Friday, December 28, 2012

Ένα Προσαρμόσιμο Κάθισμα Διακυβέρνησης με Ανάρτηση - A Customized Suspension Helm Seat



Όταν πλέουμε στα ανοικτά με καλοσύνη ή όταν δαμάζουμε τα κύματα στην πιο δύσκολη θάλασσα πρέπει ως κυβερνήτες να έχουμε την πεποίθηση ότι ελέγχουμε το σκάφος μας και καθόμαστε άνετα και με ασφάλεια στο κάθισμα διακυβέρνησης. Με αυτό το σκεπτικό για ακόμα μια φορά ο καλός μου φίλος Θανάσης Στρίγγος κατασκεύασε με τα ίδια του τα χέρια το δικό του κάθισμα διακυβέρνησης με σύστημα ανάρτησης για να ταιριάζει απόλυτα στο σκάφος του και να καλύπτει τις απαιτήσεις του με στόχο να το κάνει λειτουργικό και άνετο στα μακρινά ταξίδια.




While sailing in the open waters in tranquility or riding the waves in a rougher sea  you need as a skipper to feel confident that you are having the control of your boat and seating comfortably  and securely on the  helm seat. With this in mind, once again my good friend Thanassis Striggos has built with his own hands his customized suspension helm seat to perfectly fit in his boat and fulfill his requirements, with the intention to make it  functional and comfortable in the long trips.






Αυτό είναι προϊόν της δημιουργικότητας του Θανάση ο οποίος ως ερασιτέχνης ψαράς, δύτης και ενθουσιώδης οπαδός του φουσκωτού σκάφους με πολύ ισχυρό υπόβαθρο ως μηχανικός αποφάσισε να δώσει μόνος του την λύση για ένα πρακτικό κάθισμα διακυβέρνησης που θα μπορούσε να προσαρμοστεί ακριβώς στο μικρό φουσκωτό του (Evripus 480).




This product reflects the creativity of Thanassis who as a fisherman, diver  and RIB enthusiast with a strong background in engineering decided to work on his own towards the solution for a practical helm seat which would be able to fit precisely on his small Rib (Evripus 480).



Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του καθίσματος είναι ότι αυτό είναι συμπαγές, αφαιρούμενο και ενσωματώνει δύο ανεξάρτητους μηχανισμούς απορρόφησης των κραδασμών (ελατήρια). Ο μεγαλύτερος από αυτούς έχει τοποθετηθεί διαγώνια αντί για κάθετα με την θεώρηση ότι εφόσον το σώμα κινείται προς τα πίσω κατά την διάρκεια της πλεύσης η αντίστοιχη δύναμη ασκείται κυρίως στο πίσω μέρος του καθίσματος. Κατά αυτό τον τρόπο θέτοντας τα μηχανικά ελατήρια σε μια γωνία 30ο σε σχέση με τον κύριο δοκό του καθίσματος τους επιτρέπει να απορροφούν τους κραδασμούς πιο αποτελεσματικά και να δίνουν την αίσθηση στον κυβερνήτη ότι το σώμα είναι λιγότερο βαρύ.



The main characteristics of this seat are that it is compact, removable and carries two independent suspension mechanisms (springs). The bigger of them has been set diagonally instead of vertically with the assertion that since the body moves backwards during the ride the respective force applies mostly to rear section of the seat. So, placing the mechanic springs with a corner of approximately 30o in reference to the main post of the seat enables them to absorb the shocks more efficiently giving the feeling to the skipper that his body weights less.



Για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια αυτής της σχεδίασης  μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι αν αφήσουμε το σώμα μας ελεύθερο στην διάρκεια της κίνησης τότε θα πέσουμε προς τα πίσω κάπου προς το πρυμναίο τμήμα του σκάφους και όχι ακριβώς προς τα κάτω στο κατάστρωμα (όχι ότι χρειάζεται να το κάνουμε για να το διαπιστώσουμε). Το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το σκάφος έχει μια θετική κλίση στην διάρκεια της πλεύσης του με την έννοια ότι η πλώρη είναι  πιο ανυψωμένη από την πρύμνη μια στάση που αυτομάτως μεταφέρει το κέντρο βάρους του σώματος προς τα πίσω.



To understand better the concept of this design you can consider two facts. The first is that if you let yourself loose during the ride you gonna fall backyards somewhere closer to the aft section of the boat and not straight down on the deck (not that you have to actually do it to prove it). The second is that the boat herself has a positive inclination during the drive meaning that the bow is more elevated than the stern a position which automatically transfers the body’s center of gravity backwards.



