Sunday, February 10, 2013

Boot 2013: Η καταδυτική Έκθεση - The Dive Show

 Η καταδυτική έκθεση έλαβε χώρα στις 19-27 Ιανουαρίου κάτω από την αιγίδα του Ναυτικού Σαλονιού του Dusseldorf και φιλοξενήθηκε στο κτήριο 3 καλωσορίζοντας την διεθνή καταδυτική κοινότητα που ήλθε για να δει τα νέα προϊόντα του καταδυτικού εξοπλισμού, να μάθει για τα προγράμματα των εκπαιδευτικών οργανισμών και να πάρει πληροφορίες για τις συναρπαστικές προσφορές σχετικά με τους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Σκέφτηκα λοιπόν πόσο τυχεροί είναι οι δύτες έχοντας όλες αυτές τις δυνατότητες στην διάθεση τους και βέβαια ένοιωσα πολύ ευχαριστημένος που για ακόμα μια φορά την επισκέφτηκα.

The Dive Show took hold on 19-27 January under the auspices of Boot 2013, the Dusseldorf Boat Show and was hosted in hall 3 welcoming the international diving community who came to see the new products of diving equipment, learn about the training organizations programs and get informed about all the exciting options on the traveling destinations. I just thought how lucky the divers are having all these possibilities in front of their fingertips and once again I was glad to be there. 
 Παρόλο που το εμβαδόν ήταν ελαφρώς συρρικνωμένο φέτος αντανακλώντας κυρίως στην απώλεια των περιπτέρων  της υποβρύχιας φωτογραφίας και video, οι επισκέπτες ήταν πολλοί και όλος ο χώρος δραστήριος. Περνώντας από το πολύ επιβλητικό περίπτερο της Mares ανάμεσα σ’ ένα πλήθος προϊόντων είδα το Matrix το νέο συμπαγές υπολογιστή χεριού και διάδοχο του Nemo κυριολεκτικά στο μέγεθος ενός κανονικού ρολογιού χειρός. Αυτός ο υπολογιστής που εκτελεί όλες τις λειτουργίες στην αυτόνομη και ελεύθερη κατάδυση περιλαμβάνει μια σύνδεση PC/Mac, RGBM αλγόριθμο, πυξίδα και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενώ επιπλέον μπορεί να προγραμματιστεί για μείγματα εμπλουτισμένου οξυγόνου από 21%-99%. 

Although, the floorplan was slightly reduced this year mainly reflecting on the loss of the underwater cameras and videos booths the visitors were many and the whole area busy. Passing through the very imposing stand of Mares among a rich variety of products I looked at Matrix the new compact wrist computer and successor of Nemo literally being at the same size of a regular wrist watch. This computer which performs all functions in scuba and free diving includes a PC/Mac interface, RGBM algorithm, compass and a rechargeable battery plus it can be programmed for all  EAN mixtures from 21% to 99%.


 Περνώντας απέναντι είδα στο περίπτερο της Cressi ένα πλήθος από μάσκες, πέδιλα, στολές και καταδυτικά όργανα. Πρόσεξα ιδιαίτερα τους δύο νέους τροχήλατους σάκους τον Gargo και Moby Light.  Ο πρώτος είναι ένας υπερευρύχωρος σάκος με σκληρή εξωτερική πλάτη και πολλαπλά διαμερίσματα που κλείνουν με μεγάλα φερμουάρ. Ο δεύτερος είναι σχεδιασμένος για να αποτελεί μια  ελαφριά και εύκαμπτη τσάντα μεταφοράς του καταδυτικού εξοπλισμού χωρίς να επισύρει επιπρόσθετες χρεώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες. 

Just walking across I was in Cressi’s booth presenting a big array of masks, fins, wetsuits and diving instruments. I particularly noticed the two new wheeled bags Gargo and  Moby Light. The first is an ultra spacious bag featuring a hard external case and multiple independent compartments sealed with large zippers. The second is designed to be a light and flexible transport container able to accommodate the diving gear without drawing surcharges by the air companies.


 Η Aqualung ήταν εκεί εκθέτοντας ανάμεσα σε πολλά άλλα προϊόντα της τους ρυθμιστές Apeks, τις ευέλικτες λύσεις στην τεχνική κατάδυση και την γυναικεία σειρά που περιλαμβάνει πλήρη γκάμα προϊόντων που προσαρμόζονται καλύτερα στην φυσική μορφολογία της γυναίκας. Κατόπιν, είδα την εκπληκτική σειρά ρυθμιστών της Scubapro για όλες τις πτυχές της κατάδυσης από την τεχνική έως την καθαρά ερασιτεχνική με κελύφη δευτέρου σταδίου από μέταλλο, τιτάνιο ή πλαστικό συνδυαζόμενα με πολλαπλές επιλογές πρώτου σταδίου έκαστο.

 Aqualung was there as well showcasing among many other products its Apeks regulators, its versatile technical solutions and its feminine series comprising with a full range of products better fitted to the female morphology. Then I saw the brilliant series of Scubapro’s regulators for all aspect of diving from the technical to purely recreational with metallic, titanium and plastic second stage casing coupled with multiple first stage options each.

