Friday, December 16, 2011

METS 2011: Η αναλυτική ενημέρωση - The complete reportΜεταξύ της 15ης και 17ης Νοεμβρίου επισκέφτηκα το METS 2011 (Marine Equipment Trade Show) που διεξήχθει στο εκθεσιακό κέντρο RAI του Amsterdam και φιλοξένησε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών εκθετών. Αυτή η έκθεση αποκαλύπτει τα νέα προϊόντα και υποδεικνύει την δυναμική και τις τάσεις του κλάδου της θαλάσσιας αναψυχής και γι αυτό αποτελεί ένα πόλο έλξης για όλους του επαγγελματίες του χώρου από όλες τις μεριές του πλανήτη. Between the 15th and 17th of November I was visiting the METS 2011 (Marine Equipment Trade Show) which took place at the RAI Amsterdam and hosted a great number of international exhibitors. This Show unveils the new products and illustrates the dynamics and trends of the leisure marine industry and thus  it functions as an attraction pole for all the professionals from all corners of the world. 


Ως ένα επαγγελματικό γεγονός το METS υποδέχεται τους επιχειρηματίες, τα στελέχη επιχειρήσεων, τους κατασκευαστές, τους αντιπροσώπους, τους ναυπηγούς και άλλους σχετικούς τεχνικούς οι οποίοι  προσέρχονται για να δουν τα νέα προϊόντα, να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους κύκλο, να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους και να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που συνοδεύουν την εκδήλωση. Αυτό μπορεί να εξηγήσει την μικρή αύξηση της τάξης του 2% σύμφωνα με τα στοιχεία των οργανωτών (19.323 επισκέπτες, 1.331 εκθέτες) παρόλο το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον υποδηλώνοντας ότι ναυτική βιομηχανία έχει την δική της δυναμική και δεν έχει επηρεαστεί τουλάχιστον τόσο άμεσα από την πτώση στις πωλήσεις σκαφών.As a professional event METS welcomes the businessmen, executives, manufacturers, dealers, naval architects and other field technicians who come to see the new products, enhance their networking, expand their business activities and follow the seminars  accompanying this Show. This can explain the slight increase of 2% in the attendance figures this year  (19.323 visitors, 1.331 exhibitors) despite the looming economic environment, highlighting that the marine industry has its own dynamics and it has not been so much drastically affected by the slump in the boat sales.


Αν και τα σχετικά προϊόντα όπως ο σωστικός και ο ναυτιλιακός εξοπλισμός, τα αξεσουάρ, ο ρουχισμός, κατασκευαστικά υλικά, ηλεκτρονικές συσκευές πλοήγησης, κινητήρες και συστήματα πρόωσης, συσκευές διαβίωσης είναι συμπληρωματικά ως προς την πώληση σκαφών, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες τα αγοράζουν όταν αποκτούν κάποιο σκάφος, αυτοί εξακολουθούν να τα ζητάνε όταν χρησιμοποιούν το δικό τους σκάφος ή όταν θέλουν να το αναβαθμίσουν ή να το αποκαταστήσουν. Για το λόγο αυτό ο κλάδος αυτός είναι πιο ανθηρός και έτσι διαπίστωσα την ίδια θετική ψυχολογία που ένιωσα και στην περυσινή έκθεση. 


Even the marine products such as rescue equipment, parts and accessories, apparel, construction materials, electronic navigational systems, engines and propulsion solutions, living appliances  are complementary to the boat sales, meaning that people purchase them when they buy boats they are still keep a demand for them when they use their existing boats or want to rehabilitate or restore them.  Thus, this industry is more resilient and as a result I felt the same positive vibes  I experienced in the last year’s show.


