Wednesday, March 24, 2010

F 40 Custom Line


Country of Production: Italy

Ποιος φανταζόταν στην αρχή της δεκαετίας του 80 όπου δειλά δειλά έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα RIBs ότι η εξέλιξη του είδους θα μας οδηγούσε στην σημερινή εποχή στο σημείο να παρουσιάζουμε ένα φουσκωτό-yacht. Το F40 Custom Line αποτελεί ένα τρανό επίτευγμα συνδυασμού φαντασίας, γνώσης και επιδίωξης της τελειότητας. Αυτό γιατί προσφέρει ένα ανώτατο επίπεδο πολυτέλειας και άνεσης, άπλετη ευρυχωρία, ποιοτική κατασκευή, σύγχρονους αυτοματισμούς και δυνατότητα να ενσωματώνει τα πιο εξελιγμένα συστήματα πλοήγησης.

Who could have imagined at the advent of 80’s where the first recreational RIBS start unveiling on the market that the evolution of the kind would have driven us today to present a yacht-inflatable! This came true because of F40 Custom a brilliant outcome of fantasy, knowledge and quest for perfection. This boat offers a supreme level of luxury, ample spaciousness, structural quality, modern automations alongside with the capability to incorporate the most advanced navigation systems.

Όσο για τους χώρους του περιλαμβάνει δύο καμπίνες, δύο μπάνια, ένα ευρύχωρο σαλόνι με πλήρεις ανέσεις διαβίωσης οι οποίες συνεχίζονται στον χώρο της γέφυρας που καλύπτεται από την ανοιγόμενη σκληρή οροφή (hard top) και επιπλέον φέρει δύο μεγάλες ξαπλώστρες ηλιοθεραπείας στην πλώρη και στην πρύμνη. Το σκάφος διακρίνεται για την καλαίσθητη και απαλή σπορ σχεδιαστική του γραμμή και εκφράζει ένα προϊόν high end που στην ουσία αποτελεί μια καινούργια κατηγορία στα πολυτελή καμπινάτα φουσκωτά και που απευθύνεται σε μια μικρή μερίδα εχόντων, αλλά όμως και σε μια παγκόσμια αγορά.

Concerning her space capabilities the boat features two cabins, two heads, one spacious launch with full living comforts stretched up to the wheelhouse (brigde) covered by the hard top while she still includes two sundecks, one at the bow and the other at the stern. The design is characterized by a fine and elegant line accentuating a high end product which constitutes a new category in the luxurious cabin RIBs addressing in a smaller segment of wealthier customers but on an international scale.

Πρωτεύον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το F40 Custom Line είναι ένα προϊόν ελληνοιταλικής συνεργασίας που ξεκίνησε όταν ο κ. Ciro Foggi γνωστός ως αντιπρόσωπος της Solemar στην χώρα μας, στηριζόμενος στα χαρακτηριστικά στης ιταλικής φίρμας ενεπνεύστηκε ένα σκάφος που ξέφευγε από τα συνηθισμένα προσφέροντας υψηλό επίπεδο ανέσεων και δυνατότητα για μακρινές offshore διαδρομές.

A prominent element in the development of F 40 Custom Line is the fact that she is a product of Italian and Greek cooperation started when Mr Ciro Foggi, known as the Solemar dealer in Greece, based on the characteristics of the Italian brand was inspired on a boat far away from what is commonly expected up to now, able to offer high level of comforts along with the capability for long distant off shore trips.

Έτσι τα πρώτα σχέδια με έμφαση την γάστρα πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες ναυπηγούς και τεχνικούς, ενώ η σχεδίαση του ολοκληρώθηκε στην Ιταλία όπου έγινε και η κατασκευή του σκάφους σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με την χρήση μηχανήματος CNC και με την συμμετοχή των Ελλήνων συνεργατών σ΄όλα τα στάδια της παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγήθηκε η κατασκευή ενός πρότυπου μοντέλου σε κλίμακα 1:1 προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και βελτιώσεις προτού όλο αυτό το συνονθύλευμα της γνώσης και της τεχνολογίας οδηγήσει σ΄ ένα υψηλό αποτέλεσμα.

