Friday, February 18, 2011

Capi2: Νέο Σύστημα Ισχύος- Innovative Power SystemΤι κάνει την ναυσιπλοΐα πιο ασφαλή; Ουσιαστικά δύο βασικοί παράγοντες: να έχεις τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές στο σκάφος σου και να μπορείς να τις ελέγχεις με τον καλύτερο τρόπο. Το σύστημα κατανομής ισχύος της Capi2 μας δίνει την δυνατότητα να συνδέουμε όλες τις συσκευές, τα περιφερειακά και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του σκάφους μας σε ένα κοινό πάνελ ελέγχου βασιζόμενο στην (ενσύρματη) τεχνολογία Can Bus για γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τη κατάσταση τους  και ότι λειτουργούν σωστά.What makes navigation safer?. Clearly speaking there are two major factors: to have all the necessary navigational devices installed in your boat and be able to monitor them in the best possible way. The power distribution system Capi2 offers us the possibility to integrate the navigational devices, the instruments and the electric parts of the boat in a platform  with a control panel based in the Can Bus technology allowing us to monitor the exact status of each device. 


 Το Capi2 που είναι το ακρώνυμο για το Communication And Power In 2 (wires) βασίζεται σ’ ένα εξελιγμένο λογισμικό που ελέγχει το ηλεκτρικό σύστημα των 12-24V και 110-220V αντικαθιστώντας τις “παραδοσιακές” καλωδιώσεις. Επίσης, είναι εύκολο στην εγκατάσταση του και αφορά κατανομή κατά σειρά και εφάπαξ τοποθέτηση.  Συγκεκριμένα, μόλις περαστούν τα καλώδια τμηματικές συσκευές ισχύος (electronic power modules) τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία στην διαδρομή των καλωδίων οι οποίες τροφοδοτούν με ρεύμα τις συσκευές, τα όργανα και τα φώτα (ηλεκτρικά συστήματα).
Capi2 which stands for the acronym of Communication And Power In 2 (wires) is based in a software that electronically controls the 12-24V and 110-220V power system replacing the traditional cable looms. Further, it is really ease to install and maintain and is meant both for serial production and one time build in.  Once the  cable looms are placed inside the boat several nodes [electronic power modules] are installed on these cables and they supply the power for the lights, instruments and pumps.

Μέσα σε κάθε  συσκευή ισχύος υπάρχει ένα chip που επικοινωνεί με το πάνελ ελέγχου ή την οθόνη αφής του Capi2 δίνοντας στο κυβερνήτη την ακριβή κατάσταση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών. Η οθόνη αφής μπορεί να είναι και το ipad.

A chip inside each node communicates with the Capi2 control panel or Touch Screen and gives the skipper the exact status of all electronic devices. An ipad can also be used as a Touch Screen option.
Το Capi2 δίνει την δυνατότητα ευελιξίας στο σχεδιασμό των εντολών και μπορεί να αναλαμβάνει πολύπλοκα καθήκοντα. Έτσι μπορούμε να προγραμματίσουμε με το πάτημα ενός κουμπιού πότε θα ανάψουν τα εξωτερικά φώτα του σκάφους και για πόσο διάστημα θα παραμείνουν ανοικτά μετά να σβήσουμε τα εσωτερικά φώτα και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για άλλες παρόμοιες δευτερεύουσες λειτουργίες.

The  Capi2 power system offers flexibility in initiating commands and can be programmed to carry out complex tasks. This allows us to program it by a single button push when to switch on the deck lights and for a specified time interval, then switch off interior lights and   we can do the same for any other non-essential functions.
 Πια είναι τα  οφέλη;

·        Εύκολο και γρήγορο στην εγκατάσταση του
·        Εύκολο στην λειτουργία του και στην χρήση του
·    Μπορεί να προγραμματιστεί για να στέλνει μηνύματα σε επείγοντα περιστατικά και να συνδεθεί με κινητά τηλέφωνα εξελιγμένου λογισμικού (smartphones) με ipad ή/και PC
·    Εύκολο στην σύνδεση του με κάμερες παρακολούθησης, όργανα ελέγχου των ρεζερβουάρ και μπαταριών,  όργανα χειρισμού, μετρητές θερμοκρασίας, ανεμολόγια,GPS, πυξίδες.
·    50% λιγότερη συνδεσμολογία που σημαίνει λιγότερη πολυπλοκότητα, γρηγορότερος χρόνο εγκατάστασης και λιγότερα υλικά
·    Λειτουργία αμέσου υποστήριξης. Η εταιρεία επεμβαίνει στο σύστημα και αλλάζει τις ρυθμίσεις του
·    Χρήση κοινών διακοπτών δίνοντας την δυνατότητα για χρονοδιακόπτες και επιλογή έντασης στα φώτα
·    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον φωτισμό κατά την έξοδο σου από το σκάφος  και να σβήσεις τα  φώτα αυτόματα όταν δεν βρίσκεσαι πλέον στο σκάφος.
·    Όλος ο εξοπλισμός έχει ψηφιακές ηλεκτρικές ασφάλειες γεγονός που αυξάνει την ασφάλεια στο σκάφος.

What are the benefits?

·      Plug and play system means faster and more efficient installation
·  Capi2 is easy to operate and gives you total control over all on-board equipment
·  Can be programmed to send text messages in emergencies and allows direct contact via a Smartphone, iPad and/or PC
·  Easy integration of CCTV, tank and battery monitoring, security, speedometers, temperature and wind-speed readouts, GPS and compass
·  50% less cabling provides additional advantages, such as a large reduction in installation time and materials
·  Capi2 helpdesk function; logging into the Capi2 system and changing the setup if necessary
·  Use universal switches and assign dimmer or timer functions to lighting
·  Leave your boat feeling safer and let the lights switch off automatically only when you are no longer on board
·  Because all installed equipment is digitally fused, the Capi2 increases general safety on board
Το Capi2 έχει αναπτυχθεί από την Ολλανδική/Σουηδική εταιρεία Capi2 Nederland BV που εδρεύει στην Ολλανδία η οποία εφοδιάζει στους καταναλωτές και στους εμπόρους μια μεγάλη γκάμα από ηλεκτρολογικά προϊόντα όπως τμήματα ισχύος, κονσόλες, ασφαλιοθήκες, καλωδιώσεις καθώς και την εγκατάσταση του λογισμικού.

This power distribution system has been developed by the Dutch/Swedish company Capi2 Nederland BV based in The Netherlands which supplies the end users and wholesalers with a broad range of products, including power and sensor modules, circuit breakers, panels, Light Control Modules, touch screens, fuse boxes, cabling and offers installation of software.

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...