Πέρα από αυτά το METS προάγει και υποστηρίζει την καινοτομία και τις νέες ιδέες που έρχονται για να κάνουν την ζωή πάνω στο σκάφος πιο ασφαλή και ευχάριστη και απονέμει βραβεία DAME σε ένα πολύ μικρό αριθμό από αυτά  τα προϊόντα  ύστερα από μια μακριά και εξονυχιστική αξιολόγηση της επιτροπής της. Παρόλο που η ελληνική οικονομία βρίσκεται στο κυκλώνα μιας βαθιάς ύφεσης 5 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στην έκθεση δείχνοντας ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτό που σου επιτρέπει να συνεχίσεις είναι να στοχεύσεις στις διεθνείς αγορές και να αναλάβεις πρωτοβουλίες.  


Besides that METS, promotes and supports the innovation and  new ideas that come to make living aboard more safe and pleasant and grants DAME award to a handful of these products after a long and painstaking Jury evaluation. Although the Greek economy is in the turmoil of a deep recession 5 greek companies participated in the event showing that under these circumstances what can keep you going is to aim at the international markets and be  proactive. Παρακάτω παρουσιάζω ένα μικρό αριθμό από τα προϊόντα που είδα ανάμεσα σε μια πληθώρα από αυτά. Αυτή η επιλογή έχει βασιστεί στην δική μου εκτίμηση επιχειρώντας να  χρησιμοποιήσω παράλληλα κοινή λογική σε σχέση με ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τον ιδιοκτήτη ενός μικρομεσαίου σκάφους.


Below I present a small number of products I saw among a plethora of others. This selection is merely based on my  own perception trying to apply some common sense in what it could be useful to the owner of a small to medium size boat. Οι ελληνικές συμμετοχές - The Greek companies
Η γνωστή κατασκευάστρια εταιρεία ναυτιλιακού και σωστικού εξοπλισμού Lalizas παρουσίασε μια μεγάλη γκάμα από τα προϊόντα της και βέβαια τα νέα σωσίβια αυτόματης πλήρωσης των σειρών Omega, Alpha και  Sigma τα οποία είναι εγκεκριμένα  κατά SOLAS συγκεντρώνοντας μάλιστα μεγάλη επισκεψιμότητα στο περίπτερο της. H εταιρεία έχει πολύ σημαντική εμπορική δραστηριότητα σε πολλές χώρες έχοντας δημιουργήσει το δικό της διεθνές δίκτυο πωλήσεων με συνεργάτες και δικά της καταστήματα και μια κεντρική αποθήκη στην Ολλανδία.
Παρόντες ήταν ο γενικός διευθυντής κ. Σταύρος Λάλιζας και ο διευθυντής marketing κ. Σπύρος Σπίνουλας.


The renown greek manufacturer and distributor of marine and rescue products displayed a big range of its products and the new series of the automatic inflation life jackets Omega, Alpha and Sigma approved by SOLAS attracting the strong visitors interest. The company has widespread business activities internationally  and  directs an organized sales network in many countries consisted by business partners and company’s own stores, as well as a central logistical center in the Netherlands.  There I met with CEO mr. Stavros Lalizas and marketing manager mr. Spyros Spinoulas


