Sunday, May 23, 2010

Oceania 21c

Country of Production: China

Πρόσφατα, η γνωστή εταιρεία Exotic Boats πρόσθεσε στην γκάμα της το νέο Oceania 21c, ένα σκάφος χαμηλού προυπολογισμού που έρχεται να πρόσφέρει τα μέγιστα στη κατηγορία του και στα λεφτά του. Αυτό γιατί το βασικό κίνητρο ενάντια στην πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας είναι το χαμηλό κόστος, δηλαδή το πόσο ευκολότερα μπορείς να αποκτήσεις ένα σκάφος.Recently, Exotic Boats , the well known dealership, has added in its assortment the new Oceania 21c, a low budget boat aiming to offer the most for her category and price. This is because, considering the very gloomy economic situation we are experiencing the recent times in Greece, the strongest motive against it can be defined as how ease it can get for the buyer to acquire a boat.

Πατήστε για να δείτε το videο full screen (επιλέξτε HD)

Click below to watch the video full screen (choose HD)

Εδώ το νέο μοντέλο που προέρχεται από την Κίνα πραγματικά διαπρέπει αφού μπορεί να γίνει δικό σου ως πακέτο με κινητήρα και τρέιλερ σε πολύ οικονομικό κόστος, όμως δεν είναι αυτό το μόνο καλό στοιχείο που προσφέρει. Το Oceania 21c διακρίνεται σε δύο ακόμα σημαντικούς τομείς, την άνεση διαβίωσης και την λειτουργική σχεδίαση. Πράγματι, ως προς το τελευταίο το σκάφος δύσκολα θα θυμίσει την κινεζική του προέλευση αφού ο κατασκευαστής του έχει πετύχει να του δώσει την ελκυστική και πιο... ευρωπαική εμφάνιση και την μοντέρνα γραμμή ενός walk around σκάφος κλειστού τύπου αφού τόσο η διπλή κλίνη για την διανυκτέρευση όσο και ο χώρος διακυβέρνησης καλύπτονται από την ενιαία υπερκατασκευή.


In that respect, this new model coming from China no doubt strives since she can become your as a package together with the engine and trailer at very low cost, but this is not her only striking feature. Oceania 21c is able to score high in two additional significant areas, the on board comfort and functional design. In deed, concerning the latter this boat can hardly remind her asian origin since the manufacturer has succeeded to give her a attractive and more… European look and the modern line of a closed walk around type since the double berth for the overnight staying and the helm area are sheltered under the superstructure.


Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης το σκάφος προσφέρει αρκετές ευκολίες, αποθηκευτικές δυνατότητες, άνετη διακίνηση στο κατάστρωμα του, αλλά και πρακτικές λύσεις που θα εκτιμηθούν τόσο στην τουριστική όσο και στην ψαρευτική χρήση. Η γάστρα του χαρακτηρίζεται από τα δύο παράλληλα παρατροπίδια που βοηθούν στην ευθυγράμμιση της πλεύσης και το αρκετά φαρδύ chine που προσφέρει σταθερότητα στο ταξίδι αλλά και στην ακινησία. Το V της γάστρας δεν είναι ιδιαίτερα βαθύ ώστε το σκάφος να μην έχει πολλές τριβές και να μπορεί να κινείται εύκολα με πολύ λογικές για την κατηγορία ιπποδυνάμεις.

Concerning the living comforts, the boat offers numerous facilities, storage spaces, easy on board motion, and practical solutions which can be appreciated in both the tourist and fishing use. Her hull features a pair of parallel spray rails aiming to a stream line ride and a fairly wide chine offering stability during the trip and at rest. The hull Vee is not so deep giving the boat less friction and drag making her able to drive on very reasonable horsepower for this category.


Στο κατάστρωμα

On board

Το πλωριό κατάστρωμα εξοικονομεί μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια ηλιοθεραπείας πάνω από την οροφή της καμπίνας και δημιουργεί πέρασμα για την εύκολη επιβίβαση από τον ντόκο μέσα από το διάκενο που οριοθετούν τα κάγκελα. Εκεί βρίσκεται και ο εργάτης.The bow deck creates a fairly wide surface used as sundeck on top of the cabin roof and the space between the rails facilitates the embarkation from the dock. There the windlass can be found.

