Tuesday, February 28, 2017

BOOT 2017 Dusseldorf: Η πλήρης ενημέρωση - The Complete Report

 Είμαι πολύ ευχαριστημένος που κατάφερα να επισκεφτώ οριακά την BOOT 2017 στο Dusseldorf (21-29/1) για μια μόνο ημέρα και να δω πολλά ενδιαφέροντα νέα σκάφη και ναυτιλιακά προϊόντα και βέβαια να περάσω από τα στέγαστρα (Halls) που φιλοξενούσαν τους τουριστικούς πράκτορες και τις εταιρείες ναυλώσεων. Μια τεράστια ποικιλία από σχετικά αντικείμενα εκτίθονταν στα 17 στέγαστρα που συνθέτουν την έκθεση, την μεγαλύτερη στο είδος στην Ευρώπη. Παρά τον πολύ περιορισμένο χρόνο που είχα στην διάθεση μου έκανα αρκετά καλή δουλειά βλέποντας και εξετάζοντας τα καινούργια μοντέλα.


 I am so glad that I marginally managed to visit BOOT 2017 in Dusseldorf  (21-19/1) in a single day and see many interesting new boats and marine products and of course pass from the Halls that hosted the tourist agents and charterers. A huge array of things can be found in the 17 Halls which comprise this Boat Show, the biggest in Europe. Despites the limited time in my disposal, I did pretty good job seeing and examining many new models.

 Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι συνάντησα ορισμένους διακεκριμένους Έλληνες κατασκευαστές οι οποίοι αποφάσισαν να συμμετάσχουν με ένα κοινό επιχειρηματικό σχήμα σ΄ ένα ενιαίο περίπτερο. Το περίπτερο αυτό εγκαινιάστηκε επισήμως από τον πρόεδρο του ΣΕΚΑΠΛΑΣ Γιώργο Κρανίτη την πρώτη ημέρα της έκθεσης. 


 To my pleasant surprise I met there a half a dozen of distinguished Greek boat manufacturers who decided to participate in a common business scheme in a combined booth. This booth was officially inaugurated during the first day of the fair by Mr George Kranitis the president of SEKAPLAS - the association of the Greek manufacturers and dealers.


 Οι εταιρείες φουσκωτών σκαφών που συμμετείχαν ήταν η Top Line και η Olympic ενώ η Karel και η Nireus αμφότεροι κατασκευαστές πλαστικών σκαφών από την Πάτρα έλαβαν επίσης μέρος στο εγχείρημα αυτό. Η Skipper μια άλλη κατασκευάστρια εταιρεία παρουσίασε το νέο επιβλητικό 10μετρο φουσκωτό NC 100S στο περίπτερο του Ολλανδού αντιπροσώπου της τραβώντας τα βλέμματα πολλών περαστικών είτε επισκεπτών είτε επαγγελματιών. Ομοίως, η Technohull επίσης Ελληνική εταιρεία κατασκευής φουσκωτών είχε σκάφος της στο περίπτερο του Βέλγου αντιπροσώπου της Brugge Marine Center. Όλοι αυτοί στο στέγαστρο 10.


 The RIB brands  involved were Top Line and Olympic while  Karel and Nireus both plastic boat manufactures from Patras also joined the venture.  Skipper another manufacturer displayed the new impressive 10m sport RIB NC 100S in its Dutch dealer’s booth, attracting the attention of a big audience, from visitors and professionals.  Similarly, a Technohull, also a greek rib, was standing at the booth of the Brugge Marine Center the belgian dealer of the greek brand. All in Hall 10.


 Και σχεδόν ακριβώς δίπλα η γνωστή κυπριακή εταιρεία Karnic εξέθετε ορισμένα από τα μοντέλα της κατασκευασμένα με όμορφο στυλ, πολυμορφικότητα και πολύ καλή ποιότητα. Στο στέγαστρο 11 η Lalizas η πολύ γνωστή κατασκευάστρια εταιρεία σωστικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού ήταν επίσης εκεί με ένα μεγάλο περίπτερο εκθέτοντας προϊόντα από όλες τις μάρκες της εφόσον πρόσφατα έχει επεκταθεί σ’ ένα εταιρικό/πολυεθνικό σχήμα. 


 And just around the corner the renowned Cypriot - Greek manufacturer Karnic showcased some of its models designed with style, versatility and made of supreme quality. In Hall 11 Lalizas the famous Greek marine and rescue equipment manufacturer was also there with a sizable booth displaying products from all its brands since it has lately transcended to a corporate formation. 


 Στο στέγαστρο 13 όπου εβρίσκοντο οι τουριστικοί οργανισμοί και οι εταιρείες ναυλώσεων τις  τρεις μεγαλύτερες συμμετοχές αποτελούσαν ο ΕΟΤ, η Ένωση Ελληνικών Μαρινών και η Kiriacoulis Mediterranean. Και βέβαια υπήρξαν και άλλες ελληνικές εταιρείες που έλαβαν μέρος και τις αναφέρω ονομαστικά μερικές από τις οποίες εβρίσκονταν στο στέγαστρο 3, το τμήμα της κατάδυσης. Δυστυχώς, λόγω του πολύ περιορισμένου χρόνου δεν μπόρεσα να επισκεφτώ αυτό το τμήμα παρόλο που συνήθιζε να είναι το προτιμητέο μου όλα τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της πολύχρονης ενασχόλησης μου με αυτό το αντικείμενο. 


In Hall 13 where the tourist organizations and charter agents were located the big figures came from the Greek Tourism Organization, The Greek Marinas Association and Kiriacoulis Mediterranean. And of course there were several other greek companies taking part which I mention by name below some of these being hosted in Hall 3, the diving section. Unfortunately, due to the very limited time I was unable to visit this area even though it used to be my most preferable one all the years before because of my long time involvement in the activity. 

