Sunday, March 27, 2011

Tenderline Alu 8.0 Rib FCountry of production: The Netherlands

Τα σκάφη αναψυχής από αλουμίνιο γίνονται ολοένα πιο δημοφιλή στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και αυτή η τάση επεκτείνεται και στα φουσκωτά επίσης. Το ολλανδικό ναυπηγείο Tenderline Schotman Maritiem έχει λανσάρει αλουμινένια σκάφη εδώ και αρκετό καιρό και πρόσφατα παρουσίασε το Alu 8.0 Rib, ένα σκάφος πολλαπλής και βαριάς  χρήσης όμως αρκετά κομψά σχεδιασμένο. Η κατασκευή αλουμινίου ενισχύει τις αρετές του RIB καθότι είναι ανθεκτική, έχει μακροζωία και δεν απαιτεί συντήρηση.

Aluminum recreational boats are getting increasingly popular in the central and northern Europe and this trend has already been taking into the Ribs as well. The dutch shipyard Tenderline Schotman Maritiem has launched aluminum boats for some time now and recently it presented the Alu 8.0 Rib, a multipurpose  and heavy duty boat but still an elegantly designed craft. Aluminum construction strengths the virtuous properties of a Rib because it is durable, long lasting and maintenance free.  


Δείτε το video στο κανάλι μου - Watch the video on my channel
Η κατασκευή αλουμινίου παραμένει ανεπηρέαστη από τις συνήθεις “ασθένειες” του πολυεστέρα, τα ραγίσματα (αραχνιάσματα) και την όσμωση ενώ μπορεί να ανεχθεί τα πιο υγρά κλίματα. Η γάστρα είναι κατασκευασμένη από κομμάτια αλουμινίου που συγκολλούνται και μετά ενισχύεται με σκελετό και δοκάρια από το ίδιο υλικό προκειμένου να επιτύχουν μια ισχυρή κατασκευή που να αντέχει στην καταπόνηση  των κυμάτων και του φορτίου.
An aluminum construction remains unaffected by the common “deceases” of polyester structure, the cracks and the osmosis blistering while it can withstand the most humid climates. The hull is made by pieces of aluminum welded together and then is fortified by a frame and stringers from the same material to give a strong structure that withstand punishment from the water conditions and the load requirements. 
Το Tenderline Alu Rib 8.0 είναι κατασκευασμένο από φύλλα αλουμινίου πάχους 5mm και είναι σχεδιασμένο για την ερασιτεχνική χρήση αλλά μπορεί να αναλάβει επαγγελματικά καθήκοντα αν χρειαστεί. Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι αυτό το σκάφος μπορεί διαμορφωθεί στα μέτρα του ιδιοκτήτη ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του αλλά αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο που οδήγησα αποτελεί μια πολύ χαρακτηριστική έκδοση. Περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά καθίσματα- ίππους Ullman με αμορτισέρ που εντείνουν την εμπειρία της οδήγησης ενώ κρατούν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη σταθερούς και ασφαλείς στις δύσκολες συνθήκες κυματισμού.


The Tenderline Alu Rib 8.0 is made of 5mm thick aluminum and is designed for recreational use but it can also undertake professional assignment if needed. I must add here that this boat can be custom built to address the owner's particular requirements but the specific model I drove  is a very representative version. It features two outstanding Ullman jockey shock absorbing seats that intensify the driving experience while keeping the skipper and the co skipper secured and steady at rough water conditions.

Ένας διθέσιος καναπές πρύμνης, ένα μπροστινό κάθισμα και ένα άνετος χώρος ηλιοθεραπείας προσφέρουν καθιστικές επιλογές ενώ το κατάστρωμα παραμένει χρηστικό και άνετο στην διακίνηση σ’ όλο το μήκος του χάριν στους φαρδείς διαδρόμους που διαμορφώνονται εκατέρωθεν της κονσόλας. Προς αυτό τον σκοπό οι αεροθάλαμοι έχουν σχήμα D έτσι ώστε να μην καταλαμβάνουν χώρο εσωτερικά και επιτρέπουν την τοποθέτηση μικρών αντικειμένων όπως τα παραλληλόγραμμα μπαλόνια πρόσδεσης στο εσωτερικό μέρος κάτω από τις κουπαστές.


A two seated aft bench, a frontal seat and a spacious bow sundeck offer seating and laying options while the deck remains functional and easy in motion from bow to stern thanks to the wide passage ways expended from both sides of the console. To this end, the tube are D shaped so that they don’t occupy  internal space and allow smaller objects such as the rectangular fenders to be stored in the inner gunnels.  