H εταιρεία παρουσίασε τα νέα της προϊόντα σωστικού εξοπλισμού όπως ιμάντες και ζώνες ασφαλείας, νέες ζακέτες – πλευστικά βοηθήματα, βάση ανατρεπόμενης λυχνίας αλλά και αξεσουάρ σκάφους όπως τέντες, θήκες ραδιο/cd, κονσόλες, καθίσματα και πολλά ακόμη.  
Η EVAL έχει πολύχρονη εξαγωγική δραστηριότητα την οποία εντείνει δυναμικά και κατά τη προρεία της οποίας έχει αναπτύξει στενές επαγγελματικές σχέσεις με συνεργάτες και πελάτες από ολόκληρο τον κόσμο. Παρών ήταν και ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Βαγγέλη Βαλιανάτος. EVAL presented its new products of the safety equipment range : safety harness and safety lines, new buoyancy aids, lifebuoy light base and of the accessories range : new tents , radio/cd covers, consoles, seats and many more.
EVAL continuously strengthens its long export activities and during these years has created strong business relationship with its partners and clients from all over the world. At the helm of its booth was the owner and general manager mr. Vaggelis Valianatos.Η εταιρεία κατασκευάζει (πέρα από συρμάτινα καλώδια) ναυτικά σκοινιά και αλυσίδες κατέχοντας πολύ υψηλή τεχνολογία με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να έχουν μεγάλη αποδοχή σε πάρα πολλά σημεία στις διεθνείς αγορές. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων εφαρμόζοντας μια πελατοκεντρική βάση τόσο ως προς την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών όσο και με την υποστήριξη του προϊόντος μετά την πώληση  Η επιχείρηση έχει ένα  εργοστάσιο  στην Θήβα, κεντρικά γραφεία  στον Πειραιά και απασχολεί συνολικά γύρω στους 300 εργαζόμενους. Παρόντες ήταν ο διευθυντής της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Κορωνάκης και ο αντιπρόσωπος στην Ολλανδία κ. Θέμος  Ζαχαρίου.The company produces a wide range of ropes, wire ropes, mooring ropes, combination ropes, yachting ropes and others which have been recognized worldwide for their top quality and technical performance. The company invents in research and development of new products and focuses on a customer satisfaction both in terms of meeting their needs and offering after sales service. The firm owns a production unit at Thiva and its headquarters are located at Piraeus employing a total of 300 people. There I met with the  owner and director mr Constantine Koronakis and the dealer in the Netherlands mr Themos Zachariou.
Τα προϊόντα της εταιρείας τα υδροπτερύγια (flaps)καθέτου λειτουργίας HYDROTAB με υδραυλικό κύλινδρο βελτιώνουν την πλεύση του σκάφους. Η κατασκευή είναι ανθεκτική από ατσάλι 316 και το σύστημα τροφοδοτείται με την πίεση (μέγιστη πίεση 3bar ) από την  υπάρχουσα δεξαμενή του γλυκού νερού  χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αντλία . Το νέο προϊόν της F300 προορίζεται για μικρότερα σκάφη και λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα που παρέχεται από συμπιεστή που περιλαμβάνεται στο σύστημα.
The company of mr N. Triantafyllis presented a revolutionary trim system that improves the boat performance during the ride. This system replaces the classic trim tab option with the hydraulic cylinder and the vertical electronic systems. The hydrotab trim system is a robust 316 steel construction which is activated with the existing sweet water supply of the boat ( 1-3 bar ). No additional pump unit installation is required. Its newest displayed product was the F300 addressing the requirements of the smaller boats and operates by compressed air provided by an integrated compressor.

Ο αντιπρόσωπος της Nacimo στην χώρα μας κ. Τάκης Καραμούτσος ήταν παρών στο μεγάλο διεθνές περίπτερο της εταιρείας Navimo που αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο που εμπορεύεται πολύ γνωστά εμπορικά σήματα στο χώρο. Ο κ. Καραμούτσος έχει επεκτείνει την δραστηριότητα του ως περιφεριάρχης εκτός της Ελλάδας στην Κύπρο, Τουρκία, Βουλγαρία και Ρουμανία .  


Mr Takis Karamoutsos the importer and distributor of Navimo’s products in Greece was present in the large international booth of Navimo Group which trades many well known marine brands under its umbrella. Mr. Karamoutsos has recently expanded his operations besides Greece  as regional manager to Cyprus, Turkey, Bulgaria and Romania.


