Wednesday, April 14, 2010

Volvo Penta IPS 1050 & 1200

H Volvo Penta επεκτείνει το σύστημα IPS ακόμα παραπάνω

Volvo Penta expands the IPS program still further

Με το IPS system, η Volvo Penta έχει φέρει την επανάσταση στον χώρο των παραδοσιακών εσωλέμβιων εφαρμογών. Πέντε χρόνια μετά την παρουσίαση του έχουν πουληθεί περισσότερα από 10,000 IPS συστήματα στην αγορά. Όμως το IPS πρόγραμμα εξακολουθεί να επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Βασισμένη στα νέα μεγαλύτερα πόδια που συνδέονται με τους κινητήρες των 13 λίτρων, η Volvo Penta θα λανσάρει φέτος τις μεγαλύτερες εκδόσεις τις IPS 1050 και IPS 1200.


With the IPS system, Volvo Penta has revolutionised the market of traditional inboard installations. Five years after its launch, there are already more than 10,000 IPS units on the market.The IPS program is now being expanded still further. With new and larger drive units coupled to the 13 liter engine, Volvo Penta will launch a further two power classes, IPS1050 and IPS1200 this year.

Το 2005 η Volvo Penta πρωτοπορώντας με το IPS σύστημα δημιούργησε ένα νέο τμήμα στην θαλασσινή αγορά που έχει να κάνει με τις εφαρμογές στα πόδια των κινητήρων. Με τις αποδοτικές προπέλες με όψη προς τα εμπρός το σύστημα αυτό πρωτοστατεί στην συγκεκριμένη αγορά αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα παραδοσιακά αξονικά συστήματα των σκαφών

In 2005, Volvo Penta’s pioneering IPS system created a completely new marine segment, so-called pod installations. With forward-facing and efficient propellers, the IPS system is the undisputed market leader in pod installations, which has largely replaced the boat industry’s traditional shaft installations.

Το πρώτο επίπεδο του συστήματος IPS βασίζονταν στους κινητήρες diesel της Volvo Penta των 4 και 6 λίτρων. Τον περασμένο χρόνο δύο νέες μεγαλύτερες εκδόσεις παρουσιάστηκαν που έβρισκαν εφαρμογή στα πόδια των 11λίτρων κινητήρων της σουηδικής εταιρείας

The first stage of the IPS system was based on Volvo Penta’s 4 and 6-litre diesel engines. Last year, two new power classes were launched with larger drive units based on Volvo’s 11-liter engines.

Έτσι φέτος η Volvo Penta θα λανσάρει το τρίτο επίπεδο βασισμένο στους κινητήρες της των 13 λίτρων. Οι δύο νέες εφαρμογές IPS αποδίδουν την αντίστοιχη ιπποδύναμη σε 1,050 και 1,200 hp σε σύγκριση με τις συμβατικές εσωλέμβιες τοποθετήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Volvo Penta είναι σε θέση να προσφέρει το IPS σύστημα της για σκάφη μέχρι και 100 πόδια σε μήκος.

This year, Volvo Penta is launching a third stage based on the Volvo Group’s 13-litre engines. The two new IPS drive packages generate the equivalent of 1,050 and 1,200 horsepower, respectively, compared with the conventional inboard installations. This means that Volvo Penta can now offer the IPS system for boats all the way up to 100+ feet.

Καθαρή και ήσυχη λειτουργία

Cleaner and quieter

Οι υψηλές αποδόσεις που επιτυγχάνουν οι IPS 1050 και IPS 1200 μεταφράζονται σε χαμηλή κατανάλωση και καθόλου αμελητέο χαμηλές εκπομπές ρύπων συνολικά. Επιπλέον, η άνεση στα σκάφη που έχουν το IPS συγκρινόμενα με αυτά που έχουν αξονικά συστήματα είναι σημαντικά μεγαλύτερη ως αποτέλεσμα του χαμηλού επιπέδου θορύβων και δονήσεων.

Their higher efficiency gives the IPS1050 and IPS1200 better performance combined with lower fuel consumption and – not least – lower total emissions. In addition, comfort in IPS boats, compared with boats fitted with a straight shaft, is substantially higher as a result of lower sound and vibrations.

Η Volvo Penta καλύπτει ένα φάσμα ταχυτήτων από 28 έως 40 κόμβους και χρησιμοποιεί επτά αποδοτικούς τύπους προπέλων οι οποίες διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό. Το υποβρύχιο μέρος του ποδιού και οι προπέλες έχουν κατασκευαστεί με την βοήθεια προηγμένων λογισμικών προγραμμάτων και με εκτεταμένες δοκιμές σε τούνελ σπηλαίωσης και σε σκάφη σε πραγματικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρως συγκροτημένο σύστημα πρόωσης.