Στις μικρές ευκολίες συγκαταλέγονται οι καλαμοθήκες στις πίσω κουπαστές και η μικρή θυρίδα που επιτρέπει άμεση επισκεψιμότητα στον διακόπτη των μπαταριών


The rodholders on top of the aft gunnels and the round port offering access to the battery switch are part of the small facilities found on board.

Ο χώρος του πίσω ανοικτού καταστρώματος μεγαλώνει χάριν στον πτυσσόμενο καναπέ που διπλώνει προς τα κάτω επιτρέποντας στις κινήσεις στην περιοχή αυτή να γίνονται ευκολότερα . Ένα τραπέζι μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά του μετατρέποντας το πρυμνιό χώρο σε μια αρκετά ευρύχωρη τραπεζαρία. Το μόνο που θα ενοχλήσει κάπως είναι ότι η πλάτη του καναπέ διακόπτεται στη δεξιά του άκρη προσφέροντας λιγότερη στήριξη.

The aft deck gains more space thanks to the downwards folding away bench enabling a easier motion in the area. When the bench is in use a table can also be placed in front of it converting the place to a convenient dining area. The only drawback comes form the short bench back rest as it discontinues on the starboard.

Αποθηκευτικές δυνατότητες στο κατάστρωμα και ευκολία διακίνησης κατά μήκος του σκάφους


Storage facilities on board and easy motion along the boat length

Μέσα στη υπερκατασκευή υπάρχουν αποθηκευτικές δυνατότητες, πρακτικά ντουλάπια και ένα αμπάρι κάτω από το χώρο διακυβέρνησης. Οι ανέσεις διαβίωσης περιλαμβάνουν, την διπλή κλίνη, τουαλέτα ναυτικού τύπου, νεροχύτη και καθιστικά.
Inside the superstructure there are storage capabilities, handy cabinets and one hold under the helm area. The living comforts include the double berth, a (mechanic) marine toilet, a sink and sitting areas.


Το πιλοτήριο είναι ψηλό και αρκετά εργονομικό με την περιστρεφόμενη καρέκλα του κυβερνήτη να είναι υπερυψωμένη διευκολύνοντας το οπτικό του πεδίο, όμως είναι μονοκόματη και σκληρή ενώ το υποπόδιο της δεν είναι τόσο βολικό. Επιπλέον, το ύψος στο μπροστινό μέρος της επικλινούς οροφής είναι χαμηλό με συνέπεια ένα ψηλό άτομο να δυσκολευτεί στην όρθια διακυβέρνηση

The cockpit is tall and good in ergonomics offering a clear view as well due to the elevated rotating skipper chair, however it is one piece and too hard while its foot rest is not so comfortable. Additionally, the high of the frontal part of the inclined roof is rather short resulting on some discomfort to a tall skipper when driving at a stand up position.

Στην θάλασσα / At sea

Τα 2-3 beaufort του γαρμπή έξω ανοικτά από τις Φλέβες μου έδωσαν την δυνατότητα να αξιολογήσω την πλεύση και τον χειρισμό του Oceania 21c σε πραγματικές συνθήκες ταξιδίου. Το σκάφος ήταν ουσιαστικά άδειο από φορτία και το μόνο βάρος που κουβαλούσε ήταν τα δύο άτομα και τα 100 λίτρα καυσίμου, ενώ την κινητήρια δύναμη του ανέλαβε ο υπερτροφοδοτούμενος Mercury Verado 150hp τεχνολογίας διπλού επικεφαλή εκκεντροφόρου (DOHC) εφοδιασμένος με προπέλα 19x 14 ¼.


The 2-3 beaufort of wind intensity out of Fleves strait offered me the ability to assess Oceania 21c in terms of flotation and handling at realistic trip conditions. The boat was merely empty of loads besides the two persons and the 100 liters of fuel and powered by the supercharged Mercury Verado 150hp of DOHC technology fitted with a 19x 14 ¼ propeller type.


Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το γρήγορο πλανάρισμα που με το κατέβασμα της μανέτας έρχεται σε 3’’, ενώ ανοίγοντας την σταδιακά το σκάφος αρχίζει να βρίσκει το πλανάρισμα του γύρω στους 10.5-11 κόμβους περίπου στις 3.000 σ.α.λ. Στην ελάττωση της ταχύτητας το Oceania 21c διατηρεί την γωνία πλαναρίσματος μέχρι τους 9 κόμβους στις 2.750 σ.α.λ. με τα νερά να εξακολουθούν να είναι αποκολημένα από τον καθρέπτη. Καλή συμπεριφορά έχουμε και στους ελιγμούς στις μικρές και μεσαίες ταχύτητες με το σκάφος να ανταποκρίνεται γρήγορα στην αλλαγή της πορείας και γενικά να είναι προβλέψιμο στην συμπεριφορά του και εύκολο ως προς τον χειρισμό του, χωρίς να παίρνει μεγάλες κλίσεις όταν στρίβει.


What impressed me when pushing hard down the controls was that planing comes within 3’’ while at more progressive handling the boat comes at her planing mode on 10.5-11 knots at app. 3.000 r.p.m. When reducing speed, Oceania 21c maintains her planing angle till 9 knots at 2.750 r.p.m. as the water are still kept detached from the transom. Good behavior I noticed during slaloming at low and medium speeds as the boat eagerly responded to directional change in a predictable way making her handling easy while at turns her inclinations were moderate.

Το μόνο που παρατήρησα είναι ότι η θέση της μανέτας βρίσκεται αρκετά ψηλά γεγονός που ενδεχομένως να κουράσει το χέρι του κυβερνήτη στην συχνή χρήση. Στα μεγαλύτερα κύματα που συνάντησα παρατήρησα ότι τα απόνερα φεύγανε μακριά και χαμηλά από το κύτος της γάστρας και μάλιστα αρκετά πίσω διατηρώντας το κατάστρωμα στεγνό. Αυτό που βοηθάει πολύ στην φάση αυτή είναι ότι το πλανάρισμα διατηρείται από τις χαμηλές στροφές του κινητήρα κόντρα στο κυματισμό πράγμα που αντισταθμίζει σημαντικά την έλλειψη ενός πιο βαθύ V της γάστρας δίνοντας την δυνατότητα στο σκάφος να μην καταπονείται και στο πλήρωμα του να έχει ένα κάπως αργό μεν αλλά πιο άνετο ταξίδι.

While driving the boat I noticed that the control unit was placed a bit higher than normal thus possibly resulting on fatigue in case the skipper’s hand has to touch it often. When encountering the higher waves, I could see the spray was deflected away and low along the hull length with a backwards direction leaving a dry deck. Even though the hull is not deep enough to break the waves the boat’s ability to maintain planing at low speeds and on fairly wavy conditions offsets much this lacking as she is not suffering and her crew experience a slower but more pleasant ride.


Για τον ίδιο λόγο το Oceania 21c διακρίνεται και στις επιδόσεις ως προς την κατανάλωση αφού αυτή περιορίζεται στο λίτρο ανά μίλι για ένα μεγάλο φάσμα μεσαίων στροφών που ανταποκρίνεται στις συνήθεις συνθήκες ταξιδίου. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση παραμένει στο επίπεδο αυτό μεταξύ των 3.500 και 4.500 σ.α.λ. όπου η ταχύτητα κυμαίνεται από 16 έως 28 κόμβους που άλλωστε εκφράζει και την υπηρεσιακή ταχύτητα του σκάφους βάσει των χαρακτηριστικών και της χρήσης του. Με τέρμα ανοικτό το γκάζι ο Verado άγγιξε τις 6.000 σ.α.λ. «φλερτάρωντας» με τους 37 κόμβους όμως η κατανάλωση είναι κατά μισή φορά αυξημένη.


For the same reason Oceania 21c has a distinguished performance on consumption since this figure remains less than a liter per n. mile for a wide medium r.p.m. range representing the usual trip conditions. More specifically, the consumption stays at such a level among 3.500 – 4.500 r.p.m. where the speed spans from 16 to 28 knots which is the most comfortable way to travel regarding the boat’s mission and characteristics. With the throttle wide open Verado tapped the 6.000 r.p.m. “flirting” with the 37 knots however the consumption rate went half a time higher.


