Wednesday, June 1, 2011

Mostro Spirit 650

Country of production: Greece

Το Mostro Spirit 650 εκφράζει την αποφασιστική προσπάθεια της ελληνικής κατασκευάστριας εταιρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις της οικογένειας μέσα σε αποδεκτά πλαίσια κόστους επιδιώκοντας να προσφέρει το όνειρο της θαλάσσιας αναψυχής και του ναυτικού τουρισμού  σ΄ένα ευρύτερο αριθμό χρηστών. Η συνταγή είναι ξεκάθαρη: ένας μεγάλος χώρος στο κατάστρωμα και πολλές ευκολίες σε μια χαμηλή τιμή αγοράς (στην βασική έκδοση) και με επίσης χαμηλό κόστος συντήρησης.
Mostro Spirit 650 embodies the decisive attempt of the greek Rib manufacturer to address the needs and requirements of a family with in an affordable cost framework aspiring to make the dream of enjoying the sea holidays more possible to a wider range of users. The recipe is clear: a lot of on board spaciousness and facilities at a low budget purchase (basic version) and low cost maintenance as well.


Πράγματι, το Spirit 650 το οποίο μοιράζεται ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με το μικρότερο αδελφάκι του Spirit 550 προσφέρει ένα λειτουργικό και ευρύχωρο κατάστρωμα, αναπαυτικούς καθιστικούς και ξαπλωτούς χώρους και μια φαρδιά καμπίνα για την διανυκτέρευση που μπορεί να φιλοξενήσει άνετα ένα ζευγάρι μαζί με ένα παιδί ακόμα. Όμως ο στόχος του κατασκευαστή δεν είναι μόνο η χρηστικότητα του καταστρώματος και οι ανέσεις διαβίωσης αλλά επίσης και η άνετη πλεύση στην κρουαζιέρα και για τον λόγο αυτό η Mostro προσάρτησε σ’ αυτό το μικρομεσαίο Rib μια βαθιά γάστρα με offshore προσανατολισμό.
In deed, the Spirit 650 which shares exactly the same philosophy with its little brother Spirit 550, offers a functional and spacious deck, comfortable seating and laying areas and a wide cabin for the overnight able to fully accommodate two adults and even a child together. However, the aim of the manufacturer is not  only at the deck functionality and living comforts but also at the comfortable ride during the cruise and thus Mostro gave to this small to medium ranged Rib a deep shaped hull with offshore attributes. 
 Το βαθύ V και τα τέσσερα παράλληλα και ευθύγραμμα παρατροπίδια της γάστρας με το κατώτερο να αναπτύσσεται πολύ κοντά στην δίεδρο, συμβάλλουν στην καλή απόσβεση στην κυματώδη θάλασσα αλλά και στην ευστάθεια και στην ισορροπημένη πλεύση στις πιο ήσυχες συνθήκες. Οι αεροθάλαμοι μεγάλης διαμέτρου διαδραματίζουν ένα υποστηρικτικό ρόλο στην πλεύση έχοντας μια μαλακή επαφή με το νερό στις υψηλότερες ταχύτητες αφήνοντας τον βασικό ρόλο της άντωσης στο chine. Στην ακινησία αυτοί ακουμπούν πλήρως στο νερό στο πίσω μέρος τους ώστε να ελαχιστοποιούν τους κλυδωνισμούς και να προσφέρουν πιο ευχάριστες στιγμές στην παρέα.
The deep vee and the four parallel and straight spray rails of the hull with the lower one forming very close to the dihedral absorb the impact in a wavy sea while maintaining a balanced and streamline floating attitude at calmer sea conditions. The tubes are wide in diameter and perform a supportive role in flotation as they keep a soft contact with the water at higher speeds leaving the key role of the lift to the chine. At rest, the boat floats with  the rear part of the tubes on the water in order to reduce swinging offering more comfortable moments to the passengers. 
Στο συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο είναι το πρωτότυπο οι αεροθάλαμοι αναπτύσσονται σ’ όλο το μήκος του αλλά σ’ όλες τις νεώτερες εκδόσεις του αυτοί εκτείνονται από το τμήμα μετά την καμπίνα μέχρι και πρύμνη. Ο σκοπός σ’ αυτήν την διαμόρφωση είναι η καμπίνα να κερδίζει περισσότερο (εσωτερικό) πλάτος. Η είσοδος σ’ αυτή είναι αρκετά εύκολη από την πτυσσόμενη πόρτα δύο φύλλων και το ανοιγόμενο επάνω κάλυμμα της και ο φυσικός φωτισμός από τα δύο οβάλ φινιστρίνια είναι επαρκής. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης χημικής τουαλέτας ακόμα και εγκατάστασης ναυτικού τύπου.   


