Friday, October 29, 2010

Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών 2010- Athens Boat Show 2010Το Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας διεξήχθηκε στο Metropolitan Expo Center δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος) μεταξύ της 16ης και 24ης Οκτωβρίου σε μια πολύ ασφυκτικά οικονομική περίοδο που προδιαγράφεται από την πιο βαθιά οικονομική ύφεση που έχει κτυπήσει την χώρα. Ως αποτέλεσμα οι απώλειες σε αριθμό εκθετών και συνολική έκταση ήταν σοβαρές μετρώντας (με πρόχειρους υπολογισμούς) μια μείωση της τάξης του 45% αλλά παρόλα αυτά η ουσία της εκδήλωσης διατηρήθηκε καθώς αρκετά νέα μοντέλα παρουσιάστηκαν σε μια προσπάθεια από ορισμένους κατασκευαστές να στοχεύσουν σε αγορές εκτός συνόρων. Επίσης, πολλοί αλλά όχι όλοι από τους γνωστούς αντιπροσώπους κινητήρων, ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης, σωστικού εξοπλισμού και διαφόρων αξεσουάρ συμμετείχαν στο Σαλόνι.

The Athens Boat Show was held in the Metropolitan Expo Center next to the Athens International Airport (Elefterios Venizelos) from 16th to 24th of October in a very financially distressed period shaped by the most profound economic recession stricken the country. As a result the losses in its overall area and exhibitors numbers comparing over the last year Show were tremendous counting (with rough estimations) about 45% off but still its spirit survived as some new models were introduced in an attempt by certain manufacturers to aim at out of the borders markets. Also many but not all the known distributors of engines, electronic navigation systems, safety equipment and accessories joined the event.

Πατήστε για να δείτε το video full screen (επιλέξτε HD)

Click below to watch the video full screen (choose HD)

http://www.youtube.com/“Θα ήταν αδιανόητο να μην γίνει το Ναυτικό Σαλόνι” είπε ο κ. Ηλίας Περιμένης πρόεδρος του ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ και συνιδιοκτήτης του ναυπηγείου φουσκωτών σκαφών Oceanic και συνέχισε “Αυτό που βλέπετε έχει γίνει από τις ηρωικές προσπάθειες των επαγγελματιών που ήρθαν εδώ”. Όμως ο χώρος του εκθεσιακού κέντρου που φιλοξένησε τους εκθέτες περιορίστηκε στις 3 από τις 4 αίθουσες ενώ το περυσινό Σαλόνι είχε καταλάβει τον συνολικό χώρο του και η κοινή τάση όλων των συμμετεχόντων ήταν η μικρότερη παρουσία.


“It would be inconceivable for the Athens Boat Show not to take place” said Elias Perimenis, president of SEKAPLAS (The Hellenic Association of Marine Manufactures and Importers) and owner of Oceanic Ribs Shipyard and continued “ All you can see is done by the heroic efforts of professionals who came here”. However, the size contracted as 3 of the 4 halls of the exhibition center were used this time to host the exhibitors while last year’s show has occupied its total space and the common trend for all participants was downsizing.


Πράγματι οι περισσότερες εταιρείες που παρευρέθηκαν περιόρισαν το μέγεθος των περιπτέρων τους ώστε να περιλάβουν τα πιο σημαντικά εκθέματα στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα έξοδα αλλά και να παραμείνουν στην δημοσιότητα και αυτό ήταν το στοιχείο που διαφύλαξε το φετινό Ναυτικό Σαλόνι.

In deed most of the companies appeared limited their stands size to fit the most important exhibiting items in their attempt to reduce expenses but at the same time to remain seen by the public eye and this was the element that kept this year’s show buoyant.


Από την άλλη πλευρά όμως το αγοραστικό κοινό παραμένει ακόμα επιφυλακτικό στο να προβεί σε μια αγορά κυρίως λόγω της αβεβαιότητας του οικονομικού κλίματος και του φόβου της φορολογικής επιβάρυνσης των κατόχων σκαφών. Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα χειρότερα τα πρόσφατα επώδυνα μέτρα έχουν συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη πολλών νοικοκυριών μειώνοντας σημαντικά την ζήτηση για πιο πολυτελή προϊόντα όπως τα σκάφη αναψυχής και τα αξεσουάρ τους. Πολύ απλά όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα δεν αγοράζει σκάφη.


On the other hand people are still hesitant to proceed to a purchase mainly because they are still uncertain about the economic environment feared that they might pay more taxes when owning a boat. To make things even worst, the recent austerity measures have reduced the purchasing power of many households dropping the demand drastically especially for more luxury products as the leisure boats and their accessories. Simply when people don’t have money they don’t buy boats.


