Thursday, March 15, 2012

Hiswa 2012: Το Ναυτικό Σαλόνι του Amsterdam - The Amsterdam Boat Show

Το Hiswa 2012, το Ναυτικό Σαλόνι του Amsterdam έλαβε χώρα από τις 6 ως τις 11 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο RAI για να αποκαλύψει ένα πλήθος από νέα μοντέλα προσφέροντας μια πρώιμη ανοιξιάτικη νότα και την αίσθηση ότι το καλοκαίρι δεν βρίσκεται τόσο μακριά. Η Ολλανδική ναυτική βιομηχανία απαρτίζεται από πολλούς κατασκευαστές που παράγουν σκάφη για την τοπική αγορά αλλά πολλοί από αυτούς είναι πολύ δραστήριοι εξαγωγείς σε πολλές άλλες χώρες. Έτσι πέρασα για να δω τι υπήρχε εκεί. 
 
Hiswa 2012, the Amsterdam Boat Show took place between the 6 to 11 March at RAI  to reveal plentiful new models offering an early spring feeling and the anticipation that the summer is not so far away. The Dutch marine industry is consisted of many manufacturers who are producing boats for the local demand but a lot of them are very active exporters to various international markets. So, I passed by to take a better look.  Μελετώντας σε πρωτύτερη φάση τα ολλανδικά σκάφη αντιλήφθηκα ότι τα κύρια στοιχεία τους είναι η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και η πολύ άνετη διαρρύθμιση των χώρων διαβίωσης δημιουργώντας την αίσθηση ότι ζεις σ’ ένα πλωτό διαμέρισμα. Ο πλέον δημοφιλής τύπος σκάφους είναι το Sloop (Σλούπ) ένα τουριστικό σκάφος εκτοπίσματος με οβάλ σχήμα και πλούσιο εξοπλισμό που προορίζεται για βόλτες στα κανάλια και στις περιοχές με λίμνες. Το σκάφος αυτό προσφέρει την ιδανική εμπειρία της οικογενειακής ημερήσιας εκδρομής παρέχοντας άνετους καθιστικούς και ξαπλωτούς χώρους και ενσωματώνοντας ανέσεις φιλοξενίας όπως ηλεκτρικό ψυγείο, εστία μαγειρέματος ή και BBQ, τραπέζι ενδιαίτησης και ένα λεπτό και ψηλό χώρο διακυβέρνησης που συνοδεύεται (συνήθως) από το παραδοσιακό μεγάλο ναυτικό τιμόνι.  

Monitoring in earlier phase the dutch boats I realize that their central elements are the high quality and the very comfortable on board living  configuration generating the feeling that you live in a floating apartment. The most popular type of boat is the Sloop (Sloep in Dutch) an open deck oval shaped well equipped displacement cruiser to tour around the channels and lake environments. This boat offers an ideal family like daily touring experience boasting comfortable seating and laying areas and including hospitable amenities such as refrigerator, cooker - BBQ, dining table and a tall-thin helm station  featuring a big traditionally styled steering wheel. 

Μερικοί από τους γνωστούς κατασκευαστές που έδωσαν το παρόν ήταν η Interboat, Seafury, Zuid Wester, Maril και η Weigmans που επίσης κατασκευάζουν και μεγαλύτερα τουριστικά σκάφη. Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν να συναντήσω εκεί τον κ. Κώστα Μπισκίνη διευθυντής της εταιρείας Αφοί Μπισκίνη (Σκάφη Ποσειδών) ο οποίος παρουσίαζε το νέο Poseidon 675 Classic, ένα καλά εξοπλισμό σκάφος σε στύλ sloop στο περίπτερο του Ολλανδού αντιπροσώπου του Hellas Watersport. Αυτό το σκάφος που έρχεται σε ανταγωνιστική τιμή είναι ικανό να πιάνει τελική ταχύτητα 14-15 κόμβους καθώς η πρύμνη του είναι αρκετά φαρδιά για να δημιουργεί άντωση επιτρέποντας στο σκάφος να πλέει ευθυγραμμισμένο προς την ίσαλο του.
Some of the known manufacturers being there were Interboat, Seafury, Zuid Wester, Maril and Weigmans who also produce larger cruisers. It was for my great surprise to meet there with mr Kostas Biskinis managing director and co-owner of Poseidon Boats (Biskinis Bros) who was showcasing the new Poseidon 675 Classic, a fully equipped sloop in the stand of his Dutch dealer Hellas Watersport. This boat that comes at a competitive price is able to reach a top speed of 14-15 knots as the stern section is wide enough to create lift to allow the boat to sail aligned to her waterline.
Επίσης, ένα όμοιο μοντέλο σε εξωλέμβια έκδοση εκτίθετο στο περίπτερο της Slikkendam Watersport επίσης συνεργάτη του ελληνικού ναυπηγείου. Κατόπιν ήλθε η επόμενη μεγάλη έκπληξη:  το εκπληκτικό Technohull Aqua Vite 888 το γρήγορο αυτό Rib παρουσιάζονταν από τον κ. Kris Beraedt , τον Βέλγο αντιπρόσωπο (BMC) της ελληνικής εταιρείας. Αυτό το φουσκωτό που αρμονικά συνδυάζει την αγωνιστική καταβολή με τις μεσογειακές ανέσεις ήταν μια μαυροκόκκινη έκδοση φέροντας την ονομασία “Belgian Offshore Challenge”  και τράβηξε την προσοχή πολλών επισκεπτών.
 Also a similar model in outboard version was displayed at Slikkendam Watersport booth which also cooperates with the Greek manufacturer. Then I got my second big surprise: the magnificent Technohull Aqua Vite 888 a high performing  Rib  was exhibited by mr Kris Beraedt the Belgian dealer (BMC) of the Greek manufacturer. This Rib which harmoniously combines the racing attitude with the mediterranean comforts was a black-red color version labeled as the “Belgian Offshore Challenge” and attracted the attention of many visitors. 


