Wednesday, February 27, 2013

Boston Whaler 230 Dauntless

Country of Production: U.S.A

 Είναι πράγματι σημαντικό να μπορείς να συνδυάζεις την μετατρεψιμότητα, την πρακτικότητα και την πολυχρηστικότητα σε ένα κατάστρωμα και την ίδια στιγμή να έχεις μια γάστρα που να μπορεί να μάχεται τα κύματα και να προσφέρει μια άνετη πλεύση. Όταν βρέθηκα πίσω από το πιλοτήριο του Dauntless 230 αντιλήφθηκα ότι αυτό κατέχει όλες αυτές τις ιδιότητες δίνοντας την πεποίθηση στον ιδιοκτήτη του  ότι μπορεί να κάνει ότι θέλει στην θάλασσα με ευχαρίστηση και ασφάλεια.

It is really great when you can combine versatility, practicality and multifunctional use in a deck and at the same time having a hull able to battle the waves offering an easy ride. When I got behind the controls of the Dauntless 230 model of the  renown quality brand Boston Whaler I realized that she possesses these properties making her owner confident that he is able to do whatever in the sea with fun and safety.

 Παρόλο ότι αυτό το μοντέλο δεν είναι καινούργιο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα σκάφη του αμερικανικού ναυπηγείου και είναι εύκολο να καταλάβουμε το γιατί με την πρώτη ματιά. Το σκάφος διαθέτει ένα ανοικτό και φαρδύ κατάστρωμα προσφέροντας εύκολη διακίνηση από την πλώρη ως την πρύμνη και περιλαμβάνει μια μεγάλη μετατρέψιμη ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας στην πλώρη που εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε καθιστικό ή χώρο ενδιαίτησης ενώ οι πλάτες των καθισμάτων  της μπορούν να ανασηκώνονται  για να παρέχουν ακόμα περισσότερη άνεση. Η περιοχή αυτή περικλείεται από υψηλά περιμετρικά κάγκελα για επιπρόσθετη προστασία κατά την διάρκεια του ταξιδιού αφήνοντας ένα διάκενο μπροστά ώστε να διευκολύνεται η επιβίβαση.

 Even not very new this model is one of the most successful boats of the american shipyard and it is easy to understand why with the first glance. She boasts an open and wide deck area offering easy motion from stem to stern and features a big versatile bow sunbed which can easily be converted to dining or sitting area including the flipping up back rests for additional laying comfort. The area is  surrounded by high side rails for extra protection during the ride leaving an open space in front to facilitate the embarkation. 


 Η μεγάλη κονσόλα που συνοδεύεται με το άνετο κάθισμα διακυβέρνησης προσφέρει μια βολική θέση στον κυβερνήτη με τα όργανα, κάπως ασυνήθιστα, στο κέντρο επιτρέποντας στην ηλεκτρονική συσκευή πλοήγησης να τοποθετηθεί στη ίδια ευθεία με το τιμόνι και την πυξίδα. Το εσωτερικό της είναι αρκετά ευρύχωρο για να δεχθεί μια χημική τουαλέτα ή αντίστοιχη ναυτικού τύπου ενώ κάτω από το μπροστινό της κάθισμα μπορεί να ενσωματωθεί το δοχείο του ζωντανού. 

The large console paired with the comfortable helm seat offers a convenient driving post with the instrumentation, a bit unusually, in the center letting the option of a navigational device to be placed in alignment with the steering wheel and the compass. Its interior is spacious enough to  host a chemical or marine toilet while underneath its front seat the live well can be housed.


 Καλαμοθήκες, ποτηροθήκες και ένα φορητό ψυγείο πάγου που μπορεί να τραβηχθεί έξω από το κάθισμα διακυβέρνησης απαρτίζουν τις ευκολίες του περιβάλλοντος χώρου. Σχετικά με το τελευταίο αυτό φέρει μια πλάτη που μπορεί να πέσει μπροστά δίνοντας έτσι την δυνατότητα να καθίσει κανείς με θέα προς την πρύμνη. Όλος ο χώρος διακυβέρνησης μπορεί να σκεπαστεί κάτω από την πτυσσόμενη τέντα bimini.

 Rod keepers, cup holders and a sliding carry out cooler underneath the helm seat which features a reversible back rest offering a face to the stern seating possibility are some of the surrounding facilities. The whole helm station area can be shaded by the convertible bimini tent. 


 Ο πρυμνιός καναπές είναι τεράστιος και η πλάτη του μπορεί να πέσει προς τα κάτω αποκαλύπτοντας μια ενιαία φαρδιά επιφάνεια για τις δραστηριότητες του ψαρέματος ενώ η πρόσβαση προς το νερό είναι εύκολη και από τις δύο πλευρές του καθρέπτη. Οι αποθηκευτικές δυνατότητες είναι πολλαπλές και μεγάλες φιλοξενώντας μακριά και μεγάλα αντικείμενα και βρίσκονται κάτω από την περιοχή της πλώρης και από τον πρυμνιό καναπέ περιλαμβάνοντας επίσης τα δύο πρυμνιά ταμπούκια. Για τους οπαδούς των θαλασσίων σπορ ο στύλος του σκι μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στο τμήμα της πρύμνης. Επιπλέον, όλα τα κενά μεταξύ της γάστρας και του καταστρώματος είναι γεμισμένα με αφρώδες υλικό για να διασφαλίζεται ότι το σκάφος θα παραμένει αβύθιστο ακόμα κι όταν πλημμυρίσει τελείως με νερό. Τέλος, το σκάφος διαθέτει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα αυτοστράγγισης μέσω των δύο πλευρικών σωλήνων.