Τα προϊόντα - The Products
Ο κορυφαίος νικητής -  The Overall Winner:
Η επιτροπή της DAME έκρινε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή εκφράζει μια πρωτοποριακή ιδέα που συνδυάζει έξυπνη σχεδίαση, λειτουργικότητα και αισθητική. Το πλαίσιο του φινιστρινιού περιστρέφεται σε σχέση με το σταθερό πλαίσιο του ανοίγοντας και κλείνοντας το εξαλείφοντας έτσι την κατάληψη μέρος του εσωτερικού χώρου, το γνωστό πρόβλημα στα παραδοσιακά φινιστρίνια. Πως δουλεύει: Το παράθυρο περιστρέφεται με άξονα μια βίδα δεξιά και αριστερά και σταθεροποιείται σε οποιαδήποτε θέση ως και 110 μοίρες από την κλειστή του αφετηρία. Τα οφέλη : καλύτερος έλεγχος του φυσικού αερισμού, κανένα πρόβλημα στην θέση η μετακίνηση της κουρτίνας, περισσότερος εσωτερικός χώρος. Παρόλα αυτά ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί το προϊόν αυτό κέρδισε το πρώτο βραβείο. Αυτήν την σκέψη μοιράστηκα με άλλους τρεις Βρετανούς επαγγελματίες που στέκονταν ακριβώς μπροστά από το σημείο του εκθέματος του προϊόντος: Τι είναι τόσο σπουδαίο σ’ αυτό; . Υποθέτω ότι οι κριτές γνωρίζουν περισσότερα! 


The Jury of DAME decided that the revolving portlight from S.C.M. represents a innovative idea embodying  smart design, practicality and aesthetics. The window frame moves along its fixed frame opening and closing it thus eliminating the intrusion into the cabin space , the usual problem of the traditional portlight design. How it works: a single rotation pin  allows  the window frame to easily move left and right and be secured at any position up to 110 degrees referring to its closing status. Benefits: more easily controlled natural ventilation, no problem to adjust or move the curtain, more internal space. Still though, I can not understand why this product took the first award. This is a thought I shared together with 3 other British professionals standing right next to the exhibiting stand of the product: What is it so special about it?. I guess the Jury know more!Μια αξιόπιστη πηγή φόρτισης των μπαταριών του σκάφους από την ολλανδική εταιρεία Mastervolt. Οι συγκεκριμένες συσκευές φορτίζουν με μέθοδο  τριών σταδίων ώστε να εξασφαλίζουν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών και μάλιστα μπορούν να τις φορτίσουν πλήρως ακόμα και όταν αυτές έχουν αδειάσει. Επιπλέον,μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες λειτουργίες σε ηλεκτρικά συστήματα. The Dutch company Mastervolt offers reliable solutions for charging your batteries. The three step charging method ensures more power and longer life span for your battery. The batteries can be charged safely and completely even when they are totally depleted. The Charges can also be used in multiple functions on the boat’s electric systems. 
Μια “έξυπνη” συμπαγής πολυ-συσκευή νέας γενιάς ιδανική για Ribs, ταχύπλοα fishing και ιστιοπλοϊκά. Διαθέτει οθόνη αφής με λογισμικό που φέρνει στην οθόνη πρώτα τις σελίδες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά ενώ τροφοδοτεί όλα τα δεδομένα στο iphone 4 ή στο Ipad 1 & 2 έχοντας το ως μια δεύτερη συσκευή. Η συσκευή έχει τεχνολογία Hybrid Touch που επιτρέπει στον κυβερνήτη να αλλάξει την λειτουργία της οθόνης αφής σε ελεγχόμενη από διακόπτη όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη. Οι λειτουργίες του: Χαρτογράφος, ανιχνευτής ψαριών, συνδεσιμότητα με radar,  bluetooth, τηλεχειριστήριο, συμβατότητα σε περιβάλλον wi-fi, αναγνωσιμότητα με πολωμένα γυαλιά ηλίου. A a touch screen device designed for the way boaters think that can be mounted in Ribs, fishing and powered crafts and sailing boats. Its Lighthouse feature enhances the navigational experience by placing the frequently used navigation functions in front of your fingertips. It also has connectivity with iphone 4 and iPad 1 & 2 which can be used as a second device with the new Raymarine Viewer repeated app. The Hybrid Touch technology enables the skipper to switch from touch screen to full keypad control when seas are rough. It functions include: GPS chartplotter, fish finder, radar connectivity, bluetooth and  remote control possibilities, operational at wi-fi environment and readable through polarized sun glasses. 
Συμπαγής θερμικές κάμερες νυκτός με δυνατότητα να αποτυπώνουν εικόνες στο σκοτάδι ώστε ο κυβερνήτης να βλέπει τα παραπλέοντα σκάφη, αντικείμενα στο νερό, βράχια και να εντοπίζει σε καταστάσεις κινδύνου άτομα στην θάλασσα.Handed thermal night vision cameras that give the ability to the boaters to see at total darkness. These cameras take images from heat enabling the skipper to see the other passing vessels, buoys, sea debris, rocks and even find people in the water at emergencies
Η Αυστριακή εταιρεία κατασκευάζει όλων των ειδών  φωτισμού για όλα τα σημεία πάνω στο σκάφος όπως φώτα πορείας, πλαφονιέρες, διακριτικά σποτ, αδιάβροχα φώτα, φωτιστικά χώρου με πολύ αποδοτική τεχνολογία LED (EuroLED Technology).