In this particular model which is the prototype the tubes run all along the length of the boat but for all newer versions the tubes extend from after the cabin section to the stern. The purpose of this configuration is the cabin to gain extra (inner) width. The entrance to the cabin is relatively easy through the two piece folding door and its overhead opening cap and the natural light that comes inside it from the two oval side windows is pretty sufficient.  The option for a chemical (or even a marine) toilet is also possible.


Ότι βρίσκεται στο κατάστρωμα δεν είναι για το “μάτι της πεθεράς” αλλά αντιπροσωπεύουν τίμιες και χρηστικές λύσεις που τροφοδοτούν την ευχάριστη αίσθηση διαβίωσης. Στην πλώρη κυριαρχεί ένα ευρύχωρος χώρος ηλιοθεραπείας με μαλακή υποστήριξη πλάτης και ένα βολικός διάδρομος επιβίβασης που οριοθετείται από τα κάγκελα. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εργάτη χαμηλού προφίλ (επιπρόσθετος εξοπλισμός) σε συγκεκριμένη θέση για να μην εμποδίζει την διέλευση. Επιπλέον, οι πλαϊνοί διάδρομοι που οδηγούν στον χώρο διακυβέρνησης και στο υπόλοιπο πίσω κατάστρωμα είναι φαρδιοί προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση η οποία γίνεται ασφαλέστερη χάριν στα αρκετά ψηλά κάγκελα. 
Everything on deck is not for the eye catching but represents honest and functional solutions that enhance a pleasant on board living feeling. The bow area boasts an ample back cushioned sundeck and a convenient  embarkation passage way between the rails. There a low profile windlass can be installed (extra equipment) in a designated point in order not to disturb the  movement. Also the side passage ways that lead to the helm section and to the rest of the aft deck are wide to facilitate the motion which becomes safer thanks to the quite high rails. 

Ο χώρος διακυβέρνησης περιλαμβάνει ένα εργονομικό πιλοτήριο με επαρκή επιφάνεια για την τοποθέτηση όλων των προβλεπομένων οργάνων και μετρητών το οποίο προστατεύεται από κυρτό αλεξήνεμο που φέρει περιμετρική χειρολαβή. Το πολυεστερικό σύνολο που σχηματίζει το κάθισμα διακυβέρνησης επίσης περιλαμβάνει τον νεροχύτη, την εστία μαγειρέματος γκαζιού, το ηλεκτρικό ψυγείο και ένα πίσω πτυσσόμενο τραπεζάκι. Ως μια έξυπνη λύση η εστία μαγειρέματος αποθηκεύεται ανάποδα μέσα στον νεροχύτη όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία (εξοικονομώντας χώρο) ή όταν η θέση διακυβέρνησης χρησιμοποιείται. 

The helm station features an ergonomic cockpit with sufficient space for all the expected gauges and instruments to be installed there protected by a curved windshield with railed frame all around it. The compound that shapes the helm seat also incorporates the sink, the gas cooker device, the refrigerator (extra equipment) and a folding rear table. As a smart solution the cooking device can be inversely stored inside the sink when not used (creating more space) or when the helm seat is occupied. 


Όμως, υπάρχει αρκετός αναξιοποίητος  χώρος μεταξύ του πίσω πτυσσόμενου τραπεζιού και του πρυμνιού καναπέ, πάνω από ένα μέτρο απόστασης, που σημαίνει ότι οι επιβάτες που κάθονται στον καναπέ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τραπεζάκι. Έτσι, στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης πρέπει να εγκαταστήσει ένα αφαιρούμενο μεγαλύτερο τραπέζι που θα προσφέρει μια πολύ καλύτερη λύση όμως θα κοστίσει παραπάνω. 
However, there is much unused space between the rear folding table and the aft bench more than a meter in distance which means that the passengers seating there are not able to use the table. So, in this case the owner must install a removable  table that will create a better living option but it will add to the cost.
Αλλά αυτό που είναι εκπληκτικό είναι η πρύμνη. Ένας πρυμνιός καναπές η πλάτη του οποίου πέφτει πίσω για να δημιουργήσει μια ξαπλώστρα ή κρεβάτι (προσθήκη μπορεί να τοποθετηθεί αριστερά για να μεγαλώσει το μέγεθος του) κρύβοντας ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο από κάτω του, ένας φαρδύς και καθαρός διάδρομος που οδηγεί κατευθείαν στην αριστερή πλατφόρμα όπου ενσωματώνεται χωνευτά η τηλεσκοπική σκαλίτσα μπάνιου (άρα πολύ εύκολη πρόσβαση στην θάλασσα), μια δεξιά πλατφόρμα όπου μπορεί να προσαρμοστεί η συρόμενη βάση στης βοηθητικής μηχανής και η εύκολη χρήση της ντουζιέρας αποτελούν την τέλεια  πρόκληση για κάθε κατασκευαστή. Μπορώ να πω ότι αυτήν την διαμόρφωση θα μπορούσαν να την ζηλεύουν πολύ μεγαλύτερα σκάφη