 The aft bench is huge and its back rest can flip down to uncover a wide casting area for the fishing activities while the access to the water is easy from both sides of the transom. The stowage capacities are also multiple and large able to accommodate long and big objects and exist under the bow area and the aft bench including  the two stern compartments as well. For the watersport enthusiasts the ski pole option can easily be installed in the aft section. Additionally, all hollow spaces between the hull and the deck are foam filled to assure that the boat will remain unsinkable even when fully swamped. Finally, the boat has a very efficient self drain system through the two side hoses. 
 Στην θάλασσα - At sea 

Οι συνθήκες στην θάλασσα που έφταναν ως και τα 4 Bft και ο περιορισμένος χρόνος της δοκιμής δεν μου έδωσαν την δυνατότητα να καταγράψω τα δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις του σκάφους αλλά μπόρεσα να πάρω μια καλή εικόνα της πλευστικής τους συμπεριφοράς και των δυνατοτήτων του στον χειρισμό. Η Mercury Verado 250 που ήταν δεμένη στο καθρέπτη εξοπλισμένη με μια προπέλα 21 βήματος ιντσών αποδείχθηκε μια ισχυρή κινητήριος δύναμη πλανάροντας το σκάφος σε 4’’ και φτάνοντας την ταχύτητα των 25 κόμβων από στάση σε 7.5’’. 

 The sea conditions up to 4 Bft and the short time of testing did not allow me to fully evaluate the speed performance of the boat but I took a clear picture of her seakeeping attitude and driving properties. The Mercury Verado 250 mounted in the transom and equipped with a 21 pitch propeller  proved to be a powerful source planing the boat in 4 sec and reaching the speed of 25 knots from rest in  7.5 sec.

 Η οδήγηση του σκάφους ήταν εύκολη και ευχάριστη καθώς αυτό ήταν υπάκουο και πρόθυμο στο να ακολουθεί τις εντολές του κυβερνήτη προς κάθε κατεύθυνση, ενώ μπορούσε να παίρνει κλειστές στροφές στις μεγάλες ταχύτητες χωρίς να βγαίνει από τη πορεία του. Η γάστρα του αν και όχι τόσο βαθιά ( όσο για παράδειγμα η σειρά των μοντέλων outrage της φίρμας) είναι αρκετά βαθιά για να προσφέρει καλή απόσβεση στην ταραγμένη θάλασσα με την μυτερή μύτη ικανή να ανοίγει δρόμο στα κύματα προσφέροντας μια γρήγορη και μαλακή πλεύση. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το Boston Whaler 230 Dauntless ξεπέρασε τους 39 κόμβους δίνοντας μου την πεποίθηση ότι σε μια ήρεμη θάλασσα θα μπορούσε να πιάσει αν όχι να περάσει τους 42 κόμβους.

 Steering the boat is easy and pleasant as she is responsive and   eager to take any direction the skipper chooses while she is able to perform sharp turns at higher speeds fully maintaining traction. Her hull even not so deep ( comparing for instance with the brand’s outrage models) is deep enough to offer good damping in the rougher sea with her sharp nose able to open the way through the waves and offer fast and soft ride.  It is remarkable that under those conditions the Boston Whaler 230 Dauntless exceeded the 39 knots being credited that with a calm sea she would be able to reach if not surpass the 42 knots. 


 Επίσης εκτιμώ ( εφόσον δεν έχω τα δεδομένα) ότι στις μεσαίες στροφές (4000-5000 σ.α.λ.) όπου οι ταχύτητες διακυμαίνονται από 25 ως 32 κόμβους η κατανάλωση θα είναι γύρω στο 1.5 λίτρα ανά μίλι, μια ικανοποιητική τιμή.


I estimate (since I was unable to record the data) that in the mid range (4000-5000 rpm) where the speed varies from 25 to 32 knots the consumption rate be would around 1.5 liter per n. mile, a satisfactory fuel efficient value.  


 Συμπερασματικά, βρίσκω ότι το 230 Dauntless είναι ένα πολύ ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο οικογενειακό σκάφος για τον τουρισμό, το ψάρεμα, τα θαλάσσια σπορ και την χαλάρωση με αξιοσημείωτη πλευστική συμπεριφορά και συνοδευόμενο με την βούλα της κορυφαίας ποιότητας κατασκευής του αμερικανικού οίκου που φέρει μαζί του το θρύλο του αβύθιστου.

 In conclusion, I find the 230 Dauntless a very complete multifunctional family craft for touring, fishing, water sports and leisure with remarkable seakeeping performance and coupled with the renown top construction quality of the american brand that carries the legend of unsinkability with it. 


Χαρακτηριστικά Σκάφους
Boat Specifications

Boston Whaler 230 Dauntless
Μήκος/ Length
7.16m
Πλάτος/ Beam
2.59m
Βύθισμα/ Draft
0.30m
Βάρος/ Dry Weight
1.315kg
Άτομα/ Persons
9
Μέγιστη Ιπποδύναμη/ Max Horsepower
250hp
Ελάχιστη Ιπποδύναμη/ Min Horsepower
225hp
Deadrise
16o
Δεξαμενή Καυσίμου/ Fuel Tank
299lit
Ύψος Κονσόλας/ Console Clearance
1.88m

Manufacturer: www.bostonwhaler.com

Dealer Greece: Motocraft , 48 Alimou st, Alimos 17455 Athens
Tel: +30-210-9888 288, motocraft@motocraft.gr 

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...