The austrian company uses efficient state of the art LED technology in all lighting applications including navigational lambs, interior, courtesy and utility lighting and deck floodlights.   
Ένας συμπαγής, προσιτός σε κόστος και αξιόπιστος αφαλατωτής μεμβράνης από την ελβετική εταιρεία Katadyn ηγέτιδα του χώρου. Η συγκεκριμένη συσκευή λειτουργεί με ισχύ από 12V ως 24V ηλεκτρικά ή και μηχανικά και έχει πολύ καλή απόδοση με την μικρότερη ενέργεια. Ιδανικός για μικρότερα ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη που θέλουν να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις στο νερό χωρίς την έγνοια του πότε θα βρέξει ή πότε να ανεφοδιαστούν σε νερό.


A compact, affordable and reliable membrane desalinator from Katadyn Power the leading swiss company.  This devices can operate with power from 12V to 24V electrically or manually and is very energy efficient and allows the medium size cruisers and sail boats to go further and stay longer at sea without worrying when to catch the rain or get water supplies.

Μια συμπαγής και πολύ κομψή συσκευή μαγειρέματος με δύο μάτια, γκριλ και φούρνο που προορίζεται για ταιριάζει σε μικρούς χώρους στην κουζίνα  έχοντας πολύ καλή απόδοση. Η συσκευή λειτουργεί με αέριο προπανίου και τόσο τα μάτια όσο και ο φούρνος ρυθμίζονται με ακρίβεια από τους διακόπτες ελέγχου. A compact cooker that seamlessly fits the small galley spaces comprising of a medium and large burner hob and has open grill cabinet and oven functions. It operates on propane gas, is very efficient and the temperature levels can be precisely regulated by the control knobs. 

Η βρετανική εταιρεία Spinlock παρουσίασε σειρά από σωσίβια με πολύ λεπτή και κομψή σχεδίαση και με πολύ καλή εφαρμογή στο σώμα που δεν εμποδίζει τις κινήσεις του χρήστη. Το Deckvest LITE βραβεύτηκε με έπαινο DAME.
The British company Spinlock presented its new vest series with a fine and elegant design to anatomically fit the users body and to allow free and unobstructed motion. The Deckvest LITE gained a DAME award.

