Thursday, February 3, 2011

Mostro Spirit 550: Η Δοκιμή - The Test

Country of Production: Greece

Πόσο πολύ μπορείς να μικρύνεις ένα σκάφος αλλά από την άλλη μεριά να διατηρήσεις όλες τις προβλεπόμενες ανέσεις και ευκολίες ενός Rib-Cruiser; Λοιπόν, η Mostro το κατόρθωσε κατεβαίνοντας στα 5.70 μέτρα κατασκευάζοντας μια πρωτοποριακή  μινιατούρα των σύγχρονων μεγάλων καμπινάτων φουσκωτών επιτυγχάνοντας ένα ασυναγώνιστο επίπεδο ευρυχωρίας και λειτουργικότητας για την διανυκτέρευση. Αυτό κι αν είναι επίτευγμα!

How far can you go downsizing a boat but on the other hand maintaining all of the expected  facilities and conveniences of a Rib-cruiser?  Well, Mostro did it going down to 5.70 meters   building a innovative miniature of the contemporary oversized cabin Ribs succeeding a unprecedented level of spaciousness and functionality for the overnighting. This  is a real achievement!Πατήστε για να δείτε το videο full screen (επιλέξτε HD)
Click below to watch the video full screen (choose HD) Παρόλο που το Mostro 550 μοιάζει με το μεγαλύτερο αδελφάκι του το Vendetta 7.80 αποτελεί αμιγώς ένα διαφορετικό εγχείρημα. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί ένα σκάφος που να ανταποκρίνεται στο “πνεύμα της εποχής” απευθυνόμενο στην δύσκολη οικονομική κατάσταση του θαλασσινού κλάδου και της χώρας επιδιώκοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα άνεσης στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Απλά σκεφτείτε ότι η τιμή εκκίνησης είναι τα 15.000 ευρώ. Αυτό δίνει την δυνατότητα στο ιδιοκτήτη να αγοράσει το σκάφος με το επίπεδο εξοπλισμού που θέλει και να πληρώσει αυτό που πραγματικά χρειάζεται χωρίς να χρεωθεί με τα επιπλέοντα που δεν του είναι απαραίτητα. 
 Even though Mostro Spirit 550 resembles her bigger sister Vendetta 7.80 she constitutes a purely different project. The idea behind was to built a boat that corresponds to the “spirit of our times” addressing the financially strenuous situation of the marine industry and the domestic economy pursuing the highest attainable levels of on board comfort at the lowest possible budget. Just consider that the starting price is 15.000 euro!. This gives the option to the owner to buy the boat with the level of equipment of his choice and pay for what he really needs without being charged for extras that he does not require. 

