Wednesday, January 6, 2010

Ποσειδών- Poseidon King Fisher 570

Country of Production: Greece


Υπό τις συνθήκες της παρούσης οικονομικής κρίσης και του φόβου των τεκμηρίων ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού μετατοπίζεται στα μικρότερα και οικονομικότερα σκάφη και ιδιαίτερα σ΄’ αυτά που προσφέρουν αρκετές ευκολίες και λειτουργικότητα. Το ναυπηγείο Αφοί Μπισκίνη Α.Ε.Β.Ε. εξέλαβε αυτό το μήνυμα και πολύ πρόσφατα παρουσίασε το νέο Ποσειδών King Fisher 570 το οποίο ακολουθεί την γνωστή συνταγή του μεγαλύτερου King Fisher 720 που έχει προδιαγράψει μια επιτυχημένη διεθνή εμπορική πορεία. Η προσπάθεια του κατασκευαστή στο συγκεκριμένο μοντέλο έγκειται στο να μικρύνει τον μεγαλύτερο προκάτοχό του διατηρώντας το κατά το δυνατόν την άνεση και την ευρυχωρία του, προσφέροντας ταυτόχρονα το πλεονέκτημα της ευκολότερης μετακίνησης με τρέιλερ και της κίνησης με μικρότερες ιπποδυνάμεις.

Due to the strenuous economic situation a larger segment of prospective buyers show increasing interest in smaller boats, especially those offering more facilities and extended functionality. The renowned Greek manufacturer Biskinis Bros S.A. has already conceived this new trend and has recently launched the new superspacious model Poseidon King Fisher 570 which follows the successful recipe of its bigger brother King Fisher 720. The whole effort of the manufacturer on this boat focus on how to give it most of the space capacities of the bigger model providing at the same time the advantages of easy transport on trailer and the ability to drive on lower horse power.Προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, καταναλώθηκε πολύ φαιά ουσία μελετώντας προσεκτικά το ύψος της υπερκατασκευής, το βάθος του καταστρώματος, την θέση του πρυμνιού καναπέ, το φάρδος της κουβέρτας αλλά και τις κλίσεις σε ορισμένα σημεία όπως στο πιλοτήριο και στην οροφή της καμπίνας ώστε να εξοικονομηθεί και το τελευταίο εκατοστό. Ο στόχος ήταν το καμπινάτο King Fisher 570 που ανήκει στην κατηγορία των κλειστών fishing να προσφέρει ανέσεις διαβίωσης και την δυνατότητα διανυκτέρευσης συνδυάζοντας την τουριστική χρήση με τις ψαρευτικές εξορμήσεις.

To this end, several factors had to be reexamined and more precisely the height of superstructure, the depth and width of the deck, the placement of the aft bench and furthermore the sloping on specific points such as the cockpit and the cabin top, so that to save sufficient space up to the last centimeter. The idea in building the King Fisher 570 which fits the category of cabin fishing, is to offer her crew comfortable living aboard along with the capability for overnight staying, providing facilities for touring and fishing as well.


Επιπλέον, η ποιότητα κατασκευής είναι αντίστοιχη με αυτή του μεγαλύτερου μοντέλου και για τον λόγο αυτό το σκάφος συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση. Η γάστρα του διακρίνεται για την βαθιά είσοδο της και τα αρκετά υπερυψωμένα έξαλα για να διώχνουν τα απόνερα από το κατάστρωμα, ενώ στην εξέλιξη της η δίεδρος καταλήγει σε ρηχό με μεσαίο V. Τα δύο παράλληλα ζεύγη παρατροπιδίων ξεκινούν λίγο μετά την ακμή της διέδρου χωρίς κανένα από αυτά να τερματίζει στον καθρέπτη.

