Thursday, July 1, 2010

Στο Ναυπηγείο της Skipper - At Skipper Shipyard

Ακόμα και σε μια περίοδο πολύ ισχνών αγελάδων το όραμα και η πρωτοβουλία για το καλύτερο δεν κάμπτονται αλλά αντίθετα επιστρατεύονται από κάποιους πραγματικά δημιουργικούς επαγγελματίες και γνώστες του χώρου που δεν πτοούνται από τις τωρινές συνθήκες της αγοράς αλλά εστιάζουν την προσοχή τους στο μέλλον, αναζητώντας νέες ευκαιρίες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γνωστή χανιώτικη κατασκευάστρια εταιρεία φουσκωτών σκαφών Skipper της οικογένειας Σταυρουλάκη που πρόσφατα ολοκλήρωσε μια μεγάλη επένδυση στην έδρα της στο Δαράτσο της Ν.Κυδωνίας δημιουργώντας ένα πολύ σύγχρονο και ευρύχωρο ναυπηγείο όχι μόνο για τα ελληνικά πρότυπα αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα.


Even at a period of severe financial pressure the vision and the initiative for progress are not hauled but instead are deployed by some creative and knowledgeable professionals who remain dauntless under the current market situation and focus their aim on the future pursuing new opportunities. A very characteristic example of such a case is Skipper, the Rib manufacturer from Chania Crete (Greece) owned by Stavroulakis family which recently has completed a big investment at its premises on Daratso N. Kydonias building a very modern and spacious shipyard according to European standards.

Πατήστε για να δείτε το videο full screen (επιλέξτε HD)

Click below to watch the video full screen (choose HD)


Εδώ πριν μπω στον χώρο του ναυπηγείου θα πρέπει να αναφέρω το τι σημαίνει θάλασσα των Χανίων και μάλιστα σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία αφού την έχω διαπλεύσει πολλάκις. Απόλυτα εκτεθειμένη στο μένος του βοριά η θάλασσα αυτή πολύ εύκολα σηκώνει μεγάλο κυματισμό που διαρκεί πολλές ημέρες ενώ όταν ο καιρός πέσει και σε άλλα μέρη η θάλασσα είναι γαλήνια εκεί επικρατεί έντονη ρεστία για τουλάχιστον ακόμα μια ημέρα. Εκ προοιμίου λοιπόν η φιλοσοφία της Skipper στον σχεδιασμό και την κατασκευή των μοντέλων της προσανατολίζεται σ’ αυτήν την πραγματικότητα δίνοντας μεγάλη έμφαση στις βαθιές γάστρες, στην προσεκτική επιλογή των υλικών και στην συναρμολόγηση ώστε τα σκάφη της να είναι σκληροί μαχητές και να αντέχουν στην καταπόνηση στις δύσκολες αυτές συνθήκες αποκτώντας έτσι ένα πολύ καλό pedigree.


Just before walking in the Shipyard area I would like to take the chance to briefly say few words about the sea of Chania totally counted on my personal experience as I have sailed on it many times. Totally exposed to the menace of the north winds this sea very easily gives high waves lasting for many days and when the weather conditions subside and in other areas the water is tranquil there a strong surf appears for a least a day or more. So, by definition the philosophy of Skipper concerning the design and construction of its models is totally aligned to this reality giving special emphasis on the deep hulls, the careful selection of raw materials and assemplance to build these boats as wave breakers able to withstand punishment on rough seas earning this way a very good pedigree.


