Thursday, November 24, 2016

Sea Ray wins award for the Best Retail Marketing Initiative


Η Sea Ray κέρδισε τον έπαινο του κατασκευαστή σκαφών για την Καλύτερη Πρωτοβουλία Λιανικού Μάρκετινγκ κατά την διάρκεια επίσημης τελετής που έγινε στο Amsterdam στις 16 Νοεμβρίου. Τα στελέχη της παρήγαγαν ένα video εικονικής πραγματικότητας (VR) βασισμένο στα χαρακτηριστικά και στις επιδόσεις της πολυτελούς σπορ σειράς SLX το οποίο είναι τραβηγμένο από την γωνία λήψης πρώτης παρατήρησης. Το video αυτό μπορεί να προβληθεί μέσω φορητών συσκευών θέασης που παρήχθησαν και διανέμονται από την Sea Ray. Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου που ακολουθεί (αγγλικά).


Sea Ray won the Boat Builder Award for the Best Retail Marketing Initiate during a formal ceremony in Amsterdam on November 16. They produced a VR video based on the characteristics and the performance of the new luxurious sport series SLX seen from first person point of view. This video can been seen through VR viewers also produced and distributed by Sea Ray. More info in the following press release. 

Thursday, November 17, 2016

METS 2016: Being there once again - Για ακόμα μια φορά εκεί


Μόλις επισκέφτηκα την METS 2016 στο Amsterdam όπου μια τεράστια γκάμα από ναυτιλιακά προϊόντα κάθε είδους εκτέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών επισκεπτών. Αυτό είναι το μέρος όπου επαγγελματίες του κλάδου κάθε ειδικότητας συναντιόνται και πολλές ομιλίες και παρουσιάσεις σε συναφή αντικείμενα λαμβάνουν χώρα. Επίσης δίνονται βραβεία σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν διαπρέψει σε σχέση με την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Φέτος ο μεγάλος νικητής ήταν το ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης της  Torqueedo που πήρε τον έπαινο αυτό. Στο επόμενο χρόνο θα παρουσιάσω περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση καθώς και κάποια από τα προϊόντα που είδα εκεί με φωτογραφικό υλικό και βίντεο.


 I just visited METS 2016 in Amsterdam where a huge assortment  of marine products of any kind were exhibited in front of a large number professional visitors. This is the place where professionals of any discipline meet and numerous lectures and presentations on relevant subjects are taken place. Also awards are given to individuals and companies that have excelled in terms of innovation, new technologies and business strategies. This year overall winner is the electric cruise pod of Torqueedo receiving the major award. In the coming time I will post more information about the exhibition and present some of the products I saw there with images and video.


Tuesday, November 8, 2016

Boston Whaler 320 Vantage

Country of Production: USA


Το πολύ γνωστό αμερικάνικο ναυπηγείο έχει παράδοση στην κατασκευή σκαφών ψαρέματος με βασικό γνώμονα τις κορυφαίες προδιαγραφές ποιότητας και το ορόσημο του αβύθιστου. Πρόσφατα όμως η Boston Whaler έχει λανσάρει την σειρά διπλής κονσόλας Vantage με στόχο να προσφέρει περισσότερο άνεση στο κατάστρωμα και περισσότερη μετατρεψιμότητα για την χρήση. Το νέο Boston Whaler 320 Vantage προχωρά ακόμα ένα βήμα μπροστά καθότι είναι σχεδιασμένο για την πολυτελή κρουαζιέρα διαθέτοντας πολλές ευκολίες στο κατάστρωμα και την δυνατότητα διανυκτέρευσης. Αλλά μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα!. Πρόκειται για ένα σκάφος ψαρέματος επίσης.


The very renowned american shipyard traditionally builds fishing boats being always adamant to the highest quality standards and the landmark of unsinkability. Recently though  Boston Whaler  has launched the dual console Vantage series aiming to offer more comfort onboard and greater versatility for the use.  The new Boston Whaler 320 Vantage takes a step further as she is designed for the luxurious cruise with many amenities on board and the possibility of overnight. But don’t be mistaken!. This is a fishing boat as well.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...