So, the first drawings emphasizing on the hull design were conducted by Greek naval engineers and technicians while the whole design was completed in Italy where the boat construction took place in modern working facilities using CNC machineries together with the involvement of Greek associates at all production stages. It is worth mentioned that the project was based on the development of a prototype model at 1:1 scale allowing the desired alterations and improvements to be done before this cumulative effect of knowledge and technology leads to a high result.

Συγκεκριμένα, η γάστρα του F40 παρουσιάζει μεγάλη καμπυλότητα αλλά είναι επιθετική με βαθιά είσοδο πλώρης για ανοίγει το κύμα και χαρακτηρίζεται από το ψηλό chine που στηρίζει το σκάφος και αφήνει αμέτοχους τους αεροθαλάμους στην πλεύση, ενώ στην στάση και εφόσον το σκάφος δεν φέρει πολλά φορτία αυτοί δεν ακουμπούν στο νερό.

More specifically, the F40 hull shows a big curvy bow featuring an aggressive and deep shape able to cut the waves while the high chine which provides buoyancy and lift keeps the tubes well out of the flotation job as they are not in contact with the water even at rest in the case that the boat carries lighter loads.

Τα δύο παράλληλα παρατροπίδια έχουν αρνητική κλίση για να ενισχύουν την άντωση και την ολίσθηση του σκάφους στο νερό αλλά ταυτόχρονα μαζί με το chine διαδραματίζουν ρόλο στην απόσβεση. Οι αεροθάλαμοι πέρα από την πολυεστερική μάσκα της πλώρης είναι εμφανείς σ΄ όλο το μήκος του σκάφους καταλήγοντας μέχρι την πρύμνη και έχουν μεγάλη διάμετρο προκειμένου να τερματίζουν τις κλίσεις του στις στροφές.

The two parallel negative sloping spray rails (per side) provide lift and help the boat slide smoother in the water contributing together with the chine in diminishing the pounding on the waves during the ride. The tubes are visible right after the polyester bow part and all the way to the stern having wide diameter and size to terminate the boat inclinations at turns.

Ας περιηγηθούμε στο κατάστρωμα

Lets see what is on board

Το πιλοτήριο έχει άριστη εργονομία και πολύ κομψή σχεδίαση και το αλεξήνεμο του είναι από κρύσταλλο και φέρει υαλοκαθαριστήρες. Εκεί δεσπόζει σε κεντρικό σημείο η μεγάλη οθόνη της ηλεκτρονικής πολυσυσκευής πλοήγησης με όλα τα όργανα και τους διακόπτες να κινούνται περιφερειακά με σωστή θέση και κλίση, ώστε το μάτι του κυβερνήτη να εστιάζει κατ’ ευθεία στην ένδειξη που θέλει να παρατηρήσει. Στο σύνολο των οργάνων περιλαμβάνονταν στο συγκεκριμένο σκάφος ο αυτόματος πιλότος, τα flaps, οι ηλεκτρονικές ενδείξεις των κινητήρων και οι εξαγωγές από το air condition.


The cockpit is an excellent example of ergonomic arrangement being elegant in design while its windshield is made of crystal and carries the wipers. The electronic navigation device occupies the central positon on the panel and all the instruments and switches are peripherally placed on the right spots being inclined so that the skipper’s eye is able to easily focus on the observed indication. In the specific set of instrumentation the auto pilot, the flaps switches, the EVC system and the air condition outlets are included.

