Saturday, January 28, 2012

Boot 2012: Μια πρώτη εικόνα - At a first glance


Μόλις επέστρεψα από το Ναυτικό Σαλόνι του Dusseldorf (Boot 2012) το  οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη (μέχρι τις 29 Ιανουαρίου) και μπορώ να πω ότι μου φάνηκε πιο δραστήριο απότι πέρυσι καθώς προσελκύει το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επισκεπτών ενώ ακόμα περισσότεροι εκθέτες λαμβάνουν μέρος αυτό το χρόνο. Η Boot είναι το μεγαλύτερο και το πιο διεθνές ναυτικό γεγονός της Ευρώπης φιλοξενώντας το μεγαλύτερο αριθμό εκθετών από πολλές χώρες και προσελκύει την πιο έντονη κίνηση των επισκεπτών και όλα δείχνουν ότι ξεκινά να ανακάμπτει με την πτώση του 2009.I have just returned form the Dusseldorf Boat Show (Boot 2012) which is still carried on (up to the 29th of January) and I can say that it seemed more vibrant to me than last year as it is attracting the increased interest from international visitors where as slightly more exhibitors has joined it this year. The Boot is the Europe’s largest and most international marine event hosting the highest number of exhibitors from many countries and attracting the largest flow of visitors and everything shows that it is starting to regain steam after the slump of 2009. 


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 80.000 επισκέπτες προσήλθαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και οι οργανωτές περιμένουν ένα αντίστοιχο αριθμό και για το τρέχον Σαββατοκύριακο πράγμα το οποίο φανερώνει ότι ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών πιθανόν να ξεπεράσει τους 260.000 που πέρυσι επισκέφτηκαν το Σαλόνι. 
According to estimates, 80.000 visitors came the former weekend and the organizers are expecting a similar figure for the current one as well suggesting that  the total number of visitors probably will surpass the 260.000 visited the Show last year.


Όπως αναμένονταν είδα ένα μεγάλο αριθμό από πρεμιέρες και παγκόσμια ντεπούτα νέων σκαφών καθώς πολλοί από τους κατασκευαστές επιλέγουν αυτή την έκθεση για να παρουσιάσουν το πιο καινούργια μοντέλα τους στο πιο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό. Ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός από νέα μοντέλα προβλήθηκαν και πολλοί κατασκευαστές και αντιπρόσωποι ήταν παρόντες προκειμένου να δείξουν τα προϊόντα τους στα περίπτερα τους, να προσελκύσουν πελάτες και να διευρύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.As expected I saw a big number of premieres and word debuts of new boats since many of the manufacturers are choosing this event to present their newest models in front of the widest audience of Europe.  As a result a big number of new models were showcased and many manufacturers and dealers were present there to display their products on their booths, attract clients and expand their business activities.


Για τους επισκέπτες αυτό το Σαλόνι προσφέρει την μεγαλύτερη ευκαιρία να δουν και να συγκρίνουν μια μεγάλη επιλογή από σκάφη και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Από αυτή την άποψη μπορώ να πω ότι αυτή είναι μια έκθεση που δεν πρέπει να χάνει κανείς και προσωπικά την παρακολουθώ από το 2002.For the visitors this show offers the best chance to see and compare the biggest selection  of boats and related products and services. In this respect I can say this is a must see Show, and personally I have been attending it since 2002.


Πέρα από αυτά, αυτό το Ναυτικό Σαλόνι που εκτείνεται σε 17 κτήρια αποκαλύπτει τα νέα προϊόντα στα ναυτιλιακά και σωστικά είδη , στους κινητήρες και συστήματα πρόωσης, στα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και στα θαλάσσια σπορ καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες από τις εταιρείες ναυλώσεων και τουριστικών οργανισμών. Besides boats, this 17 hall extended Boat Show reveals the new products of marine and rescue equipment, engines and propulsion systems, electronic navigational systems, water sports as well as services offered by charterers and tourism operators.


Μια πολύ ευχάριστη αλλαγή φέτος ήταν η αύξηση της συμμετοχής των Ελλήνων  κατασκευαστών που ήλθαν για να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν το δίκτυο πωλήσεων τους στις χώρες της Β. Ευρώπης και πιο πέρα. Ήμουν ευτυχής να δω εταιρείες όπως οι Αφοι Μπισκίνη (Poseidon), Technohull, Carel Boats, Drago Boats, Kiriakoulis Mediterranean και τον ΕΟΤ παρών εκεί για συνεχή 30 χρόνια.  A very pleasant swift this year is the increased presentation of greek manufacturers who came to create or expand their sales networks in the countries of norther Europe and even further. I was happy to see companies such as Biskinis Bros (Poseidon), Technohull, Carel Boats, Drago Boats, Kiriakoulis Mediterranean and the Greek National Tourism Organization being also present for consecutive 30 years. Δυστυχώς, στο κτήριο 3 ,ο χώρος της κατάδυσης, αισθάνθηκα βαθιά απογοήτευση από την παντελή απουσία των Ελλήνων. Κανένας Έλληνας επαγγελματίας δεν ήταν και κανέναν Έλληνα επισκέπτη δεν συνάντησα εκεί όπου τα προηγούμενα χρόνια έβλεπα αρκετούς γνωστούς μου απρόσμενα. Αυτό είναι μια βαριά απώλεια για τον καταδυτικό τουρισμό  της χώρας και θα πρέπει να ανασχεθεί το συντομότερο δυνατόν.
Unfortunately, in the Hall 3 the diving division, I felt deeply disappointed by the total absence of Greek representation. Not even a single Greek professional I was there as I also met no greek visitor in this place where few years earlier I used to see people I knew from Greece unexpectedly. This is a huge loss for the diving tourism in Greece and must be averted the soonest possible. 

Αυτά που βλέπετε είναι ένα μικρό δείγμα από τις φωτογραφίες που πήρα μαζί με ένα σύντομο video της έκθεσης. Περισσότερες φωτογραφίες, κείμενο και μεγαλύτερο video πρόκειται να παρουσιάσω σε λίγο χρόνο σε νέα δημοσίευση.This is  a small sample of my pictures along with a short  video taken in the Show. More pictures, videos and analytical description will be given in a short while in a new post. 

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...