But what is really awesome is the stern. The aft bench that is able to tilt backwards to create a sunbathing area or a bed (extension from the port side to increase size is possible) hiding a big storage space underneath it, the wide and clear passage way that leads straight to the port platform where the telescopic bath ladder is incorporated (very easy access to the water), the starboard platform that canhost the rolling base for the auxiliary engine and the easy use of the shower represent the ultimate challenge for every manufacturer. I can say that this configuration could be envied by much larger boats.Στην θάλασσα - At sea
Όταν δοκίμασα το Mostro Spirit 650 οι συνθήκες στην θάλασσα ήταν ήρεμες πράγμα που μου επέτρεψαν να αξιολογήσω την συμπεριφορά του σκάφους σε όλο τα φάσμα των ταχυτήτων, ενώ ο κινητήρας που ήταν δεμένος στον καθρέπτη ήταν ο Honda Vtec 150hp με ανοξείδωτη προπέλα εργοστασιακή 19 ιντσών. Η μέγιστη ιπποδύναμη που δίνει ο κατασκευαστής είναι οι 200hp και άρα οι 150hp αντιπροσωπεύουν την ιδανική ισχύ για αυτό το σκάφος συνδυάζοντας τις γρήγορες ταχύτητες με την οικονομία στο ταξίδι. Πράγματι, το σκάφος μεταξύ των 4.500 και 5.000 σ.α.λ. ταξιδεύει με ταχύτητες 28-30 κόμβων μια ιδανική ταχύτητα κρουαζιέρας με την κατανάλωση να διαμορφώνεται γύρω στο λίτρο ανά μίλι.


When I tested the Mostro Spirit 650 the sea conditions were tranquil giving me the chance to access the boat performance in the whole range of speeds while the engine mounted on the transom was the Honda Vtec 150hp fitted with a 19 inches inox propeller from the same company. The maximum horsepower the manufacturer gives is the 200hp thus the 150hp represent the recommended power for this boat balancing between high speeds and economy in travel. In deed, the boat between 4.500 and 5.000 r.p.m. travels in a range of 28 - 30 knots which is an ideal cruising speed with the consumption rate to stand for approximately 1 liter per n.mile. 


Αν κατεβάσεις πλήρως την μανέτα στο W.O.T. το Spirit 650 μπορεί να ξεπεράσει σε τελική ταχύτητα τους 39 κόμβους αλλά αυτό θα το πληρώσεις στην κατανάλωση η οποία ανεβαίνει στο 1.5 λίτρο ανά μίλι. Επομένως, τίθεται το ερώτημα αν πραγματικά χρειάζεσαι να οδηγείς ένα οικογενειακό τουριστικό φουσκωτό τόσο γρήγορα. Η άποψη μου είναι ότι οι 150hp είναι η ιδανική ιπποδύναμη και δεν χρειάζεσαι κάτι περισσότερο. Σχετικά με την κατευθυντικότητα του το σκάφος ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αλλαγή της πορείας στο κόψιμο του τιμονιού και μπορεί να παίρνει κλειστές στροφές με ταχύτητα χωρίς να χάνει την σταθερότητα του με συνέπεια να χαρακτηρίζεται ως ένα εύκολο στην διακυβέρνηση του σκάφος ακόμα και από κυβερνήτη με μικρή εμπειρία.

Should you press the control all the way down to W.O.T. Spirit 650 can succeed a top speed of a bit over 39 knots, but the consumption bites as it counts for 1.5 liter per n.mile. So, the question is do you really need to drive a family Rib cruiser that fast? Thus, I believe that the 150hp reflect the ideal horsepower for this boat and you need no more. Concerning, her driving performance the boat is very responsive to any directional change when turning the steering wheel and she able to take sharp turns on high speeds maintaining her stability and control and thus being easy to handle even from a not very experienced skipper.

Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι το τιμόνι και η μανέτα θα μπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί ψηλότερα για να ταιριάζουν καλύτερα σ’ ένα ψηλόσωμο κυβερνήτη και σ΄αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητήσεις από τον κατασκευαστή να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Το μηχανικό τιμόνι ήταν σαφές αλλά κάπως σκληρό στην φάση που το τρίμ της μηχανής ήταν κατεβασμένο αφήνοντας έτσι το περιθώριο για τοποθέτηση αντίστοιχου με υδραυλική υποβοήθηση ως εναλλακτική επιλογή.