Πράγματι, οι άνθρωποι που στελεχώνουν την Mostro ήξεραν πως να ανταποκριθούν σ’ αυτή την πρόκληση. Η εταιρεία κατέχει σχεδόν μια εμπειρία 30 ετών και έχει ήδη κατασκευάσει γύρω στα 6.000 σκάφη σε διάφορα μεγέθη και κατηγορίες και επομένως διαθέτει την υποδομή και τεχνογνωσία για να προσφέρει τις επιθυμητές λύσεις και να κρατήσει το όνειρο ζωντανό για την πλειονότητα των φίλων της θάλασσας. Έτσι, η εταιρεία κατέληξε σ’ ένα ευφυές σχεδιασμό που εκμεταλλεύεται και το τελευταίο τετραγωνικό εκατοστό. 
Πατήστε εδώ για να δείτε το Mostro Spirit 550 στην παγκόσμια πρεμιέρα στο Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας In deed the people staffing Mostro knew how to meet this challenge. The company holds  an almost 30 year long experience and has already produced around 6.000 boats at various sizes and categories and thus possesses the infrastructure and know-how to offer the desirable solutions and keep the dream alive for most of the sea fans. So, they came up with a brilliant design that uses efficiently even the last square centimeter.
Click here to watch Mostro Spirit 550 at her world debut in Athens Boat Show 
 Όμως, ένα σκάφος αυτού του είδους δεν πρέπει να είναι μόνο ευρύχωρο και άνετο στο κατάστρωμα του αλλά ταυτόχρονα να ταξιδεύει ομαλά ακόμα και σε πιο ταραγμένη θάλασσα. Για τον λόγο αυτό η Mostro προσάρτησε στο νέο σκάφος την καλά δοκιμασμένη γάστρα του Offshore 5.81 μοντέλου της που χαρακτηρίζεται από τα τρία ευθύγραμμα παρατροπίδια που σχηματίζονται χαμηλά και κοντά στην δίεδρο και από το διπλό chine που διαμορφώνεται ακριβώς κάτω από τους αεροθαλάμους για να παρέχει περισσότερη υποστήριξη στην πλεύση. Αυτή η γεωμετρία της γάστρας ευνοεί το γρήγορο πλανάρισμα, την ευστάθεια στην πλεύση και την απόσβεση. 
Πατήστε εδώ για να δείτε το Mostro Spirit 550 στα πρώτα στάδια της παραγωγής του.
 However, a boat of this kind should not only be spacious and comfortable in the deck but also must be a smooth traveler even at choppy and wavy sea conditions. For this reason Mostro has dressed the new model with the well tested deep hull of the Offshore 5.81 which is characterized by the intense V going all the way up to the transom, the three straight lined spray rails shaped low and close to the dihedral and the double chines formed just below the tubes to offer further support at the ride. This hull geometry enhances the faster planing, the form stability and the cushioning of impact.
Click here to watch Mostro Spirit 550 at her first production stages.

Στο κατάστρωμα - On board Άφθονος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το πρυμνιό καναπέ 
 Ample storage space underneath the aft bench
 Φαρδύς και ανεμπόδιστος διάδρομος που οδηγεί στη προεξέχουσα πλατφόρμα όπου η τηλεσκοπική σκαλίτσα μπάνιου διευκολύνει την κίνηση προς και από το νερό.
Wide and clear aft passage way leading all the way to the extended platform where a telescopic path ladder facilitates to the motion to and from the water.
Ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κατάστρωμα που μπορεί να χρησιμεύσει εναλλακτικά ως ψυγείο πάγου. 
An additional storage under the deck which can be used as ice box as well.
 Ο πρυμνιός καναπές πέφτει προς τα πίσω τελείως για να διαμορφώσει ένα δεύτερο ευρύχωρο χώρο ηλιοθεραπείας στο πίσω μέρος του σκάφους.
The aft bench’s back rest tilts downwards flat to form a second comfortable sundeck to catch the rays in this area.

 Η καμπίνα είναι ευρύχωρη για το μέγεθος του σκάφους και ικανή να φιλοξενήσει δύο ενήλικα άτομα ή ακόμα και τρία αν πρόκειται για ένα παιδί. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει και ευκολίες όπως μια χημική ακόμα και μια ναυτική τουαλέτα.

 The cabin is spacious for the size of the boat and able to accommodate two grown ups  and even three individuals if you consider a child. Also it can include facilities such as a chemical or even a marine toilet. 
 Αρκετά ταμπούκια υπάρχουν στο πρυμνιό τμήμα του σκάφους. Γενικά, το σκάφος αυτό διαθέτει γενναιόδωρους αποθηκευτικούς χώρους. Ο σωλήνας του ντους μπορεί να τραβηχτεί μέχρι την πλατφόρμα όπου ένα άτομο μπορεί να το χρησιμοποιήσει όταν στέκεται όρθιος.
Numerous storage compartments are located at the aft area. Generally this boat offers generous storage capabilities. The hose of the shower head can be extended to reach the platform where an individual can use it there while standing up.
 Η κατασκευή του διπλού καθίσματος διακυβέρνησης έξυπνα περιλαμβάνει ένα σύνολο που εσωκλείει  τον νεροχύτη, την εστία μαγειρέματος (γκαζιού), το ηλεκτρικό ψυγείο και το πτυσσόμενο τραπεζάκι (όλα ανήκουν στο προαιρετικό εξοπλισμό). Ο μόνος περιορισμός στην χρήση του τραπεζιού είναι ότι πρέπει  να ανοίξει πρώτα για να περάσουν τα πόδια από κάτω καθώς κινούμαστε για να καθίσουμε στον καναπέ (υπάρχει περιορισμένος χώρος ανάμεσα στον πρυμνιό καναπέ και στην κατασκευή). 

