Wednesday, March 30, 2016

Boot 2017: Στο Ξεκίνημα - On the Start


Πληροφορίες για την εγγραφή ενδιαφερόμενων για να συμμετάσχουν ως εκθέτες στη επερχόμενη Boot 2017 στο Dusseldorf. Δελτίο τύπου επισυνάπτεται. 


News about the registration for participation of exhibitors in the upcoming Boot 2017 in Dusseldorf. Press release in greek.

Monday, March 28, 2016

Karnic: Πως Φτιάχνεται - How it is Made


Έχοντας ανακηρυχτεί φιναλίστ για το βραβείο της “Καινοτομίας σε  μια Παραγωγική Διαδικασία” στην διάρκεια της έκθεσης METS το 2015, η Karnic, η γνωστή κυπριακή εταιρεία κατασκευής σκαφών, παρουσιάζει στο video αυτό την πρωτοποριακή βήμα βήμα παραγωγικής της διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ένα σκάφος Karnic συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτητικές προδιαγραφές της επιχείρησης και πληροί επιτυχώς τον ποιοτικό έλεγχο προτού αποσταλεί στον ιδιοκτήτη του ή στο αντιπρόσωπο. Το ναυπηγείο εφαρμόζει ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που επιβλέπει όλες τις κύριες φάσεις της παραγωγής όπως την διαδικασία της στρώσης του οπλισμού, τον ψεκασμό αφρώδους υλικού, την ένωση γάστρας καταστρώματος, την εγκατάσταση του εξοπλισμού μέχρι και τον τελικό ποιοτικό έλεγχο. Και βέβαια, η κατασκευή των ταπετσαριών γίνεται μέσα στην εταιρεία.


Having been nominated as a finalist for the award of “Innovation in a Production Process” durning the METS event in 2015, Karnic, the renowned Cypriot boat manufacturer demonstrates in this video the step by step innovative production process it employs to secure that a Karnic boat successfully completes the company’s strictest standards and quality control before being shipped to the owner or dealer. The boatyard uses a real time computer assisted monitor system that inspects all critical production phases such as  the lamination process, the foaming injection, the bonding of hull and deck, the equipment installations untill the final quality check. And of course the upholstery fabrication is done in house.

Friday, March 4, 2016

EVAL: Δωρεάν Δοκιμή Προπελών - Free Propeller Testing

 Η ΕΒΑΛ ο γνωστός κατασκευαστής και διανομέας ναυτιλιακών προϊόντων έχει έκανε πράξη πρόσφατα μια πρωτοποριακή ιδέα δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες της να δοκιμάζουν δωρεάν μια μεγάλη γκάμα από προπέλες της Turning Point με την οποία η ελληνική εταιρία έχει διαμορφώσει μια άριστη συνεργασία. Τα προς δοκιμή προϊόντα είναι οι 3 και 4φτερες προπέλες αλουμίνιου Hustler καθώς και οι ατσάλινες Express. Η αμερικανική εταιρεία επίσης προμηθεύει συστήματα  εξαρτημάτων αφαλού με την ονομασία Master Guard που εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση της προπέλας όταν τοποθετηθεί στην μηχανή. Οι δοκιμές μπορούν να γίνουν μέσω του δικτύου συνεργατών της ΕΒΑΛ σ’ όλη την Ελλάδα. Δελτίο τύπου ακολουθεί.
Eval the marine manufacturer and distributor has brought an innovative idea into action by offering its clients the possibility to test for free a big array of propellers made by Turning Point with which the greek company has established a successful cooperation. The products for testing are the 3 and 4 bladed aluminum propellers Hustler and Express the stainless steal ones. The american manufacturer also offers a line of Hub kit systems under the brand name Master Guard that secure the high performance of the propeller when mounted on the engine. The trials can be conducted through Eval’s retail network all around Greece.

So, if you are a boat owner in Greece all you have to do is to contact Eval to test certain propeller types and soon find out which one is the best fit for your boat!. Press release follows (Greek).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...