Furthermore, her quality structure is equivalent with this of the bigger model (King Fisher 720) and for this reason the boat is accompanied with 5 year warranty. Her hull is characterized by the quite steep bow and the slightly elevated flares able to keep the spray away from the deck while the dihedral ends at stern forming a medium or rather small Vee. The two parallel spray rails (strakes) start just a bit after the edge of the dihedral and stop before reaching the transom.Με αυτή τους την διαμόρφωση βοηθούν στην ισορροπία του σκάφους κατά την πλεύση, στην ανύψωση της πλώρης κατά το πλανάρισμα και στην μείωση των τριβών της γάστρας στο μπροστινό μέρος της ενώ αφήνουν την πρύμνη να βυθίζεται περισσότερο στο νερό. Κατά αυτόν τον τρόπο ο κατασκευαστής έχει δώσει περισσότερο έμφαση στην σταθερότητα παρά στην ταχύτητα. Το chine που ξεκινά από την ακμή της διέδρου έχοντας αρκετό φάρδος και αρνητική κλίση αναλαμβάνει το βασικό ρόλο της απόσβεσης και της στήριξης του σκάφους κατά την πλεύση. Επιπλέον δύο διαμήκεις δοκοί που απολήγουν στον καθρέπτη ενισχύουν την στιβαρότητα της κατασκευής και την στρεπτική ακαμψία της γάστρας.

With this shape, they provide lift and raise the hull up in the bow thus reducing drag offering stability as well while letting the stern being deeper in the water allowing the boat to sail firmly. With this hull shape, it is obvious that the manufacturer gives more emphasis on stable ride rather than on speed. The (hard) chine begins from the dihedral edge on the bow forming a considerable width and being negative inclined, thus undertaking the main role in reducing the shocks during the ride, providing extra lift as well. In addition, the two stringers which end at the transom strengthen the structure offering more rigidity in the hull.

Ας περιηγηθούμε στο κατάστρωμα για να δούμε τα χαρακτηριστικά του σκάφους

Lets see the on board features of the boat.


Το κέρδος στην ευρυχωρία του σκάφους που πραγματικά εντυπωσιάζει φαίνεται στο πίσω κατάστρωμα όπου ο κατασκευαστής έχει τοποθετήσει τον φαρδή καναπέ πολύ πίσω μέχρι τον καθρέπτη καλύπτοντας έτσι την λεκάνη του κινητήρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα ανοικτό κατάστρωμα πρύμνης που διευκολύνει τις κινήσεις των επιβαινόντων κατά την μετακίνηση ή το ψάρεμα

The gain in space is very impressive in the aft as the manufacturer has placed the wide bench as far back as the transom covering part of the engine’s front. In this way, a clear and open deck is created facilitating the crew movements during fishing or touring.Αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν κάτω από τον καναπέ οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα ενιαίο χώρο. Επιπλέον υπάρχουν ευρύχωρες ραφιέρες εσωτερικά των κουπαστών, ενώ τραπέζι μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από τον καναπέ (επιπρόσθετος εξοπλισμός).

Storage spaces are located underneath the aft bench which are interrelated, meaning they form together one bigger space. Moreover, spacious selves are incorporated in the inner gunnels sides, while a table (optinal) can be fitted just in front of the bench.Το κόστος σ’ αυτή την διαμόρφωση είναι ότι για να σηκωθεί ο κινητήρας έξω από το νερό (για επιθεώρηση ή κατά τον ελλιμενισμό) θα πρέπει πρώτα να ανασηκωθεί το κεντρικό στέλεχος του πρυμνιού καναπέ, στην ουσία αχρηστεύοντας την λειτουργία του. Επιπλέον για την πρόσβαση προς την θάλασσα δεν υπάρχει βατήρας ή πασαρέλα καθιστώντας πιο δύσκολη την σχετική κίνηση από την σκαλίτσα ανόδου

The cost in this design is that to trim up the engine out of the water (for inspection or during mooring) you should first lift up the central piece of the aft bench, merely recanting its operation. For the same reason, there is not any possibility for platform making the access to the water more difficult when using the inox ladder.
Η διακίνηση σ’ όλο το μήκος του καταστρώματος γίνεται πολύ άνετα και σ’ αυτό βοηθούν οι αρκετά φαρδείς πλαϊνοί διάδρομοι που οδηγούν προς την πλώρη με καλή κάλυψη από περιμετρικά κάγκελα, ενώ χειρολαβές στήριξης στην οροφή της υπερκατασκεύης και το σκαλοπάτι στο τελείωμα των διαδρόμων καθιστούν ασφαλέστερη την διέλευση.