 The double helm seat construction smartly features a set incorporating the sink and the cooker device, refrigerator, and a folding up table (all are optional) . The only constraint in using the table is that you have to open it first to pass the legs below it as you find your way to seat on the aft bench (there is limited space between the aft bench and the set). 

 Πολύ εργονομικό και πλήρες πιλοτήριο αλλά τοποθετημένο αρκετά χαμηλά αναγκάζοντας ένα ψηλό κυβερνήτη να σκύβει μπροστά όταν οδηγά στην όρθια (ή ημιόρθια) στάση. 
Very ergonomic and complete cockpit but it is placed quite low forcing a tall skipper to lean forwards when driving at a standing up position. 

Φαρδείς και άνετοι διάδρομοι που σε συνδυασμό με τα ψηλά κάγκελα καθιστούν την περιμετρική διέλευση προς το μπροστινό χώρο ηλιοθεραπείας εύκολη και ασφαλή.
Wide and clear passage ways along with the high rails make the walk around motion to the bow sun deck easy and safe.


 Στην θάλασσα - At sea 
Το σκάφος αυτό ήταν το πρωτότυπο και εκινείτο με τον κινητήρα Vtec 150hp της Honda συνοδευόμενο με ανοξείδωτη προπέλα 19αρα της ιδίας εταιρείας. Την ημέρα της δοκιμής υπήρξε μια όμορφη λιακάδα με πολύ ήρεμη θάλασσα που όμως δεν μου έδωσε την δυνατότητα να αξιολογήσω την συμπεριφορά του σκάφους στο κυματισμό. Γι’ αυτό αναγκάστηκα να δημιουργήσω κύματα από τα απόνερα του σκάφους και να το περάσω ανάμεσα με ταχύτητα, διαπιστώνοντας ότι μπορεί να τα κόβει από αρκετά ψηλά ανοίγοντας δρόμο για το κύτος του σκάφους, με απουσία κτυπημάτων και τριγμών.  
 This boat was the prototype and was powered by a Vtec Honda 150hp engine fitted with a Honda 19 pitch inox propeller. During the testing day, I enjoyed a wonderful sunshine in a flat sea which gives a very pleasant feeling to be onboard but not the appropriate conditions to assess the sea keeping attitude of the boat. Thus, I had to create waves out of the boat wakes  to simulate more choppy conditions and then drive against them with some speed. In this case I noticed that the hull is able to cut the moderate waves from high up and all the way down opening a way through them without impact and noises to be observed. 
Η κατευθυντικότητα του σκάφους είναι πολύ ικανοποιητική καθώς το σκάφος ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αλλαγή της πορείας και πρόθυμα παίρνει την κατεύθυνση που το δίνει ο κυβερνήτης. Σ’ αυτήν την συμπεριφορά συνδράμει η βαθιά γάστρα που οργώνει το νερό και επιτρέπει στο σκάφος να διατηρεί την πορεία του ακόμα και στις κλειστές στροφές με ταχύτητα. Επιπλέον, το Mostro Spirit 550 αποδείχθηκε καλός ταξιδευτής καθώς παραμένει σταθερό ακόμα και στην ψηλή σκάλα του trim ( στην ήρεμη θάλασσα) χωρίς διατοιχισμούς και σκαμπανεβάσματα.  
The directional stability is very satisfactory as the boat responds immediately to any change of a course and takes eagerly the route the skipper chooses. To this attitude contributes the deep hull which digs the water and makes easier for the boat to stay on track even at sharp turns on higher speeds. Moreover, Mostro Spirit 550 proves to be a good traveler as she performs softly and sturdy even at higher trim levels on higher speeds (in a smooth sea) without losing stability and without moving the bow up and down 
