Saturday, January 14, 2017

Boston Whaler 190 Montauk

Country of Production: U.S.A.

 Το εμπορικό σήμα της Boston Whaler είναι συνώνυμο της κορυφαίας ποιότητας κατασκευής και των υψηλότατων προδιαγραφών ασφάλειας (το αβύθιστο) αδιαπραγμάτευτες αξίες που υφίστανται σε καθένα από τα παραγόμενα σκάφη του αμερικάνικου ναυπηγείου. Συνεπώς, το νέο Boston Whaler 190 Montauk μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς για την μικρή κατηγορία σκαφών. 

 The Boston Whaler brand name is synonymous to the top construction quality and the highest standards of safety (unsinkability)  uncompromising properties to be found in every and each of the boats produced. Consequently, the new Boston Whaler 190 Montauk could be naturally seen as a landmark for the small boat category. Πέρα από αυτά όμως μια καλή έκπληξη με περίμενε. Το σκάφος έχει μια πραγματικά πολύ μεγάλη πλώρη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθιστικός χώρος ή ως ξαπλώστρα ηλιοθεραπείας ενώ από κάτω του υπάρχει κάποιος αποθηκευτικός χώρος. Αλλά αυτό ήταν η μισή έκπληξη!. Το υπόλοιπο κομμάτι μου αποκαλύφτηκε μόλις ξεκίνησα την δοκιμή και συνάντησα το πρώτα μεγαλύτερα κύματα. Τότε παρατήρησα την πολύ καλή απόσβεση της πλώρης που δίνει στο σκάφος μια καλή γενική πλεύση στις συνθήκες θάλασσας 3-4 beaufort, κάτι που είναι αξιοσημείωτο για ένα σκάφος αυτού του μεγέθους και σχήματος.

 Besides that though a good surprise was waiting for me. The boat boasts an extra extra large bow area able to serve as a seating place or a wide sunbed (when additions are placed) while underneath it there is some storage capacity. But still this is half of the surprise!. The other part was revealed to me as soon as I started testing the boat and encountered some bigger waves. Then I noticed a very smooth damping of the bow giving her a comfortable overall ride in the sea conditions of 3-4 beaufort, which is remarkable for a boat of this size and shape. Και αυτό γιατί οι μηχανικοί της Boston Whaler έκαναν μια πολύ καλή δουλειά και κατάφεραν να συνδυάσουν δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αντιφατικά: Μια πολύ ευρύχωρη πλώρη με μια κοφτή και αιχμηρή είσοδο της γάστρας. Για να το επιτύχουν αυτό οι ναυπηγοί έδωσαν στο chine τέτοιο σχήμα ώστε αυτό να ξεκινά ψηλά από την άκρη της γάστρας και να κινείται χαμηλότερα προς την ίσαλο στο μέσο και προς το πίσω μέρος της γάστρας. Κατ’ αυτό τον τρόπο η γάστρα μπορεί να διαδραματίζει καλή απόσβεση στη πλώρη παρέχοντας παράλληλα πολύ καλή στήριξη στο πίσω μέρος της ώστε το σκάφος να πλέει σταθερά στο ταξίδι του  και να κάθεται καλά στην ακινησία.


 This is because the engineers of Boston Whaler did a very fantastic job and managed to combine two different characteristics that seems to be contradictory in the first place: A very spacious bow with a steep and sharp front hull design. To succeed this the engineers gave the chine the shape to start all the way up from the edge of the hull and to move downwards to the waterline from the middle to aft section of the hull. In this way the hull can perform good damping in the bow while providing very sufficient support in the alf section of the boat to offer stability in both the ride and at rest.


Σχετικά με την διαμόρφωση του καταστρώματος αυτό είναι ευρύχωρο, απέριττο και λειτουργικό πρωτίστως για το ψάρεμα καθότι καλαμοθήκες, θέσεις για την φύλαξη των καλαμιών υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία ενώ ένα ισοθερμικό ψυγείο βρίσκεται στην πλώρη (ή αποθηκευτικός χώρος). Επίσης, το σκάφος είναι και για την τουριστική χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαρκώς και για τα θαλάσσια σπορ. Η μεγάλη κονσόλα παρέχει το μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο μέσα της και επιπλέον χώρος υπάρχει στο κάθισμα διακυβέρνησης το οποίο διαθέτει μια πλάτη που ρυθμίζεται μπρος και πίσω. Υπάρχουν δύο πλαϊνές θέσεις με κάποιο αποθηκευτικό χώρο η καθεμία ενώ στην πρύμνη βρίσκεται η επιπρόσθετη δεξιά πλατφόρμα με την τηλεσκοπική σκαλίτσα μπάνιου με όψη αντίθετη του κινητήρα για περισσότερη ασφάλεια. Όμως για να βρεθείς εκεί δεν είναι τόσο εύκολο γιατί παρεμποδίζει ο ίδιος ο καθρέπτης.

 Regarding the deck configuration, this is spacious, lean and functional primary for fishing since multiple rodholders and rod keepers can be found in strategic locations whilst an isothermic cooler exists in the bow (or as a storage). Also the boat is good for touring and can adequately serve for the watersports as well. The big console provides the largest storage space and extra stowage is inside the helm seat that features a double facing backrest. There are two aft sides seats with some storage underneath them while in the stern a small attached starboard platform with a telescopic ladder facing the opposite site of the engine (for safety) exists. The access to this point though is not that easy because is obstructed by the transom itself.