What I noticed though is that both the steering wheel and the control should have been placed a bit higher to fit better to a taller skipper and in such a case you must ask the manufacturer to make this improvement for you. The mechanic steering system was accurate but a bit hard when the engine trim was down so it is also a possibility to consider  a hydraulically  assisted system as an alternative.


Η πλευστική συμπεριφορά είναι πολύ καλή καθώς το σκάφος πλέει σταθερά και ευθύγραμμα στην ήρεμη θάλασσα ενώ στα μεγαλύτερα κύματα που συνάντησα ή δημιούργησα με τα ίδια τα απόνερα του σκάφους διαπίστωσα την δυνατότητα της πλώρης να τα σπάει και να περνά ανάμεσα εξασφαλίζοντας μια μαλακή και προοδευτική απόσβεση σ’ όλο το μήκος της γάστρας. Στο σημείο αυτό συμβάλλει καθοριστικά το βαθύ deadrise τονίζοντας και τον offshore χαρακτήρα της γάστρας.


The flotation attitude is really good as the boat sails steadily and aligned on higher speed on calm sea while in the bigger waves I encountered or I created with the boat’s own wakes I noticed that the bow can open the way through and that the softening of impact was observed all along the  hull. To this end the deep deadrise helps drastically highlighting the hull’s offshore character. 


Επομένως, το Mostro Spirit 650 είναι ένα έξυπνα σχεδιασμένο σκάφος που έχει πολλά να προσφέρει στο κόστος που δίνεται προτάσσοντας ένα πολύ καλό λόγο αξίας προς τιμή. Η ευρυχωρία του, οι ευκολίες και η πλευστική συμπεριφορά αποτελούν στοιχεία που θα εκτιμηθούν δεόντως από τον ιδιοκτήτη του.


Mostro Spirit 650 is a smartly designed family Rib cruiser that has a lot to offer for her cost pinpointing a very good value for money ratio. The spaciousness, the facilities and the driving performance can very easily be appreciated and enjoyed by her owner.  Μου άρεσαν περισσότερο
Η εξαιρετική διαμόρφωση της πρύμνης
Οι ευκολίες που μπορεί να ενσωματώσει στο κατάστρωμα του
Ο Offshore προσανατολισμός της γάστρας
What I liked the most
The excellent configuration of the stern
The facilities that can be incorporated in the deck
The Offshore attributes of the hull
Μου άρεσαν λιγότερο
Το ύψος του τιμονιού και του χειριστηρίου
Ο ανεκμετάλλευτος χώρος πίσω από το κάθισμα διακυβέρνησης στην βασική έκδοση του σκάφους
What I liked the least
The height of the steering wheel and controls
The unused space behind the helm seat (basic version)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Σκάφους
Boat Specifications

Mostro Spirit 650
ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Length:
6,55 m
OΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ Beam:
2,48 m
ΕΣΩΤ. ΠΛΑΤΟΣ Inner beam:
2,00 m
ΙΣΑΛΟΣ Waterline:
5,55 m
ΔΙΑΜEΤΡΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ Tube diameter:
0,55 m
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ Tubes:
5
ΑΤΟΜΑ Persons:
8
ΒΑΡΟΣ  Weight:
760 kgr
ΕΛΑΧ. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Min Horsepower
140 HP
ΜΕΓ. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Max Horsepower:
200 HP
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Recommended Horsepower :
175 HP
ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΥ Foot length:
XL

Κατασκευαστής:  Interboat Ltd, Τριανέμη 15351 Παλλήνη Αθήνα –Trianemi 15351 Pallini Athens Τηλ, Tel: 210-6038034 web: www.mostro.gr  , email: info@mostro.gr

Μετρήσεις - Performance

Model
Mostro Spirit 650
Engine
Propeller
19 Honda inox

ΣΑΛ-RPM
Κόμβοι Knots
Λίτρα/ώρα Liter/hour
Λίτρα/μίλι
Liter/n.mile
2000
6.3
8.3
1.32
2500
8.0
12.0
1.50
3000
11.2
15.0
1.34
3500
16.5
18.0
1.09
4000
22.0
25.5
1.16
4500
27.8
28.0
1.01
5000
31.3
34.0
1.09
5500
34.4
38.5
1.12
6000
38.6
53.0
1.37
6100
39.2
59.0
1.50

Συνθήκες-Conditions: 1-2 Beaufort Β, 2 άτομα- persons, 50it καύσιμα-fuel
Διατήρηση πλαναρίσματος- Planing preservation: 9.5 knots 2.850 r.p.m.
Πλανάρισμα- Full planing: 11.5 knots 3.150 r.p.m.

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...