Η σκληρή οροφή καλύπτει όλη την γέφυρα και η οροφή της ανοίγει με μηχανικό τρόπο για να παρέχει περισσότερο αερισμό και φωτισμό ιδιαίτερα κατά την πλεύση. Αυτή αποτελείται από καμβά και διπλώνει αλλά δεδομένου του χαρακτήρα και του μεγέθους του σκάφους θα περίμενα κάτι καλύτερο τουλάχιστον ένα αυτοματισμό που να ανοίγει την οροφή ηλεκτρικά. Το πίσω μέρος της οροφής που παραμένει σταθερό υπάρχουν προβολείς που διαχέουν τον φωτισμό κατά την νύκτα, ενώ η επάνω επιφάνεια του προσφέρει χώρο για να τοποθετηθούν όλα τα σύγχρονα εξωτερικά όργανα πλοήγησης όπως radar , δορυφορικές κεραίες, σύστημα AIS κλπ.The hard top covers all the bridge area and its roofs opens mechanically to allow ventilation and more light to enter during travel. This roof is made of canvas and folds to open but considering the type and size of the boat I wound have expected something much better lets say an automation opening in an electric manner. The rear part of the hard top is solid and incorporates the spot lights in its inner side diffusing the light all over the helm area while on its exterior the most modern external navigational devices can be placed such as the radar, the satellite antennas and the AIS.

Στην πλώρη υπάρχουν τρία καλύμματα από όπου γίνονται επισκέψιμα η άγκυρα, ο μηχανισμός του εργάτη και το βαθύ αμπάρι όπου αποθηκεύεται ο ναυτιλιακός εξοπλισμός και το οποίο περιλαμβάνει και το στρίτσο. Η άκρη της πλώρης είναι ελεύθερη και αρκετά επίπεδη ώστε να διευκολύνεται και η είσοδος από τον ντόκο όποτε αυτή χρειαστεί.

At the bow there are three covers allowing accessibility to the achor, the windlass mechanism and the deep hold where the marine equipment is stored providing space for the anchor line compartment. The bow edge is unobstructed and relatively flat allowing an easy entrance from the dock when needed.

Η πρόσβαση προς την πλώρη γίνεται με δυσκολία και χρειάζεται προσοχή καθώς οι πλαϊνοί διάδρομοι αν και έχουν εσωτερική κλίση είναι πολύ στενοί και δεν φέρουν στήριξη από κάγκελα

The crossing to the bow is done with some difficulty and caution is required during this motion since the side walks even inwards inclined are still too narrow and not secured by rails.

Ο πολύ ευρύχωρος χώρος ηλιοθεραπείας της πλώρης
The very spacious bow sundeck

Οι δύο Volvo Penta D6 370hp βρίσκονται κάτω από την μεγάλη ξαπλώστρα της πρύμνης η οποία ανυψώνεται με ηλεκτρουδραυλικό βαχίονα. Εκεί γίνεται προσβάσιμη όλη η συνδεσμολογία των κινητήρων με τα περιφερειακά τους συστήματα, καθώς και οι μπαταρίες τους και ο μηχανισμός του κλιματισμού.

The pair of Volvo Penta D6 370hp is located just underneath the aft sundeck which is lifted by an electric hydraulic arm. There the engine wiring along with its peripheral systems as well as the batteries and the air condition mechanism can become accessible.

Καθιστικοί χώροι και αποθηκευτικές δυνατότητες


Seating areas and storage compartments

Στο χώρο αυτό βρίσκονται γεννήτριες και οι διακόπτες των ηλεκτρικών συστημάτων του σκάφους.

Inside this space the generators and the boat’s electic system switches can be found


Οι εξωτερικές ανέσεις διαβίωσης περιλαμβάνουν τον νεροχύτη, την κεραμική εστία μαγειρέματος, το ηλεκτρικό ψυγείο και την παγομηχανή καθώς και αρκετά με ντουλάπια αποθήκευσης.