Το συγκεκριμένο ναυπηγείο που επισκέφτηκα στα μέσα του Ιουνίου με την ευκαιρία των αγώνων φουσκωτών σκαφών στα Χανιά ξεπέρασε τις προσδοκίες μου παρόλο ότι ήδη είχα ακούσει πολύ καλά σχόλια για αυτό και μάλιστα από αξιόπιστες πηγές. Με την πρώτη εξωτερική ματιά σε προϊδεάζει πολύ θετικά για το τι θα δεις μέσα ενώ μόλις ολοκληρώσεις την περιήγηση σου στους χώρους του δικαιώνονται απόλυτα αυτές οι εντυπώσεις. Η συνολική έκταση του ναυπηγείου είναι 4.500 τ.μ. και οι εσωτερικοί χώροι καλύπτουν 2.500τ.μ. δίνοντας την δυνατότητα για οργανωμένη υποδομή της παραγωγής με ξεχωριστούς χώρους όπου επιτελούνται οι εργασίες κατά στάδιο οι οποίες μάλιστα συμμορφώνονται απόλυτα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και μάλιστα ελέγχονται ηλεκτρονικά από λογισμικό που είναι εγκαταστημένο στο λογιστήριο της επιχείρησης.


My visit at this shipyard took place during the mid of June when I came to Chania to watch the Rib races and I can say what I saw there exceeded my expectations even though I heard flattering comments before form reliable sources. Taking the first look at the building you are very positively predisposed and when you finish your touring inside this impression is completely verified. The total land area of the shipyard covers 4.500 s.m. and the facility stretches for 2.500 s.m. hosting an infrastructure for an organized production in separate departments where the works are done by stage completely complying to an ISO 9001 quality system and are electronically monitored by the software installed in the company’s accounting office.Αυτό απλά σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι από τον υπεύθυνο της παραγωγής μέχρι τον τελικό εργάτη γνωρίζουν και δουλεύουνπιστά σύμφωνα με την ακολουθία του σχεδίου παραγωγής και συγκεκριμένα βάσει καρτέλας που εκδίδεται από το λογιστήριο όπου αναγράφονται αναλυτικά τα εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν με αντίστοιχο κωδικό (barcode) και η ίδια αντίληψη υπάρχει και ως προς την σειρά με την οποία θα γίνουν οι εργασίες στην κατασκευή, στο μοντάρισμα και στον τελικό έλεγχο. Ο στόχος αυτής της τυποποιημένης διαδικασίας είναι να διασφαλίζεται ότι η κατασκευή των σκαφών πληροί τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας του κατασκευαστή και αυτά παρουσιάζουν τις μικρότερες δυνατές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές τους.


This simply means that all personnel from the person in charge of the production to the last worker know and function in compliance and according to the sequence of the production plan as presented on a working board issued by the accounting office where all parts and components are registered there with their corresponding barcode while the same successive process holds on the steps followed in the construction, assemblance and final control. The aim of this standardised procedure is to ensure that the production of the boats fulfils the high standards of quality set by the manufacturer with the least minimum deviations.


Όλοι οι χώροι του ναυπηγείου είναι ευρύχωροι για να γίνονται οι εργασίες άνετα και οι συνθήκες εργασίας ασφαλείς. Συγκεκριμένα, κάτω από την ψηλή οροφή του κτηρίου στεγάζονται πέντε διαμερίσματα σε δύο επίπεδα και ειδικότερα στο ισόγειο ο χώρος με τα καλούπια και τα υλικά του πολυεστέρα, το τμήμα της τοποθέτησης των αεροθαλάμων, το μοντάρισμα και ο έλεγχος του προϊόντος πριν την έξοδο από το ναυπηγείο. Στον επάνω όροφο υπάρχει η αποθήκη των ανοξείδωτων και ναυτιλιακών εξαρτημάτων και η κατασκευή των αεροθαλάμων.


All areas of the shipyard are spacious in order to permit comfortable and safe working conditions. In particular, under the high clearance of the facility five departments are sheltered at two levels and more precisely on the ground floor the molds with the polyester materials, the tube mounting section, the assemblance and the final product control place are located. The first floor isarea where the inox and marine parts for the production requirements are stored together with the tube construction section.


