Thursday, April 29, 2010

Sea Quest 6.60

Country of production: Greece

Το σκάφος αυτό είναι ένα δοκιμασμένο μοντέλο στα δικά μας νερά με πολύ καλή ανταπόκριση από τους απαιτητικούς χρήστες που ζητούν ένα αξιόπλοο μέσο για την ανοικτή θάλασσα με δυνατότητα να καλύπτει μεγάλες για το μήκος του αποστάσεις. Συγκεκριμένα, το Sea Quest 6.60 που αποτελεί ένα από τα τέσσερα μοντέλα της εταιρείας των κ. Κώστα Καραντώνη και Γιώργου Κατσάμπα είναι το δεύτερο αμέσως μεγαλύτερο σκάφος μετά το μικρότερο 5.60 και σχεδιαστικά τόσο ως προς την διαμόρφωση του καταστρώματος όσο και της γάστρας μοιράζεται πολλά κοινά με το μεγαλύτερο 7.60, ενώ η γκάμα της Sea Quest ολοκληρώνεται με την ναυαρχίδα της το 9.60 Cabin.

This boat has been tested for long in the Greek waters and has gained a positive response from the demanding users seeking a reliable open water Rib able to cover large distances for her size. In particular, Sea Quest 6.60 stands as one of the four models of the company directed by mr. Kostas Karantonis and Giorgos Katsambas being the second larger boat after the 5.60 resembling in design the bigger 7.60 model in both the deck formation and the hull shape, while the Sea Quest range is topped by its flagship 9.60 Cabin.

Σε μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία η αναζήτηση του κατασκευαστή ήταν να εξελίξει το συγκεκριμένο σκάφος ως προς τρία βασικά χαρακτηριστικά: την γεωμετρία της γάστρας που καταδεικνύει αγωνιστικές καταβολές βάση της κτιθείσας εμπειρίας από συμμετοχή σε αγώνες, την διαμόρφωση του καταστρώματος με τουριστικό προσανατολισμό και ανάλογες ανέσεις και την στιβαρή κατασκευή με το προσεγμένο μοντάρισμα που αποτέλεσε την πρώτη δραστηριότητα της επιχείρησης πρωτού προχωρήσει στην κατασκευή σκαφών.

Addressing in a very competitive category the builder’s aim was to develop this boat scoring high in three vital areas: the hull design showing racing attitude acquired by the company’s involvement in rib races, the deck composition having touring orientation and relative comforts and the robust structure alongside with the careful mounting (assembly) which has been the first company’s venture before entering the boat building business.

Αναλυτικότερα, η γάστρα του Sea Quest 6.60 εξελίσσεται σε βαθύ V από την πλώρη ως την πρύμνη (Deadrise 25o) μπαίνοντας ευθύγραμμα αλλά επιθετικά στο νερό και χαρακτηρίζεται από το διπλό chine και το μοναδικό ζεύγος παρατροπιδίων που ξεκινούν σχεδόν από την ακμή της διέδρου και αναπτύσσονται παράλληλα με αυτήν. Τα τελευταία συνδράμουν ουσιαστικά στην πλεύση του σκάφους αφού το βοηθούν στην αποθαλάσσωση, το στηρίζουν και το ισορροπούν στις μεγαλύτερες ταχύτητες και διαδραματίζουν μαζί με το βαθύ V της γάστρας και ιδιαίτερα προς την πλώρη, βασικό ρόλο στην απόσβεση.

More specifically, the hull shape of Sea Quest 6.60 is defined by the deep V all along from bow to stern (Deadrise 25o) presenting a streamline and aggressive design characterized by the double chine and the single pair of spray rails starting almost from the dihedral edge and being formed in straight lines. The latter contribute mainly to a balanced flotation keeping the boat streamlined at higher speeds and helping her in the plane, having also a supporting role alongside with the hull deep V in reducing the impact (slamming) in the water.

Τα δύο chines αναπτύσσονται παράλληλα από την άκρη της πλώρης και διατρέχουν την γάστρα σ’ όλο της το μήκος με στόχο την απομάκρυνση του σπρέι και την στήριξη του σκάφους στο πίσω μέρος τους, όπου και απαλύνουν τα κτυπήματα από τα κύματα. Έτσι οι αεροθάλαμοι διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο στην πλεύση και ουσιαστικά σταθεροποιούν το σκάφος στην πρύμνη στον εντονότερο κυματισμό και το υποστηρίζουν στις κλίσεις του στις στροφές. Αυτοί είναι ορατοί ένα μέτρο μετά την πολυεστερική κατασκευή της πλώρης αν και εκτείνονται αρκετά μέσα σ΄αυτήν.