The on deck living comforts include the sink, the ceramic cooking stove, the electric refrigerator, the ice machine and numerous storage compartments as well

Στα εσωτερικά
Into the interior

Η καμπίνα VIP που διαθέτει κρεβατοκάμαρα, hatch οροφής, δύο ντουλάπες και μπάνιο με δυνατότητα για jacuzzi.


The VIP cabin features a spacious double berth, hatches, two closets and a head able to fit a jacuzzi.

Ανέσεις στο σαλόνι
Facilities at the launch
Μια δεύτερη κρεβατοκάμαρα βρίσκεται το πίσω μέρος του σκάφους
A second berth is located at the aft boat part

Ο χώρος του μπάνιου περιλαμβάνει ντους, νιπτήρα και τουαλέτα ενώ οι επιφάνειες του καλύπτονται από ξύλο κερασιάς.

The head includes the shower, the sink and the toilet while its interior is decorated by cherry wood.

Ο πίνακας ελέγχου όλων των ηλεκτρολογικών και ηλεκτρικών συστημάτων του σκάφους.

The dashboard of all electronic and electric systems of the boat

Ο κεντρικός χώρος καλύπτεται από το μεγάλο σαλόνι που περιλαμβάνει τον μακρύ καναπέ και άλλες ανέσεις διαβίωσης όπως ηλεκτρικό ψυγείο, Mp3 player, ντουλάπια και ράφια και δυνατότητα για τοποθέτησης τηλεόρασης. Η είσοδος στα ενδότερα γίνεται πολύ άνετα κατεβαίνοντας τρία σκαλιά που σημαίνει ότι το δάπεδο βρίσκεται χαμηλά προκειμένου οι εσωτερικοί χώροι να κερδίζουν ύψος, φτάνοντας μάλιστα και τα 2.10 μέτρα.

The central area is occupied by the big launch which includes the long couch and incorporates more living comforts such as the Mp3 player, closets and shelves and the option for a TV. The entrance to the interior is done comfortably through three downwards steps meaning that the floor is located low to allow sufficient height in all indoor areas forming a maximum ceiling of 2.10 meters.

Στην θάλασσα
At Sea

Το F40 Custom Line μου παραχωρήθηκε από την εταιρεία Τσιρώνης Marine με έδρα την συμπρωτεύουσα και μας περίμενε αραγμένο στην μαρίνα της Καλαμαριάς, ενώ έξω ο καιρός “φόρτωνε” ξεπερνώντας το 4άρι. Στο μηχανοστάσιο του σκάφους “κατοικούσαν” οι δύο turbodiesel κινητήρες Volvo-Penta D6 370hp οι οποίοι φορούσαν 7άρες προπέλες Duo pro και ενσωματώνουν σύστημα EVC (Electronic Vessel control) που στηρίζεται σε τεχνολογία Can-bus και είναι συμβατό με το πρωτόκολλο NMEA 2000 για την ηλεκτρονική συρροή όλων των πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργίες του σκάφους.


This F40 Custom Line was given by Tsironis Marine company situated in Thessaloniki and the boat was docked at the Kalamaria marina but at the specific testing day the wind at the open sea was scaling more than 4 beaufort. The engine room hosted the two turbodiesel Volvo-Penta D6 370hp fitted with Duo pro propellers and equipped with the EVC (Electronic Vessel control) system based on Can-bus technology compatible with NMEA 2000 protocol which manages the flow of all electronic data related to the boat functions.

Μόλις ο κυβερνήτης λάβει θέση πίσω από το πιλοτήριο αποκτά αίσθημα υπεροχής αντικρίζοντας την θέση των οργάνων, έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο μπροστά και πλάγια από υπερυψωμένη θέση. Πολύ καλή είναι η στήριξη του στην ημιόρθια θέση όμως στην καθιστή αν και βολεύεται αναπαυτικά στο κάθισμα διακυβέρνησης δεν έχει την υποστήριξη από υποπόδιο. Τα χειριστήρια των κινητήρων ήταν μαλακά και αυτοί “‘άρπαζαν” αμέσως ανεβάζοντας πρόθυμα στροφές, επιταχύνοντας το σκάφος. Έτσι το πλανάρισμα έρχεται γρήγορα σε 4’’ πολύ καλή τιμή αν αναλογιστούμε τα 10.500 κιλά του σκάφους με κενό φορτίο που στην διάρκεια της δοκιμής προστέθηκαν 4 άτομα, βασικός ναυτιλιακός και σωστικός εξοπλισμός και 500 λίτρα καυσίμου.