Με βάση τα παραπάνω μπορώ να συνάγω ότι το Oceania 21c δεν είναι οικονομικό μόνο ως προς την απόκτηση του αλλά και στην χρήση του αν κανείς λάβει (και είναι πολύ εύκολο αυτό) την εκρηκτική αύξηση της τιμής της βενζίνης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος κινητήρας μπορεί να ανεβάσει περισσότερες στροφές φαίνεται λογικό ότι με προπέλα βήματος 17 ιντσών θα ήταν ακόμα πιο αποδοτικός και δυνατός στις μεσαίες στροφές δίνοντας εκεί ακόμα καλύτερες καταναλώσεις.


Looking at the above figures I can conclude that Oceania 21c is not only a bargain on her buying value but also she is very economic in her use especially considering the dramatic price increase in gasoline (in Greece) comparing to the last year. Moreover, taking to the account that the specific engine can reach higher r.p.m. level it is reasonable to say that a 17 pitch propeller could be more efficient and powerful at medium r.p.m. resulting in even lower consumption within this range.


Γενικά, θα μπορούσα να πω χωρίς καμιά επιφύλαξη ότι το Oceania 21c ανταποκρίνεται στο πνεύμα των καιρών προσφέροντας μας την προσιτή λύση να αποκτήσουμε εύκολα ένα σκάφος το οποίο δεν θα μας πονέσει οικονομικά ως προς την χρήση του. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να προσθέσω τις ανέσεις διαβίωσης, την λειτουργικότητα και την εμφάνιση.


Generally, I can say without any hesitation that Oceania 21c corresponds to the spirit of our times as she presents an affordable and low maintenance solution. Here I can add the living comforts, functionality and looks.

Μου άρεσαν περισσότερο

Η πολύ οικονομική πρόταση για όσα προσφέρει

Η λειτουργικότητα και η ευκολία διακίνησης στο κατάστρωμα

Η ευκολία πλαναρίσματος

What I liked the most

Very affortable for what she offers

The functionality and the easy on board motion

The easiness in planing

Μου άρεσαν λιγότερο

Το χαμηλό ύψος της οροφής στο χώρο του πιλοτηρίου

Η πλάτη του πρυμνιού καναπέ

Το κάθισμα διακυβέρνησης

What I liked the least

The low roof height at the helm area

The back rest of the aft bench

The helm seat


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σκάφους

Oceania 21c

Μήκος/ Length

6.20m

Πλάτος/ Width

2.30m

Βύθισμα/ Draft

0.40m

Δεξαμένη καυσίμου/ Fuel tank

120lit

Βάρος/ Weight

1.200kg

Μέγιστη ιπποδύναμη/ Max horsepower

150hp

Συνιστώμενη ιπποδύναμη/ Recommended horsepower

130hp

Άτομα/ Persons

6

Κατηγορία/ Category CE

C

Αντιπρόσωπος/Dealer: Exotic Boats 6o Χιλιόμετρο Βάρης Κορωπίου ΤΚ 19 400 Τηλ. 2108970203 Fax 210 6022441exoticboats@gmail.com Web: www.exoticboats.gr

Μετρήσεις/ Performance

Μοντέλο Model

Oceania 21c

Κινητήρας Engine

Mercury Verado 150hp

www.mercurymarine.com

Προπέλα Propeller

19X14 1/4

ΣΑΛ RPM

Κόμβοι Knots

Λίτρα/ώρα Liter/hour

Λίτρα/μίλι Liter/N.Mile

2000

6.8

7.1

1.04

2500

7.7

11.2

1.45

3000

11.3

13.8

1.22

3500

16

16.1

1.01

4000

21.5

21.4

1.00

4500

27.5

29.8

1.08

5000

32

42

1.31

5500

35

53.8

1.54

6000

36.7

56

1.53

Παρατηρήσεις/ Notes:

Πλανάρισμα/Planing: 3''

Διατήρηση Πλαναρίσματος/Planing Preservation: 9 knots 2.750 r.p.m.

Πλανάρiσμα/Planing: 10.5- 2.900 r.p.m.

Συνθήκες/Conditions: 2-3 Beaufort S, 2 persons 100lit fuel

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...