 Ομοίως, δεν πέρασα από τα στέγαστρα 1 και 2 όπου εκτίθονταν ο εξοπλισμός και τα προϊόντα των θαλασσιών σπορ ενώ υπήρχαν και πισίνες για να γίνονται επιδείξεις τεχνικών του είδους και δοκιμή προϊόντων. Τέλος, κατάφερα να πάω στο στέγαστρο 6, το μέρος που είχε τα πολύ μεγάλα γιώτς μόνο και μόνο για να πάρω αυτές τις γενικές φωτογραφίες από τον εξώστη.


Similarly, I missed the Halls 1 and 2 where the watersports equipment and products were displayed alongside water pools for demonstrating techniques in the field and product testing. Finally, I made it to the Hall 6, the megayachts floorplan, only to take overview images from the elevated plateau.

 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 1,813 εκθέτες από 70 χώρες έλαβαν μέρος και συνολικά 1,800 σκάφη παρουσιάστηκαν. Επίσης, έγιναν 70 παγκόσμιες πρεμιέρες.

According to the latest figures 1,813 exhibitors from 70 countries took part and totally 1,800 boats were presented. Also, 70 world premieres took place.


Παρακάτω παρουσιάζω και περιγράφω με συντομία μια επιλεγμένη λίστα από σκάφη που είδα στην έκθεση. Ο τίτλος καθενός από τα σκάφη είναι επιλέξιμος προκειμένου να μπορείτε να ανατρέξετε στον αντίστοιχο κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω να σας αρέσει.

Below I briefly present and describe a selected list of boats I saw in the Show. The title of each of the boats is clickable so that you can refer to the respective manufacturer for further information. Hope you like it.


Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες - And some useful tips:

 • Θα χρειαστείτε 2 ή 3 μέρες για να καλύψετε την έκθεση
 • You will need 2 or 3 days to cover the exhibition 

 • Το να αγοράσετε τα εισιτήρια από το Διαδίκτυο είναι η καλύτερη επιλογή γιατί θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αστική συγκοινωνία δωρεάν από την στιγμή της άφιξης σας μέχρι το τέλος της επίσκεψής σας.
 • Buying the tickets online is the best option because you can use the city public transportation for free from the time of arrival to the end of your visit. 

 • Οι ώρες λειτουργίες είναι από 10:00-18:00
 • The opening hours are from 10:00 to 18:00.

 • Υπάρχουν αρκετά εστιατόρια, καφετέριες και καντίνες στην έκθεση για να τσιμπήσετε κάτι ή να φάτε καθώς και γκαρνταρόμπα και φωριαμοί σε περίπτωση που χρειαστείτε (με επιπλέον χρέωση)  
 • There are several restaurants, cafes and snack bars in the fair to eat or dine and garderobe and lockers for your stuff in case you need (extra charge). 
 • Επίσης, σημεία όπου μπορείτε να καθίσετε και να ξαποστάσετε 
 • Also, places that you can sit down and rest for a while. 

 • Αν φτάσετε με αεροπλάνο το αεροδρόμιο είναι δίπλα στο Messe-Arena όπου διεξάγεται η έκθεση και μπορείτε να πάτε εκεί με ναυλωμένο λεωφορείο δωρεάν που σας πάει σε καθεμία από τις 4 εισόδους.
 • If you arrive by plane the airport is next to Messe-Arena where BOOT is held and you can take a shuttle bus for free to bring you to any of the 4 entrances

 • Στην περίπτωση που έρθετε με αυτοκίνητο υπάρχουν πολλά πάρκιγκ με καθοδήγηση. Πληρώνετε κάτι γύρω στα 10 ευρώ για όλη την ημέρα. 
 • In case you come by car there are parking lots and you are guided there. You pay a fee something like 10 euro for the whole day.

 • Σχετικά με την παραμονή σας στο Dusseldorf σας συνιστώ να επιλέξετε ένα ξενοδοχείο κοντά στο κέντρο ή κοντά στο Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό  (ΚΣΣ). 

 • Regarding your staying in Dusseldorf I recommend that you choose a hotel in the center or near the Central Railway Station (CRS)

 • Μπορείτε να πάρετε το U78 δωρεάν από τον ΚΣΣ που σας πάει κατευθείαν στο  Messe.
 • You can take U78 (for free) from the CRS that leads you straight on to the Messe, the exhibition center.

Οι Ελληνικές Συμμετοχές - The Greek Exhibitors 

L to R: Alexander Stavroulakis (Skipper), Dimitris Kariophyllis (Olympic) , Lymperis Kranitis (Nireus), Christos Kariophyllis (Olympic)

Petros Kapleris (Top Line) in the center, his sister Vicky and the most prominent race driver of the company  Costas Grammatikakis.

Nikos Karelas, Karel boats Ένα κομψά σχεδιασμό 10μετρό φουσκωτό με δυναμικό και επιθετικό χαρακτήρα που προβάλλει μια αιχμηρή και βαθιά γάστρα με ανασηκωμένη πλώρη, ένα σύνολο 4 επιπέδων (steps) και απόληξη γάστρας 24ο. Αυτή η γεωμετρία επιτρέπει στο σκάφος να μάχεται την κυματώδη θάλασσα και να διατηρεί μεγάλη ταχύτητα στις συνθήκες αυτές ενώ τα διαδοχικά στεπ σπρώχνουν αέρα στο πίσω μέρος της γάστρας μειώνοντας τις τριβές ευνοώντας την ταχύτητα και την οικονομία. Σ’ αυτό συνδράμει το ότι οι αεροθάλαμοι στέκονται πολύ ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας επιτρέποντας στο σκάφος να επιτυγχάνει εντυπωσιακή τελική ταχύτητα (75 κόμβους) και να έρχεται σε επαφή με το νερό στις κλειστές στροφές και σε συνθήκες έντονου κυματισμού.


 An elegantly designed 10m sport RIB with a dynamic and aggressive character that boasts a steep and deep hull with elevated flairs in the bow, a set of 4 vented steps and dearise 24o. This geometry enables the boat to battle the choppy sea and maintain high speed in such conditions while the sequential steps flow air into the alf section of the hull reducing drag and enhancing speed and fuel efficiency. To this contributes the fact that the tubes stand high above the sea level allowing the boat to succeed impressive top speed (75 knots) and acquire contact with the water during cornering or at rougher sea conditions.


