors at the same level as last year without considering discounts. This averted many other companies to join the event and even some of them canceled their participation the last moment forcing Expo One, the organizer, to consider offers then. But that was too late for some professionals to come. “I was considering coming at this Show but the price they (the organizer) announced me was the same as last year” told me a renown Rib manufacturer, friend of mine,  who had been present in all Shows before with a sizeable booth each time.  “Last moment  they offered me an area around 40s.m. for free but then it was too late to respond”.  


 Προσωπικά προσπάθησα να επικοινωνήσω με την Expo One για περισσότερη διευκρίνηση πάνω στο θέμα αυτό αλλά δεν βρήκα ανταπόκριση. Όμως, οι προσφορές τις τελευταίας στιγμής ευνόησαν κάποιους. Οι μεγάλοι κερδισμένοι ήταν οι δύτες οι οποίοι ήλθαν στο Σαλόνι χωρίς χρέωση εγκαθιστώντας μάλιστα μια μικρή πισίνα για να προσφέρουν δωρεάν την εμπειρία της κατάδυσης σε παιδιά προσδίδοντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην εκδήλωση. Επίσης, τα καταδυτικά κέντρα παρουσίαζαν τις εκδρομές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα τους σε δύτες και μη δύτες. 
 I personally tried to contact Expo One for more clarification on the issue but I was unable to reach them. However, the last minute offers were beneficial for some. The big gainers were the divers who joined the event for free installing a water tank to offer free diving lessons for kids enhancing a pleasant atmosphere in the event.  Also, the diving centers presented their diving trips and their training courses to divers and non divers.  Παρά την καταθλιπτική οικονομική κατάσταση, το Σαλόνι διεξήχθει ομαλά και οι περισσότεροι από τους εκθέτες δήλωσαν ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθώς κάποιοι από αυτούς προσήλθαν με πρόθεση για αγορά. Σύμφωνα με όσα άκουσα, λίγες εμπορικές πράξεις έγιναν στα μικρά σκάφη ενώ ένας αξιόλογος αριθμός επισκεπτών είναι υπό σοβαρή σκέψη να αγοράσει σκάφος μέσα στους επόμενους μήνες. Το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό περίπτερο το είχε η Bolton Marine, και ο Γιάννης Μιχαήλ μου τόνισε χαρακτηριστικά “Αυτή την φορά πήγαμε κόντρα ρέμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο περίπτερο που είχαμε ποτέ συγκρίνοντας το με όλες τις προηγούμενες συμμετοχές μας στο Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας”.


Despite the gloomy economic climate, the Show was held smoothly and most of the exhibitors were satisfied by the visitors interest as some of them proceeded with intention to buy. According to what I heard, few purchases of smaller boats took place whereas a considerable number of visitors will be thinking buying a boat in the coming months. The largest and most impressive booth was organized by Bolton Marine, the upscale Rib manufacturer and as John Michael pointed to me “This time we navigate against the stream. This is the biggest booth we ever had comparing to all our former participations in the Athens Boat Show”. Αυτό το Ναυτικό Σαλόνι αποκάλυψε και επαναπροσδιόρισε μια νέα τάση: το αξονικό σύστημα. Αυτό το σύστημα diesel είναι εύκολο στην εγκατάσταση του, έχει χαμηλή συντήρηση, είναι οικονομικό στην χρήση και δεν κοστίζει πολύ. Πρόσεξα τρία σημαντικά εγχειρήματα που ανέλαβαν η Nikita Boats, οι Αφοι Μπισκίνη (σκάφη Ποσειδών) και η Exotic Boats αντίστοιχα σε τρία συγκεκριμένα σκάφη.This Athens Boat Show unveiled and redetermined a new trend: the shaft drive system. This diesel system is easy to install, low maintenance, fuel efficient and a low cost configuration. I noticed three major projects undertaken by Nikita Boats, Biskinis  Bros (Poseidon Boats) and Exotic Boats respectively referring to three particular boats.Ακόμα δεν είμαι σε θέση να ξέρω τα στοιχεία για την συνολική κίνηση των επισκεπτών και αναμένω να δοθούν αυτά σύντομα από τους οργανωτές. Μια καλή κίνηση της Expo One και του συνδιοργανωτή φορέα ΣΕΚΑΠΛΑΣ ήταν να μειώσουν το εισιτήριο εισόδου στα 5 ευρώ για προσελκύσουν το κοινό.