Όμως η μεγαλύτερη  καινοτομία έρχεται από την βασίλισσα των υπολογιστών Suunto που λανσάρισε τον DX Elastomer τον πρώτο υπολογιστή χειρός για συσκευές κλειστού κυκλώματος που ενσωματώνει λειτουργίες για trimix έως και 8 αερίων, nitrox και πυξίδα ενώ είναι συμβατός με τα πιο γνωστά μοντέλα τέτοιων συσκευών στην αγορά.


 However, the biggest innovation comes from the computer queen Suunto which has launched the DX Elastomer the first rebreather wrist computer incorporating functions for trimix to up to 8 gases, nitrox and compass while being compatible with the most known of such devices in the market. Εφόσον η κατάδυση είναι η εμπειρία της υποβρύχιας αναπνοής η καθαρότητα του αέρα είναι καθοριστική και άρα αυτή πρέπει να προέρχεται από μια αξιόπιστη πηγή. Έτσι οι βασικές γερμανικές εταιρείες κατασκευής αεροσυμπιεστών όπως η Bauer και η L&W παρουσίασαν το προϊόντα τους σχετικά με τις φορητές συσκευές και τους μεγαλύτερους σταθμούς πλήρωσης.  Αναφορικά, με τις φορητές επιλογές η πρώτη παρουσίασε τα μοντέλα της PE 100 και Mariner 320 ενώ η δεύτερη την σειρά των προϊόντων LW 100.


 Since scuba diving is a breathing underwater experience  it is critical that the air supply is clean and thus it comes from a reliable source. So, the mainstream german compressor manufacturers such as Bauer and  L&W were exhibiting their products regarding portable devices and larger filling stations. Concerning the portable options the first was showcasing its PE 100 and Mariner 320 models while the second one its range of LW 100 products.

 Επίσης, σε σχέση με την τεχνολογία πλήρωσης με nitrox η Krinnair προσφέρει ένα σύστημα συμβατό με όλους τους αεροσυμπιεστές το οποίο μπορεί να αφαιρεί την υγρασία του αέρα και να τον καθαρίζει με μια διαδικασία τριών σταδίων προτού εισέλθει στην φιάλη ενώ παράλληλα μπορεί να προετοιμάσει ένα μείγμα nitrox από 32%-40%.  


Also, in respect to  nitrox filling technology the Krinnair offers a filling system compatible with any compressor unit which is able to dehydrate and purify in a three stage process the air that enters the tank while preparing a nitrox mixture from 32% to 40%.  Μια μεγάλη μερίδα επισκεπτών ενδιαφέρθηκε για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίοι προσφέρουν μια ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων από το επίπεδο αρχαρίου ως και τα επαγγελματικά πτυχία και καθιστούν την μάθηση της κατάδυσης πιο απολαυστική και ασφαλή. Οι PADI, SSI ,VDST ήταν εκεί για να δώσουν κάθε πληροφορία στους δύτες ενώ η DAN ο πάροχος ασφαλιστικών και ιατρικών υπηρεσιών ήταν επίσης παρών δηλώνοντας ότι η κατάδυση είναι ακόμα ασφαλέστερη.


A big share of visitors were attracted by the training organizations which offer  full scale  diver programs form beginner level to professional certificates and make diving learning more enjoyable and safer. PADI, SSI, VDST were there to provide every piece of information to divers while DAN the international insurance and medical service provider was also present to declare that diving is even safer. 


 Και βέβαια η απόλαυση και η χαρά της κατάδυσης είναι τα ταξίδια στους πανέμορφους και μαγευτικούς προορισμούς. Μια μεγάλη περιοχή του εμβαδού ήταν δοσμένη στον καταδυτικό τουρισμό και πολλά καταδυτικά κέντρα, γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικοί οργανισμοί από διάφορες χώρες όπως οι εξωτικές Μαλδίβες, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Αίγυπτος και οι κοντινότεροι νοτιοευρωπαϊκοί προορισμοί όπως η Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Κροατία και Τουρκία ήταν εκεί για να δελεάσουν τους δύτες με τα ταξιδιωτικά τους πακέτα.

 And of course the fun and joy of diving is to travel in wonderful and magical destinations. A big area in this floorplan was devoted to the diving tourism and many diving centers, agencies, resorts, tourist organizations from various countries such as the exotic Maldives, Philippines, Indonesia, Egypt and the closer south European nations as Italy, Malta, Spain,Croatia and Turkey were there to lure divers with their traveling packages.


Ήταν πραγματικά πολύ απογοητευτικό για μένα να δω για ακόμα μια φορά την παντελή απουσία της χώρας μας είτε ως επαγγελματιών, εταιρειών ή εκπροσώπων. Κάποτε στο παρελθόν συναντούσα κάποιους γνωστούς μου εκεί και τα λέγαμε φιλικά με ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ. Τώρα πια ούτε καφέ δεν πίνω εκεί!. Και βέβαια πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για τον καταδυτικό τουρισμό της χώρας μας εφόσον δεν είναι κανείς εκεί για να περάσει το μήνυμα στην πιο πληθυσμιακή έκθεση στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα είναι ένας ενεργός καταδυτικός προορισμός.


 It was really big disappointment to me to witness once again the total absence of any Greek professional, company or representative. Once in the past I used to meet few pals there and share a friendly talk with a nice cup of coffee. Now no coffee for me there anymore!. And of course what a big loss for our diving tourism since no one is there to pass the message to the most populous show in Europe that Greece is an active diving destination. 
No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...