Moving along on board gets easy thanks to the wide walk ways leading from aft to the bow with the step just above the deck level making the walking even easier whist the high rails sidewise and handles on superstructure top ensure a more safe passage.

Ο χώρος της πλώρης είναι άνετος με την οροφή της καμπίνας να προσφέρει καθιστικό για δύο άτομα και το διάκενο ανάμεσα στα κάγκελα που δημιουργούν και χειρολαβές να ευκολύνει την επιβίβαση από τον ντόκο. Το στρίτσο είναι βαθύ και ευρύχωρο , συνοδεύεται με ράουλο με ασφάλεια για το αγκυρόσκοινο, ενώ δίνεται προαιρετικά και η δυνατότητα τοποθέτησης εργάτη.

The bow area is spacious offering on top of the cabin roof ample sitting for two individuals, and the gab between the bars creates a secure walking passage for embarkation. The anchor storage compartment is deep and spacious accompanied with an anchor line roller while the windlass is optional.


Η διπλή κλίνη

The double berth


Τουαλέτα ναυτικού τύπου κάτω από την κλίνη

The manual marine toilet hides underneath the berth

Στενό το πιλοτήριο αλλά εργονομικό και λειτουργικό

The cockpit is rather narrow but is ergonomically designed and functional


Η τιμόνευση μπορεί να γίνεται εύκολα και στην όρθια θέση ενώ η οροφή της υπερκατασκευής διαμορφώνεται αρκετά ψηλά ώστε και ένα ψηλό άτομο να βολεύεται σ' αυτήν την στάση

Steering gets easy in standing as well while the superstructure top creates a high clearance allowing a tall person to feel comfortable

Θέση και για τον συγκυβερνήτη...κατ’ επιλογή.

Extra seat for the co-skipper when needed

Αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό και ανέσεις διαβίωσης

Inner storage facilities and living comforts


Ο χώρος της καμπίνας μπορεί να απομονώνεται με φιμέ γυάλινη επιφάνεια

The cabin can be separated with a tinted glass for more privacy


Το κατάστρωμα είναι αυτοστραγγιζόμενο

The deck is self drainedΕπισκεψιμότητα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πιλοτηρίου

Access to the electric installation in the cockpit


Τα μεγάλα παράθυρα που ωστόσο δεν άνοιγαν (στο συγκεκριμένο σκάφος, αλλά όλα τα επόμενα μοντέλα έχουν αυτήν την δυνατότητα) και τα δύο hatches οροφής της καμπίνας και της υπερκατασκευής από κοινού παρέχουν ορατότητα κατά την πλοήγηση και μεγάλη φωτεινότητα στο εσωτερικό χώρο.

The two wide side windows though not openable (on the specific boat, but all other coming models offer this feature) along with the two hatches situated at the cabin and superstructure roofs respectively provide plentiful visibility while navigating and brightness to the interior.