  Μου άρεσε η διάταξη και η σχεδίαση των σπορ καθισμάτων και της κονσόλας. Το σκάφος αυτό έχει λάβει εύφημο μνεία Red Dot Award 2016 για την σχεδίαση προϊόντος. “…ήθελα να κατασκευάσω κάτι πιο ξεχωριστό και έξω από τα συνηθησμένα…” μου ανέφερε στην συζήτηση μας ο κατασκευαστής και ναυπηγός Αλέξανδρος Σταυρουλάκης, και το πέτυχε!.

  I like the arrangement and design of the sport seats and the console. This boat has received a Red Dot Award 2016 Honorable Mention for product design. As the creator Alexander Stavroulakis told me “ ..I wanted to built something more special and unsual…” , and he did so!. 


Length 9.95m
Beam 2.90m
Weight 1.680kg
Horsepower 2x200 - 2x400 hp
Fuel capacity 2x240 liter
Deadrise 24o


Ένα σκάφος που είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ελληνικό κοινό για αρκετά χρόνια και προσφέρει ποιότητα κατασκευής, πλεύση και ευρυχωρία σε κορυφαία επίπεδα. Είναι ιδανικό για μακρινά ταξίδια και σε συνδυασμό με το διπλό επίπεδο (steps) της γάστρας επιτυγχάνει μεγάλες ταχύτητες. 


A boat that is well known to the greek audience for several years and offers quality of construction, sea keeping attitude and spaciousness in top levels. She is ideal for long offshore trips and in combination with her  twin stepped hull is able to succeed high speeds.
 Η Top Line απέκτησε πολύ καλή φήμη ως μάρκα από τις πολλές νίκες που επέσπασε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φουσκωτών Σκαφών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που χρειάζεται τώρα η ελληνική εταιρεία είναι να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό της Ευρώπης και βέβαια αυτός είναι ο στόχος αυτής της παρουσίας. Πιστεύω ότι απλά είναι θέμα χρόνου…


Top Line got a very good reputation as a brand from the  many victories it achieved in the Hellenic Rib Racing Championship all these years before. Also, a smaller Corsair 31 carrying a very emboldened crew made it all the way from Athens to Azores in the summer of 2016. All it needs now the greek manufacturer is to get known by the wide audience of Europe and this is the purpose of its appearance. I believe it is a matter of time…


Length 9.98m
Beam 3.05m
Weight 1.850kg
Horsepower 2x200 - 2x300 hp
Fuel capacity 2x300 liter
Deadrise 24o
Persons 10p


Αυτή είναι η ελληνική φίρμα που έχει κερδίσει μακράν αξιοσημείωτη διεθνή αναγνώριση και έχει επιτύχει να βρίσκεται στο προσκήνιο ως κατασκευαστής φουσκωτών μεγάλων επιδόσεων. Ο σχεδιασμός της γάστρας με το τριπλό αεριζόμενο επίπεδο (steps) είναι από τον Adam Younger το γνωστό σχεδιαστή αγωνιστικών σκαφών και τα καταστρώματα είναι κατασκευασμένα και διαρρυθμισμένα  για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τουρισμού και της άνεσης φέροντας πάνω τους πολλές ευκολίες. Συγκεκριμένα, το 9μετρο Aqua Vite έχει φτιαχτεί για να είναι ένα γρήγορο οικογενειακό φουσκωτό σκάφος όχι μόνο για να επιτυγχάνει μεγάλες ταχύτητες αλλά και να κινείται με μονό κινητήρα. Θυμάμαι όταν δοκίμασα το σκάφος και έπιασα ταχύτητα πάνω από 58 κόμβους με ένα Mercury Verado Pro 250hp. Και βέβαια πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και κομψή σχεδίαση.


This is the greek brand which by far has gained considerable international recognition and has managed to be in the spotlight as a manufacturer of  high performance RIBs. The hull design with the triple vented steps comes from Adam Younger the famed power boat designer and the decks are developed and configured to match the needs for touring and relaxation carrying many amenities on board. In particular, the 9m Aqua Vite is made to be a very fast family touring RIB not only able to succeed high speeds but also to run with a single engine. I remember testing the boat and achieving a speed of 58+ knots with a Mercury Verado Pro 250hp . And of course very good quality of construction and elegant design.

Length 9.05m
Beam 3.00m
Weight 1.650kg
Horsepower 250 - 2x250 hp
Fuel capacity 400 liter
Water capacity 100 liter
CE C

Η Olympic έχει κατασκευάσει πολλά σκάφη στην μακριά ιστορία της που χαρακτηρίζονται από γερή δομή, αξιοπιστία και πολύ καλή πλευστική συμπεριφορά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο βαθύ V των γαστρών και στα υλικά πολύ καλής ποιότητας. Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει σκάφη από 3.5 ως 10 μέτρα αλλά τα συγκεκριμένα που εκτέθηκαν ήταν το Captain Hook 4.30 και το  Star 4.99 και τα δύο με παρόμοια φιλοσοφία. 


Olympic has constructed many boats in a long history span characterized by robustness, reliability and good sea keeping attitude giving particular emphasis in deep V hulls and materials of high quality. The product range includes models from 3.5 to 10 meters but the ones exhibited in the Show were the Captain Hook 4.30 and the Star 4.99 both sharing similar philosophy.

 Απλά, ελαφρά αλλά με  φροντισμένα  και  λειτουργικά καταστρώματα με καθιστικές ανέσεις, αποθηκευτικούς χώρους και δυνατότητες για επιπρόσθετο εξοπλισμό οι εκδόσεις αυτές αποτελούν καθαρές λύσεις για απαιτητικούς χρήστες που θέτουν θέμα προϋπολογισμού απευθυνόμενα έτσι σε πιεσμένα οικονομικά περιβάλλοντα όπως βέβαια η ελληνική αγορά. 


 Lean, light but neat with functional deck arrangements with seating comforts, storage capacities and possibilities for optional equipment these versions constituted clear solutions for demanding users who are more budget conscious addressing to the requirements of economically tight environments as for instance in the greek market. 