As soon as the skipper finds his place behind the cockpit he enjoys a supreme feeling looking at its well arranged navigational instruments and having an unobstructed view in front and by sides from a vantage point. The helm seat offers good support on body in the semi-standing position and it is also comfortable to the skipper while seated even though a foot rest is required. The throttle controls have a smooth sense and the engines respond instantly even at a slightest push eagerly increasing power throughout their rpm range giving the boat a fast acceleration. Thus, the planing comes soon at 4’’ a pretty impressive record if you consider her 10.500 tones of net weight on which during our testing 4 persons, the standard marine and rescue equipment and the 500 liters of fuel have counted extra.

Εξαιρετική η κατευθυντικότητα του καθώς στρίβει πολύ εύκολα πραγματοποιώντας μικρό κύκλο στροφής, το σπορ τιμόνι είναι ελαφρύ και σαφές καθιστώντας έτσι το σκάφος πολύ ευέλικτο για το μήκος του. Κινούμενο με το εκτόπισμα του σε μικρά λιμάνια μπορεί να εκτελεί λεπτές μανούβρες με τους δύο κινητήρες πρόσω-ρεβέρσα έχοντας όποτε είναι αναγκαίο και βοήθεια από το bow thruster. Η μόνη έλλειψη αν και όχι σημαντική είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για ενσωμάτωση του συστήματος πρόωσης IPS της Volvo Penta.


Maneuverability is excellent as the boat changes course easily and instantly performing tight turns when needed and the very sportive looking steering wheel offers a light and secure sense making easy to handle the boat no matter her size. An equally good behavior comes at displacement speed as she is able to handle the knit movements at the narrow harbor spaces when the skipper presses the controls forwards- backwards using the aid of bow thruster occasionally. The only thing missing from this good performance is the option for an Volvo Penta IPS configuration in the engine house.

Στις κλειστές στροφές το σκάφος παίρνει μεγάλες κλίσεις λόγω του ότι οι αεροθάλαμοι βρίσκονται αρκετά ψηλά όμως αυτοί σταθεροποιούν απόλυτα το σκάφος διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την αίσθηση της άνεσης. Στις μεγαλύτερες ταχύτητες το σκάφος ισορροπεί κυρίως στο πίσω μέρος του chine και οι αεροθάλαμοι επεμβαίνουν μόνο για να βοηθήσουν στα μεγαλύτερα κύματα.

At tight turns the boat tends to incline much due to the fact that the tube are located high on the structure though they stabilize her at any case preserving the safety feeling. At high speed the boat merely floats at aft chine part while the tubes interfere to help in stabilizing when hitting the bigger waves.

Στην ήσυχη θάλασσα ο κυβερνήτης μπορεί με το τριμάρισμα των ποδιών να ανασηκώσει την πλώρη για να μειώσει τα βρεχάμενα της γάστρας κάτι που και τα παρατροπίδια βοηθούν, όμως κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμής δεν είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να το δοκιμάσουμε. Δοκιμάσαμε όμως την απόσβεση, η οποία ήταν εντυπωσιακή όταν ανοιχτήκαμε για να συναντήσουμε τα μεγαλύτερα κύματα ενώ η θάλασσα πεντάριζε.

At calm sea the skipper can trim up the engine feet lifting the bow above the water thus minimising the hull wetted surfaces something that the spray rails also contribute, even though I had not much chance to experience it due to the rough weather conditions of that day. However what I noticed was the hull’s impressive attitude to soften any pounding in the bigger waves I encountered at the open sea where the wind was almost reaching the 5 beaufort.