Αυτό το πολύ καλό επίπεδο σταθερότητας σε συνδυασμό με την βαθιά γάστρα υποδεικνύουν ότι το σκάφος μπορεί να καταφέρει πολύ καλά στον μεγαλύτερο κυματισμό παρόλο που δεν είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω σε πραγματικές συνθήκες. Η θέση διακυβέρνησης είναι βολική και υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ αυτής και της κονσόλας για να βολέψει τα πόδια του κυβερνήτη ακόμα κι αν αυτός έχει μεγάλο σωματότυπο. Όμως, το πιλοτήριο θα μπορούσε να τοποθετηθεί λίγο ψηλότερα ώστε ο κυβερνήτης να οδηγά στην ημιόρθια ή όρθια στάση χωρίς να σκύβει προς τα εμπρός ιδιαίτερα αν πρόκειται για ψηλό άτομο. 
 This high level of stability along with the deep hull show that the boat can perform very good at the rougher sea even though I did not have the chance to test her at real conditions. The helm seat is comfortable and there is much space for the legs of the skipper to be placed between the seat and the console, even when he has  a large body type. However, the cockpit could be positioned a bit higher so that the skipper to drive at a semi standing or standing position without leaning his body forward especially if his a tall individual. 
Σχετικά με τις επιδόσεις με τέρμα ανοικτό το γκάζι το σκάφος έφτασε τις 6.000 σ.α.λ. μεταφέροντας 3 άτομα, 100 λίτρα καυσίμου και 25 λίτρα νερό, και άγγιξε τους 38 κόμβους, ενώ η κατανάλωση διαμορφώθηκε γύρω στα 1.4 λίτρα το μίλι. Βέβαια κατά την συνήθη τουριστική χρήση με τον κινητήρα να λειτουργεί στο φάσμα των 4.000 - 5.000 σ.α.λ. και την ταχύτητα να κυμαίνεται από τους 22 ως τους 31 κόμβους η κατανάλωση θα περιοριστεί γύρω στο λίτρο το μίλι και άρα η ακτίνα του ταξιδιού θα μεγαλώσει. 
 Concerning performance with the throttle wide open the boat reached the 6.000 r.p.m. carrying a load of 3 persons, 100 liter of fuel and 25 liter of water and approached the speed of 38 knots while the consumption was formed around the 1.4 liter per n.mile. Of course, during the normal use in touring with the r.p.m. to range from 4.000 to 5.000 and the corresponding levels of speed to vary between 22 and 31 knots the consumption will be reduced to around 1 liter per mile, thus allowing the travel range to increase even more.
 Αν και βαρύτερο από την βασική του έκδοση εφόσον το συγκεκριμένο σκάφος είχε πάνω του επιπρόσθετο εξοπλισμό, μπόρεσε να πλανάρει σε 4’’ και να επιταχύνει στους 25 κόμβους από στάση σε 10.5’’, ενώ διατηρεί το πλανάρισμα μέχρι τους 9.5 κόμβους στις 2.950 σ.α.λ.. Το σκάφος βρίσκει πλήρως το πλανάρισμα του από τους 11 κόμβους και αναπτύσσει ομαλά την ταχύτητα του με τον 150άρη κινητήρα σ’ όλο το φάσμα των στροφών του ως το WOT. Γενικά, θεωρώ ότι η ιπποδύναμη του κινητήρα είναι ιδανική για το σκάφος κι αν θέλει κανείς να αναζητήσει κάτι περισσότερο μια καλή πρόταση είναι τα μοτέρ των 175hp που έχουν τις ίδιες διαστάσεις και βάρος (με τον 150hp)  
 Even heavier than her basic edition since she was loaded with extras, the craft plans in 4 seconds and accelerates to 25 knots from rest with in 10.5 seconds, while she can maintain planing as low as the 9.5 knots at 2.950 r.p.m.. To achieve full planing, the boat needs to run up 11 knots and on gaining speed smoothly with the 150hp engine within the whole r.p.m. range up to  WOT. I find this is a good engine for the boat and no bigger motor is required unless you consider a 175hp with the same dimensions (bloc) and weight.
Τέλος, πολύ καλή εντύπωση μου έκανε η σταθερότητα στην ακινησία καθώς οι αεροθάλαμοι επιπλέουν στο νερό προσφέροντας ήρεμες συνθήκες στο κατάστρωμα στις κοινωνικές στιγμές και στην διανυκτέρευση.
Finally, what I also like is her static stability (at rest) as the tubes float at the water offering calm living conditions on deck for the social moments and overnighting. 

