Wednesday, March 12, 2014

Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΕΑ και ΕΟΜΟΦΣ - Memoradum of Cooperation between Rib Cubs and HFRC

Ως αποτέλεσμα των πολύ καλών σχέσεων μεταξύ των Ομίλων (ή Λεσχών) Φουσκωτών Σκαφών, των οργανωτών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Φουσκωτών Σκαφών Bo Concept 2014 και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών, της οποίας είναι μέλη, αποφασίστηκε από κοινού η αναβάθμιση της συνεργασίας ως προς την οργάνωση αυτού του Πρωταθλήματος με στόχο οι διαδικασίες του να γίνουν πιο δίκαιες και διαφανείς για τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές Ομίλους. Δελτίο τύπου ακολουθεί μαζί με τον σύνδεσμο που παραπέμπει στο καταστατικό Κανονισμού των Αγώνων.As a result of the good relations between the Rib Clubs, the organizers of the Hellenic Rib Racing Championship Bo Concept 2014 and the Hellenic Federation of Rib Clubs in which they are members, it was commonly decided to upgrade their cooperation towards the organizing of this Championship in an effort to make its procedures fairer and more transparent for the participants and the hosts. Press release follows (Greek) along with the link of the Championship Standards and Procedures.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΙΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ BO CONCEPT 2014

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ & Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.

Σε συνέχεια των άριστων σχέσεων, των Ομίλων – Λεσχών που διοργανώνουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φουσκωτών Σκαφών με την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. της οποίας είναι και μέλη και της δυναμικής που έχει αναπτύξει το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, τα δύο μέρη προχωρούν σε μία ακόμη συνεργασία σε σχέση με το Πρωτάθλημα, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τον θεσμό.
Σε περιπτώσεις που για κάποιο λόγο, διοργανωτής Όμιλος – Λέσχη θεωρεί ότι αδικείται ή υπάρχει θέμα για το οποίο θεωρεί ότι γίνεται λανθασμένη εφαρμογή – ερμηνεία του κανονισμού από την Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνων, θα μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην Ομοσπονδία Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.                                                                                                                                                                                       
Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. έχει δημιουργήσει ένα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ (Α.Σ.Α.), αποτελούμενο  από τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με σκοπό  την επίλυση προσφυγών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (Π.Ε.Α.).
Το Α.Σ.Α. θα αποφασίζει, αποκλειστικά και μόνο με βάση τον ψηφισμένο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ. από την Π.Ε.Α.
Σε αυτό το Όργανο (Α.Σ.Α.) δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομίλων Λεσχών που συμμετέχουν στην διοργάνωση του Πρωταθλήματος. Δεν επιτρέπεται επίσης να συμμετέχουν στο Α.Σ.Α. κατασκευαστές, έμποροι, αντιπρόσωποι σκαφών, αγωνιζόμενοι & δημοσιογράφοι.
Η έγγραφη προσφυγή μέλους της Π.Ε.Α. προς το Α.Σ.Α θα συνοδεύεται από το φύλλο αγώνα του Αλυτάρχη, το φύλλο αγώνα του Παρατηρητή, τις έγγραφες θέσεις των λοιπών διοργανωτών, αλλά & οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. βιντεοσκόπηση – φωτογραφικό υλικό)
Η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. θα κοινοποιεί την απόφαση του Α.Σ.Α. σε όλους τους διοργανωτές εγγράφως, το αργότερο μέσα σε επτά ημερολογιακές ημέρες από τότε που της κοινοποιείται το τυχόν θέμα προς εξέταση.
Σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύει η πλειοψηφική απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Αγώνων.
Η απόφαση του Α.Σ.Α. υπέρ της μίας ή της άλλης θέσης θα έχει ¨βάρος¨ με την ισχύ διπλής ψήφου (2 ψήφοι) και θα μπορεί να ανατρέψει απόφαση της Π.Ε. με πλειοψηφία 3-2. 
Η απόφαση του Α.Σ.Α. και θα εμφανίζεται ως απόφαση ενός  ατόμου χωρίς αναφορά  στο εκλογικό αποτέλεσμα του Οργάνου (πλειοψηφία – μειοψηφία - ψήφοι)
Ένα άτομο που θα ορίζει η Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ. θα παρίσταται ως παρατηρητής σε κάθε αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Φουσκωτών Σκαφών, ώστε να έχει την αναγκαία ενημέρωση  κατά την διάρκεια του Αγωνιστικού διημέρου.

Με την παρούσα συμφωνία, φιλοδοξούμε να ¨εκμεταλλευθούμε¨ όλοι μας, με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες μιας τέτοιας συνεργασίας. Γινόμαστε εξωστρεφείς, κοινοποιούμε τυχόν προβλήματα & θεωρούμε ότι θα υπάρχει ένα δυνατό αίσθημα δικαίου ανάμεσα σε αγωνιζόμενους, διοργανωτές αλλά και γίνεται πράξη η προσπάθεια της Ομοσπονδίας ¨Όλη η Ελλάδα Μία Παρέα¨.
Προσβλέποντας σε μία συναρπαστική αγωνιστική περίοδο, ευχόμαστε σε όλους τους εμπλεκόμενους στο Πρωτάθλημα, κάθε επιτυχία και ασφαλής αγώνες!
Για την Ε.ΟΜ.Ο.Φ.Σ.  o πρόεδρος κ. Καπαρός Αντώνης
Για τον Ρ.Ο.ΤΑ. ο πρόεδρος Θεουλάκης Κώστας.
Για την Λ.Φ.Σ.Χ. ο Πρόεδρος  Βενετάκης Στέφανος.
Για τον S.H.R.C. Athens o πρόεδρος Οικονόμου Γρηγόρης.
Για τους  TΡΙΤΩΝΕΣ Κω ο εκπρόσωπος Νιοκαστρίτης Σταμάτης
Για τον ΛΕΡ.Ο.Σ. ο πρόεδρος Μάρδογλου Αναστάσιος

Κανονισμός Αγώνων

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...