Ένας πολύ χρήσιμος φορτιστής για τις μπαταρίες για όλες τις ανάγκες και χρήσεις για το αυτοκίνητο, την μηχανή και φυσικά το σκάφος για να  μας βοηθά να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις 12/4, 12/7 και 12/15 για φόρτιση μπαταριών 85Ah, 150Ah και 300Ah αντίστοιχα. Είναι εύκολος στην χρήση και έχει την επιλογή να φορτίζει κάθε μπαταρία διαφορετικής τεχνολογίας και μεγέθους.A very functional battery charger for all uses for the car, the motorcycle and of course for the boat that helps avoid unpleasant surprises. It comes in three editions  12/4, 12/7 and 12/15 to charge batteries up to 85Ah, 150Ah and 300Ah respectively. It is easy to use and features the mode to charge a battery of different technology and size.
Ένας πολύ συμπαγής, τεχνολογικά προηγμένος και οικονομικός  χαρτογράφος/ανιχνευτής ψαριών για να προσαρμόζεται στους πιο μικρούς χώρους ιδανικός για τα kayak και τα μικρά σκάφη. Διαθέτει οθόνη 8.9cm με πολύ καλή ανάλυση και ευκρίνεια και λειτουργεί με το μάτι (transducer) διπλής συχνότητας 83/200Hz με ακτίνα δράσης 120ο διαβάζοντας βάθη ως τα 243 μέτρα, ενώ έχει και δυνατότητα αναδρομής ως και 4 σελίδων στην “ιστορία” του για να εντοπίσουμε τα ενδιαφέροντα σημεία χωρίς απώλεια διαδρομής.   A very compact, state of the art, and economical chartplotter / fishfinder designed to fit in very narrow spaces in kayaks and small boats. It features a 8.9cm high resolution screen. The 300W RMS sounder reaches to depths of 800 ft/243 m with its dual-frequency 83/200 kHz Skimmer® transom-mount transducer including internal water-temp sensor and up to 120° of wider sonar coverage- at 83 kHz operation. The exclusive TrackBack™ feature lets you scroll back through four pages of sonar-display history to review targets in closer detail and save waypoints.
Ένα ελαφρύ σύστημα προστασίας πρόσδεσης του σκάφους από ανθρακόνημα ικανό να απορροφά την κρούση από διαφορετικές κατευθύνσεις. Κατασκευασμένο από τρία στελέχη μπορεί να φέρει μέχρι και πέντε ράουλα και είναι εύκολο στην τοποθέτηση του. Έρχεται σε διαφορετικά μεγέθη και χρωματισμούς.A lightweight fending system made of carbon fibers capable of absorbing shocks from several directions. Composed of three main parts it can be easily installed, include up to five rollers and comes in a number of colors and lengths.  
Μια εξελιγμένη πλευστική σχεδία ανάσυρσης θύματος από το νερό αυτομάτου πλήρωσης από την Ocean Safety με θέση για το θύμα και αντίβαρο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Η σχεδία γίνεται εύκολα διακριτή από μακριά από το μακρύ ιστό της, έχει αυτόματο φωτισμό και μπορεί να δεχθεί και kit επιβίωσης R10.  Το Mk5 μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.


An advanced automatic inflation recovery buoy from Ocean Safety to help the casualty being collected and return on board using water ballast for more stability. Being easily seen from distance thanks to its long mast the float incorporates an automatic light and has an attachment point an AIS survivor recovery system R10. The Mk5 can be reused. 
Η σκάλα Armstrong είναι ειδικά σχεδιασμένη για τα Ribs προσαρμόζεται με υποδοχές στον αεροθάλαμο και είναι τηλεσκοπική και αποσπώμενη για να μην πιάνει χώρο και να φυλάσσεται αντίστοιχα. Στην λειτουργία της παραμένει σταθερή και δεν λυγίζει κάτω από τον αεροθάλαμο.This ladder gives you the full advantage to get on board of a Rib from the tude sides. The ladder which is attached to its rubber mountings located on the tube surface is telescopic and detachable to save space and to capable of being stored. At use the ladder remains firm and it does not bend underneath the tube.
Η σουηδική εταιρεία Nexus παρουσίασε την ολοκληρωμένη σειρά Atlantic Pacific NXR packs για τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Τα όργανα αυτά αποτελούν πλήρη αγωνιστικά συστήματα που προσφέρουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες για να δώσουν το πλεονέκτημα στο αγωνιζόμενο πλήρωμα. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στα προιόντα Nexus είναι η συνδεσιμότητα τους με ένα μοναδικό δίκτυο υποστηριζόμενο από ένα server της Nexus. Οι πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν σε άλλα όργανα μέσω NMEA και PC.The swedish company Nexus presented its new instrumentation the NXR Racing Packs that provide the racing crew with all crucial information to gain an advantage. The greatest feature in Nexus products is their connectivity to a unique network supported by a Nexus server. the information can also be transmitted to third parties via NMEA and PC.
Με το BBQ της ιταλικής Can που μπορείς να ψήσεις το ψάρι που μόλις έπιασες στο σκάφος σου. Μπορείς εύκολα να το βιδώσεις στα ρέλια του σκάφους σκάφους και να το χρησιμοποιήσεις ως ως γκριλ και φουρνάκι (με το καπάκι). Η συσκευή λειτουργεί με μία ή και δύο φιάλες υγραερίου και μπορεί να δεχθεί ένα μικρό δίσκο μπροστά της.With the BBQ of Scan you can cook the fish you have just caught  on you boat. You can easily bolted it on the rail frame and can use it as a grill or small over (lid on) as well. The device uses one or even two gas canisters and can accept a stray in front.

