Sunday, July 18, 2010

Νέος Καταδυτικός Υπολογιστής ICON HD από την Mares - New Diving Computer ICON HD by Mares

Η σύγχρονη τεχνολογία που ήδη εφαρμόζεται στα laptops και τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς (smart phones) επεκτείνεται και στους καταδυτικούς υπολογιστές. Η Mares ύστερα από την επιτυχημένη πορεία των υπολογιστών της όπως τα Puck, Puck Air, Nemo Wide και Nemo Air και κατόπιν συστηματικής έρευνας από την 25μελή ομάδα των μηχανικών, προγραμματιστών και σχεδιαστών της και με έμφαση στις ανάγκες των απαιτητικών δυτών έφερε εις πέρας το νέος της εντυπωσιακό επίτευγμα, το ICON HD τον πρώτο υπολογιστή με έγχρωμη οθόνη (QVGA 320 x 240 Pixel) υψηλής ευκρίνειας (High Definition).


The state of the art technology applied in laptops and smart phones is now extending to the diving computers. After the successful course of its computers Puck, Puck Air, Nemo Wide, and Nemo Air into the industry, Mares using a systematic research from its committed team of 25 engineers, developers and designers emphasizing on the needs of the most demanding divers (experts) is introducing its new masterpiece, ICON HD, the first color screen (QVGA 320 x 240 Pixel) high definition diving computer.

Έτσι η νέα συσκευή χειρός φέρνει τις τεχνολογίες που βρίσκονται στις σύγχρονες τηλεοράσεις και στις οθόνες των υπολογιστών στον βυθό και συγκεκριμένα ενσωματώνει οθόνη LCD (Liquid Crystal Display) με TFT (Thin Film Transistor) μια εφαρμογή που επιφέρει την επανάσταση στην ευκρίνεια και την αναγνωσιμότητα της πληροφορίας ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην ερασιτεχνική κατάδυση. Η ιδέα είναι ότι η πληροφορία που παρέχεται από τον ιδανικό υπολογιστή πρέπει να είναι άμεση, εύκολα αναγνώσιμη, αυτό- εξηγήσιμη, συνεπής και ξεκάθαρη. Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ποσότητα της πληροφορίας αλλά περισσότερο η επικοινωνία της από το μηχάνημα και στον δύτη.

This innovative wrist device incorporates the technologies found on the modern TVs and computer screens bringing them in the water using a LCD (Liquid Crystal Display) screen with TFT (Thin Film Transistor) the technology which revolutionizes readability and usage options, expanding the possibilities to exciting new horizons in recreational diving. The idea behind is that the information displayed on the ideal computer should be immediate, clearly legible, self-explanatory, consistent, and unambiguous. This means that the emphasis should be given on the perfect interface between man and machine rather than on the need for more information.

Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει στον μέγιστο βαθμό το ICON HD της Mares μέσω της έγχρωμης και φαρδιάς οθόνης και του πολύ επεξηγηματικού του λογισμικού το οποίο θυμίζει την τεχνολογία του i-phone και μπορεί πολύ εύκολα να επικαιροποιείται και να αναβαθμίζεται (updated). Επιπλέον, οι χαρακτήρες (γράμματα και αριθμοί) που εμφανίζονται στην οθόνη έχουν αρκετά μεγάλες διαστάσεις ώστε αμέσως να γίνονται εύκολα αναγνώσιμοι κάτι που υποβοηθάται από την έντονη διαύγεια της (contrast). Ο στόχος είναι η καθοδήγηση του υπολογιστή προς τον δύτη μέσω των ψηφιακών ενδείξεων, χρωματισμών και γραφικών παραστάσεων να γίνεται σαφέστατα χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης ή σύγχυσης κάτι εξαιρετικά σημαντικό στην φάση της κατάδυσης.

This becomes a reality to the maximum degree thanks to the color display with incredibly intuitive navigation software that could meet all of the requirements resembling the i-phone technology and can be easily be upgraded or updated. The generous dimensions of the letters and numbers and the incredible contrast of the ICON HD – thanks to the large color display (QVGA 320 x 240 Pixel) – make it quick and easy to read. All information is straightforward and requires no additional explanation or interpretation, which are two crucial characteristics during the dive. The colors, digital characters, and graphic instructions eliminate any possibility of confusion.


Όπως είναι επόμενο το μενού είναι πολύ σύγχρονο και φιλικό αποτελούμενο από εικονίδια που ξεκάθαρα υποδεικνύουν τις αντίστοιχες λειτουργίες, ενώ η πλοήγηση σ’ αυτό γίνεται πολύ εύκολα με τα τέσσερα κουμπιά που βρίσκονται στην βάση του πλαισίου της συσκευής. Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες που προσφέρει είναι η ανάγνωση του προφίλ της κατάδυσης σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της κατάδυσης παρέχοντας την επιλογή στον δύτη είτε να βλέπει την εξέλιξη της βουτιάς του σε διάγραμμα με ένδειξη βάθους και χρόνου είτε να λαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση μέσω ψηφιακών ενδείξεων σχετικά με την διάρκεια, την ώρα μηδέν, το βάθος και τις στάσεις (ασφαλείας, βαθιές, αποσυμπίεσης). Η καταγραφή των δεδομένων γίνεται ανά πέντε δευτερόλεπτα και η αλλαγή από την μία επιλογή (mode) στην άλλη ακαριαία.