Κατά την άποψη μου όμως νομίζω ότι η εταιρεία θα ήταν προτιμότερο να είχε παρουσιάσει ένα μεγαλύτερο σκάφος όπως για παράδειγμα το 7.20 cruiser για να επιδείξει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνολογία και τεχνογνωσία της. 

On my personal opinion though I think that the company should have displayed a larger boat as for instance the  7.20 cruiser  to show more details about its technology and know-how.


Captain Hook 4.30 Star 4.99
Length 4.30m 4.99m
Beam 1.9m 2.26m
Weight 170kg 270kg
Horsepower 30-60 hp 40-90hp
Fuel capacity 60 liter 60 liter
Deadrise 22o 24o
Persons 5p 6p


 Ένα καλά κατασκευασμένο καμπινάτο σκάφος που προσφέρει πολύ ευρύχωρο και άνετο κατάστρωμα και μια χαμηλή μπροστινή καμπίνα με ξεχωριστό χώρο τουαλέτας. Ο χώρος διακυβέρνησης φέρει δύο περιστρεφόμενα καθίσματα και η περιοχή της πρύμνης ένα πολύ κοινωνικό περιμετρικό καναπέ ενώ στην πλώρη σχηματίζεται ένας πλατύς χώρος ηλιοθεραπείας. ΄Ενα καλό μικρό οικογενειακό cruiser εν μέρει και για σύντομο ναυτικό τουρισμό.A well designed cabin boat to offer a very spacious and comfortable  deck and a forecastle cabin with a separate head section. The helm station features two swiveling seats and the aft area a very social round bench where as in the bow a wide sunbed is formed. A very good small family cruiser/weekender. 

Length 6.80m
Beam 2.49m
Weight 1.400kg
Horsepower max 225hp
Persons 7p
CE C


 Τα σκάφη του Νηρέα (Nireus) είναι γνωστά για την ποιότητα και την λειτουργικότητα τους στο ψάρεμα και στην τουριστική χρήση. Τα δύο σκάφη που παρουσιάστηκαν ήταν το 4.90 Comfort και το 5.30 Fishing με παρόμοια διάταξη καταστρωμάτων. Το πατραϊκό ναυπηγείο βρίσκεται σε μια φρενήρη αναζήτηση αντιπροσώπων στην Ευρώπη. Προσφέρει μια ευρεία γκάμα σκαφών σε διαφορετικά μήκη και διαρρυθμίσεις και 2 μοντέλα φουσκωτών σκάφη επίσης.Nireus Boats are known for their quality and functionality in fishing and touring. The two boats exhibited were the 4.90 Comfort and 5.30 Fishing with similar deck configurations. The second includes a helm seat. The boatyard from Patras is in a frenzy quest for dealers in Europe. It offers a rich range of boats in different sizes and configurations and a couple of RIBs as well.


4.90 Comfort 5.30 Fishing
Length 4.90m 4.99m
Beam 1.9m 2.230m
Weight 420kg 600kg
Horsepower 60 hp 115hp
Persons 5p 8p


 Ένα νέο μοντέλο με κομψή σχεδίαση και πολύ λειτουργικό κατάστρωμα με προσοχή στην λεπτομέρεια και την δυνατότητα διανυκτέρευσης στην χαμηλή μπροστινή καμπίνα, από το γνωστό κυπριακό ναυπηγείο.


 A new model with elegant design and very functional layout with eye for detail and the possibility of the overnight in the low forecastle cabin, from the renowned Cypriot shipyard. 


 Σύμφωνα με τον κατασκευαστή Νίκο Καραολή η ιδέα σ’ αυτό το 6.8μετρο σκάφος είναι να προσφέρει στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα να επέμβει στην τελική διαμόρφωση της κουβέρτας επιλέγοντας να τοποθετήσει ορισμένα από τα μέρη και αξεσουάρ από την προσφερόμενη λίστα του ναυπηγείου. Όμως η καμπίνα είναι συμβατική μόνο για ύπνο, αλλά το κατάστρωμα είναι πολύ άνετο. 

 According to the manufacturer Mr Nikos Karaolis the concept in this 6.8m boat is to offer the owner the ability to intervene in the final arrangement of the layout by choosing to install certain of  the components and accessories from an assortment supplied by the shipyard. The cabin is rather conventional just to sleep, but the deck is very comfortable.Η διεθνώς γνωστή ελληνική εταιρεία έχει επεκταθεί θεαματικά πρόσφατα μετά την απόκτηση των εμπορικών οίκων Ocean, Lofrans, Max Power και Nuova Rade μετά την κατάρρευση του εταιρικού κολοσσού Plastimo-Navimo. Αυτό της προσδίδει μια καθαρά εταιρική δομή και πρόσεξα ότι η διοίκηση προβάλλει τις μάρκες αυτές σε ίση βάση και ξεχωριστά παρά να δίνει έμφαση στο πρωταρχικό όνομα Lalizas. Προφανώς, αυτό είναι πιο ξεκάθαρο και ελκυστικό για τους πελάτες της.


The internationally known greek company has been expanded spectacularly recently  after the acquisition  of marks such as  Ocean, Lofrans, Max Power and Nuova Rade from the collapsed colossal corporation Plastimo-Navimo. This gives it clearly a corporate structure and I noticed that the management promotes the brands at equal basis and separately rather than emphasizing on the big Lalizas name. Probably, this is more straightforward and appealing to clients.  


Η παρουσία του στην έκθεση είναι αποφασιστικής σημασίας για την προβολή της χώρας μας ως ενός εξαιρετικού τουριστικού προορισμού. Πολύ αισθητή η απουσία του το 2015. Έκτοτε όμως πάλι ξανά όπως και πριν!.Its present in the fair is of imperative importance for the promotion of our country as an excellent tourist destination. Very noticable its absence in 2015. Henceforth though back on track!. 