Αντιθέτως, για τους κατόχους υψηλότερων εισοδημάτων αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για να αγοράσουν σκάφος και αυτοί ήταν ο κύριος στόχος για όλους τους εκθέτες. Το φετινό Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας αποκάλυψε πολλές πολύ ελκυστικές προσφορές για να δελεάσουν τους πελάτες σε κάποια αγορά και πολλά νέα μοντέλα παρουσιάστηκαν κάποια από τα οποία έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα τους καθώς η δημιουργικότητα ποτέ δεν σταματά ακόμα και σε δύσκολους καιρούς.On contrary though for the higher income holders this is the best time to buy a boat and they were the main target for all exhibitors to aim at. Athens Boat Show 2010 revealed many very attractive offers to lure customers to buy and numerous new models some of them even making their world premieres as creativity never stops even at hard times.


Όπως ήταν αναμενόμενο η πιο κυρίαρχη τάση ήταν προς τα μικρότερα σκάφη καθώς ένας φόρος πολυτελείας 10% έχει επιβληθεί πρόσφατα για τα σκάφη που ξεπερνούν σε μήκος τα 7.5 μέτρα προτρέποντας πολλούς κατασκευαστές να φτιάξουν μικρότερα μοντέλα. Η Mostro, ο παλαιός κατασκευαστής φουσκωτών σκαφών που έχει σχεδόν κλείσει 30 χρόνια δημιουργίας, παρουσίασε σε παγκόσμια πρεμιέρα το Spirit 550 (δείτε το video) το μικρότερο καμπινάτο φουσκωτό που έχει ποτέ κατασκευαστεί και συνοδεύεται από πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, ενώ η εταιρεία Αφοί Μπισκίνη κατασκευαστής των σκαφών Ποσειδών και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, παρουσίασε μετά την περυσινή επιτυχία του υπερευρύχωρου King Fisher 570, το νέο μικρότερο ανοικτό Blu Water 480 για την βόλτα και το ψάρεμα.


As expected the most prominent trend was towards the smaller boats as a 10% luxury tax has recently imposed on boats measuring more than 7,5 meters in length prompting many manufacturers to built smaller models. Mostro , the almost 30 years old Rib manufacturer introduced in a world premiere Spirit 550 (watch the video) the smallest Rib cabin even built coming with a very rich equipment level while Biskinis Bros the exporter under the Poseidon brand presented after the superspacious King Fisher 570 the last year’s big success an even smaller open deck model the Blu Water 480 designed for touring and fishing.


Δύο ακόμα παγκόσμιες πρεμιέρες έγιναν από τους Έλληνες κατασκευαστές φουσκωτών σκαφών Top Line και Planatech παρουσιάζοντας το Corsair 29 και το Touring One αντίστοιχα, δύο ποιοτικά και γρήγορα μονοκινητήρια μοντέλα και πολύ αναβαθμισμένα ως προς την σχεδίαση τους. Αυτό εκφράζει την νέα αντίληψη που ενστερνίζονται αυτά τα ναυπηγεία υποδεικνύοντας ότι τα μοντέρνα Ribs δεν πρέπει μόνο να κατασκευάζονται ανθεκτικά και με την υψηλή απόδοση αλλά θα πρέπει να φαίνονται ελκυστικά από αισθητικής άποψης. Το Corsair 29 κατασκευάζεται με την τεχνολογία έγχυσης σε κενό ενώ το Touring One έχει σχεδιαστεί με λογισμικό CATIA V5 της Dassault Systemes και η μελέτη της κατασκευής έχει γίνει με λογισμικό Lloyd’s Register SS V.3.


Two more world premieres came by the greek Rib manufacturers Top Line and Planatech introducing Corsair 29 and Touring One (7.45m) respectively, both good quality, high performing single engine models and very upgraded in terms of design. This indicates the new concept aspired by those shipyards illustrating that the modern Rib should not only be strongly built and well functioning in the water but also look attractive from the aesthetic point of view. Corsair 29 is made with infusion technology while the Touring One has been designed by CATIA V5 software provided by Dassault Systemes and her structural study has been conducted by Lloyd’s Register SS V.3 software.


