Tuesday, April 3, 2012

EVAL S.A.: Σωστικός Εξοπλισμός - Safety EquipmentΟ κατάλληλος και αξιόπιστος σωστικός εξοπλισμός είναι πρωτίστης σημασίας για την ασφάλεια του πληρώματος. Η ΕΒΑΛ η εταιρεία κατασκευής και διανομής σωστικού εξοπλισμού εφαρμόζει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους στην γραμμή παραγωγή της και συμμορφώνεται με τους νέους διεθνείς κανονισμούς και τις εγκρίσεις της ΕΕ που συνοδεύονται. Η ΕΒΑΛ εφαρμόζει σύστημα ελέγχου ποιότητας ISO-9001:2008. Ακολουθεί δελτίο τύπου της εταιρείας.
The appropriate and reliable safety equipment is of prime importance to the crew’s safety. Eval, the greek manufacturer and distributor of rescue and safety equipment implements strict quality control procedures along its product line and adheres to the latest international regulations and the accompanied EU approvals. Eval applies an ISO-9001:2008 quality system. Company’s own press release follows.

ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EVAL Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
Ο σωστικός εξοπλισμός του σκάφους είναι καίριας σημασίας καθώς αφορά άμεσα την ασφάλεια των επιβατών. 
H ΕVAL που δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στην παραγωγή σωστικού εξοπλισμού, εφαρμόζει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την γραμμή παραγωγής της και τα παραγόμενα προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς και συνοδεύονται από τις Ευρωπαϊκές εγκρίσεις.  Η EVAL έχει διασφαλιστεί με πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001:2008.
Η πλήρης γκάμα σωστικού εξοπλισμού της EVAL είναι διαθέσιμη στο www.eval.gr και στο Β2Β όπως και στην σελίδα της EVAL στο facebook.,στα καταστήματα ναυτιλιακών ειδών σε όλη την Ελλάδα και στα εξειδικευμένα EVAL Points.  
Contact information:
EVAL Ε. Γ. Βαλλιανάτος, www.eval.gr   sales@eval.gr  Τel. 210 55 90 872, Fax. 210 55 90 871.

LIFEJACKETS
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC
IMO MSC 81(70),
MSC.200(80) & MSC.207(81). 
Complete with retro-‐reflective tapes, two belt positions for lifejacket light installation (in front or on the side). Equipped with belt ending at a plastic hook so that the persons wearing it can strap together. Constructed in accordance to international regulations IMO MSC.200(80) & MSC.207(81)
Code    Type                                Dimensions Buoyancy mm 
2010-‐1    Infant
                                                                470 x 295 x 90 70
2010-‐2    Child                                         545 x 310 x 95 85
2010-‐3   Adult / Overweight                615 x 385 x 100 150
ΣΩΣΙΒΙΑ
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81).
Κατασκευασμένα για τον εφοδιασμό Εμπορικών Πλοίων, φέρουν εγκεκριμένες ανακλαστικές ταινίες SOLAS, εγκεκριμένη σφυρίχτρα και δυο εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση φανού σωσιβίου (μπροστά ή στο πλάι). Εξοπλισμένο με ιμάντα που καταλήγει σε έναν πλαστικό γάντζο ώστε να επιτρέπεται η πρόσδεση μεταξύ των ατόμων που τα φορούν. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς IMO MSC.200(80) & MSC.207(81).
Κωδικός Τύπος Διαστάσεις mm Άνωση Ν 
2010-1 Βρεφικό 470 x 295 x 90 70
2010-2 Παιδικό 545 x 310 x 95 85
2010-3 Ενηλίκων / Υπέρβαρων 615 x 385 x 100 150

FOLDABLE LIFEJACKET
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81). 
An excellent solution for boat and ships that have lack of storage space. It can be easily stored un-‐ der the seats. It has retro-‐reflective tapes, approved whistle and two belt positions for lifejacket light installation (in front or on the side). Equipped with belt ending at a plastic hook so that the persons wearing it can strap together. Constructed in accordance to international regulations IMO MSC.200(80) & MSC.207(81).