Ένα ισχυρό και δραστήριο επαγγελματικό όργανο για να προβάλλει τον ναυτικό μας τουρισμό και να παρέχει πληροφορίες στους κατόχους σκαφών και ιδιοκτήτες γιωτ για τις ευκολίες, υπηρεσίες, τα τοπικά ενδιαφέροντα και τις φυσικές ομορφιές. Και βέβαια να υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι ένας καταπληκτικός και μαγικός προορισμός για σκάφος.A strong and active professional body to promote our nautical tourism and to provide information to the boaters and yacht owners about the facilities, services, the local highlights and natural beauties. And of course to remind once again that Greece is an amazing and magical destination for sailing. 


Μια από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες εταιρείες ναυλώσεων στην Ευρώπη που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες πέρα από την Ελλάδα έχοντας ένα μεγάλο στόλο. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή πελατών εφόσον αποτελεί το 30% της συνολικής πελατείας της.One of the most known and largest charter agents that is activated in multiple countries besides Greece with a sizable fleet of boats. Germany is its biggest customer tank since this comprises 30% of its overall clientele. 

The Rest of the Greek Exhibitors

Λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν ήμουν σε θέση να περάσω και να δω όλους τους Έλληνες εκθέτες. Έτσι λοιπόν παραθέτω την λίστα των υπολοίπων. Ελπίζω να είναι περισσότεροι του χρόνου.

Due to the limited time I was unable to pass and see all the Greeks. So this is the rest of the list. Hope they will be more next year. 

Hermes Craft – Hermes Speedster

Achilleon Diving Center ΣΙΑ E.E. – Π. Κορολόγος & ΣΙΑ ΕΕ, Ξενοδοχείο Ακρωτήρι

EPIDIVE CENTER INTERNATIONAL DIVING SCHOOL

Spiros Kartelias & Co Poseidon Dive Center

NG INOX OE

MICHAEL DAKOUTROS & CO SO

AQUACENTER M. SIDERIS & SIA EE

Ionian Charter Elena Vrioni

Istion Yachting Ltd.

KYMATA S.A.

Pappas M Bros SA

RENTABOAT in GREECE by Glaridis

RIB Cruises Takis Marinos

Sail Aegean MCPY

Sk sailing Spyros Konidaris

Skorpios Charter Ltd.

Tzennet Yachting Danae Tzennetoglou

Meganisi Sailing Martin Schwark

Neptune Hotels Resort Olympic Holidays SA

Sail the Blue Yachting Argyris Tangalidi

Sailing Blue Periklis Gkikas

White Sails S.A.

Άλλα Σκάφη - Other Boats
 Αυτό το σκάφος μου άρεσε πολύ!. Η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, το φινίρισμα, οι γυαλισμένες επιφάνειες και η εξαιρετική λειτουργικότητα για το ψάρεμα και την τουριστική χρήση καθιστά το σκάφος αυτό μια πολύ επιθυμητή επιλογή. 


 I really liked this boat alot!. Its top construction quality, finishing, polished surfaces and almost unmatched functionality for fishing and touring makes this boat a very desirable choice.


  Συνοπτικά αναφέρω την σκληρή οροφή με το άνοιγμα στο αλεξήνεμο για αερισμό με φυσικό τρόπο, τον μεγάλο χώρο μέσα στην κονσόλα -τουαλέτα-, την ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας στην πλώρη, τον άψογα οργανωμένο χώρο διακυβέρνησης, το καθιστικό σύνολο εκεί που ενσωματώνει το δοχείο ζωντανού και την εστία μαγειρέματος και τον πτυσσόμενο καναπέ της πρύμνης. 


 Briefly, I mention the hard top with the opening windshield for natural ventilation, the big head inside the console, the bow sunbed, the optimally organized helm station,  the seating compound that incorporates the live well and the stove and the folding aft bench. 


 Μπορεί να δεχθεί  μια πλούσια ποικιλία εξοπλισμού και αξεσουάρ και επιλογές διαρρύθμισης ώστε να προσαρμόζεται στις προσωπικές απαιτήσεις κάθε ιδιοκτήτη. Το σκάφος επίσης προβάλλει μια βαθιά γάστρα για άνετη πλεύση στην κυματώδη θάλασσα.


  It can take a huge array of equipment and accessories and configuration set ups to meet best the owner’s individual needs. The boat also boast a deep hull for smoother rides in the rough  sea. 


 Ακόμα και οι δέστρες είναι τοποθετημένες χαμηλά με ανοίγματα στις κουπαστές προστατευμένα με ανοξείδωτο ατσάλι για να περνούν τα σκοινιά και να ασφαλίζουν καλύτερα την πρόσδεση του σκάφους. 

 Even the cleats are placed low with wide ringed stainless steal openings in the gunwales to allow the lines to pass trough to moor the boat more securely.


Length 7.75m
Beam 2.74m
Weight 2.427kg
Horsepower 350 - 450 hp
Fuel capacity 651 liter
Water capacity  98 liter
Deadrise 22o 
Persons 12p
CE C
Ένα βολικό πολυχρηστικό σκάφος για το ψάρεμα, την τουριστική χρήση και τα  θαλάσσια σπορ. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τέντερ για τα μεγαλύτερα γιωτ. Χαρακτηρίζεται για την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και την ιδιότητα του αβύθιστου.
A convenient multipurpose boat for fishing, touring and the watersports. Alternatively, can be used as a tender to the bigger yachts. Characterized by the very high quality and unsinkability.Length 5.18m
Beam 2.08m
Weight 762kg
Horsepower 90-115 hp
Persons 6p
Deadrise 14o
CE C

Ένα πολύ πολυτελές και ευρύχωρο 13μετρο σπορ καμπινάτο φουσκωτό με σχεδίαση που ξεφεύγει και πολύ κομψό στυλ. Η καμπίνα αν και πολύ καλά εξοπλισμένη δεν είναι τόσο ψηλή και όταν μπεις στην τουαλέτα σκύβεις. 

 A very luxurious and spacious 13m sport cabin Ribs with supreme design and very elegant style. The cabin even luscious is not that high and when you enter the head room you have to bend.


