Wednesday, January 11, 2017

Sea Ray 250 SLX

Country of Production: U.S.A.

 Τα σκάφη διπλής κονσόλας (bow riders) είναι πολύ πρακτικά για τα θαλάσσια σπορ και την διασκέδαση στο νερό και γι αυτό έχουν ένα παιχνιδιάρικο χαρακτήρα καθώς ενθουσιάζουν τους φίλους της θάλασσας που ασχολούνται με την δραστηριότητα αυτή, σε ήρεμες καιρικές συνθήκες. Όμως, το νέο Sea Ray 250 SLX αποτελεί μια εξαίρεση εφόσον προσφέρει δυνατότητες για την κρουαζιέρα και πλέει άνετα στην πιο ανήσυχη θάλασσα.

 Bow riders are practically made for the watersports and the fun in the water and thus can be dubbed as the “water toys” that are supposed to definitely amuse those sea lovers who are involved in these activities in calm water environments. However, the new Sea Ray 250 SLX is an exception as she is able to offer more cruising possibilities and comfortably sail in the rougher waters.


 Αυτό γιατί το σκάφος χαρακτηρίζεται από την βαθιά και αιχμηρή πλώρη που είναι ικανή να κόβει τα κύματα και να προσφέρει καλή απόσβεση στην κυματώδη θάλασσα και σε συνδυασμό με τις ψηλές κουπαστές η γάστρα διώχνει το απόνερα μακριά από το σκάφος στην φάση της πλεύσης στις συνθήκες αυτές. Έτσι σ’ όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το κατάστρωμα παραμένει στεγνό ενισχύοντας την αίσθηση άνεσης στην κρουαζιέρα ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις πολλές καθιστικές ευκολίες.


This is because the boat features a steep and sharp bow able to chop the waves and offer good damping in the wavy sea and in combination with the tall gunnels the hull disperses the spray away from the boat during the ride in such conditions. This keeps the deck dry most of the times enhancing the comfortable feeling in cruise in conjunction with the multiple seating options. 

Πράγματι μπορούμε να δούμε πολλές καθιστικές και αναπαυστικές ανέσεις στο κατάστρωμα με την πιο κρατούσα τον περιμετρικό πρυμνιό καναπέ ο οποίος αποτελείται από ένα πολύ αναπαυτικό και ευρύχωρο σύνολο ενώ τόσο η θέση οδήγησης όσο και το κάθισμα του συνοδηγού είναι άνετα. Επιπλέον, μπορείς να έχεις μια εύκολη προσέγγιση στην πρύμνη από τον ευρύ διάδρομο και εκεί μπορείς να δεις μια μεγάλη ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας ότι πρέπει για ξεκούραση  και βέβαια η πλατιά πλατφόρμα από όπου μπορείς να ξεκινήσεις τα θαλάσσια σπορ.


 In deed you can find several seating and laying possibilities on the deck with the most prominent one the all round shaped aft bench which comprises a very comfortable and roomy seating compound where as  the helm seat and the co pilot seat are also spacious. You have a very easy access to the stern through the wide passageway and there you can find a big sunbed a perfect feature for resting and catching the rays and of course the ample platform that helps to start up with the watersports.


 Ως ένα σκάφος διπλής κονσόλας το Sea Ray 250 SLX διαθέτει μια ανοικτή καθιστική πλώρη που προσάπτει στο γενικό σύνολο της άνεσης αλλά μπορώ να πω πως δεν είναι τόσο ευρύχωρη και μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς από ένα σκάφος αυτού του μήκους αφού είναι μάλλον στενή. Αυτό οφείλεται στο μυτερό σχήμα της πλώρης που όπως αναφέρθη ευνοεί την πλεύση στην ανήσυχη θάλασσα κάτι που κατά την γνώμη μου είναι ένας πολύ δίκαιος συμβιβασμός.


 As a bowrider or a runabout the Sea Ray 250 SLX has an open seating bow area which definitely augments the comforts on board but I can say it  is not as roomy and spacious as expected for a boat of this  size since it is rather narrow. This is due to the edgy hull shape in the bow that as mentioned favors the performance in the rough sea which is on my opinion a very fair compromise.

