Wednesday, July 23, 2014

Μια Επίσκεψη στην Λίνδο - A Visit to Lindos

 Πριν από κάποιο καιρό στην αρχή του Μαΐου βρήκα την ευκαιρία να επισκεφτώ την γραφική πόλη της Λίνδου που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Ρόδου και εκτείνεται στους πρόποδες του λόφου όπου το ιστορικό Ελληνικό και Ενετικό κάστρο έχει κτιστεί. Μόλις βρέθηκα στην κορυφή του εξεπλάγην από την εξαιρετική και πανοραμική θέα των 360ο που προσφέρει.
 Some time ago at the beginning of May I took the chance to visit the picturesque town of Lindos located at the southeastern edge of Rhodes built on the slope of the hill where the historic Greek and Venetian castle is situated. As soon as I got on top there I was amazed by the magnificent and panoramic 360o view.

 Η Λίνδος είναι μια πολύ ελκυστική  μικρή πόλη με χαριτωμένα και όμορφα σοκάκια που διασχίζουν την κατοικημένη της περιοχή όμως είναι τελείως τουριστικά αξιοποιημένη πράγμα του σημαίνει ότι το γνήσιο της χρώμα έχει αλλοιωθεί.  Παρόλα αυτά, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος ιδιαίτερα όταν αποφασίσετε να πάρετε το σύντομο αλλά απότομο ανηφορικό δρόμο με τα πολλά σκαλοπάτια που οδηγεί στη ακρόπολη όπου το προαναφερθέν κάστρο βρίσκεται και είναι συνδεδεμένο με μια πολύ μακριά και περίπλοκη ιστορία.


 Lindos is a wonderful little town with neat and cute alleys crossing its habitant area but fully touristically developed which means that its original colors have been faded out. Nevertheless, it is a great place to be especially if you decide to take the short but steep uphill with the numerous steps leading to the acropolis where the aforementioned castle is located linked with a very long and perplex history.

 Σύμφωνα με τους ιστορικούς, φαίνεται ότι η περιοχή του κάστρου κατοικήθηκε κατά την διάρκεια της Νεολιθικής και Χάλκινης εποχής (4η με 2η χιλιετηρίδα Π.Χ.) ενώ το ιερό που βρίσκεται στην ακρόπολη  είναι αφιερωμένο στην θεά Αθηνά Λυδία και εκτιμάται ότι έχει κτιστεί τον 9ο αιώνα Π.Χ. ή κατά άλλους λόγιους στην Λυδία, την προελληνική θεότητα που σχετίζονταν με την φύση και την γονιμότητα και ανάγεται στους Μυκηναϊκούς χρόνους.

 According to the historians, it seems that the area of the castle and town was inhabited during the Neolithic and Bronze Age (4th- 2nd millennia B.C.) while the sanctuary that was found on the acropolis was dedicated to Goddess Athena Lindia, estimated to be constructed on the 9th century B.C. or for other scholars to Lindia, a prehellenic deity associated with nature and fertility dating back to the Mycenaean times.  Η ακρόπολη συνεχίστηκε να οχυρώνεται κατά την διάρκεια της Βυζαντινής, Μεσαιωνικής και Οθωμανικής περιόδου. Οι ιππότες του Τάγματος του Αγ Ιωάννη κατέλαβαν το κάστρο τον Οκτώβριο του 1307 και η οικοδόμηση της ιπποτικής οχύρωσης ξεκίνησε τον 14ο αιώνα και περατώθηκε τον 15ο αιώνα κάτω από τους Μεγάλους Μαγίστρους του Τάγματος Antoine Fluvian και Pierre D’ Audusson. Το κάστρο παραδόθηκε στους Οθωμανούς Τούρκους στις 30 Σεπτεμβρίου 1522 οι οποίοι εγκαθίδρυσαν ένα φρούριο μέχρι και το 1844.

 The acropolis was continued to be fortified during the Byzantine, Medieval and Ottoman periods. The knights of the Order of St John the Jerusalem captured the castle in October 1307 and the construction of the Hospitaller fortress commenced on the 14th century and was completed in 15th century under the Grand Masters of the Order Antoine Fluvian and Pierre D’ Aubusson. The castle was surrender to Ottomans Turks on 30 September 1522 and they established a garrison there up to 1844.


 Την περίοδο μεταξύ του 1902-1905 η Δανική Αρχαιολογική Αποστολή διεξήγαγε ανασκαφές στο κάστρο και κατά στην διάρκεια της Ιταλικής κατοχής έλαβαν χώρα κάποιες αναστηλωτικές παρεμβάσεις. Νέες αναστηλωτικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποκαταστήσουν τις αρχικές δομές και να αναπαραστήσουν τα κατεστραμμένα οικοδομήματα. Για να εισέλθετε στον αρχαιολογικό χώρο πληρώνετε ένα εισιτήριο 6 ευρώ.

 In the period between 1902-1905 the Danish Archeological Mission conducted excavations on the castle and during the Italian occupation more restoration interventions were carried out. New restoration projects are running currently to rehabilitate the original constructions and replicate the damaged structures. To enter the site you pay an approx. 6 euro fee.


 Πέρα από το κάστρο η θέα από μόνη της είναι εκπληκτική!. Από τον βοριά μπορείτε να δείτε τον γραφικό όρμο της Λίνδου όπου βρίσκονται η μεγάλη παραλία και η κοντινή προβλήτα για να δέσετε προσωρινά το σκάφος σας. Από τα δυτικά μπορείτε να απολαύσετε την πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης ενώ από τα ανατολικά βλέπετε την ανοικτή θάλασσα και τους απότομους και κρημνώδεις βράχους της ακτογραμμής όπου σκάνε τα κύματα. Τέλος, από τα νότια παρατηρείτε τον πανέμορφο όρμο του Αγίου Παύλου που δίνει την εσφαλμένη εικόνα ότι πρόκειται για μικρή λίμνη αλλά όμως στην πραγματικότητα επικοινωνεί με την θάλασσα στην δεξιά του πλευρά.


 Besides the castle the view itself is awesome !. From the north you can see the picturesque bay of Lindos where the main beach and a near by pier where you can temporarily moor you boat are found. On the west you can enjoy a panoramic view of the whole town whereas form the east you face the open sea and the steep and cliffy coastal wavebreaking formations. Finally, from the south you overlook at the amazing basin of St Paul having the illusion that it is a close lake but actually it is open to the sea from its northern side. 


 Μόλις ολοκλήρωσα την επίσκεψη του στο κάστρο κατευθύνθηκα στο όρμο του Αγ Παύλου για να τον δω από κοντά και παρατήρησα ότι γάμος εγένετο στο ομώνυμο ξωκλήσι. Αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο αφότου το ξωκλήσι και το γύρω πανέμορφο φυσικό σκηνικό του μέρους προσδίδουν μια ρομαντική αίσθηση που προτρέπει πολλά ζευγάρια να ενώσουν τις ζωές τους εκεί. Όμως όταν διαπίστωσα ότι το μυστήριο έλαβε τέλος πήρα γοργά την μικρή ανηφοριά για το χώρο της στάθμευσης προτού οι ορδές των καλεσμένων καταφθάσουν και δημιουργήσουν κομφούζιο εκεί.

 

 After visiting the castle I went to the St Paul’s bay for a better look and I noticed that a wedding ceremony was on its way in the homonymous chapel. This is not strange at all as the chapel alongside the beautiful scenery of the place offers a wonderful romantic feeling inspiring many couples to link their lives there. However, when I realized that the wedding came to the end I started taking the uphill to the parking lot just before the herds of the guests arrived to create a congestion there. 


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...