 Αλλά το κατάστρωμα προσφέρει εκπληκτικές, άνετες και πολύ ευχάριστες καθιστικές και αναπαυτικές ανέσεις. Ο καναπές της πρύμνης είναι τόσο άνετος ώστε μια παρέα μπορεί να έχει ένα πάρτυ εκεί ενώ ο χώρος ηλιοθεραπείας της πρύμνης είναι τεράστιος.


  But the deck offers amazing, comfortable and very pleasant resting and seating areas. The aft bench is so spacious that big company can have a party while the stern sunbathing space is huge.


 Ομοίως, υπάρχει ένας μεγάλος αντίστοιχος χώρος στην πλώρη. Ο χώρος διακυβέρνησης είναι όμορφα οργανωμένος και το πιλοτήριο εργονομικά διαρρυθμισμένο με καλή αισθητική. Η περιοχή αυτή καλύπτεται από την μοντέρνα σχεδιασμένη σκληρή οροφή που φέρει διακριτικές πλαφονιέρες. 


 Similarily, there is a large bow sunbed. The helm station is wonderfully organized and  the cockpit ergonomically arranged with aesthetic looks. This area is sheltered under the modernly designed hard top that carries discreet courtesy rights.
 Σαφώς ένα όμορφα σχεδιασμένο φουσκωτό για την τουριστική χρήση και για μεγάλες επιδόσεις.  Το συγκεκριμένο μοντέλο της επίδειξης ήταν εξοπλισμένο με δύο έσω έξω μηχανές αλλά νομίζω ότι οι άξονες επιφανείας είναι πιο αποδοτικοί ως προς τις επιδόσεις. Επίσης διαθέσιμο και σε έκδοση με εξωλέμβιες. 


 Clearly, a beautifully designed Rib for touring and performance. This particular model was equipped with two stern drives but I think the surface drives are more suitable in terms of performance. Also, available in outboards version. 


Length 13.35m
Beam 3.00m
Weight 5,200kg
Horsepower 2x350 - 2x430 hp
Fuel capacity 1,000 liter
Water capacity  170 liter
Persons 16p
Design  Christian Grande

Ένα σκάφος ημερήσιου τουρισμού και για τα θαλάσσια σπορ με την προσθήκη μικρής χαμηλής καμπίνας για διανυκτέρευση. Υπάρχουν πολλά βολικά καθιστικά περιλαμβανομένων των δύο περιστρεφόμενων θέσεων και επιφάνειες ηλιοθεραπείας στην πρύμνη και στην πλώρη. 


 A cubby boat made for the daily cruise and the watersports with the addition of a confined forecastle cabin for the overnight. There are many seating comforts including the two swiveling helm seats and sunbeds in the stern and bow. 


 Η καλή ποιότητα κατασκευής και τα επιλεγμένα υλικά πολυεστέρα και ταπετσαρίας προσδίδουν στο σκάφος ένα αναβαθμισμένο χαρακτήρα και ελκυστικότητα. Η καμπίνα όμως είναι στενή μόνο για ύπνο και για ένα αγαπημένο ζευγάρι!.


The good quality of construction and the selected materials of the polyester and upholstery provide the boat with an upscale character and charm. The cabin though is small just for sleep and for a couple who likes each other!. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό πάντρεμα τουριστικού και σπορ σκάφους. Περιλαμβάνει την άνεση, πολυτέλεια και ευκολίες του τουριστικού σκάφους για να φιλοξενεί πλήρως 4 άτομα σε δύο καμπίνες ενώ την ίδια στιγμή έχει μια δυναμική και καινοτόμο σχεδίαση για διευρυμένη άνεση καταστρώματος που μπορεί να παρατηρηθεί ιδιαίτερα στην πλώρη που είναι πολύ όμορφη και περιλαμβάνει 3 ενωμένα και μετατρέψιμα καθιστικά/ξαπλώστρες. You can say a hybrid of a cruiser and a sport boat. She carries the comfort, the luxury and the facilities  of a cruiser to fully accommodate 4 persons in two cabins while at the same time she has a dynamic and innovative design for enlarged deck spaciousness especially seen in the bow area which is beautiful and wide with 3 attached and versatile sunbeds.


 Ο χώρος διακυβέρνησης και το μεγαλύτερο τμήμα του καταστρώματος καλύπτεται από την μοντέρνα σχεδιασμένη σκληρή οροφή που ανοίγει ηλεκτρικά. 


 The helm station and the bigger part of the deck are covered by the modernly designed hard top that features an electrically opening roof. Τελευταία η Bayliner  έχει εκπλήξει με αρκετά μοντέλα που ενσωματώνουν καινοτομία, ευρύχωρη σχεδίαση, πρακτικές λύσεις, νέες ιδέες και λειτουργικότητα. Το νέο Element CC7 ακολουθεί την ίδια συνταγή και διαμόρφωση με το μικρότερο αδελφάκι του CC6 με μια πολύ ευρύχωρη πλώρη ιδανική για χρήση ως πλατφόρμα ρίψης και για να δεχθεί μια περιστρεφόμενη καρέκλα για τον ψαρά.

 Bayliner lately has surprised us with several models that embody innovation, spacious design, practical solutions, new concepts and functionality.  The new Element CC7 follows the same recipe and layout of her smaller sibling CC6 with a very spacious bow set up ideal to be used as a casting platform and able to take a swiveling seat for the fisherman.


 Πολλά καθίσματα και αποθηκευτικές δυνατότητες και βέβαια πολλές ευκολίες για το ψάρεμα όπως καλαμοθήκες, θέσεις φύλαξης καλαμιών, ψυγείο πάγου, δοχείο ζωντανού και μια πλατιά πλατφόρμα στην πρύμνη επίσης. Η συνιστώμενη μηχανή είναι η τετράχρονη Mercury 150hp που ταιριάζει πολύ στο σκάφος σε αντίθεση με την οροφή bimini που δεν δένει καλά. 