Code          Type                             Buoyn-‐ Dimensions mm
2010-‐4        Infant                           70
2010-‐5         Child                           85
2010-‐6         Adult / Overweight            150                                       
ΣΩΣΙΒΙO ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70), MSC.200(80) & MSC.207(81).
Κατασκευασμένα για τον εφοδιασμό Εμπορικών Πλοίων, αποτελεί ιδανική λύση όταν υπάρχει περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος. Μπορεί άνετα να τοποθετηθεί και κάτω από τα καθίσματα. Φέρει ανακλαστικές ταινίες, εγκεκριμένη σφυρίχτρα και δυο εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση του φανού σωσιβίου SOLAS (μπροστά ή πλάι). Εξοπλισμένο με ιμάντα που καταλήγει σε έναν πλαστικό γάντζο ώστε να επιτρέπεται η πρόσδεση μεταξύ των ατόμων που τα φορούν. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς IMO MSC.200(80) & MSC.207(81).
Κωδικός Τύπος                Άνωση Ν 
2010-4 Βρεφικό                          70
2010-5 Παιδικό                           85
2010-6 Ενηλίκων / Υπέρβαρων 150


Code 3489-‐1 LIFEJACKET LIGHT
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70) & MSC.207(81), ISO 24408:2005. Automatic operation due to its water sensor. It uses lithium battery CR2. Continuous operation up to 8 hours at least. Dimensions: 45mm x 31,2 mm x 18,9 mm Weight: 23,5 gr.
ΦΑΝΟΣ ΣΩΣΙΒΙΟΥ LED  (Κωδ. 3490)
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70) &MSC.207(81). 
Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου, διάρκειας ζωής 5 ετών, με δυνατότητα συνεχούς χρήσης περισσότερο από 8 ώρες.
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιμάντες σωσιβίων πλάτους έως 40mm.
Διαστάσεις : 45mm x 31,2 mm x 18,9 mm Βάρος : 23,5 γρ.
Λειτουργίες:
1. Αυτόματη ενεργοποίηση σε επαφή με νερό
2. Χειροκίνητη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας
3. Χειροκίνητη ενεργοποίηση μέσα στο νερό

ΦΑΝΟΣ ΣΩΣΙΒΙΟΥ     (Κωδικός 3489)
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70) & MSC.207(81), ISO 24408:2005. 
Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 με δυνατότητα συνεχούς χρήσης για περισσότερο από 8 ώρες.  Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται χειροκίνητα.  Διαστάσεις 93 x 48 mm.  Βάρος 143 gr.
LIFEJACKET LIGHT
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70) & MSC.207(81), ISO 24408:2005. It uses 4 LR6 alkaline batteries. Continuous use up to 8 hours at least. Manually activated. Size: 93 x 48 mm, Weight: 143 gr

Code 2961 LIFEBUOY LIGHT SOLAS 74
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70) & MSC.218(82). Automatic switch-‐on at overturning. Powered with 4 Alkaline batteries LR20 type D. Provided light at least 2cd and for at least 2 hours. Weight: 205 gr. Length 34 cm.
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ SOLAS 74    Κωδικός 2961
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70) & MSC.218(82).
Ενεργοποιείται αυτόματα κατά την ανατροπή της.  Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες LR20 τύπου D.  Περιέχει φώς εντάσεως τουλάχιστον 2 cd και για τουλάχιστον 2 ώρες.  Βάρος 205 gr.  Μήκος 34 cm

LIFEBUOYS
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70). Suitable for recreational boats. Made of polyethylene and filled with polyurethane foam. With retro-‐reflective tapes.
Code Int. diam cm Exter. diam. cm Weigth kg
2012-1 44,5                     71,5 2,5
2012-2 44,5                     71,5 4
.
ΚΥΚΛΙΚΑ ΣΩΣΙΒΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
SOLAS 74, L.S.A. CODE, 96/98/EC IMO MSC 81(70).
Για την επιβατηγό ναυτιλία ή μεγάλα σκάφη. Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, με εσωτερικό γέμισμα από αφρό πολυουρεθάνης. Φέρουν ανακλαστικές ταινίες SOLAS.
Κωδικός Εσωτ. διάμετρος cm Εξωτ. διάμετρος cm Βάρος Kg 
2012-1 44,5                                              71,5        2,5
2012-2 44,5                                              71,5         4