Στην θάλασσα

At the SeaΤο Ποσειδών King Fisher 570 κινούσε ο 16 βάλβιδος κινητήρας VTEC 90hp της Honda (1.496κκ, 163kg, σχέση μετάδοσης 1:2.33) εφοδιασμένος με τρίφτερη προπέλα αλουμινίου βήματος 15 ιντσών, ενώ το φορτίο που μετέφερε αποτελούσαν 3 άτομα και 30 λίτρα καυσίμου. Παρόλου που η συγκεκριμένη ιπποδύναμη είναι από τις μικρότερες που προτείνει ο κατασκευαστής το σκάφος πλανάρει γρήγορα σε 3.3’’ και πιάνει τους 25 κόμβους από στάση σε λιγότερο από 10’’. Η κατανάλωση διαμορφώνεται γύρω στο λίτρο ανά μίλι για ένα μεγάλο εύρος στροφών από τις 3.500 έως τις 5.000 σ.α.λ. και για ταχύτητες από 11.5 έως 25 κόμβους κάνοντας πολύ εύκολο τον υπολογισμό των καυσίμων που θα χρειαστεί ο κυβερνήτης στο ταξίδι του και μάλιστα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Η ανώτατη ταχύτητα που πιάσαμε με τέρμα ανοικτό το γκάζι ήταν οι 31 κόμβοι στις 6.100 σ.α.λ. ενώ η κατανάλωση δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία είναι πιθανόν με ένα κινητήρα 115hp να επιτυγχάναμε την ίδια ίσως και λίγο μικρότερη κατανάλωση (λίτρο ανά μίλι) στις μεσαίες στροφές, όμως ο 90άρης πλεονεκτεί και ως προς την χαμηλότερη τιμή αγοράς που βέβαια κατεβάζει την συνολική αξία του σκάφους ως πακέτο.

Our Poseidon King Fisher 570 was powered by the 16V Honda VTEC 90hp engine (1.496cc, 163kg, gear ratio 1:2.33) fitted with a 15 pitch aluminum propeller while the extra carrying load included 3 persons and 30 liters of fuel. Even though, the above horsepower is rather minimal for this boat according to manufacturer standards, she plans at 3.3’’ and catches the 25 knots from rest in less than 10’’. The consumption rate sets for a liter per nautical mile for a wide RPM range (3.500-5.000 rpm) with the respective speeds ranging form 11.5 to 25 knots thus making it easy for the owner to have a very close estimtation for the fuel needed during trip and mostly on real terms. The top speed we got at W.O.T. was the 31 knots at 6.100 rpm with the consumption not shaping much higher. According to the above data, it is likely the boat can succeed approximately the same consumption rate with a 115hp engine gaining more speed at the medium rpm range. However, the Honda 90hp still maintains the advantage of lower price which deflates the buying cost of the boat as a package.Ως προς την διακυβέρνηση του το King Fisher 570 είναι εύκολο σκάφος παραμένοντας πολύ ευέλικτο στους ελιγμούς με σαφές τιμόνι υπακούοντας σε κάθε αλλαγή της πορείας ενώ το ίδιο συμβαίνει στις μανούβρες μέσα στο λιμάνι ή στην τοποθέτηση του πάνω στο τρέιλερ. Η γενική αίσθηση είναι ότι το σκάφος είναι εύχρηστο και από κυβερνήτη με μικρή εμπειρία, Η ορατότητα από την θέση διακυβέρνησης είναι πολύ καλή προς όλα τα σημεία (ελάχιστες νεκρές γωνίες). Στην πλεύση το KIng Fisher 570 είναι ζυγισμένο ταξιδεύοντας ευθύγραμμα χωρίς σκαμπανέβασμα με την πλώρη του ελαφρώς ανασηκωμένη μειώνοντας έτσι τα βρεχάμενα της γάστρας και άρα τις τριβές. Στα μεγαλύτερα κύματα που δημιουργήσαμε από τα απόνερα του σκάφους, αναγκαστικά λόγω της πολύ ήρεμης θάλασσας την ημέρα της δοκιμής μας, διαπιστώσαμε ικανοποιητική απόσβεση της γάστρας και την στιβαρή δομή της κατασκευής χωρίς τριγμούς. Επίσης, στη φάση της ακινησίας αυτό πατά καλά πάνω στο chine ελαχιστοποιώντας το μπόρτζι από τα κύματα ή την μετακίνηση των ατόμων πάνω στο κατάστρωμα.