 Many seats and storage capabilities and certainly numerous facilities for fishing such as rodholders and keepers, ice cooler, live well and a broad  stern platform as well. The recommended engine is the Mercury 4 stroke 150 which is very good match with the boat but the specific bimini top is not. Length 6.80m
Beam 2.36m
Fuel capacity  167 liter
Horsepower 115-150 hp
Persons 10p


 Ένα ευρύχωρο φουσκωτό σχεδιασμένο με μοντέρνες και κλασικές γραμμές για την τουριστική χρήση προσφέροντας ένα πολύ φιλόξενο κατάστρωμα με πολλές ανέσεις και ευκολίες. Η δομή του είναι γερή και το φινίρισμα σε υψηλά επίπεδα τραβώντας τα βλέμματα ως ένα αντιπροσωπευτικό σχέδιο ιταλικής φινέτσας. Η επιφάνεια ηλιοθεραπείας της πλώρης είναι μεγάλη και υπάρχουν πολλαπλές καθιστικές επιλογές και ευκολίες όπως νεροχύτης, εστία μαγειρέματος, ψυγείο και τουαλέτα μέσα στην κονσόλα. Το σκάφος είναι 8.8 μέτρα μακρύ και 3 μέτρα πλατύ και μπορεί να κινηθεί με ένα μονό κινητήρα 250-300hp ή δύο 200άρηδες. 


 A spacious RIB designed with modern and classic lines made for touring offering a very hospitable deck with a lot of comforts and amenities. Her structure is robust and the finishing in high levels catching the eye as a very representing stylish italian footprint. The bow sunbed area is big and there are multiple seating options and facilities such as sink, cooker, refrigerator and a head inside the big helm console. The boat is 8.8m long, 3m in beam and can be powered with a single 250-300 outboard engine or two 200hp ones.Ένα 11μετρο άνετο σκάφος με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής με κλασική σκανδιναβική σχεδίαση με απλές και καθαρές γραμμές αποδίδοντας ένα αισθητικά ελκυστικό αποτέλεσμα.

 A 11m long spacious boat with a very good quality of construction that employs a classic scandinavian design with simple and clear lines delivering an aesthetically attractive result. 


  Κάθε σημείο πάνω στο σκάφος αυτό είναι σχεδιασμένο με προσοχή στην λεπτομέρεια για να παρέχει λειτουργικότητα και εύκολη χρήση ενώ ορισμένα τμήματα του είναι μετατρέψιμα όπως για παράδειγμα το τριπλό σύνολο καθισμάτων που γυρίζει με όψη προς την πρύμνη για να σχηματίσει ένα κοινωνικό χώρο εστίασης για μια μεγάλη παρέα. 


 Every corner in this boat is carefully and meticulously designed to provide functionality and easy use while several parts on the deck are versatile as for instance the triple helm seats that can take a face to the stern to form a sociable dining area for a big company. 


 Υπάρχει καμπίνα με πλήρη διαρρύθμιση για 2-4 άτομα έχοντας ξεχωριστό μπάνιο. Επίσης, ο ιδιοκτήτης έχει αρκετές επιλογές για να εγκαταστήσει στο σκάφος σχετικά με την χρήση που σκοπεύει να κάνει και μπορεί να διαλέξει μια πληθώρα από αξεσουάρ και εξοπλισμό. Το συγκεκριμένο εκθεσιακό σκάφος έφερε ένα ολοκληρωμένο σύνολο στην πρύμνη που περιελάμβανε ψυγείο, εστία μαγειρέματος και νεροχύτη.

 There is a cabin with a complete arrangement to accommodate 2-4 persons having a separate head. Also, the owner has several options to install in the boat regarding the use he intends to have and can choose from an array of accessories and equipment. This particular boat carried a complete compound in the aft area incorporating a refrigerator, cooker and sink. Length 11.20m
Beam 3.30m
Weight 3.590kg
Horsepower 2x225 - 2x300 hp
Fuel capacity 730 liter
Persons 10p
Deadrise 20o twin stepped


 Αυτή η εκπληκτική μηχανή diesl 175hp  που αλλάζει τα δεδομένα αμέσως τράβηξε την προσοχή μου. Σχεδιασμένη από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μοιράζεται τα περισσότερα τμήματα με αυτή της έκδοσης βενζίνης V6 και γι αυτό χρειάζεται οικονομική συντήρηση και είναι μια αισθητά πιο ελαφριά μονάδα. Το δίχρονο σύστημα άμεσου ψεκασμού παίρνει καύσιμο σε μικροποσότητες και το αναμειγνύει με μια μικρή δόση πεπιεσμένου αέρα και το ψεκάζει κατευθείαν στον θάλαμο καύσης (μπουζί). Μια ενσωματωμένη κεντρική μονάδα μικροεπεξεργαστή ρυθμίζει τις μικροποσότητες του καύσιμου και συντονίζει τον χρονισμό της ανάφλεξης για να πετυχαίνει βέλτιστη ποιότητα καύσης και απόδοσης σ’ όλο το φάσμα των στροφών του κινητήρα. Δουλεύει με το διαγνωστικό σύστημα Smart Craft που παρέχει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.This is an amazing 175hp diesel engine a game changer that immediately struck my attention. Developed by the US Department of Defense it shares most of the components of the gasoline version V6 design and therefore it requires minimal maintenance and is a considerably low weight unit . The two stoke direct injection system atomises the fuel with a small charge of compressed air  and spays it straight on  to the combustion chamber (sparkplug). An onboard Propulsion Control Module (PCM) microprocessor optimises fuel and spark timing for improved running quality and performance throughout the engine’s rpm range. It works with Smart Craft diagnostic system that provides real time data.

Power 175hp
Volume 3,046cc
RPM range 5,000-6,000
Ignition system  Digital multi strike
Charging system 60-Amp (756Watt)
Gear ratio  2:1
Weight 235kg

Μια γνήσια αγωνιστική μηχανή χαμηλού βάρους που έχει διάταξη μπλοκ V6 60o και χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή απόδοση του καύσιμου, την ευελιξία στην τοποθέτηση διαφόρων τύπων συστημάτων γραναζιών και την εκπληκτική δύναμη των 300+ ίππων. Τα 60 amp του εναλλακτήρα παρέχουν πολύ παραπάνω από την απαραίτητη ισχύ για να τροφοδοτήσει όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα του σκάφους. 