Σε γενικές γραμμές η διαδικασία παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (σκάφος) έχει ως εξής: Πρώτα τοποθετούνται οι στρώσεις του υαλοβάμβακα (byiaxial) στο συγκεκριμένο καλούπι και η διαπότιση με ρητίνη γίνεται με τον κλασικό χειροποίητο τρόπο (hand laid). Μετά το ξεκαπαλούπωμα γίνεται το ζύγισμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει αποκλίσεις και ύστερα τα δύο μέρη γάστρα και κατάστρωμα συγκολλούνται για να μεταφερθεί η κατασκευή με τροχήλατο στο τμήμα όπουτοποθετούνται οι αεροθάλαμοι οι οποίοι στο μεταξύ έχουν κατασκευαστεί. Μετά είναι η σειρά του μονταρίσματος (συναρμολόγηση) που γίνεται στον ανάλογο χώρο όπου οι σχετικές εργασίες υποβοηθούνται από την υποδομή σε γερανογέφυρες, υπερυψωμένα ηλεκτρικά καλόδια και ντέξιονς όπου τοποθετούνται τα εργαλεία και τα υλικά για τις εργασίες.


In broad terms the production process per product unit (boat) follows this course: First the layers of biaxial glass fiber are put into the mold and the pouring in resin is done with the traditional hand laid way. After the moldings are detached from the mold their weight is measured in order to ensure that no deviations from standards have occurred and then the hull and deck are bonded together with sealants and are transferred on a wheel frame in to the tube mounting section. After this process is completed the turn for the assemblance has come which takes place at the specific area where all works are supported by the overhead cranes, upward rolling electric wires, and selves where the tools and parts are stored.


Στο χώρο αυτό μπορούν να εξυπηρετούνται αρκετά σκάφη ταυτόχρονα και στην επίσκεψη μου μέτρησα έξι σκάφη εκεί. Στην φάση αυτή σημαντικό στοιχείο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που είναι κεφάλαιο για την Skipper καθώς οι εργαζόμενοι είναι προσεκτικά επιλεγμένοι μέσα από πολύχρονη συνεργασία με γνώσεις και εξειδίκευση στο αντικείμενο τους ώστε να φέρνουν σε πέρας ένα καλό αποτέλεσμα σε σχέση με το φινίρισμα και την ποιότητα. Όταν οι εργασίες αυτές ολοκληρωθούν σειρά έχει η τοποθέτηση του (των) κινητήρα (ων) και μετά ο τελικός έλεγχος πριν το σκάφος εξέλθει από την παραγωγή.


The works can be performed at many boats at the same time and during my visit I counted six boats there. At this phase the skilful personnel is a critical factor and for Skipper this is a big capital since all workers have been carefully selected through a long term process having each of them specialized knowledge on the field to ensure a fine result in terms of finishing and quality. When the assemblance has been completed the engine mounting and then the final control take place before the boat exits the facility.

Η δυναμικότητα της παραγωγής μπορεί να κυμανθεί ανάλογα με τις συνθήκες της ζήτησης από 40 ως 80 μονάδες ετησίως, ενώ ο μέσος χρόνος για την κατασκευή ενός σκάφους προσδιορίζεται σε 3 με 4 εργάσιμες εβδομάδες. Συνολικά η Skipper κατασκευάζει οκτώ μοντέλα σε μήκη από 6.80 μέτρα ως τα 9.5 μέτρα και πιο συγκεκριμένα τα 6.80 open, 780 open, 780 cabin, 780 diving, 9.5 sport cabin, 9.5 dual cabin και δύο πιο οικονομικά μοντέλα τα 4U 8.5 και 9.5, ενώ σύντομα προβλέπεται στην σειρά αυτή να προσθέσει δύο ακόμα μικρότερα σκάφη τα 4U 7.5 και 4U 6.5.