I am still not in a position to know the figures concerning the visitors flow and  I am expecting from the organizer to announce them soon. A good action on behalf of Expo One and co-organizer SEKAPLAS was to lower the entrance fee to 5 euro to attract more visitors.
Ας δούμε λοιπόν τι αποκάλυψε αυτό το Σαλόνι στην κοινή θέα, πέρα από τις σχετικές δυσκολίες. 
So, lets see what this Show, no matter the hurdles,  revealed to the public eye.

Φουσκωτά Σκάφη - Rigid Inflatable Boats
Bolton MarineΟ κατασκευστής πολυτελών Ribs μετά την εταιρική του επέκταση με μια νέα συνεργασία με την οικογένεια Μουζάκη παρουσίασε 4 σκάφη. Ανάμεσα σ’ αυτά εξέθεσε τα καινούργια μοντέλα το πιο Μεσογειακό Bolton 310 Vice Open και το πιο Βόρειο Bolton 330 Hard Top. Ακόμα έχω κάποια δυσκολία να κατανοήσω ότι αυτά τα λαμπρά Ribs  είναι κατασκευασμένα 100% στην Ελλάδα.

The Greek upscale Rib manufacturer after expanding its company’s profile with the new partnership of Mousakis family presented four boats. Among them the company unveiled its newer models the more Mediterranean Bolton 310 Vice Open and more Nordic Bolton 330 Hard Top. I still have a difficulty to comprehend that these marvelous Ribs are 100% made in Greece. Αυτό το φανταστικό Rib είναι προϊόν της επιτυχής συνεργασίας της Βρετανικής κατασκευάστριας εταιρείας Bembridge Outboards και της Ελληνικής εταιρείας Next Generation Boats. O σχεδιασμός και το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής είναι βρετανικό αλλά το κατάστρωμα έχει διαφοροποιηθεί με την ελληνική παρέμβαση για να είναι πιο φιλόξενο στην τουριστική χρήση και στην διανυκτέρευση και δείχνει πιο μεσογειακό. Επίσης, η ελληνική πλευρά έχει κάνει λίγες βελτιώσεις στην γάστρα διαμορφώνοντας ένα πιο βαθύ deadrise για να βελτιώσει την απόσβεση. Επιπλέον, μια νέα έκδοση κονσόλας που ενσωματώνει τουαλέτα (αντί καμπίνας) παρουσιάστηκε δίπλα στο σκάφος.This fantastic Rib represents the fruitful cooperation between the British manufacturer Bembridge Outboards and the Greek company Next Generation Boats. The design and the most of the construction is British but the deck has been modified by the Greeks to be more accommodating for the touring and overnight and they gave it a Mediterranean look. Also, they have made some improvements in the hull shaping a steeper dearise to improve damping. Furthermore, a new console version incorporating a head (instead of cabin) was displayed next to the boat.
Motonautica Vesuviana Η Motonautica Hellas, η αντιπροσωπεία του ιταλικού οίκου στην χώρα μας, εξέθεσε το χλιδάτο Vesevus 35 FB που κινείται με ζεύγος εξωλέμβιων κινητήρων της Yamaha V8 350hp. Αυτό το ευρύχωρο Rib περιλαμβάνει δύο μεγάλους χώρους ηλιοθεραπείας, ένα ανεξάρτητο μπάνιο, μια μπροστινή καμπίνα και ένα επιπλέον χώρο διανυκτέρευσης στο πρυμνιό μέρος του.Motonautica Hellas, the Greek importer of the Italian brand, exhibited the luscious Vesevus 35 FB powered by a twin set of Yamaha V8 350hp. This spacious Rib contains two large sundecks, one separated head, a forward cabin and an extra aft cabin compartment. 
Oceanic Ribs

Η γνωστή κατασκευάστρια εταιρεία φουσκωτών σκαφών παρουσίασε το νέο της μοντέλο το Super Alter 600 ένα ελαφρύ Rib με πολύ καλή πλευστική συμπεριφορά που κινείται με κινητήρα 115-140 hp. Επίσης παρουσίασε μια έκδοση έσω έξω του μοντέλου Soda με κινητήρα Mercruiser 250hp. Αυτό το μοντέλο περικλείει μια τουαλέτα μέσα στην κονσόλα. 
The well established greek manufacturer displayed its newest model the Super Alter 600 a light weighted Rib with very good sea keeping performance , able to be powered by a 115-140 hp engine. Also they presented a sterndrive version of the Soda model powered with a 250hp Mercruiser engine. The model incorporates a head inside the console.