The two chines shape in parallel from the bow and run all along the hull length aiming to keep the spray away from the deck and provide lift at the aft part of the boat where they soften the impact on the waves. Thus, the tubes are performing a supportive role in flotation merely stabilizing the boat at the stern and during rougher seas defining her inclinations at turns as well. These (the tubes) are visible one meter after the polyester bow structure while still they extended inside of it.

Στο κατάστρωμα

On board

Ο ευρύχωρος χώρος ηλιοθεραπείας μπορεί να επεκταθεί περισσότερο αφού ο πολυεστέρας στο εσωτερικό του σκάφους δημιουργεί πατούρα στο ίδιο επίπεδο που επιτρέπει την τοποθέτηση δύο ακόμα στελεχών μέχρι και την αριστερή πλευρά της κονσόλας.

The spacious bow sundeck can be extened since the polyester sides offer support for two extra members placed at the same level and able to reach the port of the console.

Ο βατήρας της πλώρης είναι άνετος, όμως η επισκεψιμότητα του στρίτσου όμως δεν είναι η βολικότερη.

The bow platform is spacious but the access to the anchor storage compartment is not so convenient.


Ο βαθύς αποθηκευτικός χώρος της πλώρης. Διακρίνονται οι δύο διαμήκεις δοκοί που ενισχύουν την ακαμψία της γάστρας.

The deep storage area of the bow. There the two stringers fortifying the structure and the hull rigidity can be seen.

Το κατάστρωμα είναι άνετο για την κατηγορία και η διακίνηση κατά μήκος του είναι εύκολη.

The deck area is wide for the boat category facilitating the motion along the deck

Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα του πρυμνιού καναπέ

The storage compartment underneath the aft bench seat

Ο μεγάλος χώρος αποθήκευσης κάτω από το πρυμνιό sun deck. Εναλλακτικά, ο χώρος αυτός μπορεί να διαμορφωθεί σε μηχανοστάσιο στην έσω έξω έκδοση.

The huge storage compartment undertneath the aft sun deck. Alternatively, this space can be used as the engine house for an inboard installation.

Το πρυμνιό sun deck γίνεται διπλό όταν τοποθετηθεί δίπλα του το στέλεχος της πλάτης του πρυμνιού καναπέ. Διαφορετικά αυτός ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί για την φιλοξενία ενός παιδιού.

The aft sundeck can be doubled when the bench back rest member is added. As an option this area can be used as a resting bed for a kid.

Οι αποθηκευτικοί χώροι της κονσόλας. Εκεί υπάρχει πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πιλοτηρίου. The storage capacities in the console. There full access to the electrical cockpit installation is given.

Ο αποθηκευτικός χώρος πίσω από το κάθισμα διακυβέρνησης με τις ποτηροθήκες για τους επιβάτες που κάθονται στον πρυμνιό καναπέ.

The storage area at the back of the helm seat is accompanied with cup holders serving the passengers seated on the aft bench.

Η κονσόλα είναι μεγάλη και ευρύχωρη και προσφέρει καλή κάλυψη από τον άνεμο, όμως δεν διαθέτει μπροστινό κάθισμα. Το πιλοτήριο της είναι κάπως περιορισμένο αλλά εργονομικό.

The console is big and spacious offering sufficient wind protection, but it comes without a front seat. The cockpit is a bit confined but still ergonomic.

Ο χώρος της πασαρέλας για την έξοδο στην θάλασσα είναι ανεμπόδιστος. Εδώ εύκολα μπορεί να σταθεί κανείς και να χρησιμοποιήσει το ντους.

The two walk passages at the stern leading to the sea are clear. Here it is easy for a person to stand up in and use the shower.

Στην θάλασσα
At Sea

Ο καιρός που συνάντησα οδηγώνοντας το Sea Quest 6.60 ήταν ήπιος με ανέμους εντάσεως ως και 3 beaufort, ενώ το φορτίο που αυτό μετέφερε περιελάμβανε 2 άτομα, 100 περίπου λίτρων καυσίμου και ελάχιστα άλλα αντικείμενα. Ο κινητήρας στο καθρέπτη ήταν ο υπερτροφοδοτούμενος Mercury Verado 150hp που φορούσε προπέλα 17 ιντσών. Οι πρώτες πολύ καλές εντυπώσεις έρχονται από την κατευθυντικότητα που κυμαίνεται σε σχεδόν αγωνιστικό επίπεδο καθώς το σκάφος ακούει αμέσως στο κόψιμο του τιμονιού και πρόθυμα αλλάζει πορεία εκεί που θέλει ο κυβερνήτης.