Κατασκευασμένο από την γαλλική Seagull Security SAS αυτό το σύστημα διάσωσης αποτελείται από ένα πομπό (beacon) που προσαρμόζεται στο σωσίβιο και μια ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου που βρίσκεται στο σκάφος. Στην περίπτωση που το θύμα πέσει στο νερό ακόμα και αναίσθητο ο πομπός ενεργοποιείται αυτόματα με συναγερμό μεταφέροντας όλα τα στοιχεία στο πάνελ ώστε αμέσως να αρχίσει η επιχείρηση διάσωσης. Το Crew Fetch μεταδίδει το σήμα κινδύνου στο μηχανισμό διάσωσης και έτσι άλλα παραπλέοντα σκάφη μπορούν να σπεύσουν προς βοήθεια.

Developed by the french company Seagull Security SAS this life saving system is consisted of  a beacon attached to the casualty’s vest  and a control unit located on board. In a state of emergency the beacon is automatically triggered even in case of an unconscious victim transferring all data to the control unit so that the rescue operation to start instantly. The Crew Fetch can transmit the distress signal to the emergency services so that vessels on vicinity can provide help.
Υποβρύχια φώτα τεχνολογίας LED μεγάλης ισχύος που τροφοδοτούνται με ισχύ μέσα από την γάστρα χωρίς άλλη εξωτερική παροχή ισχύος. Η τρύπα που γίνεται στην γάστρα έχει ελάχιστη διατομή όσο το πάχος του καλωδίου και η στεγανοποίηση γίνεται με o-ring και το πλατύ σώμα του φωτιστικού (Thru Hull). Το 30i έχει απόδοση 50W Xenon και προορίζεται για σκάφη μέχρι 10 μέτρα ενώ το 60i αποδίδει 100W Xenon για σκάφη μέχρι τα 20 μέτρα.The Hybrids all-in-one technology marks it as the first high powered underwater LED light without any external power supplies or driver boxes.Taking the 1” thru hull concept even further the Hybrid model now has most versatile mounting method on an underwater light – either surface mount the fixture on to the hull with a small 1” hole for cable access or thread the optional thru hull locking stem on to the rear of the light body and use as a traditional thru hull. The 30i delivers power of 50W and the 60i 100w and fit to boat up to 10m and 20m respectively.
Μια επαναστατική αδιάβροχη θήκη από την Scanstrut Ltd για την πιο διάσημη ταμπλέτα στο εμπόριο που παράλληλα προσφέρει προστασία από τα κτυπήματα. Η θήκη είναι ελαφριά και πρακτική και επιτρέπει την πλήρη χρήση του iPad σ’ όλες τις συνθήκες περιλαμβανομένης και της δυνατότητας λήψης φωτογραφιών και video για το iPad 2. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.