Viper Ribs
Μια νέα έκδοση του περυσινού μοντέλου Magnum 97 παρουσιάστηκε σε πιο σκούρους χρωματισμούς. Αυτό το Rib διακρίνεται για τον μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τον πρυμνιό καναπέ, τα δύο φαρδιά sundecks και την τουαλέτα μέσα στην κονσόλα και προσφέρεται σε πολύ ανταγωνιστική τιμή (κάτι γύρω στα 37.000 ευρώ)A new version of the last year model Magnum 97 was displayed in darker colorations. This Rib which boasts a large storage area underneath the aft bench, wide sundecks and a head inside the console is offered at a very competitive starting price (something like 37.000 euro)   Η ελληνική εταιρεία παρουσίασε τα πρόσφατα μοντέλα της. Μεταξύ αυτών το νεότερο Olympic 720 Cruiser εξοπλισμένο με ανασχεδιασμένη κονσόλα με προορισμό την τουριστική χρήση. The greek company presented its recent models. Among them the newer Olympic 720 Cruiser featured with a renewed console shape destined for touring. 

Ο Έλληνας κατασκευαστής εξέθεσε το νέο Top Line 29 - το οποίο παρουσιάστηκε ως πρεμιέρα στο περυσινό Ναυτικό Σαλόνι- κατασκευασμένο με τεχνολογία έκχυσης σε κενώ. 
The Greek manufacturer displayed the new Top Line 29 -presented as a premiere at last year Boat Show - made with infusion technology

Kormos S.A.
Το ελληνικό ναυπηγείο Κορμός Α.Ε. παρουσίασε το Commander 33 Sport Cabin, ένα Rib που συνδυάζει τις ανέσεις της καμπίνας με τους άνετους  καθιστικούς και ξαπλωτούς χώρους στο κατάστρωμα. 
The greek shipyard Kormos S.A. exhibited the Commander 33 Sport Cabin, a Rib that combines the cabin facilities with numerous sitting and laying areas on deck. 
Πολυεστερικά Σκάφη - Plastic Boats
Compass BoatsΗ ελληνική εταιρεία τα τελευταία δύο χρόνια επιχείρησε να ανακαινίσει   τα μοντέλα της και την παραγωγική της διαδικασία στοχεύοντας στις πέρα των συνόρων αγορές. Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του μοντέλου Fisher 19 πέρυσι η Compass αποκάλυψε το 170 DC, ένα πολύ λειτουργικό και ευρύχωρο για το μέγεθος του σκάφος με αισθητικά βελτιωμένη σχεδίαση. Το σκάφος είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία ενιαίου σκελετού  (Second Skin Stringer System - 4Ss) ο οποίος ενισχύει την ακαιρεότητα της δομής.


The greek firm during the last couple of years tried to innovate its model and the production process aiming at the out of the borders markets. After the successful launch of the Fisher 19 model last year, Compass revealed the 170 DC, a very functional and spacious boat for its size with an aesthetically improved design. It is built with the 4 Ss technology (Second Skin Stringer System) which strengthens its structural integrity.  Η οικογένεια Αγγελάκη ιδιοκτήτες της εταιρείας τόλμησαν να δημιουργήσουν μια εγκατάσταση αξονικού συστήματος σε ένα σκάφος 5 μέτρων και έτσι το Nikita Inboard 520 φέρει εσωλέμβια μηχανή Nanni Diesel. Ο τεχνικός υπεύθυνος της  εγκατάστασης είναι ο Δημήτρης Μανωλάκος, ένας πολύ ικανός μηχανικός, με πολύ καλή δουλεία στα αξονικά συστήματα την οποία έχω προσωπικά διαπιστώσει. Ο κινητήρας που έχει τοποθετηθεί κάτω από την κονσόλα ακουμπά σε ελαστικές βάσεις για την μείωση των κραδασμών ενώ τα τοιχώματα της κονσόλας φέρουν επένδυση από χονδρό τρισδιάστατο  υλικό για την απορρόφηση του θορύβου. Ένα flap έχει τοποθετηθεί πάνω από το πηδάλιο για να βοηθά την περιαγωγή της γάστρας. Όπως μου αποκάλυψε ο Μιχάλης Άγγελακης υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρείας ο στόχος είναι να εγκαταστήσουν αξονικά συστήματα και στα μεγαλύτερα μοντέλα.Aggelakis family the company’s owners dared to venture an inboard shaft line installation in a 5 meter boat, so that the Nikita Inboard 520 to carry a Nanni diesel engine. The person responsible for the installation is Dimitris Manolakos, a very competent engineer, with great works in this system that I have personally witnessed. The engine which has been installed underneath the console is  placed on elastic bases to reduce vibrations and the walls of the console  are covered by a thick layer of noise insulation material. There is also a flap placed above the rudder to assist trimming. As Michael Aggelakis, the company’s sales manager told me the goal is to install the shaft driven system in the bigger boats. Οι πολλοί γνωστοί κατασκευαστές και εξαγωγείς των σκαφών Ποσειδών παρουσίασαν το νέο εγχείρημα τους το Ποσειδών Classic 675 το οποίο σχεδιάστηκε για εξαγωγή στις χώρες τις βόρειας Ευρώπης. Αυτό το σκάφος που εκφράζει την ιδέα όλη η οικογένεια γύρω μαζί είναι μια ενδεικτική ενέργεια του εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας που την έχει αναδείξει ως εξαγωγέα σε μεγάλη κλίμακα. 
The renown manufacturers and exporters of Poseidon Boats displayed their new project, the Poseidon Classic 675, a shaft line driven open deck boat developed for exports in the northern European countries. This all family around concept craft is an indicative work of the company’s extrovert attitude that has boosted it as an exporter in a large scale. 