While driving the Sea Quest 6.60 I encountered mild weather conditions of a maximum 3 beaufort wind scale giving not any serious challenge on her being loaded with 2 persons, 100 liters of fuels and light objects. The engine mounted on the transom was the supercharged Mercury Verado fitting a 17 picth inches propeller. At first I was impressed by the maneuverability almost laying at racing level as the boat responds instantly to the slightest steer wheel adjestments taking any course the skipper chooses eagerly.

Επιπλέον, το Sea Quest μπορεί να εκτελεί κλειστές στροφές με μεγάλες ταχύτητες ακολουθώντας με ακρίβεια στην πορεία του ενώ οι κλίσεις που παίρνει δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες καθώς οι αεροθάλαμοι το στηρίζουν έγκαιρα και το καθιστούν ακόμα πιο σταθερό στην φάση αυτή. Όμως και η απόσβεση βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο καθώς η συμπεριφορά του σκάφους στον μικρό κυματισμό είναι να σιδερώνει την θάλασσα ενώ μπορούσε να ξυρίζει τα μεγαλύτερα κύματα που συναντήσαμε από τα απόνερα άλλων παραπλέοντων σκαφών.

Moreover, Sea Quest is able to take tight turns at high speeds by maintaining traction and taking moderate inclinations due to the fact that the tubes provide sufficient support in any case. Similarly, the ride is smooth as the hull is able to soften the impact in the water giving the feeling that the boat can “iron” the small waves while still chops the higher ones created by the wakes of sailing by boats.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η απόσβεση είναι γλυκιά καθώς το βαθύ V της γάστρας διεισδύει εύκολα στο κύμα σβήνοντας ομαλά το κτύπημα σ’ αυτό ενώ τα παρατροπίδια επιβραδύνουν περισσότερο την πτώση της στο νερό. Η θέση οδήγησης αποδείχθηκε βολική και ξεκούραστη με ελεύθερο οπτικό πεδίο και πολύ καλή κάλυψη από το αλεξήνεμο καθώς ο όγκος της κονσόλας είναι μεγάλος οπότε ο κυβερνήτης ακόμα και ο συγκυβερνήτης προστατεύονται επαρκώς από τον άνεμο.

In practical terms this means that the boat is able to give a pleasant drive feeling as the deep hull V penetrates easily the waves reducing slamming drastically and the spray rails deescalate any fall in the water. The helm seat was proven comfortable and functional giving to the skipper clear overall view and the windshield provided efficient wind protection for two persons due to the wide console size.

Το σπρέι μένει μακριά από το κατάστρωμα καθώς η γάστρα σηκώνεται ψηλότερα στις μεγαλύτερες ταχύτητες και βέβαια ο όγκος των αεροθαλάμων διασφαλίζει ότι οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν στεγνή πλεύση ακόμα και σε καταστάσεις κυματισμού. Εντύπωση επίσης κάνει το γεγονός ότι στις πιο μεγάλες ταχύτητες το σκάφος παραμένει απόλυτα σταθερό καθώς παρόλο που η γάστρα ανασηκώνεται, όπως αναφέρθει, εξακολουθεί και πατάει καλά στο νερό.

The spray is kept away from deck as the hull lifts higher at higher speeds and the tube volume secures that the passengers enjoy a dry ride even at bigger waves. It is also impressive that at higher speeds the boat maintains stability as even though her hull lifts, as already mentioned, she still keeps a good grip in the water.

Η βαθιά γάστρα με την πολύ καλή συμπεριφορά στο κύμα και η στιβαρή κατασκευή του σκάφους που εμπνέει εμπιστοσύνη έχουν όμως και το τίμημα τους. Έτσι το Sea Quest 6.60 είναι αρκετά βαρύ για τη κατηγορία του, η γάστρα εξακολουθεί να έχει τριβές μολονότι ανταποκρίνεται στο σήκωμα του trim, με συνέπεια τις ανάλογες απαιτήσεις για ιπποδύναμη. Έτσι οι 150 ίπποι της Verado αποδείχθηκαν λίγοι αφού απλώς κινούσαν το σκάφος αξιοπρεπώς και η τελική ταχύτητα δεν ξεπέρασε τους 37.5 κόμβους στις 6.000 σ.α.λ..

However, her deep hull with the fighting attitude against the waves and the robust structure enhancing the safety feeling come at a price. The Sea Quest 6.60 is noticeably heavy on its category and her deep hull still creates drag no matter its positive response to trimming resulting in higher horsepower demand. So, the power given by the Verado 150hp was proven barely sufficient as it could simply move the boat at only acceptable speed giving a top speed of no more than 37.5 knots at 6.000 r.p.m..