Οι αεροθάλαμοι είναι τοποθετημένοι αρκετά ψηλότερα από την ίσαλο και η φαρδιά διάμετρος τους (70cm) αυξάνει το ύψος των κουπαστών κρατώντας το κατάστρωμα περισσότερο στεγνό από το σπρέι ενισχύοντας την αίσθηση της ασφάλειας του πληρώματος κατά την πλεύση. Το μειονέκτημα αυτής της διαμόρφωσης είναι ότι καταργεί την δυνατότητα του να καθίσεις στους αεροθάλαμους γιατί το σημείο αυτό δεν είναι μαλακό ενώ από εκεί περνά το ρέλι. 
The tubes are placed far from the waterline and their wide diameter (70cm) increase the gunnels height keeping the deck drier from splashes and enhancing the security feeling to the crew during the ride. The disadvantage in this configuration is that the seating option on top of the tube is wiped out since no softness is there and the rail bar passes right high up. 


Οι αποθηκευτικές δυνατότητες είναι κάπως περιορισμένες και οριακά επαρκείς και βρίσκονται κάτω από το χώρο ηλιοθεραπείας, το κάθισμα της κονσόλας και τον πρυμνιό καναπέ, όμως δεν μπορούν να φιλοξενήσουν μακρόστενα αντικείμενα. Η πλατφόρμα της πρύμνης, όμως, είναι υπερβολικά φαρδιά και εκτείνεται σε σχεδόν ημικυκλικό σχήμα καλύπτοντας την πίσω όψη του κινητήρα προστατεύοντας τον όταν το σκάφος είναι πρυμνόδετο  διευκολύνοντας παράλληλα σημαντικά την επιβίβαση. Για τον ίδιο λόγο η πρόσβαση προς και από το νερό είναι πολύ εύκολη(μολονότι δεν υπήρχε σκαλίτσα μπάνιου στην πλατφόρμα) και το roll bar έχει αρκετό ύψος ώστε ακόμα και ένα ψηλό άτομα να μπορεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα χωρίς να σκύβει. 
Storage capacities are a bit limited but still sufficient and do exist underneath the sundeck, the console seat and the aft bench, however long objects can not be accommodated. The stern platform, though, is excessively wide and is extended in a almost semicircular shape covering the rear face of the engine thus protecting it when the boat is sterndocked significantly facilitating embarkation at the same time. For the same reason the access to and from the water is very easy (though not a bath ladder was attached in the platform). The roll bar top reaches high up so that even a tall individual can use the platform while standing up.


Στην θάλασσα ( ή καλύτερα στην λιμνοθάλασσα)
At the sea (or better at the lagoon)


Ήταν μια όμορφη λιακάδα στο Regatta Center στο Medemblik της Ολλανδίας όπου αντίκρισα το Tenderline Alu Rib 8.0 δεμένο στην καλά οργανωμένη μαρίνα. Ο άνεμος ήταν πολύ ήπιος και έτσι δεν ήμουν σε θέση να αξιολογήσω το σκάφος ως προς την συμπεριφορά του στον κυματισμό αλλά μπόρεσα να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα για τον  χειρισμό του. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης χρόνου δεν είχα την δυνατότητα για μια πλήρη δοκιμή.


It was a beautiful sunny day at Regatta Center in  Medemblik in the Netherlands where I saw the Tenderline Alu Rib 8.0 F docked in the well organized marina facilities. The wind conditions were very mild so I was unable to evaluate the boat’s sea keeping attitude in rough water conditions but I was enabled to draw clear conclusions regarding her driving performance. Unfortunately, due to limited time I did n’t get the chance for a complete test.
Ο κινητήρας της Mercury Verado 350 CSI πλανάρει το σκάφος σχεδόν ακαριαία και το επιταχύνει γρήγορα μέχρι την τελική του ταχύτητα τους 46 κόμβους με δύο άτομα και ελαφρύ εξοπλισμό και πιστεύω ότι η εικόνα αυτή δεν θα αλλάξει πολύ και με βαρύτερα φορτία. Το σκάφος διατηρεί το πλανάρισμα του μέχρι τους 9 κόμβους ενώ το βρίσκει πλήρως από τους 12 κόμβους.
The Mercury Verado 350 SCI plans the boat almost instantly and gives fast acceleration up to the top speed of 46 knots when two persons and light equipment are on board, even though that figure won’t change significantly in heavier loads. The boat maintains planing as low as the 9 knots while she is totally in the planing mode from the 12 knots.
Μπορώ να πω ότι ο κινητήρας αυτός είναι ιδανικός για το σκάφος αφού οι 350 ίπποι της αγωνιστικής τεχνολογίας της Verado δίνει αυτό ευχάριστο αίσθημα έκκρισης αδρεναλίνης αν και δεν πρόκειται για αγωνιστικό σκάφος. Σχετικά, με την συμπεριφορά στις γρήγορες ταχύτητες το σκάφος ταξιδεύει σταθερά και ζυγισμένα με την γάστρα να επιβάλλεται στο μικρό κυματισμό προσφέροντας άνετο ταξίδι στους επιβάτες. Το φιμέ αλεξίνεμο προστατεύει επαρκώς το πλήρωμα που κάθεται στις  θέσης διακυβέρνησης από τον άνεμο.