A genuine racer this low weight power unit has the V6 bloc configuration characterised by the impressive fuel efficiency, versatility in fitting different gearcases and the immense power of 300+ hp. The 60 amp alternator delivers more than sufficient power to feed all the onboard electronics and electrical systems.

Power 300hp
Volume 3,160cc
RPM range 5,400-5,800 ( -6,100)
Ignition system  PCM Digital Inductive
Charging system 60-Amp (756Watt)
Gear ratio  1.62-1.75:1
Weight 229kg Ένα πολύ διακεκριμένο υπόδειγμα οικογενειακού πολυτελούς φουσκωτού που έχει καθιερώσει την σχετική αυτή τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολύ ευρύχωρο με πολλές ανέσεις και ευκολίες και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού προσφέρει μια ευχάριστη κρουαζιέρα και ένα όμορφη κοινωνική αίσθηση στα μακρινά ταξίδια. 


 A blueprint of a family touring luxurious RIB that has run this trend around whole Europe. Very spacious with a lot of amenities and high level of equipment  she offers a pleasant cruise and sociable feeling on board at longer trips.


  Η Nuova Jolly είναι πάντα παρούσα στα μεγάλα Ναυτικά Σαλόνια της Ευρώπης.

 Nuova Jolly is always present at the big Boat Shows around Europe.


Length 9.30m
Beam 3.20m
Weight 1,800kg
Horsepower 2x200 -2 x300hp
Persons 12p
CE B


 Το Agapi 800 είναι ένα σουηδικό φουσκωτό με ελληνικό όνομα που έρχεται με πολλές ανέσεις και ευκολίες στο κατάστρωμα και καλό επίπεδο εξοπλισμού αλλά έχει μάλλον μια αυστηρή σκανδιναβική σχεδίαση με καθαρές και απλές γραμμές. 


 The Agapi 800 is a swedish cabin RIB with a greek name (Agapi=Love) that comes with many amenities and facilities on board and a good level of equipment but has rather a strict scandinavian design employing clear and simple lines. 


  Η δομή είναι φτιαγμένη από υλικά ελαφριά και καλής ποιότητας για να επιτευχθούν μια στιβαρή κατασκευή και γρήγορες επιδόσεις στοιχεία που τα εκτιμούν και οι χρήστες στην νότια Ευρώπη.


 Her structure is made of good quality and light materials to succeed a robust construction and faster performance attributes that can be appreciated by boaters in the souther Europe.


 Κάθε τι πάνω στο σκάφος έχει φτιαχτεί για να είναι λειτουργικό από την καμπίνα, το πλωριό τμήμα, τον χώρο διακυβέρνησης, τα καθίσματα μέχρι την πλατφόρμα της πρύμνης. Η Agapi αντιπροσωπεύεται από την Brugge Marine Center τον επίσης αντιπρόσωπο της Technohull.

Everything in this boat is made to be functional from the cabin, the bow sunbed, the helm station, the seating areas even to the stern platform. Agapi is represented by Brugge Marine Center the Belgian dealer of Technohull as well. 

Length 7.80m
Beam 2.55m
Weight 1.200kg
Horsepower 300hp
Persons 10p
Fuel Tank 250liter
CE C


Ένα από τα πιο πετυχημένα και αντιπροσωπευτικά σκάφη διπλής κονσόλας του αμερικανικού ναυπηγείου πολύ ταιριαστό για τα θαλάσσια σπορ και την ευχάριστη βόλτα με την παρέα μας. Συνδυάζει ένα νεανικό και κλασικό χαρακτήρα και είναι ένα ελκυστικό σύνολο λόγω του ευρύχωρου εσωτερικού με τα πολλαπλά καθιστικά και αναπαυτικά μέρη και την μετατρεψιμότητα του καταστρώματος. Διαθέτει μια καλή θέση για τον κυβερνήτη και σπορ σχεδιασμένο καντράν. Κινείται με έσω έξω κινητήρα όπως μια Volvo Penta V6 280hp.

 One of the successful and representative runabouts of the american shipyard very suitable for the watersports and the pleasant ride with our friends. She combines a youthful and more classy character and she is appealing due to her spacious inner with multiple seating and laying options and the transformability of the deck. Nice pilot seat and sporty dashboard. Powered by stern drive engine such as a Volvo Penta V6 280hp.Length 7.17m
Beam 2.59m
Weight 1.982kg
Fuel capacity  155liter
Persons 9p
Deadrise 20o


 Ένα πολύ ευρύχωρο και καλά εξοπλισμένο σκάφος διπλής κονσόλας για τα θαλάσσια σπορ και την τουριστική χρήση με άνετους και μετατρέψιμους χώρους και πολλές αποθηκευτικές δυνατότητες συμπεριλαμβανομένης και της τουαλέτας μέσα στην αριστερή κονσόλα. 


 A very spacious and well equipped runabout for the watersports and the cruise with comfortable and transformable living spaces and many storage possibilities including the option for a WC inside the port console. 


 Το πιλοτήριο είναι σπορ και κομψά σχεδιασμένο για να μοιάζει με αυτό ενός σπορ αυτοκινήτου και η κεντρική πασαρέλα της πρύμνης είναι πολύ βολική για τους φίλους των θαλασσίων σπορ. Η πλατφόρμα (της πρύμνης) είναι φαρδιά και μεγάλη και έχει την δυνατότητα τοποθέτησης οθόνης χειρισμού audio player. 
 The cockpit is sportly and elegantly designed to resemble the one of a fast car and the central passage to the stern platform is very convenient for the water sporters. The platform is wide and there is an option for a audio player pannel (interface).


 Αυτό το συγκεκριμένο σκάφος ήταν εξοπλισμένο με δύο έσω έξω κινητήρες βενζίνης Rotax 4-Tec SCIC 200hp

 A very useful part is the roll bar to mount the skis or the boards. The specific boat was equipped with twin Rotax 4-Tec SCIC 200hp petrol engines.Length 7.39m
Beam 2.59m
Weight 1.860kg
Horsepower 500hp
Persons 10p
Fuel Tank 197liter
Deadrise 20o

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...