Ο Σπύρος Κοτσάμπασης ιδιοκτήτης της Viper Ribs και μεγάλος χορηγός του φετινού Πρωταθλήματος Φουσκωτών Σκαφών έχει ταράξει την αγορά κάνοντας μια παγκόσμια πρεμιέρα με το σχεδόν 10μετρο Magnum 97 το οποίο προσφέρει στην εκπληκτική τιμή των 35.000 ευρώ. Το ναυπηγείο Skipper (δείτε το video) εξέθεσε δύο από τα πρόσφατα μοντέλα του ανοικτού καταστρώματος της σειράς 4u που συνδυάζουν την ανθεκτικότητα και ποιότητα κατασκευής με μια πιο προσιτή τιμή. Η Oceanic, η κατασκευάστρια εταιρεία φουσκωτών σκαφών αποκάλυψε ένα πολύ ελκυστικό πακέτο με το γνωστό μοντέλο Ego 4.90 συνδυαζόμενο με τον νέο κινητήρα F70 της Yamaha.


Spyros Kotsambasis the owner of Viper Ribs and major sponsor for this year Hellenic Rib Championship has shaken up the market by making a world premiere with the almost 10m long Magnum 97 offered at the astonishing price of 35.000 euros. The Skipper shipyard (watch the video) presented two of its recent open deck versions of 4u series combining the quality and durable structure with a more affordable price. The Oceanic, the Rib manufacturer, revealed a very attractive package of the well known Ego 4.90 model matched with the newest Yamaha F70 engine.


Για κάποιους κατασκευαστές η παραγωγή ενός νέου μοντέλου μοιάζει ως εισιτήριο για να εισέλθουν σε νέες αγορές και αυτό ακριβώς συμβαίνει με το πολυχρηστικό καμπινάτο 19 Fisher πό το ναυπηγείο Compass που ιδρύθηκε το 1964, όπως ο συνιδιοκτήτης κ. Γιώργος Σαμούχος αποκάλυψε. Η Compass έχει ήδη επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Βουλγαρία εξάγοντας εκεί αρκετά από τα μοντέλα της. Η εταιρεία Olympic Ribs του κ. Δημήτρη Καρυοφύλλη παρουσίασε ένα αποκλειστικό και ακριβό επίτευγμα το Black Mamba το οποίο σχεδιάστηκε απο την VELOS design στη Βιεννη, που την αποτελούν ο Νίκος Ράπτης και ο συνεργάτης του, Alessandro Salvagnin του Centro Stile Lamborghini. Ο σχεδιασμός της γάστρας έγινε απο τον Dr Αντωνη Μαντούβαλο του Μεσογειακού Ερευνητικού Κέντρου Υδροδυναμικής (ΜΕΚΥ) στην Αθήνα. Αυτό το ειδικό Rib απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα που θα γοητευθούν από την πολύ αισθητική και σύγχρονη σχεδίαση και την εξαιρετική δυνατότητα ισχύος που προκύπτει από την υδροδυναμικά σχεδιασμένη γάστρα που διαμορφώνει δύο κλιμακωτά επίπεδα.


For some manufacturers building a new model looks like a ticket to enter new markets and this is exactly the case with the multifunctional cabin 19 Fisher made by Compass Shipyard founded on 1964, as the co-owner George Samouhos confessed. Compass has already expanded its operations in Bulgaria exporting many of its models there. Olympic Ribs of Dimitris Kariophyllis presented an exclusive and very expensive project, the Black Mamba, designed by VELOS Design at Vienna by Nikos Raptis and his associate Alessandro Salvagnin of Centro Stile Lamborghini. The hull design has been conducted by Dr Antonis Mantouvalos at MEKY in Athens. This high end Rib addresses to specific individuals who will be amused by her state of the art and highly aesthetic design and her immense power potential as acquired by the hydrodynamically shaped hull featuring two transverse steps.


Η Drago Boats ο μεγάλος εξαγωγέας στην αγορά της Β. Ευρώπης επανακτά ένα καλό μέρος από τις πωλήσεις δείχνοντας ότι μια καλή προοπτική ξετυλίγεται μπροστά της. Η ελληνική εταιρεία προσφέρει μια πλούσια γκάμα από καμπινάτα σκάφη σε διάφορα μεγέθη. Κάποιες εταιρείες είναι συγχρόνως κατασκευαστές και εισαγωγείς όπως η Marinco από την Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία αυτή παράγει τα δικά της σκάφη όπως οι σειρές Dream και Aquastar και είναι αντιπρόσωπος των οίκων Rinker, Eolo, Gruppo Mare και Fibrafort. Στο Σαλόνι η Marinco παρουσίασε το ανανεωμένο Dream 52 (Δείτε το video), το Hard Top 530 και το Rinker Captiva 190 MTX


Drago Boats the big exporter to the northern european market is retrieving a part of its sales records again showing that a good potential lays a head. The greek manufacturer offers a rich assortment of cabin boats at different sizes. Some companies are both manufactures and importers and this is the case for Marinco located in Thessaloniki. Marinco produces its own powerboats such as Dream and Aquastar series and it is the representative of Rinker, Eolo, Gruppo Mare and Fibrafort brands. In the Show Marinco presented the renewed Dream 52, (watch the video) the 530 Hard Top and the Rinker Captiva 190 MTX.