Η πλώρη ανοίγει δρόμο στο κύμα και η βαθιά γάστρα πέφτει προοδευτικά στο νερό απορροφώντας τα κτυπήματα προσφέροντας μαλακή και άνετη πλεύση. Η απόσβεση βελτιώνεται ακόμα περισσότερο όταν ο κυβερνήτης κατεβάσει τα flaps ώστε η πλώρη να οργώνει το νερό, ενώ ακόμα και οι αλλαγές στην πορεία με αυτές συνθήκες γινόντουσαν εύκολα χωρίς να επηρεάζεται η ευστάθεια του σκάφους. Μόνο στις κλίσεις του τα ψηλότερα κύματα κατόρθωναν να “χαστουκίζουν” την μάσκα του σκάφους μεταφέροντας κάποια κτυπήματα. Έτσι το σκάφος αποδείχθηκε πραγματικά αξιόπλοο σε συνθήκες μεγάλου κυματισμού και άρα πείθει ότι είναι ικανό για μακρινές offshore διαδρομές χωρίς να προβληματίζει τον κυβερνήτη για τι καιρό θα συναντήσει στο ταξίδι του.

The bow open the way through the waves and the deep hull inserts gradually into the water at every fall absorbing the impact and offering a soft and pleasant ride. This performance even improves when the skipper using the flaps lowers the bow to chop the waves at the rougher sea while still maneuverability and stability were proven at good level. The only exception occurred when the higher waves manage to reach the top of the bow and “slap” its polyester structure. So, the boat is reliable in terms of wavy sea and thus suitable for long distance off shore trips having her owner no to worry about what kind of the weather to find.

Η πιο αποδοτική και άνετη κρουαζιέρα επιτυγχάνεται περίπου στις 2.500 σ.α.λ. όπου η ταχύτητα πλησιάζει τους 24 κόμβους και η κατανάλωση παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα για την ιπποδύναμη των κινητήρων. Άλλωστε με την ταχύτητα αυτή οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν καλύτερα το ταξίδι και τις ανέσεις που το σκάφος προσφέρει. Με τέρμα ανοικτά πετρέλαια το F40 πλησίασε τους 35 κόμβους στις 3.300 σ.α.λ. στο πιο ήρεμο κομμάτι της θάλασσας που μπορούσαμε να βρούμε, ενώ αν λάβουμε υπόψη ότι οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι τις 3.500 σ.α.λ. υπάρχει η δυνατότητα σε γαλήνια θάλασσα να κερδίσουν 1 ίσως και 2 κόμβους ακόμα.

The most efficient cruising speed is around 2.500 r.p.m. at 24 knots with the consumption rate to remain in acceptable level for the engine horsepower. More or less in that speed the passengers experience a pleasant trip and enjoy the boat’s living comforts. At full throttle the F40 touched the 35 knots at 3.300 r.p.m. at a more restful sea but taking in consideration that the engines can work up to 3.500 r.p.m it is possible to gain an extra or more knots at a flat sea.

Πάντως για τους κυβερνήτες που θα ήθελαν μεγαλύτερες ταχύτητες υπάρχει η επιλογή των D6 435hp οπότε μπορούν να προσεγγίσουν το όριο της μέγιστης ιπποδύναμης που θέτει ο κατασκευαστής (1.000 hp). Τέλος πολύ καλή και η διατήρηση του πλαναρίσματος κάτω από τους 11 κόμβους στις 1.750 σ.α.λ..

Concering the possibility for high speeds there is the option for the Volvo Penta D6 435hp reaching the maximum limit set by the boat manufacturer (1.100hp). Finally, the boat ability to keep up the planing mode at 11 knots on 1.750 r.p.m. is very satisfactory.