Επίσης πληροφορήθηκα από τον κ. Beraedt ότι ήδη έχει προγραμματίσει δοκιμές στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στην διάρκεια του χρόνου ώστε οι επισκέπτες να βιώσουν την υπεροχή στην οδηγική συμπεριφορά αυτού του φουσκωτού. Περπατώντας στους διαδρόμους είδα τα δύο μοντέλα της Karnic το 2052 Sundeck και το νέο καμπινάτο 2455 που εκτίθονταν στο περίπτερο της Beekman Watersport, του Ολλανδού αντιπροσώπου του Κυπριακού ναυπηγείου.
I was also informed by mr Beraedt that he has scheduled sea trials both at Belgium and the Netherlands at certain dates along this year so that the attendants can experience the supreme driving performance of this Rib. Walking around the floorplan I saw the two Karnic models the 2052 Sundeck and the new cabin 2455 displayed in the stand of Beekman Watersport the Dutch dealer of the Cypriot shipyard. 


Όπως ο ιδιοκτήτης κ. Jack Beekman μου ανέφερε η επιχείρηση του είναι μέλος της Boating World, ένα σχήμα ομπρέλας που αποτελείται από 5 ακόμα εταιρείες, αντιπροσώπους και κατασκευαστές και βοηθά τα μέλη του να χαμηλώσουν το κόστος των αγορών από προμηθευτές και να οργανώσουν μια ευρύτερη και πιο αποτελεσματική καμπάνια προώθησης και προβολής. Επίσης, το Boating World εκδίδει το δικό του περιοδικό και το διανέμει στους πελάτες περιλαμβάνοντας παρουσιάσεις σκαφών, πληροφορίες για προσφορές, τεχνικές συμβουλές και νέα σχετικά με τις εταιρείες. Πραγματικά, εύχομαι να δω αυτό το πράγμα να γίνεται και από τους Έλληνες επαγγελματίες.
As the owner mr Jack Beekman told me his company is a member of  Boating World an umbrella organization which is constituted by 5 other companies, boat dealers and manufacturers helping its members lowering  their purchasing costs and organizing a broader and more efficient marketing campaign. Also Boating  Word issues its own magazine to distribute to clients which includes  boat presentations, information about offers, technical advices and  news about the member companies. I really wish I could see the same thing happening by the Greek professionals. 
Τα σκάφη αλουμινίου είναι δημοφιλή στην Ολλανδία και ανάμεσα στους σχετικούς εκθέτες είδα την Tenderline του κ. Yvo Schotman που παράγει αρκετά μοντέλα που χαρακτηρίζονται από την γερή κατασκευή και την κομψή εμφάνιση. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Alu 8 Rib το οποίο δοκίμασα ο ίδιος πριν από ένα χρόνο, ένα γρήγορο και ευέλικτο σκάφος. Επιπλέον, ορισμένοι κατασκευαστές yacht ήταν εκεί όπως η Motion Yachts που παρουσίασε τον νέο Infinity 501 ένα κομψά σχεδιασμένο σκάφος που ενσωματώνει γκαράζ πρύμνης για τέντερ.
Aluminum boats are popular in Holland and among those exhibitors I visited  Tenderline owned by mr Yvo Schotman which produces several models characterized the robust structure and elegant appearance. The most striking case is the Alu 8 Rib which I have tested myself last year, a fast and agile craft. Also some yacht manufacturers where there such as Motion Yachts which showcased its new Infinity 501 an elegantly designed vessel which incorporates a stern garage for a tender.
Επίσης, στο Σαλόνι αυτό παρουσιάστηκαν αρκετά ιστιοπλοϊκά ενώ οι νεαροί φίλοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μαθήματα ιστιοπλοΐας στην μεγάλη πισίνα που είχε στηθεί στο εκθεσιακό χώρο. Ομοίως, οι επισκέπτες μπορούσαν να μυηθούν στην κατάδυση στην δεξαμενή νερού που είχε τοποθετηθεί εκεί (αν και το νερό ήταν πολύ θολό).
Moreover, in the Show several sailing boats were displayed  where as the youth were given the chance to take sailing lessons in the big pool area installed in the floorplan. Similarly, the visitors could be introduced in  diving in the water tank also placed there (though the water was too murky).
 Σίγουρα το Ναυτικό Σαλόνι του Amsterdam αποτελεί ένα καθαρά τοπικό γεγονός αλλά αν τύχει και βρίσκεστε στο Amsterdam σ’ αυτές τις ημερομηνίες πραγματικά αξίζει να ρίξετε μια καλή ματιά. 

For sure the Amsterdam Boat Show is clearly a domestic event but once it happens that you are in Amsterdam around this time it is definitely worth taking a good look over there.


Μερικοί γνωστοί Ολλανδοί κατασκευστές σκαφών και yacht
Some of the renown Dutch Boat and Yacht manufacturers

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...