Friday, January 28, 2011

Boot 2011: Σε κλίμα ύφεσης - Boot 2011: Still in depression
Στα αχνάρια μιας ισχυρής και βιώσιμης ανάκαμψης της μεγαλύτερης και ισχυρότερης οικονομίας της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, η Boot 2011 το μεγαλύτερο ναυτικό σαλόνι της Ευρώπης που διεξάγεται στο Dusseldorf κάθε χρόνο έχει ανοίξει τις πύλες της και βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου. Μόλις γύρισα από ένα τριήμερο ταξίδι στην έκθεση αυτή για την οποία προηγουμένως είχα μεγάλες προσδοκίες.


In the wake of a strong and a sustainable recovery by  Europe’s and eurozone’s largest and strongest economy, Boot 2011 the biggest boat show in Europe taking place in Dusseldorf every year has opened  its gates to public and still is running on up to 30th of January. I have just returned from it after a three day visit previously holding high expectations.


Με έκπληξη παρατήρησα ότι τα πρώτα σημάδια ανόδου της ναυτικής αγοράς αναψυχής που είδα στην METS 2010 (Ολλανδία) και στο Παρίσι Nautic 2010, δεν παρατηρήθηκαν στο Dusseldorf καθώς υπάρχει μια δραστική μείωση των εκθετών σε τέτοιο βαθμό που κάποιος χώρος παρέμεινε εντελώς άδειος. Κάθετη πτώση παρατήρησα στο κτήριο 6 όπου στεγάζει τα πολύ μεγάλα σκάφη. Πραγματικά, δεν μπορώ να δώσω κάποια άλλη πιο ρεαλιστική εξήγηση αυτής της πτώσης παρά να πω (όπως μίλησα με αρκετούς επαγγελματίες) ότι τα δύο τελευταία χρόνια άφησαν ένα  βαρύ σημάδι κατάθλιψης στον κλάδο καθώς κάποιες από τις επιχειρήσεις δεν επιβίωσαν ενώ αρκετές άλλες τηρούν αμυντική στάση και βέβαια το να λάβουν μέρος σε μια τέτοια έκθεση δεν ήταν εφικτό.


Surprisingly, the early signs of a rebound on the leisure marine market I saw  in METS 2010 (Netherlands) and Nautic 2010 - Paris Boat Show have not been observed in Dusseldorf as the exhibitors’ participation has been drastically declined to such a degree that some floor areas remained dead empty. A steep drop has occurred in the megayachts in Hall 6.  I really cannot find any other possible explanation for this fall rather than saying (as I talk to some of the professionals there) that the two last years have left a severe mark of depression on the industry even killing some businesses and driving many others to a defensive mode so that going to this boat show was not an option at all.

Από την άλλη μεριά όμως η οργάνωση ήταν άψογη και ο χαρακτήρας της έκθεσης διεθνής καθώς ,παρά την παραπάνω περιγραφή, πολλοί εκθέτες παρευρέθηκαν εκεί από πολλές άλλες χώρες. Επιπλέον, η ροή των επισκεπτών ήταν κανονική και η συνολική εικόνα από αυτή την άποψη μπορεί να είναι θετική καθότι η εγχώρια ζήτηση έχει αυξηθεί το προηγούμενο έτος κάτι που μπορεί να παροτρύνει την αγοραστική διάθεση του κοινού. Επίσης κατά τα φαινόμενα η κατάδυση πάει καλύτερα καθώς τα κλεισίματα αρχίζουν να ανεβαίνουν όπως μου ενέφεραν κάποιοι πράκτορες.On the other hand though the organization is excellent and the character of the event is international as, despite the above description, many exhibitors came there from many other countries. Also the flow of visitors seemed to me to be normal and the overall  picture on this perspective may be more positive since the domestic demand has risen last year which can spur  the purchasing appetite of visitors. Apparently, diving is doing better this year and pre bookings start rising again as some agents mentioned to me. 


Στις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσω σε νέα δημοσίευση πιο αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το σαλόνι πλαισιωμένες με πολλές φωτογραφίες και video.


In the coming days I will present in a post more analytical information about the event accompanied with a lot of images and video of what was there.

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...