Monday, January 4, 2016

Οι Αλησμόνητοι Παλιοί Καλοί Καιροί - The unforgettable Old Good Times Μόλις σήμερα το πρωί ενώ έψαχνα τα αρχεία μου σε μια υπόθεση ρουτίνας έβγαλα στο φως ένα παλιό τεύχος του περιοδικού Thalassa στο οποίο ήμουν ένας από τους βασικούς συντάκτες. Αυτό χρονολογούνταν σχεδόν 9 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2007) και μου φάνηκε αστείο που είδα το πρόσωπο μου στο εξώφυλλο στεκόμενος  όρθιος πάνω στο κατάστρωμα του σκάφους που μαζί με τους συνεργάτες μου δοκιμάσαμε εκείνη την ημέρα. Σύντομα, ξεφυλλίζοντας το περιοδικό βρήκα μερικά από τα άρθρα που συνήθιζα να γράφω σε διαφορετικά θέματα. Ένα μείγμα από αναμνήσεις, ευχάριστες μνήμες και συγκρίσεις αυτόματα δημιουργήθηκε.Just early this morning while dealing with a routine administration work I digged out from my archives an old issue of the Thalassa magazine in which I used to be one of the main editors. That was dated almost 9 years ago (November 2007)  and  it was funny to see my face in the cover as I was standing onboard on the boat that my pals and I tested that day. Soon, by turning the pages I found some of my articles I used to write in different sub-categories. A mix of memories, happy recollections and comparisons was instantly unfolded. 


Θα έλεγα ότι ήμουν πολύ παραγωγικός γράφοντας άρθρα σε διαφορετικές θεματολογίες όπως δοκιμές σκαφών, παρουσιάσεις προϊόντων, ελεύθερη κατάδυση και αυτόνομη κατάδυση απλούστατα γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από τους αντιπροσώπους ή κατασκευαστές όσο και από τους αναγνώστες για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να ενημερωθούν περισσότερο αντίστοιχα. Πολλές εκθέσεις, εκδηλώσεις, αγώνες εταιρικά events λάμβαναν χώρα με αυξητική τάση ενώ οι  προσκλήσεις για ταξίδια σε εγχώριους και εξωτερικούς προορισμούς ερχόντουσαν επαναλαμβανόμενα. Πραγματικά αισθανόμουν πολύ ευχάριστα να γράφω άρθρα, να κάνω τα χόμπυ μου, να βιώνω νέες εμπειρίες και να ταξιδεύω ενώ πληρωνόμουν για να κάνω όλα αυτά.


I used to be very productive writing articles in various areas such as boat tests, product reviews, free diving and scuba diving simply because there was a great interest from both the dealers or manufactures and the readers to present their products and to get more informed respectively. Numerous exhibitions, events, races, companies activities were taken place increasingly while the invitations for trips to domestic or abroad destinations to cover major corporate events and presentations were coming at a constant rate.  I was really enjoying writing, doing my hobbies, living new experiences and travelling while I was getting paid for doing all of these. 


 Ιδιαίτερα το 2007 ήταν ένα έτος ρεκόρ για τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής στην Ελλάδα (ίσως και στην Ευρώπη) και οι καιροί όπου οι τράπεζες μοίραζαν δάνεια σαν τα στραγάλια, το ευρώ σε σχέση με το δολάριο έπαιρνε την ανιούσα, οι αντιπρόσωποι πετύχαιναν μεγάλες πωλήσεις, οι κατασκευαστές διακατέχονταν από μια ευφορία να φτιάχνουν όλο και μεγαλύτερα σκάφη και οι καταναλωτές πυροδοτούνταν από ένα αγοραστικό αμόκ για σκάφη, εξοπλισμό και αξεσουάρ πολύ πιο πέρα από τα πραγματικά όρια του προϋπολογισμού τους. Στο ίδιο διάστημα το περιοδικό Thalassa ευημερούσε καθώς ήταν μακράν αυτό που πουλούσε τα περισσότερα τεύχη και πρόσφερε την πιο πλούσια και γεμάτη ύλη στους αναγνώστες του. Και τότε σύντομα όλα αυτά διαλύθηκαν!. 

