Monday, April 11, 2011

Στο Μουσείο Vasa - At Vasa Museum


Στις 10 Αυγούστου του 1628 πολύ άσχημα νέα διατάραξαν την συνηθισμένη ζωή στην σουηδική πρωτεύουσα. Το Vasa το μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό πολεμικό πλοίο του βασιλικού στόλου χάθηκε στο βυθό της θάλασσας λίγο μετά την έναρξη του παρθενικού του ταξιδιού και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της πόλης. Το πλοίο πάλεψε για λίγο με την θάλασσα αφού πήρε μια μεγάλη κλίση που προκλήθηκε από ένα απότομο άνεμο επιτρέποντας στο νερό να εισέλθει από τις ανοικτές μπουκαπόρτες των κανονιών και τελικά βυθίστηκε. Οι περισσότεροι από το πλήρωμα διασώθηκαν όμως κάποιοι άτυχοι παρασύρθηκαν μαζί του. 

On August 10th in 1628 terrible news disturbed the ordinary life in the Swedish capital. Vasa, the biggest and the most prestigious warship of the royal fleet went down to the bottom of the sea  short after starting her maiden voyage and not further than 2 miles away form the city’s harbor. The vessel floundered for a while after taking a steep inclination caused by a sudden drift allowing the water to enter from the open cannon ports and eventually sank. Most of the crew were rescued but some unfortunates were lost with her.


Δείτε το video στο κανάλι μου - Watch the video at my channel


Αμέσως ηγέρθη η μεγάλη ερώτηση: Γιατί αυτό συνέβη; Υπήρξαν κάποια ελαττώματα στην κατασκευή του πλοίου; Στην πραγματικότητα ναι!. Το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο στα επάνω καταστρώματα, συνολικά τρία, μετέφερε πολλά και βαριά κανόνια και από την άλλη μεριά είχε μια ρηχή και σχετικά στενή σε πλάτος καρίνα. Επίσης, το έρμα για την στήριξη της πλευστικής ευστάθειας του πλοίου δεν είχε υπολογιστεί σωστά και αποδείχθηκε ανεπαρκές όταν αυτό εκτέθηκε στον άνεμο. Αρχικά, το Vasa μπόρεσε και ανέκτησε την ισορροπία του και συνέχισε το ταξίδι του αλλά όταν δέχθηκε ένα δυνατό ρεύμα αέρα η κλίση που πήρε ήταν μη αναστρέψιμη και οδήγησε στην βύθιση του. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι αυτές οι κατασκευαστικές ατέλειες ήταν ήδη γνωστές. 

Right away the big question aroused: why did this happen? Were there any flaws in the way the ship was built? Actually yes! The vessel was too much top loaded having three stories high, carrying many and heavy cannons and on the other hand having a shallow and relatively narrow in width keel. Also, the ballast to support the form stability of the boat was miscalculated to be insufficient when she eventually encountered the wind. Initially, Vasa was able to recovered her balance and continued her journey for a while but when stricken by a wind stronger than a breeze the inclination she took was unrecoverable and resulted in her sinking. Worst of all, these structural weaknesses were already known. 

Τότε γιατί επετράπη ο απόπλους του πλοίου; Αυτό είχε να κάνει με δύο σημαντικούς παράγοντες. Την ανυπομονησία του Σουηδού βασιλιά Γουστάβου Αδόλφου ο οποίος είχε εμπλακεί σε πόλεμο στην Πολωνία και ήθελε το Vasa να ενωθεί με τις ναυτικές του δυνάμεις αμέσως και την έλλειψη σθένους από τα πολιτικά στελέχη να συζητήσουν τα κατασκευαστικά προβλήματα του πλοίου με τον βασιλιά και να αναβάλλουν το ταξίδι του. Το Vasa κατασκευάστηκε για είναι ένδοξο από κάθε τρόπο. Το πλοίο ήταν μεγάλο σε μέγεθος με μήκος 69 μέτρων, βαριά οπλισμένο  με 64 μεγάλα κανόνια , μετέφερε ένα μεγάλο αριθμό πληρώματος  και ήταν καλυμμένο με διακόσμηση και ξύλινες καρικατούρες. Πολλοί ειδικοί τεχνίτες προσελήφθησαν από διάφορες χώρες για να φέρουν σε πέρας το έργο της διακόσμησης. Το Vasa έμελλε να ήταν ένα σύμβολο κύρους.  
Why then did they allow the ship to sail? This had to do with two main factors. The impatience of the Swedish King Gustavus Adolphus  who was engaged in a war in Poland and wanted Vasa to join his naval forces right away and the lack of courage by political members to discuss the ship’s structural problems with him and postponed her voyage. Vasa was constructed to be glorious in all possible ways. She was big in size measuring 69 meters in length, heavily armed with 64 big cannons, carrying a big number of crew and being fully covered by ornamentation and decorations. A big number of handcraft workers were employed from other countries to carry out the decorative works. Vasa was meant to be a symbol of prestige.


Το πλοίο παρέμεινε στο βυθό της θάλασσας για περισσότερο από τρεις αιώνες και διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφο χάριν στο αμμώδη βυθό και στα φτωχά σε οξυγόνο νερά. Το καλοκαίρι του 1961 μια μεγάλη επιχείρηση έλαβε χώρα για να ανελκύσει το ναυάγιο και να μεταφέρει το πλοίο σε κοντινό ναυπηγείο για την αποκατάσταση του όπου καθαρίστηκε από γλυκόλη πολυαιθυλενίου προκειμένου να διαφυλαχθεί η ξύλινη δομή του. Από τον Ιούνιο του 1990 το Μουσείο Vasa που βρίσκεται στην Στοκχόλμη στο νησί  Djurgården άνοιξε για να εκθέσει μόνιμα το ιστορικό πολεμικό πλοίο στο κοινό προσελκύοντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο.