Το πιο πολυτελές φουσκωτό σκάφος στο Σαλόνι ήταν το Bolton 330 από την ελληνική εταιρεία Bolton Marine αποτελώντας από μόνο του μια ξεχωριστή κατηγορία ως Rib-Cruiser. Από τα μεγάλα σκάφη δύο μοντέλα παρουσιάστηκαν από την Athenian Yachts τον αντιπρόσωπο της Jeanneau, το NC11 σχεδιασμένο από τον Vittorio Garroni και το ιστιοπλοικό Sun Odyssey 409 του οποίου η γάστρα έχει σχεδιαστεί από τον Philippe Briand. Η εταιρεία Vernicos Yachts αντιπρόσωπος της Beneteau και της Regal παρέταξε πολλά σκάφη καμπινάτα και ανοικτού καταστρώματος.


The most luxurious Rib on the Show was Bolton 330 by the Greek manufacturer Bolton Marine consisting a single category of its own as a Rib-Cruiser. From the bigger boats two new models presented by Athenian Yachts the importer of Jeanneau, the NC11 designed by V. Garroni and the sailing boat Sun Odyssey 409 with a modern hull design by Philippe Briand. Vernicos Yachts the importer of Beneteau and Regal brands deployed numerous open and cabin boats.


Οι οίκοι Sea Ray και Galeon αντιπροσωπεύονται από την Kappa Marine η οποία διαθέτει βάσεις για την δραστηριότητα της στον Λαύριο και στην Μαρίνα Φλοίσβου. Η Kappa Marine εκτός από τις πωλήσεις σκαφών εμπλέκεται και στις ναυλώσεις. Το γνωστό κυπριακό ναυπηγείο Karnic αντιπροσωπεύεται από την Karnic Hellas η οποία παρέθεσε πέντε καμπινάτα μοντέλα διαφόρων μεγεθών. Το νεώτερο από αυτά το Sundeck 2052 το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο φετινό Ναυτικό Σαλόνι του Dusseldorf (Boot 2010) είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω στην αρχή του χρόνου.


Sea Ray and Galeon are represented by Kappa Marine having operational bases in Lavrio and Flisvos Marina. Kappa Marine besides boat sales is also involved in charters. Karnic the well known manufacturer from Cyprus represented by Karnic Hellas presented five cabin models at different sizes. The newest of all Sundeck 2052 firstly introduced at Dusseldorf Boat Show (Boot 2010) I had the chance to test her earlier this year.


Η Motocraft αντιπρόσωπος των κινητήρων Mer Cruiser και CMD και των γεννητριών Kohler παρουσίασε επίσημα την νέα της συνεργασία, την απόκτηση της αντιπροσωπείας της Boston Whaler. Η Μοτοδυναμική Α.Ε. - Yamaha πέρα από τους νέους εξακύλινδρους κινητήρες F300 και F250 Offshore και τον F70 παρουσίασε τα μηχανοκίνητα σκάφη της Jeanneau που κινούνται με δικούς της εξωλέμβιους κινητήρες.


Motorcraft importer and distributor of Mer Cruiser, CMD engines and Kohler generators demonstrated its the newest cooperation, the acquisition of Boston Whaler dealership.

Motodynamiki S.A.- Yamaha besides the new V6 engines F300 and F250 offshore and the F70, presented Jeanneau powerboats coupled with outboard engines.