Το κάθισμα συνδέεται με το κατάστρωμα σε μια βάση όπου ο κύριος δοκός δένει ερμητικά και με ασφάλεια μέσω ενός ζεύγους πύρων ενώ τα ελατήρια είναι και αυτά επίσης συνδεδεμένα με το κατάστρωμα με τον ίδιο τρόπο, με μικρότερους πύρους το καθένα. Μόλις αφαιρέσεις τους αυτούς πύρους το κάθισμα είναι ελεύθερο και μπορεί να αφαιρεθεί ή να αποθηκευτεί σε κάποιο από τα ταμπούκια του σκάφους.

Ο δεύτερος και μικρότερος μηχανισμός ανάρτησης κείτεται ακριβώς κάτω από την σέλα του καθίσματος για να την διατηρεί σε  οριζόντια θέση καθόσον όλο το κάθισμα μετακινείται προς τα κάτω και πίσω ενώ απορροφά κάποιους κραδασμούς ταυτόχρονα. Η σέλα είναι αρκετά μεγάλη για στηρίζει το σώμα και η πλάτη της είναι κοντή και προορίζεται μόνο να υποστηρίζει το κάτω μέρος του κορμού. Ο λόγος αυτής της σχεδίασης είναι ότι επιτρέπει στο κυβερνήτη να κάθεται εναλλακτικά πάνω στην πλάτη του καθίσματος στην περίπτωση που οι συνθήκες στην θάλασσα είναι πιο άγριες και χρειάζεται να έχει ένα υψηλότερο σημείο παρατήρησης.



The seat is connected to the deck on a base where the main post is firmly and securely attached through a twin set of pins while the shocks absorbers are also connected to the deck with the same way through a smaller pin each. As soon as you remove these pins the seat is free and it can be taken away or stored in one of the boat’s compartments. 

The second smaller suspension mechanism lies just underneath the saddle of the seat in order to maintain it leveled as the whole seat is moving down and backwards while absorbing some impact at the same time. The saddle itself is quite spacious to support the body and the backrest is short to just keep the lower back in place. The reason for this  design is that it allows the skipper to alternatively seat on top of the back rest in the case of rough sea conditions when he needs to acquire a higher vantage point. 



Προσωπικά δεν είχα την δυνατότητα να δοκιμάσω αυτό το κάθισμα σε πραγματικές συνθήκες και η εκτίμηση μου προέρχεται αποκλειστικά όπως το διέγνωσα στατικά όταν το σκάφος ήταν σταθμευμένο στην στεριά. Πιέζοντας το κάθισμα με το βάρος του σώματος μου διαπίστωσα ότι τα ελατήρια αποκλιμακώνουν την δύναμη σταδιακά και ομαλά στην διαδρομή τους και ότι το κάθισμα προσφέρει μια καλή στήριξη στο σώμα αν και δεν είναι ανατομικό.

Όμως εφόσον είχα δοκιμάσει  το προηγούμενο μοντέλο αυτού του καθίσματος σε μια ψαρευτική εξόρμηση πριν περισσότερο από ένα χρόνο όταν ο Θανάσης έκανε την πρώτη του προσπάθεια να κατασκευάσει το δικό του κάθισμα διακυβέρνησης και διαπίστωσα ότι δούλευε καλά, αισθάνομαι πεπεισμένος ότι αυτή η πιο ανανεωμένη και βελτιωμένη έκδοση θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένη.




Personally I didn’t have the chance to test this seat in real conditions and my assessment comes merely from trying it when the boat was parked in the land. Pushing the seat with my own weight I felt that the springs deescalate the force gradually and  evenly throughout their course and that the seat offers a good support for the body even though not so anatomic.

However since, I had tested the former model of this seat in a fishing trip more than a year ago, when Thanassis did  his first attempt to create his own helm seat and I found out that it was working well, I am confident that this more revised and improved version will be even more successful.



Επίσης, το κάθισμα δεν εμποδίζει ή περιορίζει τους επιβάτες που κάθονται στον πρυμνιό καναπέ αυτού του συγκεκριμένου φουσκωτού από να βρουν μια αναπαυτική στάση.

Τόσο το ύψος του καθίσματος (το μήκος του δοκού) και η σκληρότητα των ελατηρίων μπορούν να προσαρμοστούν για να εξυπηρετούν απόλυτα τον σωματότυπο του κάθε κυβερνήτη. Ο Θανάσης είναι έτοιμος να ξεκινήσει την παραγωγή αυτού του καθίσματος διακυβέρνησης με ένα προσιτό κόστος για κάθε κομμάτι.



Also, this helm seat do not prohibit or restrict the passengers seating in the aft bench of this specific Rib from laying comfortably on it.

Both the height of the seat (ie the length of the post) and the spring resistance can be customized to fit precisely to the skipper’s individual body type. Thanassis is ready to set up the production for this seat at an affordable cost for each piece. 


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...