I can say that this engine is ideal for the boat since these 350hp of Mercury’s racing technology give this pleasant adrenaline pumping feeling event though she is not a racing craft. Concerning, the sea keeping attitude on fast speeds the boat travels stable and balanced with the hull to easily overcome the small waves ensuring comfort to the crew. The tinded windshield protects sufficiently the helm crew  from the wind.Εφόσον οι αεροθάλαμοι σχήματος D βρίσκονται πολλά εκατοστά πάνω από την ίσαλο αφήνοντας το σκάφος να στηρίζεται στο chine στην στατική του πλεύση, οι τριβές της γάστρας περιορίζονται και αυτό ευνοεί την ταχύτητα. Με πρόχειρους υπολογισμούς εκτιμώ ότι στις μεγαλύτερες ταχύτητες η κατανάλωση θα κυμαίνεται  από 2 ως 2.6 λίτρα ανά μίλι που είναι μέσα σε λογικά πλαίσια.Since the D shape tubes are placed many centimeters higher from the waterline, enabling the boat to float on the chine at rest, the hull frictions are reduced and this helps in speed.I can roughly estimate that on higher speed the consumption ratio would be from 2-2.6 liters per nautical mile which is between reasonable limits.Σε εξαιρετικό επίπεδο βρίσκονται η ευελιξία και η ανταπόκριση του σε κάθε αλλαγή της πορείας. Το σκάφος μπορεί να παίρνει κλειστές στροφές με μικρή ακτίνα στροφής χωρίς να χάνει την πρόσφυση στις μεγάλες ταχύτητες ακολουθώντας την επιθυμητή πορεία, ενώ παρατήρησα την ίδια συμπεριφορά και σε φάσεις με τέρμα γκάζι. Ομοίως, ανταποκρίνεται πολύ καλά και στους ελιγμούς δίνοντας στον κυβερνήτη άμεση και σαφή αίσθηση στο τιμόνι και την εντύπωση ότι το σκάφος είναι στιβαρό. Μπορώ να πω ότι στον τομέα αυτό το σκάφος διαπρέπει. 
What is superb is her maneuverability and responsiveness towards any directional change. The boat can execute sharp turns, with close turning radius, without losing traction on high speeds following the desired course, while I also noticed the same attitude in full throttle situations. She also performs great in zig zags giving the skipper an exact and acute feeling in steering and the impression that the boat is solid. I can say that in this area the boat is an absolute winner. Το Tenderline Alu Rib 8.0 F είναι μια πολύ ποιοτική κατασκευή με ευρύχωρο κατάστρωμα και εξαιρετικό επίπεδο χειρισμού. Προφανώς, πρόκειται για ένα προϊόν   στην υψηλότερη κλίμακα (φλερτάρει τα 115.000 ευρώ στην πλήρη μορφή του με μηχανή και τους Ullman) αλλά από την άλλη πλευρά δεν απαιτεί συντήρηση και ως μονοκινητήριο σκάφος το κόστος χρήσης του είναι λογικό. Οι αποθηκευτικές δυνατότητες είναι κάπως περιορισμένες ενώ δεν είναι εφικτό να καθίσει κανείς πάνω στους αεροθαλάμους του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το σκάφος μπορεί να διαμορφωθεί στις ανάγκες του ιδιοκτήτη του.


The Tenderline Alu Rib 8.0 F is a high quality construction with spacious deck and an excellent driving performance. It is rather a high end product (flirting the 115 thousand euro with the engine and Ullman seats) but on the other hand is zero maintenance and as a single engine craft the running cost is reasonable. Storage capacities are bit limited while the seating option on top of the tubes is inapplicable.You should n't forget though that the boat can be custom made. 


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σκάφους
Boat Specifications
Tenderline Alu 8.0 Rib F

Μήκος/Length
8.00m
Πλάτος/ Beam
2.80m
Διάμετος Αερ./Tube Diameter
0.70m
Βάρος/Weight
1.450kg
Δεξαμενή καυσίμου/Fuel Capacity
260lit
Μέγιστη Ιπποδύναμη/Maximum Horsepower
350kg
Category CE
C
Κατασκευαστής/Manufacturer: Tenderline Schotman Maritiem Noorderuitweg 48, 1608 EB Wijdenes The Netherlands  T: +31 (0)229 85 32 12 M: +31 (0)6 14 39 44 12 E: info@tenderline.nl

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...