 Το κατάστρωμα είναι αυτοστραγγιζόμενο καθώς τα νερά απομακρύνονται από τις μεγάλες εξόδους, αλλά οι αποθηκευτικοί χώροι είναι περιορισμένοι σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

The deck is self drained as the water can very quickly be removed through the wide outlets, but generally its storage capacities are rather in short comparing to competition. 

Στην θάλασσα με τον νέο εντυπωσιακό τετράχρονο κινητήρα Mercury 115hp και προπέλα 14 3/8” x 19” Enertia το σκάφος επιταχύνει γρήγορα στο πλανάρισμα σε 4.6 δευτ. και πιάνει τους 25 κόμβους από στάση σε 8.5 δευτ. . Η πιο βολική ταχύτητα κρουαζιέρας βρίσκεται μεταξύ των 4.000 - 4.500 σαλ όπου η ταχύτητα κυμαίνεται από 22 ως 26 κόμβους και η κατανάλωση γύρω στα 0.83 λίτρα ανά μίλι. Στο τέρμα ανοικτό γκάζι η τελική ταχύτητα διαμορφώνεται στους σχεδόν 37 κόμβους στις 6.000 σαλ.

 In the sea mounted with the new impressive 4 stroke Mercury 115hp engine and propeller 14 3/8” x 19” Enertia the boat accelerates fast to plane in 4.6 sec.  and reaches the 25 knots from rest at  8.5 sec.. The most convenient cruising speed is between the 4.000 - 4.500  rpm where the speed ranges from   22  to  26  knots and the consumption rate is around  0.83 liter per nautical mile. At the WOT the top speed is almost 37 knots at 6.000 rpm.


 Ο χειρισμός και η κατευθυντικότητα είναι σε πολύ καλά επίπεδα λόγω του ότι η γάστρα παρέχει πολύ ικανοποιητική πλευρική στήριξη στις στροφές και επειδή ο κινητήρας ταιριάζει ιδανικά με το σκάφος. Αυτό γιατί τόσο το ναυπηγείο όσο και ο κατασκευαστής του κινητήρα βρίσκονται κάτω από την εταιρική ομπρέλα της Brunswick.

The handling and the agility are in very good levels due to the fact that the hull provides very sufficient  lateral support at turns and that the engine is a perfect match for the boat. This is because both the shipyard and the engine manufacturer are under the Brunswick's corporation umbrella.

 Πέρα από αυτά ο κινητήρας είναι μια έξοχη επιλογή γιατί είναι καινούργιο μοντέλο και διαθέτει τον μεγαλύτερο κυβισμό (2.1 λίτρα) και το χαμηλότερο βάρος (163 κιλά) στην κατηγορία των τετράχρονων μηχανών. Επιπλέον, δεδομένου ότι έχει και πολύ μεγάλο λόγο μείωσης (2.07:1) και σε συνδυασμό με τον μεγάλο κυβισμό μπορεί να δεχθεί μια ευρεία γκάμα από προπέλες ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη. 

Besides that the engine is a brilliant option because is a new model and boasts the highest volume (2.1L) and the lowest weight (163 kg) in the 4 stroke market. Additionally since it has a high gear ration (2.07:1) and in conjunction with the high volume it can fit a big array of propeller options to better serve each owner’s individual needs.

 Το Boston Whaler 190 Montauk αποτελεί μια κορυφαία πρόταση στην μικρή κατηγορία σκαφών και είναι ιδανικό για όσους ιδιοκτήτες θέτουν την ποιότητα, ασφάλεια και τις υψηλότερες προδιαγραφές σε πρώτη προτεραιότητα στην λίστα τους.

The Boston Whaler 190 Montauk is a top proposal in the small category and she is suitable for those owners that place quality, safety and the highest standards first in their list. 


Τι μου άρεσε περισσότερο
Η πολύ μεγάλη πλώρη και το ανοικτό ευρύχωρο κατάστρωμα
Η καλή απόσβεση της πλώρης
Η κορυφαία ποιότητα κατασκευής 
What I liked the most
The extra large bow and the clear, spacious deck
The good damping of the bow
The top construction quality

Τι μου άρεσε λιγότερο
Οι σχετικά περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι
Η δυσκολία στην προσέγγιση της πλατφόρμας της πρύμνης
What I liked the least
The relative limited storage
The difficulty in accessing the stern platform

Boat Specifications


Boston Whaler 190 Montauk

Length
5.79 m
Beam
2.43 m
Draft
0.30 m
Weight
862 kg
Maximum Horsepower
150 hp 
Minimum Horsepower
90 hp
Fuel Capacity
227 L
 Deadrise at Transom
16°
 Persons
8


Performance Data


RPM Knots Mile per Hour Liter per N.Mile
2000
6.2
5.63
0.91
2500
7.4
8.63
1.17
3000
11.7
11.25
0.96
3500
17.5
13.13
0.75
4000
22
18.00
0.82
4500
25.9
22.88
0.88
5000
29.8
28.50
0.96
5000
33.1
37.13
1.12
6000
36.6
42.38
1.16
Planing: 4.6 sec, Idle - 25 Knots: 8.5 sec

Conditions: 2-4 Beaufort, 2 persons, 60 liter fuel.


Manufacturer: Boston Whaler - www.bostonwhaler.com
Αντιπρόσωπος GR: Motocraft - www.motocraft.gr

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...