Concerning her driving performance, the Poseidon King Fisher 570 is easy to handle and very maneuverable while taking sharp turns with eager response to the steering tracking immediately the course the skipper chooses to follow at any time. It is equally easy to handle this boat inside small harbors or while placing her on trailer to tow her away with a car. My whole feeling is that this boat can be easily driven even by a skipper with limited experience in boats. The visibility from the helm is clear all around (with the exception of very limited dead corners). In terms of ride, the boat travels keeping a streamline course having a slightly bow up attitude with minimizes the hull areas in contact with water thus reducing the drag. Creating waves from the boat's own wakes due to the flat sea on that day, I noticed that the hull could satisfactorily soften the shocks on its impact with the water proving at the same time its robust structure with absence of noises and crackles. Also, during rest she floats on chine minimizing the shake causing by the waves or the movements of crew as they walk along sides.


Συμπερασματικά, το Ποσειδών King Fisher 570 αποτελεί ένα πλήρες σύνολο για την κατηγορία του και ξεχωρίζει για την μεγάλη ευρυχωρία του και την άνετη διαβίωση που προσφέρει. Ακολουθώντας την επιτυχημένη συνταγή του μεγαλύτερου μοντέλου, είναι ένα σκάφος χαμηλότερου προϋπολογισμού που θα μας καλύψει τόσο στις τουριστικές ανάγκες όσο και στην ψαρευτική χρήση.

In conclusion, the Poseidon King Fisher 570 presents a complete and clear proposal for its category offering distinguished space capabilities and living on board comforts. Following the success story of its bigger brother, is a lower budget boat destine to serve our needs in touring and fishing.


Μου άρεσαν περισσότερο

Η μεγάλη ευρυχωρία του πρυμνιού καταστρώματος και η εύκολη διακίνηση

Η καλή ορατότητα από το πιλοτήριο και η άνεση τιμόνευσης στην όρθια θέση

Οι ευκολίες διαβίωσης

What I like more

The spacious aft deck and the easy crossing along sides

The clear visibility from the helm along with the easiness in steering at standing up position

The on deck living comforts

Μου άρεσαν λιγότερο

Η αναίρεση του πρυμνιού καναπέ στο σήκωμα του κινητήρα

Η είσοδος των επιβατών προς το νερό

Τα κλειστά παράθυρα της υπερκατασκευής (στο συγκεκριμένο σκάφος)

What I like less

The inability to use the aft bench when trimming up the engine

The limited access to the water

The closed (not openable) superstructure windows (in this boat only)

Boat Specifications

Ποσειδών-Poseidon King Fisher 570

Μήκος/ Length

5.70m

Πλάτος/ Width

2.40m

Βάρος/ Weight

700kg

Βύθισμα/ Draft

0.35m

Ελάχιστη ιπποδύναμη

Minimum horsepower

75hp

Μέγιστη ιπποδύναμη

Maximum horsepower

150hp

Αρ. Ατόμων/ Persons

7

Κατηγορία CE/ Category CE

C

Manufacturer: Αφοί Μπισκίνη Α.Ε.Β.Ε. – Biskinis Bros S.A. , 32009 Inoi, Schimatari, Greece, Tel: +30- 22620-58573, 22620-58171

Web: www.boats.gr

Μετρήσεις- Performance

King Fisher 570 + Honda VTEC 90hp + 15 pitch aluminum propeller

RPM

Knots

Lit/Hr

Lit/N.mile

2000

5.9

6

1.02

2500

6.4

7.3

1.14

3000

8.1

9

1.11

3500

11.5

11

0.96

4000

17

17.2

1.01

4500

21.6

21.2

0.98

5000

24.5

26

1.06

5500

27.3

31.6

1.16

6100

31

40.5

1.30

Test Conditions: 2 Beaufort B, 3 persons 30lit fuel

Notes:

Planing: 3.3''

0-25 Knots: 9.6''

Minimal planing speed

7.5 knots 2.850 rpm


1 comment:

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...