A waterproof and shockproof enclosure by Scanstrut Ltd for the best selling tablet. It is light and enables the user to easily operate all iPad functions including the use of camera for iPad 2  in all weather conditions. It is available in a selection of colorations. 
Το σύστημα αυτό που εξοικονομεί πολλά καύσιμα αποτελείται από την μονάδα ηλεκτρικής ισχύος απόδοσης σε εκδόσεις 35W, 50W 70W η οποία “κουμπώνει” με διάφορα τμήματα στον ή στους κινητήρες diesel του σκάφους. Το σύστημα αυτό συνδέεται με μηχανισμό μετάδοσης (grear box) στην περίπτωση  αξονικού συστήματος για κινητήρες από 75 ως 1500hp ή μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μηχανισμό  Pod για κινητήρες από 300 ως 1200hp.This fuel saving system is comprised by the electric power unit delivering power of 35W, 50W and 70W which fit to diesel engines on different modules on the boats. This system is connected with gear box on the shaft driven applications for engines from 75hp to 1500hp or it be directly configured on Pod mechanism for engines varying from 300 to 1200hp.
Αυτοί οι διακόπτες περιστρέφονται για να αποκαλύψουν τα κουμπιά λειτουργίας τους που ενεργοποιούν τα ηλεκτρικά συστήματα στο σκάφος. Όταν περιστρέφονται ξανά καλύπτουν τα κουμπιά και εμποδίζουν την ακούσια χρήση τους. Οι διακόπτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα με το χέρι, την παλάμη και το πόδι.These switches rotate to expose their operational buttons which activate certain powered systems on the boat. When rotated again their buttons are covered up offering a fail safe protection against accidental activation. They can easily used with finger, palm or foot. Αυτά τα υδραυλικά συστήματα της ολλανδικής εταιρείας Holmatro είναι συμπαγή και ελαφριά και ικανά να διαχειρίζονται το μεγάλο έργο φορτίου των ιστιοπλοικών σκαφών. Τα υδραυλικά μπράτσα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο ή ανθρακό νημα και είναι συνδεδεμένα με μια αντλία, ένα πάνελ διακοπτών, τον κατανεμητή πίεσης και ένα δοχείο λαδιού. Η ισχύς παρέχεται από μια μπαταρία των 12/24 V.

These hydraulic systems of the dutch company Holmatro are compact and light weight and able to control the high load requirement of the sailing boats.  The hydraulic arms are made of metal or carbon fibers and are configured with a pump, a switch board, a pressure manifold and an oil reservoir. The power is given by a battery unit   of 12/24 V.  
Ένα πλήρες σύστημα πλοήγησης πολλαπλών λειτουργιών της Simrad (χαρτογράφος, ραντάρ, αυτόματος πιλότος, ηχοβολιστικό) που αποτελείται από την μεγάλη οθόνη NSO & ML-O (κέντρο) και δύο συσκευές πολλαπλών λειτουργιών, την NSS με οθόνη αφής (αριστερά) και την NSE-12.A complete set of navigational multifunctional system of Simrad (chartplotter, radar,  autopilot, sonar) comprised by the big NSO & ML-O screen (center) and two chartplotter/multifunction displays,  the touch screen NSS (left) and the NSE12.

Μια μεγάλη ποικιλία από μπαλόνια πρόσδεσης από την ισπανική εταιρεία Ind. Plasticas Castro S.A.
A big variety of fenders by the spanish company Ind. Plasticas Castro S.A.Μια σειρά από  προπέλες αλουμινίου της Solas
A series of aluminum propeller by SolasΟι κινητήρες της αυστριακής Steyr Motors είναι γνωστοί για την γερή και την ελαφριά κατασκευή τους που τους καθιστά ιδανικές επιλογές για τα μεσαία σκάφη. Στην έκθεση αυτή η Steyr Motors  παρουσίασε το νέο της εγχείρημα ένα συμπαγή δικύλινδρο και οικονομικό κινητήρα που απευθύνεται κυρίως για τα ιστιοπλοϊκά  και τα σκάφη εκτοπίσματος. 


Steyr engines are known for their robust design and their lightweight structure that makes them attractive choices for the medium size boats. In this Show Steyr Motors displayed its newest project a 2  cylinder compact fuel saving engine destined to be mainly  installed in sailing boats or displacement vessels. 

Εργάτες της Lofrans και Anchorlift - Windlasses Lofrans and Anchorlift

Ένας σεβαστός αριθμός από εργάτες της Lofrans που ανήκει στον όμιλο Navimo και της Anchorlift


A windlass collection by Lofrans part of the Navimo group and Anchorlift


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...