 Ένα άλλο φιλόξενο χαρακτηριστικό είναι ο μεγάλος χώρος μέσα στην αριστερή κονσόλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση ή ακόμα καλύτερα για τουαλέτα ναυτικού τύπου αφού υπάρχει και φινιστρίνι. Το πιλοτήριο είναι μεγάλο και πολύ λειτουργικό αλλά το καντράν του είναι παρωχημένο και δεν ταιριάζει καλά με την μοντέρνα και δυναμική σχεδίαση του σκάφους όμως το ψηλό αλεξήνεμο προστατεύει όλο τον χώρο διακυβέρνησης από τον άνεμο, τα απόνερα και το σπρέι  ακόμα και στις άκρες. Επίσης, το ρολ μπαρ με μπροστινή κλίση αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για το σκάφος (υπήρχε στο σκάφος της δοκιμής) καθώς είναι πολύ πρακτικό για να κρεμάμε εξαρτήματα εξοπλισμού και αξεσουάρ των θαλασσίων σπορ πάνω του ή να υποστηρίζει την τέντα.

 Another very hospitable feature is the large space inside the port console that can be used as a large storage space or even better as a head  since it has a window. The cockpit even spacious and very functional has an old fashion dashboard and is not a good match with the modern and dynamic design  of the boat but the windscreen is tall and round to protect the whole helm area from the wind and spray even from the sides. Additionally, a forward facing roll bar is a good option for the boat (it was installed in the testing boat) as it is very practical to mount equipment pieces or accessories of watersports or support a tent. 

 Τέλος, ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό είναι η τηλεσκοπική σκάλα ανόδου της πλώρης που βοηθά στην επιβίβαση και αποβίβαση του πληρώματος από και προς την παραλία ενώ εκεί κοντά βρίσκεται μια ντουζιέρα ώστε οι επιβάτες να ξεπλένουν την άμμο από τα πόδια τους προτού βρεθούν στο κατάστρωμα.

 Finally, a very useful feature is the telescopic bow ladder which helps the embarkation and disembarkation of the crew from and to the beach while there is a shower at this location so that the people can wash away the sand from their feet just before entering the deck.In the sea - Στην θάλασσα

Το σκάφος που δοκίμασα ήταν από τα πρώτα που παρήχθησαν και είχε έντονους χρωματισμούς με συνδυασμό μπλε - πορτοκαλί και μαύρο κάτι που το έκανε πολύ εντυπωσιακό. Η δοκιμή έγινε τόσο σε ήρεμες συνθήκες όσο και σε πιο ταραγμένη θάλασσα ώστε να βγάλω πιο ακριβή και αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα. Στις πρώτες συνθήκες με τον κινητήρα βενζίνης Mercruiser 350hp  6.2 λίτρων (Bravo III) που προσφέρει ισχυρή δύναμη και ροπή το σκάφος άρχισε να πλανάρει στους 13 κόμβους περίπου στις 3.800 σαλ και από εκεί η επιτάχυνση ήταν γρήγορη και ομαλή προς στις μεγαλύτερες ταχύτητες. Η πιο ιδανική ταχύτητα κρουαζιέρας είναι οι 28 κόμβοι στις 4.000 σαλ που είναι μια γρήγορη και οικονομική ταχύτητα ενώ αν θέλεις να βρεις τα όρια του σκάφους αυτό πιάνει την ταχύτητα των 41 κόμβων στις 5.500 σαλ. Ακόμα και σ’ αυτή την ταχύτητα το σκάφος διατηρεί την σταθερότητα του (στην θάλασσα των 2+ beaufort) εξαιτίας του καλού κρατήματος της γάστρας στο πίσω μέρος της. Για τον ίδιο λόγο είναι ευέλικτο και σταθερό στις στροφές με ταχύτητα.

 The boat  tested was one of the first to be built and bore attractive colorations of blue - orange and black in her hull. The test was conducted  in both calm waters and in a rougher sea so that I was able to obtain more accurate and representing conclusions. In the first occasion, with the 6.2L petrol Mercruiser 350hp engine (Bravo III) which offers very high levels of power and torque the boat started planing at the speed of 13 knots around the 3.800 rpm and henceforth to accelerate fast and smoothly to higher cruising speeds. The most optimal one is at 28 knots in 4.000 rpm which is a fast and economical cruising speed where as should you want to explore her limits the boat reaches the top speed of 41 knots at 5.500 rpm. Even at this speed the boat maintains complete stability (in a sea of 2+ beaufort) due to the good support of the hull in its aft section. For the same reason she is maneuverable and stable at turns with speed. 