Η ανάγκη δημιουργεί την αλλαγή και η εισαγωγική εταιρεία Exotic Boats έκανε το μεγάλο βήμα να γίνει η ίδια κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στο ανερχόμενο αίτημα για μια εφαρμογή χαμηλής κατανάλωσης, φτηνής συντήρησης και μικρού κόστους ή αλλιώς για το αξονικό σύστημα. Αυτό το καμπινάτο σκάφος για το ψάρεμα που δείχνει αμερικάνικο είναι κατασκευασμένο 100% στην Ελλάδα.Necessity creates change and the import company Exotic Boats took a big step to become builder itself to address a new rising request for low consumption, low maintenance and low cost application, or else the shaft drive diesel system. This american looking cabin fishing boat is 100% made in Greece.Drago Boats- Η εξαγωγική δύναμη - The export driven company
Κανείς δεν έχει κάνει τα ελληνικά σκάφη γνωστά στις διεθνείς αγορές όσο η Drago. Αυτό έχει να κάνει με την καλή ποιότητα, την οργανωμένη παραγωγή και την πλούσια γκάμα των μοντέλων της. Απλώς θα αναφέρω αυτό: το 80% της παραγωγής εξάγεται σε πολλές χώρες. Στο Σαλόνι αυτό η Drago πρόβαλε τρία μοντέλα ανάμεσα τους το μεγαλύτερο Drago 29. Noone has made the Greek boats so known to the international markets as Drago. This is because of the good quality, the organized production and the rich range of its  models. I will just say this: 80% of Drago’s production is exported in many countries.  At this Boat Show Drago presented three models one of them the bigger Drago 29. 
Το Nireus 515, ένα σκάφος με ευρύχωρο κατάστρωμα και φαρδιά πλώρη για το ψάρεμα και την βόλτα.The Nireus 515, a spacious  deck boat with a wide bow for fishing and touring 
Άλλοι εκθέτες - Other Exhibitors
Η γνωστή κατασκευάστρια εταιρεία και εξαγωγέας ναυτιλιακού και σωστικού εξοπλισμού The well known marine and rescue equipment manufacturer and exporter
Ο προμηθευτής πρώτων υλών στα πολυμερή υλικά


The raw material for composite technology supplier 
Ο εισαγωγέας και διανομέας των ναυτιλιακών συσκευών πλοήγησης LowranceImporter and distributor of Lowrance marine equipment and navigational devices. 
O εισαγωγέας και διανομέας των κινητήρων Mercruiser και  Cummis (CMD) επίσης απέκτησε την αντιπροσωπεία της γερμανικών ηλεκτρικών κινητήρων Torqueedo. 


The importer and distributor of Mercruiser and Cummis (CMD) engines also trades the Τorqueedo electric engines in the greek market.

Hydro  Tap  Marine Engineering
Η ελληνική εταιρεία κατασκευάζει καινοτομικά συστήματα τριμαρίσματος. Το  νέο της μοντέλο 300F προορίζεται για μικρότερα σκάφη και λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα που παρέχεται από συμπιεστή που περιλαμβάνεται στο σύστημα.
The greek company manufactures innovative trimming systems. Its newer model 300F operates on compressed air provided by a  compressor integrated in the configuration.


Ο διανομέας των συσκευών και συστημάτων της Furuno The distributor of Furuno systems and devices
Η ελληνική κατασκευάστρια εταιρεία τρέιλερ και mega trailers  με έδρα κοντά στο Βόλο. The greek manufacturer of trailers and mega trailers situated near Volos. 

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...