Volvo Penta covers the whole speed range for the IPS1050 and IPS1200, from about 28 to about 40 knots, with seven highly effective propeller packages, which are available as standard products. The underwater body and propellers have been developed with the help of advanced computerised models together with extensive cavitation tunnel tests and tests in boats. The result is a highly efficient integrated system for propulsion.

Ο 13λιτρος κινητήρας

13-liter engine

Ο κινητήρας των 13 λίτρων της Volvo Penta είναι εξοπλισμένος με μοντέρνα τεχνολογία turbo δύο σταδίων αποδίδοντας 800 και 900 ίππους αντίστοιχα. Στο πρώτο στάδιο η διπλή είσοδος στον στροβιλοσυμπιεστή επιτρέπει την αύξηση της πίεσης - η δύναμη της ροής του καυσαερίου χρησιμοποιείται για να δημιουργεί πίεση- η οποία επιφέρει πολύ μεγάλη ροπή στις χαμηλές σ.α.λ.. Στις υψηλότερες σ.α.λ. το δεύτερο στάδιο turbo ανοίγει με αποτέλεσμα ο κινητήρας να διατηρεί την ισχύ του μέχρι τα τελικά του όρια.

The engine for the new power classes is Volvo Penta’s 13-liter engine equipped with ultramodern dual-stage turbo technology, the D13, developing 800 and 900 horsepower, respectively. The first stage is a twin-entry turbo that enables pulse charging – the power in each exhaust pulse is used to provide pulse pressure – which results in a very high torque from low rpm. At higher rpm, a second turbo kicks in so that the engine retains its power even at its higher range.

Το EMS 2 αποτελεί το νέο σύστημα ελέγχου που αναπτύχθηκε από την Volvo Penta και ρυθμίζει τον ψεκασμό του καυσίμου στις 100 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτό το σύστημα ελέγχει τους ψεκαστήρες σε κάθε κύλινδρο που λειτουργεί σε πίεση μέχρι 2000 bar και κατευθύνει το καύσιμο για την τέλεια καύση.

EMS 2, the new engine control system developed by Volvo Penta, regulates fuel injection 100 times per second. The system controls the unit injectors, one per cylinder, which operate at a pressure of as much as 2000 bar and atomize the fuel for optimum combustion.

Οι συνολικές εκπομπές ρύπων ικανοποιούν με άνεση τους κανονισμούς EU RCD και US EPA Tier 2 και επίσης συμβαδίζουν με τους πολύ αυστηρές προδιαγραφές EPA Tier 3 οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2012.

Total emissions satisfy by a wide margin the EU RCD and US EPA Tier 2 regulations and are also in line with the very stringent EPA Tier 3 regulations that will come into force in 2012.


Από τα 35 στα 100 πόδια

From 35 to 100+ feet

Το IPS προσφέρει ως διπλή, τριπλή και τετραπλή τοποθέτηση κινητήρων. Αυτό απλά σημαίνει ότι το σύστημα IPS καλύπτει τα σκάφη από τα 35 έως τα 100 πόδια και περισσότερο.

The IPS system is offered as a double, triple or quad engine installation. This means that the IPS system covers boats from 35 feet all the way up to more than 100 feet.

Δεν υφίσταται καμιά διαφορά για τον κυβερνήτη αν το σκάφος του παίρνει ισχύ από δύο, τρεις ή τέσσερις κινητήρες με το IPS σύστημα. Δεν απαιτούνται περισσότερα χειριστήρια στους κινητήρες

There is no difference for the driver whether the boat is powered by two, three or four IPS systems. Acceleration and shifting occur in the same way with twin, single lever, controls. No additional controls are needed.

Οι μηχανισμοί του IPS είναι συμπαγείς πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρουν την δυνατότητα δραστικής εξοικονόμησης χώρου στα καταστρώματα των σκαφών. Πράγματι, η ευρυχωρία του σκάφους αυξάνει, ενώ την ίδια στιγμή ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση του IPS μειώνεται κατά 50% και ακόμα περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις.

The IPS units are compact, which means that completely new and bold design solutions for the boat decks are possible. Onboard space is much larger at the same time as the time needed by the boat builders for installation is reduced by 50% and, in some cases, even more.

Το νέο σύστημα IPS 1050 και IPS 1200 θα διατίθεται στην αγορά από το φθινόπωρο του 2010.

The new IPS1050 and IPS1200 will be available on the market from autumn 2010.


Technical data

Model designation

IPS1050

IPS1200

Cylinder volume

12.8 liters

12.8 liters

Engine type

In-line 6-cylinder

In-line 6-cylinder

Crankshaft power at
2300 rpm

800 hp (588 kW)

900 hp (662 kW)

Turbo system

Dual-stage turbo charging

Dual-stage turbo charging

Emissions

Satisfies EU RCD and US EPA Tier 2

Satisfies EU RCD and US EPA Tier 2

Speed range: About 28 to 40 knots

No comments:

Post a Comment

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...