 Ομοίως, το 250 SLX είναι πολύ ευέλικτο στις χαμηλότερες και εκτός πλαναρίσματος ταχύτητες και γι αυτό είναι εύκολο στο χειρισμό του στην φάση του ελλιμενισμού ή όταν χρειαστεί να κάνουμε περισυνέλεξη ή ανάκτηση στα θαλάσσια σπορ. Μπορώ να πω ότι έχει τα χαρακτηριστικά που θέλεις από ένα σκάφος διπλής κονσόλας.

 Similarly, the 250 SLX is very maneuverable at lower and no planing speeds and thus easy to handle during mooring or in retrievals at watersports. I can say she has the playful characteristics you are opting  for a runabout.

 Επιπρόσθετα,  οι εντυπώσεις μου στις συνθήκες ταραγμένης θάλασσας ήταν εξίσου καλές.  Το σκάφος εύκολα σπάζει τα κύματα ανοίγοντας δρόμο για την γάστρα ενώ ταυτόχρονα διώχνει το σπρέι μακριά από το κατάστρωμα προσφέροντας έτσι μια άνετη και στεγνή πλεύση. Μπορώ να πω ότι βρήκα στο σκάφος όλα αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός τουριστικού σκάφους καθώς πλέει μαλακά και το επίπεδο απόσβεσης είναι πολύ καλό δίνοντας έτσι την πεποίθηση στον κυβερνήτη ότι μπορεί να παλέψει τα κύματα των 4+ μπορώρ χωρίς καμιά ανησυχία. 

Additionally my impressions in the rougher waters were equally as good.  The boat easily breaks the water opening the way for the hull to pass through while at the same time pushes away the spray from the deck resulting in a very comfortable and dry ride. I found on her all the desired traits of a cruiser as she rides softly and the damping is at very good levels giving the feeling to the captain that he can confidently fight the choppy sea of 4+ beaufort without reservations.

 Συμπερασματικά,  το νέο Sea Ray 250 SLX είναι ένα ολοκληρωμένο σκάφος με την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ένα κανονικό bow rider με όλη την άνεση και την πολυτέλεια του επιπλέον εξοπλισμού για τα θαλάσσια σπορ αλλά επίσης ως ένα cruiser που μπορεί να προσφέρει στο πλήρωμα του μια ευχάριστη πλεύση σε πιο μακρινά ταξίδια.


In conclusion, the new Sea Ray 250 SLX is a very complete boat in the sense that she can be used not only as a traditional runabout with all the comfort and the luxury of extra equipment for the watersports but also as a cruiser that can offer her crew a pleasant ride in longer trips. 


Τι μου άρεσαν περισσότερο
Η καλή ποιότητα κατασκευής
Το υψηλό επίπεδο ανέσεων και εξοπλισμού
Ο διττός χαρακτήρας τουριστικού - σκάφους διπλής κονσόλας
What I liked the most
The good construction quality
The high level of comfort and extra equipment
The good mix as a cruiser - runabout 

Τι μου άρεσε λιγότερο
Ο σχετικά στενός χώρος της πλώρης
Το σχεδιαστικά παρωχημένο καντράν 
What I liked the least
The relative narrow bow area
The outdated design of the dashboard


Boat Characteristics 

Sea Ray 250 SLX

Length 
7.77m
Beam
2.59m
Draft (engine up-down)
79-109cm
Dry Weight
2,631Kg
Fuel Capacity
283L
Water Capacity
76L
Holding Tank Capacity 
37L
Deadrise
21o
Max Persons 
15 Performance Data

Engine Mercruiser 6.2 MPI 350hp - Bravo III

RPM
Knots
L per hour
L per Mile
2,000
7.4
17
2.30
2,500
9.6
26.5
2.76
3,000
13.8
34
2.46
3,500
23.8
43.5
1.83
4,000
28
53
1.89
4,500
33
68
2.06
5,000
36.2
91
2.51
5,500
41
96
2.34

0-25 knots : 5.5 sec

Weather conditions: 2-4 beaufort, 5 persons, 150L fuel.No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...