The ship remained at the bottom of the sea for more than three centuries and was preserved in a almost intact state because of the muddy bottom and the low in oxygen waters. During summer 1961 a huge operation was deployed to recover her and transfer her to a  near by  shipyard for restoration where she was treated with polyethylene glycol to preserve her wooden structure. Since June 1990  the Vasa Museum located in Stockholm at island of Djurgården has opened to permanently display the historic warship to the public attracting a massive number of visitors every year. 

Νωρίς τον Μάρτιο αυτό τον χρόνο επισκέφτηκα ο ίδιος το μουσείο αυτό και εντυπωσιάστηκα βλέποντας το Vasa από πολλά διαφορετικά επίπεδα από την καρίνα του μέχρι το πάνω μέρος του. Το πλοίο είναι τελείως ανακαινισμένο με κάθε προστιθέμενο εξάρτημα που έλλειπε να έχει κατασκευαστεί με το παραδοσιακό τρόπο για να  ταιριάζει με την αρχική δομή του πλοίου και να διατηρηθεί η ιστορική του ταυτότητα. Μια μινιατούρα του Vasa (1:10) δίπλα στο πλοίο, μια επεξηγηματική μακέτα που αναπαριστά την βύθιση του πλοίου, ένα δείγμα  κάθετης τομής που δείχνει τα καταστρώματα, ένα μεγάλο κομμάτι από τα πανιά και τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πλοίου όλα εκτίθενται εκεί. 

In early March this year I personally visited this museum and I was impressed seeing Vasa from many stories from the bottom all the way up. She is  completely restored with any missing component added made with the traditional way to perfectly match the vessel’s original structure and preserve her historic identity. A miniature Vasa model (1:10) parallel to  the ship, an illustrative representation of the ship’s sinking, a model hull cross section showing the decks, a big preserved piece of sail and the contemporary  tools and techniques used for the building of the ship are openly displayed.  

Επίσης, εκεί υπάρχουν θέατρα για τους επισκέπτες για να δουν ταινίες σχετικά με την ιστορία του Vasa, την βύθιση και την διαδικασία της αποκατάστασης του. Οι σκελετοί από μερικούς από τους άτυχους ναυτικούς που χάθηκαν εγκλωβισμένοι στο ναυάγιο παρουσιάζονται και τα πρόσωπα τους έχουν αναπαρασταθεί από ανθρωπολόγους. Για κάθε συγκεκριμένο κομμάτι που εκτίθεται υπάρχει γραπτή πληροφόρηση, το να πάρεις φωτογραφίες επιτρέπεται ενώ υπάρχει δυνατότητα για ομαδική ξενάγηση. 

Also, there are theaters  where the visitors can see films about the Vasa’s history, sinking disaster and restoration process. The skeletons of some of the unfortunates mariners who lost their lifes entrapped in the wreckage are showed and even their faces have been recreated by anthropologists. For every specific item displayed written information is provided, taking pictures is allowed while touring guidance is also possible.
Το Vasa είναι ένα μοναδικό πλοίο που εκτός του ότι αποτελεί ένα θαυμάσιο διατηρημένο έργο τέχνης και ένας πολύς ενδιαφέρον πόλος έλξης από μόνο του, προσδίνει πολύ σημαντικά στοιχεία για την ιστορία της εποχής του και αποκαλύπτει τις ναυπηγικές τεχνικές του 17ου αιώνα. Από κάθε άποψη, μια όμορφη εμπειρία για να απολαύσετε και  ένα πολύ μεγάλο “must” για να δείτε όταν επισκεφτείτε την Στοκχόλμη.

Vasa is an iconic ship that besides being a wonderful preserved artifact and a very interesting attraction by herself reveals a lot of important clues about the history of her time and unveils the shipbuilding techniques of the 17th century. Definitely, a wonderful experience to enjoy and a great “must” to see whenever you visit StockholmΠως να πάτε εκεί
Αν μένετε κοντά στο κέντρο της Στοκχόλμης ο καλύτερος τρόπος για να επισκεφτείτε το Μουσείο Vasa είναι παίρνοντας το καράβι από το Gamla Stan. Αναχωρούν κάθε 15 λεπτά και παίρνει γύρω στα 10-15 λεπτά να φτάσουν εκεί. Βεβαίως μπορείτε να πάτε εκεί με το λεωφορείο ή το μετρό. Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια σε ξεχωριστούς σταθμούς αλλά στην περίπτωση που σχεδιάζετε να μείνετε περισσότερες ημέρες στην πόλη οι ηλεκτρονικές κάρτες που σας επιτρέπουν συνεχή πρόσβαση σ’ όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η καλύτερη επιλογή.
How to go there
If you stay close to the center of Stockholm the best way to visit the Vasa Museum is by taking a boat at Gamla Stan. They depart every 15 min and it gets 10-15 min to be there. Of course you can also go there by bus or the metro. You can buy tickets at separate stations but in case you plan to stay for some days in the city the electronic cards that enable you to have unlimited access to all media of public transport is the best  option. 

1 comment:

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...