Πέρα από τα σκάφη πολλές εταιρείες που πωλούν κινητήρες, θαλασσινός και σωστικός εξοπλισμό, ηλεκτρονικές συσκευές πλοήγησης, ψαρευτικό εξοπλισμό, ρουχισμό, ναυλώσεις και συναφείς υπηρεσίες ήταν παρούσες. Συνοπτικά αναφέρω τις Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, EVAL Α.Ε., Σακιώτης Α.Ε., Τεχνάβα Α.Ε., Σκορδίλης Α.Ε., Ανδρέου Α. & ΣΙΑ Ο.Ε., Alex Marine, Navimo Hellas και Furuno Hellas. Επιπλέον, αρκετά από τα περιοδικά του χώρου και υπηρεσίες του Διαδικτύου ήταν εκεί.
Besides the boats, many companies selling engines, marine and safety equipment and accessories, electronic navigational devices, fishing gear, apparel, charters and boat rentals and related services were present. I briefly mention, Petropoulos Petros S.A., Eval S.A. , Saciotis S.A., Technava S.A., Skordilis S.A., Andreou A. & SO GP, Alex Marine, Navimo Hellas and Furuno Hellas. Also many of the field magazines and internet services were there.
Αυτό λοιπόν ήταν το Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας 2010. Τα ποσοστά του ήταν πεσμένα αλλά η ουσία του ήταν ακόμα εκεί. Και εφόσον η θάλασσα και η θαλασσινή κουλτούρα είναι μέγιστα πάγια στοιχεία για την Ελλάδα μπορούμε να ελπίζουμε ότι το επόμενο Σαλόνι θα είναι πιο αναβαθμισμένο.
That was the Athens Boat Show 2010. It stakes were low but its spirit was still there. And as the sea and the marine culture are huge assets for Greece we can hope that the next Show will be more upgraded.


Παρακάτω παραθέτω το απολογιτικό δελτίο τύπου της EXPO ONE

Below I post the appraisal press release of EXPO ONE


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2010

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ

32ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΑΘΗΝΩΝ 2010

Χιλιάδες επισκέπτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των εκθετών και διοργανωτών και έδωσαν δυναμικό παρόν, ενώ σημαντικό και άκρως ενθαρρυντικό ήταν το εμπορικό ενδιαφέρον αφήνοντας θετικά μηνύματα και διάχυτη αισιοδοξία για το μέλλον του κλάδου σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις περί φόρου πολυτελείας και τεκμηρίων που αφορούν όλους τους κατόχους μικρομεσαίων σκαφών.

Με μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε και το φετινό 32ο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16 και 24 Οκτωβρίου 2010 στο Metropolitan Expo, το πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας. Το Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι διοργανώθηκε και εφέτος από την εταιρεία οργάνωσης εκθέσεων EXPO ONE με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πλαστικών Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων & Υπηρεσιών (ΣΕΚΑΠΛΑΣ ΠΕΕΥ).

Το 32ο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών, στέφθηκε με εμπορική επιτυχία, αφού σύμφωνα με δηλώσεις εκθετών, η μαζική προσέλευση του κοινού οδήγησε σε αυξημένο ενδιαφέρον και σε πωλήσεις τόσο σκαφών όσο και παρελκομένων, εξαρτημάτων, και αξεσουάρ. Καταλυτικό ρόλο βεβαίως στο ενδιαφέρον για πωλήσεις σκαφών έπαιξαν και τα καλά νέα όσον αφορά στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα τεκμήρια και τους φόρους πολυτελείας. Συγκεκριμένα δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελείας (10%) στους κατόχους σκαφών αναψυχής με μήκος μέχρι 7,5 μέτρα. Επιπλέον το τεκμήριο διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τους μήνες χρήσης του σκάφους (δωδέκατα). Τέλος, η μείωση του τεκμηρίου λόγω παλαιότητας κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας ή 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους, αποτέλεσε ένα ακόμη καλό νέο για όσους ενδιαφέρθηκαν ή ενδιαφέρονται να προβούν στην αγορά σκάφους.

«Προσιτές αποδράσεις για όλους» ήταν και μότο της φετινής έκθεσης και είναι πλέον φανερό ότι η ενασχόληση με τα σκάφη δεν αποτελεί απαγορευμένη πολυτέλεια, αλλά ένα πραγματοποιήσιμο όνειρο για τους απανταχού λάτρεις της θάλασσας, δίνοντας μια αισιόδοξη νότα στην ευρύτερη αγορά.

Τα εγκαίνια του 32ου Διεθνούς Ναυτικού Σαλονιού Αθηνών πραγματοποίησε φέτος ο νεόκοπος Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κος Γιάννης Διαμαντίδης, ο οποίος περιηγήθηκε στην έκθεση και συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες.

Το Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι τελεί υπό την αιγίδα των διεθνών οργανισμών: International Federation of Boat Show Organizers (IFBSO) και International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA).

Υποστηρικτές επικοινωνίας του 32ου Διεθνές Ναυτικού Σαλονιού ήταν τα παρακάτω μέσα:

Paper Magazine, SENTRA FM, CITY PRESS, FreeSunday, www.newsbeast.gr, AUTOΤρίτη Εκδρομές, Εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, SPORT24, www.dailymotion.gr

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες επισκεφτείτε το επίσημο site της έκθεσης:

www.athensboatshow.gr


No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...