Thursday, August 26, 2010

Sail 2010 Amsterdam


Το Sail είναι το μεγαλύτερο ναυτικό γεγονός της Ολλανδίας το οποίο διεξάγεται στο Amsterdam μια φορά κάθε πέντε χρόνια και είναι ανοικτό στο κοινό (δεν υπάρχει εισιτήριο) και όπως αναμένεται ελκύει ένα τεράστιο πλήθος επισκεπτών αποτελούμενο από τους κατοίκους της πόλης, τους ημεδαπούς και τους τουρίστες. Έχοντας ήδη επισκεφτεί το Sail 2005 και εντυπωσιαστεί ανυπομονούσα να επισκεπτώ το γεγονός αυτό ξανά.


Sail the biggest boat event is held in Amsterdam, Holland once every 5 years and is open to the public (no entrance fee) and as expected it attracts a massive crowd of visitors including the city residents, locals and tourists. Since I had already been in Sail 2005 and been impressed about it I was looking forward to visiting this event again


Πατήστε για να δείτε το videο full screen (επιλέξτε HD)
Click below to watch the video full screen (choose HD)

http://www.youtube.com/Συγκεκριμένα, το Sail 2010 διήρκεσε από την Πέμπτη 19 Αυγούστου μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου και έλαβε χώρα όπως και όλες οι προηγούμενες διοργανώσεις στο λιμάνι του ποταμού IJ που βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης (Dam).


Sail 2010 lasted from Thursday 19 August to Monday 23 August and took place as all its previous editions at the haven of IJ river in very close proximity to the central rail way station and near by the center of Amsterdam (Dam) so accessibility was really very easy.


Τι είναι αυτό όμως που προσελκύει τόσο πολλούς επισκέπτες; Ένας πολύ μεγάλος αριθμός σκαφών κάθε είδους από τα πολύ μεγάλα μέχρι τα πολύ μικρά οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε είτε όχι θα το βρείτε εκεί!


What is the attraction for all visitors to be there? A huge number of boats of any kind from very big to very small, whatever you can imagine or not is there!


Μεγάλα παραδοσιακά ιστιοφόρα, αντίγραφα ιστορικών και παλαιών πλοίων, πλοία του πολεμικού ναυτικού, ένα υποβρύχιο, παραδοσιακά και μοντέρνα σκάφη όλα ήταν παρόντα εκεί μαζί με πολυάριθμα σκάφη αναψυχής που διέπλευσαν από όλη την χώρα καθώς τα πληρώματα τους αποφάσισαν να λάβουν μέρος σ’ αυτήν την εκδήλωση. Έτσι όπως μπορείτε να φανταστείτε το θέαμα για τους επισκέπτες ήταν μοναδικό και πολύ ευχάριστο.


Tall ships, replicas of old historic ships, Navy vessels, a submarine, traditional and modern boats all were present there along with a big number of various recreational boats which came from all over the country as their crews decided to join the event. So as you can imagine the spectacle for the visitors was unique and enjoyable.

Εγώ παρευρέθηκα στο Sail 2010 την Παρασκευή 20 Αυγούστου ως απλός επισκέπτης και έτσι δεν είχα πρόσβαση στα μέσα πληροφόρησης ούτε στο γραφείο τύπου και άρα ότι περιγράφω προέρχεται από αυτήν την θέση.


I came to the Sail 2010 on Friday 20th of August as a simple visitor so I could n’t have any access to the media or the press center, so what I can describe comes from this point of view.


Για να είμαι ειλικρινής υπήρχε πολύ συνωστισμός εκεί και παρατηρήθηκε κάποια σύγχυση καθώς το να βρω τις πληροφορίες που ήθελα δεν ήταν τόσο εύκολο όμως από την άλλη μεριά το να βρει κανείς το τι θέλει να κάνει δεν ήταν και τόσο δύσκολο πράγμα.


To be honest it was really overcrowded there and a bit messy as getting information from the stands was not that easy but on the other hand figuring out what you could do by yourself was not difficult either.


Ανεβαίνοντας στο κατάστρωμα του 47μετρου ιστιοφόρου Pogoria που ήταν δεμένο στο λιμάνι βρήκα ένα υπερυψωμένο σημείο από την δεξιά του πλευρά προκειμένου να δω μια πανοραμική εικόνα του ποταμού IJ και να παρατηρώ την μεγάλη κίνηση των σκαφών που στοιβάζονταν τόσο κοντά το ένα δίπλα στο άλλο ώστε κάποιες στιγμές δεν έβλεπα πια το νερό.


Coming on board of the 47 meters Tall ship Pogoria docked at the haven I found a vantage point on her starboard side to obtain a panoramic view at the IJ river and watch this heavy traffic of boats piling up so close together that for certain instances I could not even see the water any more.


Αλλά αυτό που βρήκα ακόμα καλύτερη ιδέα ήταν το να επιβιβαστώ σε ένα τουριστικό πλεούμενο και να ακολουθήσω τα υπόλοιπα σκάφη στην αριστερόστροφη ροή τους στο λιμάνι και να δω τι υπήρχε εκεί από πολύ πιο κοντά.


But what I found an ever better idea was to jump in a touring boat and join all other boats in this counter clockwise route all around the haven and see everything that was there from closer distance.


Φυσικά, υπήρχαν διάφορα τουριστικά σκάφη διαθέσιμα στο κοινό που διέφεραν τόσο ως προς το μήκος τους και τις ευκολίες που παρείχαν, όμως το να επιβιβαστείς σ΄ένα μικρότερο προσφέρει τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας και της ευκολίας στην φωτογράφιση (όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες και το video). Ένα ακόμα θετικό είναι ότι είναι φθηνότερο.


Of course, there were many different touring boats available varying in terms of length and facilities but definitely getting into a smaller boat provides the advantages of maneuverability and easiness in taking pictures (as you can see in the images and video). An extra plus is that it is cheaper.


Η διοργάνωση συνοδεύονταν από ένα πρόγραμμα γεμάτο από διάφορες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες ενώ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών είχαν στηθεί αρκετά υπαίθρια στέκια για φαγητό και ποτά. Η όλη οργάνωση έγινε δυνατή και χρηματοδοτήθηκε από μεγάλους χορηγούς και υποστηρικτές, όπως από μεγάλους ομίλους και επιχειρήσεις της χώρας.


The event was accompanied with a busy schedule of numerous cultural and sport programs and many activities while for the visitors’ convenience many outdoor food and drinks facilities had been settled. The whole organizing became possible and financed by big sponsors and supporters, major corporations and companies of the country .


Το Sail 2010 αποτελεί την όγδοη διοργάνωση του θεσμού που προέρχεται από τον εορτασμό των 700 χρόνων του Amsterdam το 1975. Αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη επιτυχία και για να γίνει αποτελεσματική διαχείριση της οργάνωσης στο εξής ανά πέντε χρόνια συστάθηκε το ίδρυμα SAIL Amsterdam . Επομένως, η επόμενη διοργάνωση του Sail θα γίνει το καλοκαίρι του 2015. Όμως δεν χρειάζεται να περιμένετε τόσο για να επισκεφτείτε το Amsterdam!.


Sail 2010 is the 8th edition of the event which originates from celebration of Amsterdam's 700 years of existence in 1975. That was a big success and in order to effectively manage the organization held once every five years, the permanent SAIL Amsterdam Foundation (SSA) was established in 1977. So, the next Sail event will take place during summer 2015. However, you don’t have to wait that long to visit Amsterdam!.


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...