Thursday, April 6, 2017

BMA X-199

 Ένα πολύ μοντέρνο και κομψά σχεδιασμένο σκάφος με καθαρές και απαλές γραμμές που θυμίζουν σκανδιναβικό σχέδιο. Είναι πολύ ευρύχωρο εσωτερικά προσφέροντας εντυπωσιακούς χώρους για το μέγεθος του για να καθίσουμε, να αναπαυθούμε να κινηθούμε στο κατάστρωμα ή να το οδηγήσουμε.

A very modernly designed elegant boat with clear and fine lines that seems to emanate from a scandinavian pattern. She is really very spacious for her size offering impressive room in all areas on board to seat, relax, move around or drive her. 


 Αυτό που ξεχωρίζει είναι η πολύ φαρδιά πλώρη του με μια μεγάλη ξαπλώστρα ενώ η κονσόλα έχει ικανοποιητικό όγκο αλλά είναι κοντή για να είναι  διακριτική και να δένει καλά με το συνολική σχεδίαση του σκάφους. Το κάθισμα διακυβέρνησης είναι ένας ανατομικός κορμός ώστε να μην πιάνει πολύ χώρο στο κατάστρωμα και ο καναπές της πρύμνης μπορεί να φιλοξενήσει 3-4 άτομα.

 She boasts a very wide bow offering a big sunbed while the console has a good volume but is short to be discreet and match with the whole design. The helm seat is an anatomic leaning post so this doesn’t take much space on the deck and the aft bench is accommodating  3-4 individuals.

 Αν σας κουράσει ο ήλιος μπορείτε να ανοίξετε την τέντα που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλάτης του καναπέ και να την τραβήξετε προς τα έξω και ομοίως να την διπλώσετε αντίστροφα. Η πρύμνη είναι άνετη και εύκολα μπορείτε να μπείτε από κει στο νερό ή να επιθεωρήσετε τον κινητήρα που θα μπορούσε να είναι ο ισχυρός και τεχνολογικά προηγμένος Evinrude e-TEC G2 150 H.O.. Ο κινητήρας αυτός ταιριάζει αισθητικά πολύ καλά με το σκάφος.

 Should you being tired of the sun the tent can be deployed opening the cover of the bench’s back rest and stretching it out and can be recessed the inversely way.  The stern is spacious so that you can easily get to the water or inspect the engine which can be the powerful and technologically advanced Evinrude e-TEC G2 150 H.O.. The engine is also a perfect aesthetic match with the boat.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση το κατάστρωμα που είδα ήταν για την αναψυχή και τα θαλάσσια σπορ αλλά με κάποιες μικρές αλλαγές και παρεμβάσεις μπορεί να γίνει πιο κατάλληλη και για το ψάρεμα.

The specific configuration I saw is for the entertainment and the watersports but with some mild alterations and adjustments you can make her suitable for fishing as well.

 Όσο μπορώ να δω από τις φωτογραφίες ο σκάφος κρατά την πλώρη του έξω από το νερό στις ταχύτητες πλαναρίσματος σε ήρεμα νερά ώστε να μειώνει τις τριβές και να ευνοεί την χαμηλή κατανάλωση. Το σκάφος έρχεται με ελκυστικούς χρωματισμούς ως πακέτο με την μηχανή. Το εγχείρημα (σύμφωνα με την πληρέστερη γνώση μου) έχει οργανωθεί από την εταιρεία φουσκωτών BWA.

 As far I can see in the pictures the boat keeps the bow above the water at planing speeds in tranquil waters so to reduce friction and favor low consumption. That boat comes with attractive colorations as a package with the engine. The project (according to my information) is engineered by the BWA inflatables.Length 5.80m
Beam 2.25m
Weight 750 kg
Horsepower 50-150hp 
Recommended power 115 hp
Fuel tank 90 L
Persons 7p


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...