Sunday, March 4, 2012

Βράχηκε το κινητό σας; Κανένα πρόβλημα! - Did your mobile get splashed? No problem!

Ήταν περίπου πριν από δύο χρόνια όταν το κινητό μου τηλέφωνο έπεσε κατά λάθος  σε μια μικρή κοιλότητα με νερό μέσα στο κατάστρωμα του σκάφους μου. Το τηλέφωνο έμεινε μέσα στο νερό για λίγα μόλις δευτερόλεπτα όμως αυτό ήταν αρκετό για να καταστραφεί. Ίσως αυτό έχει ήδη συμβεί και σ' εσάς. Όμως, τώρα χάριν στη τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας κάθε περιστατικό αυτού του είδους μπορεί οριστικά να αποφευχθεί. Να λοιπόν τα καλά νέα!

 It was a couple of years ago or so when I accidentally dropped my cell phone in a small spot of water  inside my boat deck. The phone was soaked in just for few seconds but that was enough to be destroyed. Probably, this has happened to you as well. However, now thanks to the newest technology any incident of such a kind can be permanently offset. Here are the good news! 

Ο τρόπος αυτός δεν έχει να κάνει με τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν λαστιχένιες καλύψεις ή θήκες για να προστατεύουν τις κινητές συσκευές. Αντ’ αυτού, η εναλλακτική επιλογή προστασίας βασίζεται στην εφαρμογή τελευταίας εξέλιξης της νανο τεχνολογίας όπως αποκαλύφθηκε στην διάρκεια του Mobile World Congress στην Βαρκελώνη. Σύμφωνα με την διαδικασία αυτή η συσκευή τοποθετείται μέσα σε μια μηχανή που ψεκάζει μια υγρή φόρμουλα που καλύπτει την συσκευή μέσα έξω και όταν στεγνώνει δημιουργεί ένα προστατευτικό κάλυμμα.


This sticks away from the traditional methods of using rubber seals or cases to protect the mobile devices. Instead, this alternative relies on a high tech nano technology coating application as unveiled during the  Mobile World Congress in Barcelona.  According to this process the device is placed into a machine which applies a liquid formulation that surrounds the device inside out and then dries off creating a protective coating.

 Η Liquipel, μια αμερικανική εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία έκανε επίδειξη στην διάρκεια της έκθεσης της αποτελεσματικότητας αυτής της τεχνικής βαπτίζοντας μια κινητή συσκευή μέσα σε ένα δοχείο νερού. Επίσης, η P2i, μια βρετανική εταιρεία, εφαρμόζοντας μια αντίστοιχη τεχνολογία (Airidion Technology) έχει στεγανοποιήσει  9 εκατομμύρια κινητές συσκευές περιλαμβανομένων τηλεφώνων, ταμπλετών και ακουστικών εξαρτημάτων,

 Liquipel an american company  which applies this technology demonstrated during this Show the effectiveness  of this application by submerging a mobile device in a water tank. Also P2i, a british company, using a similar technology (Airidion Technology) has water sealed 9 million mobile devices including phones, tablets and hearing handsets.
 Τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας όπως τα αντιλαμβάνομαι είναι ότι η προστασία αυτή είναι αόρατη επιτρέποντας μας να χρησιμοποιούμε όλες τις λειτουργίες της κινητής μας συσκευής ενώ αυτή προστατεύεται πλήρως από τα αναπάντεχα απόνερα και σπρέι όταν ταξιδεύουμε με το σκάφος ή όταν η συσκευή γλιστρήσει κατά λάθος από το χέρι  μας και πέσει στα ρηχά νερά.

The benefits of this technology as I come to understand them are that the protection is invisible allowing us to use all functions of the mobile device while it is totally protected against the accidental splashes when traveling with a boat, or in case that the device unintentionally  slips out of our hand and falls into shallow water. 

Έτσι τώρα ξέρω ότι δεν πρέπει να ανησυχώ ότι το κινητό μου θα χαλάσει όταν βραχεί κάθε φορά που βρίσκομαι πάνω στο σκάφος μου.
So, now I know I do not have to worry about damaging my phone when it gets wet every time  I am on my boat.
Φυσικά, αυτή η τεχνολογία δεν μας δίνει την δυνατότητα να πάρουμε το κινητό μας τηλέφωνο μαζί μας όταν κολυμπάμε ή κάνουμε καταδύσεις.

Of course, this technology does not give us the option to take the mobile phone with us when you go swimming or scuba diving.
Τουλάχιστον όχι ακόμα!!
At least not yet!!

Περισσότερες πληροφορίες
More info

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...