As expected the menou is very modernly designed and friendly illustrating icons clearly indicating the respective functions while navigating is easy by the four buttons located on the lower side of the device’s body. One of the most useful functions offered is the readability of the diving profile at real time while diving giving the user eighter a diagram that shows depth and time or the more classic digital information display showing analytical information on data such as depth, zero time, duration and all the required stops (deep stops, deco stops, safety stops). The data transition is given every five seconds and any switch to the desired mode can become instantly.

Μια άλλη πολύ χρήσιμη εφαρμογή είναι η πυξίδα που καθιστά την υποβρύχια πλοήγηση ακόμα πιο εύκολη. Όμως η πραγματική καινοτομία στον χώρο των καταδυτικών υπολογιστών είναι δυνατότητα στην νέα συσκευή να φορτώνει υποβρύχιους χάρτες και φωτογραφίες στην μνήμη της διευκολύνοντας κατά πολύ την εξοικείωση με τον καταδυτικό τόπο και κάνοντας την εμπειρία της βουτιάς ακόμα πιο ευχάριστη. Μια άλλη καινοτομία είναι η ICE (In Case of Emergency) όπου στην σελίδα των προσωπικών δεδομένων ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, την ομάδα αίματος, τις αλλεργίες και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

Another important function is the compass which makes underwater navigation even easier. But the real innovation in the diving computers is the ability of this new device to save images and photos, and therefore it can offer digital maps of the best known dive sites, familiarizing the user with the dive site and making the dive experience more pleasant. Another option offered is ICE which stands for "In Case of Emergency": it's your personal page on the ICON HD, where you can save the personal information that will be needed in an emergency, like your name, phone number, blood type, allergies, and other important information.

Φυσικά στον νέο υπολογιστή υπάρχουν τα δοκιμασμένα χαρακτηριστικά των άλλων μοντέλων όπως ο αλγόριθμος Mares - Wienke RGBM που δίνει περισσότερη προσοχή στις βαθιές στάσεις.

Naturally, all the other well-tested features are included as well. ICON HD provides all the other important time-tested features of Mares computers, such as the RGBM Mares-Wienke algorithm with deep stops.
Επιπλέον, ένα σημαντικό όφελος στον νέο υπολογιστή είναι ότι δεν χρειάζεται interface για να συνδεθεί με το laptop ή ένα επιτραπέζιο PC αλλά μπορεί αμέσως με ένα καλώδιο να προσφέρει πρόσβαση στο βιβλίο καταδύσεων (Logbook), στην μνήμη του για την άντληση όλων των στοιχείων και την δυνατότητα να φορτώσει προγράμματα και πληροφορίες από το Διαδίκτυο. Η νέα έκδοση του HD Icon θα περιλαμβάνει και τον υπολογισμό της πίεσης του αέρα και θα είναι διαθέσιμη το φθινόπωρο του 2010.

There is no PC interface with laptop or desktop, because the ICON HD offers direct access to your logbook, the memory, and the Internet using Plug and Play allowing to download upgrades. The new ICON HD version will include air integration upgrade and will be available from autumn 2010.

Το ICON HD της Mares, ο πρώτος έγχρωμος υπολογιστής κατάδυσης προσφέρει ακόμα πολύ περισσότερες λειτουργίες στο λογισμικό του που εύκολα μπορείτε να ανακαλύψετε και να χρησιμοποιήσετε. Απλά δέστε τον στο χέρι σας και βουτήξτε.

ICON HD, the first color display computer, offers so much more! Finding out for yourself is easy: simply strap on the computer and... JUST ADD WATER.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Max. usage depth

150 m

Temperature gauge

Yes

Digital compass

Yes, with TILT compensation

Electrical power supply

Lithium ion, rechargeable

Charge level indicator

Yes, as a percentage

Full charge

4 h

Battery charger

Yes, also via USB

Run time

6 dives

Lighting (permanent)

Yes

Programmable alarms

Yes

Programmable Metric/Imperial system

Yes

Salt/fresh water adapter

Yes

Plan Mode

Yes

Simulator On unit

yes

Underwater maps

Yes, can be called up during the dive

Photo memory

Yes

ICE data (In Case of Emergency)

Yes

Direct connection to your PC

Yes, with USB cable, included

Software upgrade function

Yes

DISPLAY

Diagonal

2.7”

Technology

TFT

Resolution

QVGA 320*240

Color

256000

Light intensity

420 cd/m2

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Mineral glass

Yes

Glass protection

Yes

Buttons

4

DIVE MODES

Air

Yes

Nitrox

Yes

Mixed gas

3 mix

Bottom Timer/ depth gauge

Yes

DIVE MODES (DISPLAY OPTIONS)

Extend Display

Yes

Profile Display

Yes

Ascent rate (m/min-ft/min)

Yes, digital and graphic

Decompression data

Yes, digital and graphic

Decompression model

RGBM MARES-WIENKE (10 tissues)

Personal settings

Yes

Mountain lakes program

Yes

Safety Stop

Yes

Deep Stops

Yes

NITROX

O2% setting

Yes

ppO2 max setting

Yes

CNS %

Yes

LOGBOOK

Saved dives

> 100 h

Profile points in memory

5 sec

Display showing profile

graphic

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...