Thursday, July 30, 2015

Καταδύσεις στην Κούβα - Diving in Cuba

 Πριν περίπου από ένα μήνα επισκέφτηκα την καταπλητική Κούβα για δεύτερη φορά. Μείναμε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην μακριά, αμμώδη και ήρεμη παραλία του Varadero και περάσαμε πανέμορφα εξερευνώντας την γύρω περιοχή κάνοντας και μερικές εκδρομές επίσης. Και βέβαια δεν παραλείψαμε να κάνουμε και δύο καταδύσεις με σκάφος στα ζεστά νερά του Varadero.

About a month ago I visited the magnificent Cuba for the second time. We stayed at a luxurious hotel in the long sandy and calm beach of Varadero and spent a wonderful time exploring the surrounding area taking some excursions as well. And of course we did n’t let the chance to take a couple of boat dives in the warm waters of Varadero. Σε μια από αυτές τις βουτιές επισκεφτήκαμε το ρωσικό αντιτορπιλικό Monkada BP 383 που βρίσκεται σε αμμώδη βυθό στα 30 μέτρα. Το πλοίο το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1989 έχει βυθιστεί σκόπιμα από την Κουβανική κυβέρνηση για να δημιουργήσει ένα τεχνιτό ύφαλο φιλοξενώντας μια ποικιλία από θαλάσσια ζωή. Αυτή η περιοχή θεωρείται μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες και συχνά επισκέψιμες τοποθεσίες στο υποβρύχιο περιβάλλον της Κούβας και το πολεμικό πλοίο μπορεί εύκολα να εξερευνηθεί τουλάχιστον εξωτερικά λόγω της τέλειας οριζόντια θέσης του ενώ η διείσδυση στο κεντρικό όγκο του είναι επίσης αρκετά εύκολη.

 In one of the dives we visited the russian destroyer Monkada BP 383 laying at a sandy bottom at a depth of 30 meters. The vessel which was built in 1989 was deliberately sunk by the Cuban government to create an artificial reef hosting a variety of sea life. This site is considered as one of the most interesting and most visited spots in the cuban seafloor and the warship can be easily explored at least externally due to her absolute horizontal position while the penetration in her central magazine is quite easy as well. 

 Στην διάρκεια της κατάδυσης παρατήρησα τον οπλισμό του αντιτορπιλικού, όπως τα κανόνια του, που όπως και ο υπόλοιπος εξοπλισμό του βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Το πιο εντυπωσιακό είναι το πυροβόλο της πλώρης. Όμως, η υποβρύχια ζωή δεν ήταν τόσο πλούσια όπως περίμενα να δω και πιο μεγάλα υδρόβια που παρατήρησα ήταν ένα μπαρακούντα και ένα μαγιάτικο  και τα δύο πολύ μακριά για να τα καταγράψω στην κάμερα μου. Το ρεύμα στο ναυάγιο ήταν μέτριο αλλά αυτό της επιφάνειας πολύ ισχυρό.

 During the dive I saw the armament of the vessel, such as the canons which as most of her equipment remain almost intact. Most impressive is the one in the bow. However, the sea life was not as much as I was expected to see and the only big fish I could encounter was an amberjack and a barracuda which both were too far ahead to record with camera. The current at the bottom was mild but the surface one very strong.

 Η άλλη κατάδυση έλαβε χώρα σ’  ένα ύφαλο περίπου 2 μίλια ανοικτά από το Varadero που βρίσκεται σε ένα μέσο βάθος 18-15 μέτρων. Υπήρχε ενδιαφέρουσα υποβρύχια ζωή εκεί για να δεις  όπως μπαρακούντα, λεοντόψαρα, παραγαλόψαρα και μικροί ροφοί ενώ οι συνθήκες ήταν ήπιες και πολύ συνήθεις.

 The second dive took hold at a reef about 2 miles offshore the Varadero beach and at an average depth of 18-15 meters. There was an interesting sea life to see such as barracuda, lion fish, parrot fish and small groupers while the sea conditions were mild and very normal.

 Η θερμοκρασία του νερού και στις δύο βουτιές ήταν πολύ ζεστή γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου και έτσι μια στολή 3 χιλιοστών είναι αυτό που χρειάζεται. Πιο προτιμητέα είναι μια ολόσωμη φόρμα όπως αυτές που είχαμε καθώς οι επιφάνειες του βυθού είναι αιχμηρές και κοφτερές και μπορούν να προκαλέσουν μικρούς τραυματισμούς στην επαφή.

 The water temperature in both of the dives was really warm around 28 degrees C so a thin 3mm wetsuit is appropriate. Better prefer a whole body protection suit as we did because the bottom surfaces are sharp and edgy and can cause minor injuries at contact.

 Το προσωπικό ήταν φιλικό και βοηθούσε πρόθυμα, αλλά η οργάνωση αρκετά αδύνατη και πολύ απλή με πολύ βασική ενημέρωση. Επίσης, ο επινοικιασμένος καταδυτικός εξοπλισμός ήταν πολύ χρησιμοποιημένος με εμφανή τα σημάδια φθοράς αλλά έκανε την δουλειά που έπρεπε να κάνει. Έτσι, καλύτερα να φέρετε τον δικό σας εξοπλισμό για να εξερευνήσετε την Κούβα υποβρυχίως.

The dive crew was helpful and friendly, but the organizing a bit weak and  too simple with not that much information. Also, the rental diving equipment was heavily used with visible signs of wear and tear but it did the job it was supposed to do. So, better bring your own scuba gear to explore Cuba underwater.

 Μπορείτε να δείτε τα επισυναπτόμενα βίντεο για να πάρετε περισσότερες εντυπώσεις για αυτούς τους καταδυτικούς τόπους. Οι σκηνές καταγράφησαν με μια GoPro 3+ Black κάμερα που έφερε ένα κόκκινο φίλτρο στο φακό της. Το φίλτρο αυτό δουλεύει πολύ καλά αποκαθιστώντας τα χρώματα στα βαθύτερα νερά αλλά όταν χρησιμοποιείται από τα 5 μέτρα και ρηχότερα προσδίδει μια κιτρινοπή απόχρωση στις λήψεις. Έτσι πρέπει να αφαιρείται από τον φακό.

 You can watch the videos embedded to acquire  more impressions on the dive sites. The scenes were recorded with a GoPro 3+ Black camera fitted with a red filter cap. This filter works very well restoring many of the colors in deeper waters but when it is on from 5 meters and shallower it gives a yellowish look at the images. So then it must be removed from the lens.No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...