Συμπέρασμα
Το Mostro Spirit 550 αν και μικρό σε μέγεθος είναι ένα ευφυές σχεδιασμένο καμπινάτο φουσκωτό για να διατηρεί το όνειρο ζωντανό για την πλειονότητα των χρηστών που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πολύ ευρύχωρο και λειτουργικό τουριστικό σκάφος σε μια πολύ ελκυστική τιμή, το οποίο είναι αξιόπλοο και στην ανοικτή θάλασσα. Θεωρώ ότι το πιλοτήριο θα πρέπει να τοποθετηθεί ψηλότερα για να ταιριάζει καλύτερα σ’ ένα ψηλό κυβερνήτη. 


 Verdict
Mostro Spirit 550 even undersized is a smartly designed cabin RIB to maintain the dream alive for most of the recreational mariners wishing to acquire a very spacious and functional boat for touring at very attractive price and still reliable to sail beyond coastal waters. The cockpit should be placed a bit higher to be more suitable for a tall skipper. Μου άρεσαν περισσότερο
Η εξαιρετική εκμετάλλευση του καταστρώματος
Οι ανέσεις διαβίωσης που μπορούν να ενσωματωθούν
Το προσιτό κόστος κτήσης και χρήσης
What I liked the most
The excellent space functionality on the deck
The level of facilities that can be incorporated
The attractive price and the low maintenance cost 
Μου άρεσαν λιγότερο
Το ύψος του τιμονιού και του χειριστηρίου
Ο τρόπος που ανοίγει το τραπεζάκι 
What I liked the least
The low position of the cockpit 
The way the table opens  


Χαρακτηριστικά του ΣκάφουςBoat Specifications


Mostro Spirit 550
Μήκος/Length
5.70m
Πλάτος/Beam
2.48m
Εσωτερικό πλάτος/Width
2.00m
Ίσαλος/Waterline
4.70m
Διάμετρος αεροθαλάμων/Tube diameter
55cm
Άτομα/Persons
7
Βάρος/Weight
680kg*
Ελαχ. Ιπποδύναμη/Min Hp
115hp
Μεγ. Ιπποδύναμη/Max Hp
150hp
Συν. Ιπποδύναμη/Recommended hp
135hp
Μήκος άξονα εξωλέμβιας/Foot length
XL

*Βασική Έκδοση/Basic Edition

Τιμή βασικής έκδοσης/ Starting Price: 15.200 ευρώ
Κατασκευαστής/Manufacturer: Interboat Ltd, Τριανέμη 15351 Παλλήνη Αθήνα Τηλ: 210-6038034 web: www.mostro.gr  , email: info@mostro.gr


Μετρήσεις/Performance

Μοντέλο/Model
Mostro Spirit 550

Κινητήρας/Engine

Προπέλα/Propeller
19 inches Honda inox

ΣΑΛ
RPM
Κόμβοι
Knots
Λίτρα/ώρα
Liter/Hour
Λίτρα/μίλι
Liter/N.Mile
2000
6.1
8.3
1.36
2500
7
12.0
1.71
3000
9.5
15.0
1.58
3500
15.7
18.0
1.15
4000
21.5
25.5
1.19
4500
25.2
28.0
1.11
5000
31
34.0
1.10
5500
34.4
38.5
1.12
6000
37.8
53.0
1.40

Πλανάρισμα/Planing: 4''
Διατήρηση Πλαναρίσματος/Planing preservation : 9.5 κόμβοι/Knots 2.950 σ.α.λ./r.p.m.
0-25 κόμβοι/Knots: 10.5''
Συνθήκες/Conditions: 1-2 Beaufort S, 3 άτομα/persons, 100lit καύσιμα/Fuel, 25lit νερό/water

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...