"Simi" Iflatable lifejacket
The new Inflatable Lifejacket by EVAL is a result of our R&D department and it combines its small size with a comfort, stylish and ergonomic design. 
Emphasis has been given to its high quality materials and is thoroughly tested for added safety at sea. It is a high quality “value for money” product.
Of course it is complying with all the requirements of the market and the European regulations in accordance with standard CE EN ISO12402-3 / 150N.  EVAL S.A is a European manufacturer of lifesaving equipment active since 1976 and it operates under ISO-9001:2008 certificate for quality control. 
Our new inflatable lifejacket is available in red and in 6 types. The inflatable chamber is made of distinct yellow cloth and folded into a suitable nylon cover that closes with Velcro, has approved whistle EN ISO 12402-8., blow mouth, loop / rescue strap and has the ring holding the bottle CO2.  The triggering mechanism for inflating the lifejacket is of great sensitivity and accuracy and is easily repackaged. The automatic mechanism is designed to have a very small chance to be triggered accidentally. The mechanism is compatible with the majority of the bottles 33 gr CO2 in the market. 

pastedGraphic_7.pdfCode       Type
04326-1 Manual, metal buckle
04326-2 Auto, metal buckle
04326-3 Manual, Harness (D ring), metal buckle
04326-4 Auto, Harness (D ring), metal buckle
04326-5 Manual, plastic buckle
04326-6 Auto, plastic buckle
150N EN ISO 12402-3
ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ “SIMI”
Το νέο Φουσκωτό Σωσίβιο “SIMI” της EVAL αποτελεί ένα συνδυασμό μικρού όγκου και άνεσης. Κατάλληλο για κάθε είδους ταχύπλοο και ιστιοπλοϊκό σκάφος, για κολυμβητές και μη, για χρήση σε μη προστατευμένα νερά, ακόμα και με βαρύ ρουχισμό. Έχει την ιδιότητα να επαναφέρει και έναν αναίσθητο χρήστη σε ασφαλή θέση αφού συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO12402-3 150N. Προσφέρει ακόμα υψηλότερη άντωση των 165Ν σε πλήρη ανάπτυξη. Διατίθεται σε 6 τύπους. Ο φουσκωτός θάλαμος κατασκευάζεται από ευδιάκριτο κίτρινο ύφασμα και διπλώνεται σε ένα κατάλληλο νάιλον κάλυμμα που κλείνει με Velcro, φέρει εγκεκριμένη σφυρίχτρα ΕΝ ISO 12402-8., φυσητήρα στόματος, θηλιά/ιμάντα διάσωσης. Διαθέτει εγκεκριμένες ανακλαστικές ταινίες SOLAS και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 12402-7. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης για το φούσκωμα του σωσιβίου είναι μεγάλης ευαισθησίας και ακρίβειας και είναι εύκολο να επανασυσκευαστεί. Ο αυτόματος μηχανισμός είναι σχεδιασμένος ώστε να έχει απειροελάχιστες πιθανότητες ενεργοποίησης λόγω υγρασίας, χτυπημάτων ή βίαιων κινήσεων . Ο μηχανισμός είναι συμβατός με την πλειοψηφία των φιαλών 33 gr CO2 της αγοράς. Ενός αεροθαλάμου.
Κωδικός Τύπος 
4326 -1 Μηχανισμός Χειρός, μεταλλική αγκράφα 
4326 -2 Μηχανισμός Αυτόματος, μεταλλική αγκράφα 
4326 -3 Μηχ. Χειρός, Ζώνη Ασφάλειας (D ring), μεταλλική αγκράφα 
4326 -4 Μηχ. Αυτόματος, Ζώνη Ασφαλείας (D ring), μεταλλική αγκράφα 
4326 -5 Μηχανισμός Χειρός, πλαστική αγκράφα 
4326 -6 Μηχανισμός Αυτόματος, πλαστική αγκράφα 

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...