Especially 2007 was the record high year for the leisure marine market in Greece (and probably in Europe) and the times where the banks used to issue loans like peanuts, the euro vs dollar was thriving, the dealers used to achieve great sales, the manufactures were dragged by an euphoria to build bigger and bigger boats and the customers were ignited by a buying spree for new boats, equipment and accessories far beyond their real budgets. All this time the Thalassa magazine used to prosper as well since it was by far the forerunner in sales offering the most complete and rich content for its readers.  And then soon the bubble burst!. 


Τώρα για όλους μας στην Ευρώπη και  πολύ περισσότερο στην Ελλάδα ζούμε μια πραγματικότητα με ένα πολύ άσχημο πρόσωπο. Τα οικονομικά συστήματα που δεν δουλεύουν καλά και δημιουργούν αστάθεια και ανισότητες ευνοώντας τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, τις πολυεθνικές και γενικά τα λίγα ισχυρά και πλούσια άτομα σε βάρος των πολλών σπρώχνοντας προς τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ο κοινωνικός αναβρασμός ως αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας προς αυτή την κατάσταση που παίρνει σχήμα ευνοώντας τις ακραίες, λαϊκίστικες και αντί ευρωπαϊκές ιδεολογίες και σχηματισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Οι εντάσεις, οι πόλεμοι, η βία και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που επισκιάζουν το κόσμο με φόβο και έχουν δημιουργήσει την πρόσφατη προσφυγική κρίση. Η κλιματική αλλαγή που προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα που οδηγούν σε φυσικές καταστροφές. Και φυσικά όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αλληλένδετα. Ο κόσμος φαίνεται να βράζει και να αλλάζει αλλά η πορεία που παίρνει δείχνει αβέβαιη ακόμα και αχαρτογράφητη. Φυσικά δεν τρέφω την αυταπάτη ότι αυτά τα προβλήματα δεν προϋπήρχαν όμως τώρα είναι πολύ πιο έντονα και απειλητικά για την ανθρωπότητα. Now all of us in Europe and of course even more in Greece are living a reality with a bad face. The economic systems that don’ t work good and create instability and inequality favoring the big financial institutions, multinational corporations and generally the  fewer stronger and richer individuals at the expense of the many enhancing the vicious circle of depression. The social turmoil as a result of the resentment to this situation taking the shape of favoring the extreme, populistic and euro skeptic ideas and formations in the political scene. The conflicts, the wars, the violence and the terroristic attacks that shadow the people with fear and triggered the recent refugee crisis. The climate change that sets off extreme weather conditions and leads to natural disasters. And of course all  these phenomena are interrelated. The world seems that is boiling and changing but still the direction it takes is uncertain even uncharted. Of course I am not ignorant that these issues used to be far before but now are more acute and threatening lingering over the humanity. Αυτό που θα ήθελα να δω στο νέο χρόνο είναι μια αλλαγή στην αντίληψη με μια πρυτάνευση της λογικής, των ανθρωπιστικών αξιών και της αγάπης για την φύση. Για να πω τα ίδια λόγια διαφορετικά θα ήθελα να δω περισσότερη αντίσταση ενάντια στην αλαζονεία και στην απληστία των λίγων πλούσιων τσιμπουριών, και να εκτεθούν, και να δοθεί περισσότερη δύναμη στους παραγωγικούς και εργατικούς ανθρώπους που σχηματίζουν την πραγματική οικονομία. 

What I would like to see in this new year is a shift in the mindset with a  prevailing of logic, the human values and the love for the nature. To put the same words differently, I would like to see more resistance towards the arrogance and the greed of the few richest ticks, them to be exposed and more power to be given to the productive and industrious people who form the core of the real economy. 

Θέλω να αισθανθώ την δύναμη της αλλαγής. Της αλλαγής που θα μας δώσει και πάλι τους καλούς καιρούς!.

I want to feel the force of change. The change that will give us again the good times!

Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος! -  Happy New Year!

ΝΠ - NP

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...