Η ανάγκη για μεγαλύτερο κινητήρα φάνηκε και στους χρόνους πλαναρίσματος που ήταν αρκετά αργότεροι από αυτούς που έχουμε συνηθίσει να συναντάμε σε σκάφη της κατηγορίας που φοράνε την ίδια ιπποδύναμη. Έτσι ο ιδιοκτήτης που θέλει να έχει μεγαλύτερες ταχύτητες και επιτάχυνση θα πρέπει να προσθέσει ακόμα 50 ίππους στον καθρέπτη. Ωστόσο, το σκάφος μπορεί να κινείται αρκετά οικονομικά ανάμεσα στις 4.000 και 4.500 σ.α.λ. με ταχύτητες που κυμαίνονται από 23 έως 26 κόμβους έχοντας κατανάλωση γύρω στο λίτρο ανά μίλι.

The need for a bigger engine was shown at the acceleration figures as time performances were slower than the ones I usually measure at boats on this category carrying the same horsepower. This means to the owner seeking for faster top speed and acceleration, he should add 50 hp at the transom. No matter this, the boat is still able to drive economically between 4.000 and 4.500 r.p.m. at a speed range form 23 to 26 knots succeeding a consumption figure less than a liter per n. mile.

Συμπερασματικά, το Sea Quest είναι ένα αξιόπλοο σκάφος με πολύ καλό επίπεδο πλεύσης και με στιβαρή κατασκευή που θα τα βγάλει πέρα με την δύσκολη θάλασσα. Αυτά σε συνδυασμό με τις τουριστικές ανέσεις που προσφέρει στο κατάστρωμα του το καθιστούν μια ελκυστική πρόταση στο μήκος του για τους απαιτητικούς χρήστες που λατρεύουν τις μακρινές αποδράσεις.

Consequently, the Sea Quest 6.60 is a reliable Rib with remarkable flotation behavior and robust structure that make her able to battle the rough sea. Moreover, the on board comforts enjoyed at touring set her as an appealing choice considering her compact size for the demanding users looking for long distance escapes.

Μου άρεσαν περισσότερο

Η πολύ καλή κατευθυντικότητα

Η σταθερότητα και η πλεύση του στον κυματισμό

Το φιλόξενο κατάστρωμα του με τα δύο sun decks

What I like most

The very good maneuverability

The stability and flotation at the bigger waves

The hosting deck featuring two sundecks

Μου άρεσαν λιγότερο

Η πρόσβαση στο στρίτσο

Η έλλειψη μπροστινού καθίσματος στην κονσόλα

Η απαίτηση για μεγάλη ιπποδύναμη

What I like the least

The access to the anchor storage

The lack of frontal console seat

The higher horsepower demand

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σκάφους/Boat Specifications

Sea Quest 6.60

Μήκος/Length

6.60m

Πλάτος/Withd

2.70m

Βάρος/Weight

800kg

Αρ. Αεροθαλάμων/Tubes

6

Διάμετρος αεροθαλάμων/Tube diameter

0.56-0.52 m

Δεξαμενή καυσίμων/Fuel tank

320lit

Δεξαμενή νερού/Water Tank

100lit

Μέγιστη ιπποδύναμη/Max horsepower

250hp

Ελάχιστη συνιστώμενη ιπποδύναμη/Min recommended horsepower

150hp

Αρ. Ατόμων/Persons

7

Κατηγορία/Category CE

C

Κατασκευαστής/Manufacturer: Sea Quest Εθνικής Αντίστασης 10 Αλιμος 17456 Τηλ: +302109940572

Web: www.sea-quest.gr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κινητήρα

Mercury Verado 150hp

www.mercurymarine.com/

Μετρήσεις/Performance

Sea Quest 660+ Mercury Verado 150hp+ 17’’propeller

ΣΑΛ

RPM

Κόμβοι Knots

Λίτρα/ώρα Liter/hour

Λίτρα/μίλι Liter/mile

2000

6.6

6.4

0.97

2500

7.5

9.8

1.31

3000

12.5

14

1.12

3500

19.8

17.6

0.89

4000

23

22.5

0.98

4500

25.7

26

1.01

5000

28.8

34.5

1.20

5500

35

47

1.34

6000

37.5

67.0

1.79Παρατηρήσεις/Notes:

Πλανάρισμα/Planing: 3.8''

0-25 Κόμβοι/konts: 8.5''

Διατήρηση Πλαναρίσματος/Planing preservation

9.5knots 2.600 σ.α.λ.

Συνθήκες/Conditions: 2-3 Beaufort B,

2 άτομα/persons 100lit καύσιμα/fuel


1 comment:

  1. εξαιρετικο το καλυτερο που εχω οδηγηση φουσκοτο μεχρι και σημερα

    ReplyDelete

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...