The shipyard’s capacity varies between 40 to 80 units annually depending on the demand while the average production time for a boat stretches from 3 to 4 working weeks. In total, Skipper produces 8 models ranging from 6.80 meters to 9.50 meters and more specifically these are: 6.80 open, 780 open, 780 cabin, 780 diving, 9.5 sport cabin, 9.5 dual cabin and two more boats from the more economical 4U series, the 8.5 and 9.5, while soon two new smaller boats will join the 4U line the 4U 7.5 and 4U 6.5.

Μια σημαντική εξέλιξη για το κρητικό ναυπηγείο όπως μου είπε ο ιδιοκτήτης του κ. Παύλος Σταυρουλάκης είναι ότι έχει ήδη αποφασίσει να δημιουργήσει μια αγωνιστική ομάδα που θα αποτελείται από δικά του σκάφη που θα επανδρώνουν επιλεγμένα πληρώματα και θεωρώ πως ήμουν πολύ τυχερός που στην επίσκεψη μου αυτή είδα δύο από αυτά σε σχεδόν τελειωτικό στάδιο. Συγκεκριμένα, εκεί υπήρχαν ένα 9.5μετρο αγωνιστικό εξοπλισμένο με ζεύγος Mercury Optimax 250hp και ένα αντίστοιχο μικρότερο 6.80 μέτρων με κινητήρα Yamaha Vmax 200hp τα οποία προορίζονται να ριχτούν στην μάχη με μεγάλες αξιώσεις στο επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα φουσκωτών σκαφών στις κατηγορίες Super Sport 2x300hp και Sport 200hp αντίστοιχα.

A significant development for the cretan shipyard as the owner mr Pavlos Stavroulakis mentioned to me is that they have decided to create their own Rib racing team which will be consisted by the company’s own boats staffed by selected crews and I found myself lucky as in this visit I was given the chance to see two of these racing boats at their almost final stage. The first was the 9.5 racer powered by a twin set of Mercury Optimax 250hp and the other was the smaller 6.80 model with an Yamaha Vmax 200hp attached on her powerlift bracket both expected to run for the next Hellenic Championship with the intention to win at the Super Sport 2x300hp and Sport 200hp classes respectively.

Ολοκληρώνοντας την περιήγηση μου στους εργοστασιακούς χώρους κατευθύνθηκα μπροστά όπου υπήρχε ένα πλήρως εξοπλισμένο κατάστημα ναυτιλιακών ειδών για τους πελάτες της εταιρείας, ενώ ανεβαίνοντας τις σκάλες βρέθηκα στους όμορφα διακοσμημένους χώρους των γραφείων όπου φιλοξενούν την διοίκηση της επιχείρησης. Αυτά περιλαμβάνουν τα γραφεία της διεύθυνσης, το σχεδιαστήριο, τον χώρο συσκέψεων, το λογιστήριο, την γραμματεία με χώρο υποδοχής ακόμα και μια μικρή κουζίνα για την εξυπηρέτηση των εκεί απασχολούμενων και των επισκεπτών τους.

After completing my touring to the working areas of the facility I was heading to the frontal part where I saw a fully equipped retail marine store for the company’s clients and soon following the stairs I came up to the very modernly designed administration offices. These are hosting the directorial desks, the designing room, the conference area, the accounting office and the secretarial admition while a small kitchen can serve the occupants and their visitors.

Η Skipper BSK αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα για κάθε κατασκευαστική επιχείρηση στον κλάδο μας και όχι μόνο. Με ένα πολύ καλό προϊόν, με οργανωμένη εργοστασιακή μονάδα, σύγχρονο και μεθοδευμένο έλεγχο της παραγωγής και με όραμα το κρητικό ναυπηγείο ανεβάζει ψηλά τον πήχη για το ελληνικό Rib το οποίο άφοβα και επάξια μπορεί να κερδίσει πολλές αγορές εκτός συνόρων.

Skipper BSK stands as a clear example for any manufacturing company in the marine industry and not only. Having a good quality product, an organized production facility, up-to-date and standardized production methodology and vision the Cretan shipyard creates a very good name for the Greek Ribs which deserve to conquer many new out of the borders markets.

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...