Εν κατακλείδι, το F40 Custom Line αντανακλά την φαντασία, την δημιουργικότητα και την προσεγμένη ποιότητα προσφέροντας ένα υψηλό αποτέλεσμα και αποτελώντας βέβαια ένα high end στην κατηγορία. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό με πολλά βαλάντια που θέλουν άπλετη ευρυχωρία και υψηλό επίπεδο πολυτέλειας για μακρινά ταξίδια με αίσθηση υπεροχής.

Consequently, the F40 Custom Line reflects the imagination, the creativity and the fine engineering leading to an impressive result as a high end product for its category. It addresses on a very specific client segment who seek ample space and high level of luxury for long trips enjoying full supremacy.

Μου άρεσαν περισσότερο

Η όμορφη σπορ σχεδιαστική γραμμή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα

Το πιλοτήριο και συνολικά ο χώρος διακυβέρνησης

Το σύνολο των ανέσεων και το επίπεδο πολυτέλειας που δίνουν αέρα υπεροχής

What I like the most

The elegant sport design which is innovative

The cockpit and the helm area

The living comforts and the level of luxury offering a supremacy feeling

Μου άρεσαν λιγότερο

Η έλλειψη υποπόδιου κάτω από το κάθισμα διακυβέρνησης

Η δυσκολία της περιμετρικής κίνησης προς το πλωριό κατάστρωμα

Η ανοιγόμενη ηλιοροφή

What I like the least

The lack of foot rest underneath the helm seat

The difficulty on the walking around

The opening sun roof

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σκάφους/ Boat Specifications

F40 Custom Line

Ολικό μήκος/Overall length

13.40m

Μήκος γάστρας/Hull length

11.90m

Μήκος ισάλου/Waterline

10.5m

Βάρος/Weight

10.500kg

Δεξαμενή καυσίμου/Fuel tank

2x350lit

Δεξαμενή νερού/Water tank

250lit

Μέγιστη ιπποδύναμη/Max horsepower

2x500hp

Συνιστώμενη ιπποδύναμη/Recommended horspower

2x370hp

Αρ. Ατόμων/Persons

12

Βύθισμα/Draft

1.10m

Κατηγορία CE/Category CE

B

Αντιπρόσωπος/Dealer:

ΦΟΤΖΙΑ Ε.Π.Ε, Λεωφ. Ποσειδώνος 39, Μάτι Αττικής, Τηλ: 22940 79289 & 6943 104115 - Fax: 22940 79289 - e-mail: info@solemar.gr, web:www.solemar.gr/

Tsironis Marine,Γεωργικής Σχολής 27 Θεσσαλονίκη, τηλ: +30-2310-475382, web: www.tsironismarine.gr

Μετρήσεις/Performance Data

Model: F40 Custom Line

Engines: 2x Volvo-Penta D6-370 www.volvopenta.com

Propellers: 7 Duo pro

ΣΑΛ

RPM

Κόμβοι Knots

Λίτρα/ώρα Liter/hour

Λίτρα/μίλι Liter/n. mile

700

3.1

2.2

0.71

1000

3.8

7

1.84

1250

7.8

14

1.80

1500

9.5

26

2.74

1750

10.4

38

3.67

2000

16.4

48

2.92

2250

19.9

62

3.12

2500

23.3

74

3.17

2750

27.0

90

3.33

3000

30.8

108

3.51

3300

34.7

150

4.32

Παρατηρήσεις/Notes

Πλανάρισμα/Planing: 4''

Διατήρηση Πλαναρίσματος/Planing preservation: 11knots 1.750 r.p.m.

Συνθήκες/Conditions: 3-4+ Beaufort B, 4 persons 500lit fuel

3 comments:

 1. Γεια χαρα φιλε Νικο, ποσα κοστιζει το σκαφος?

  ReplyDelete
 2. This fantatic post was very nicely written, and it also contains many good facts. I appreciated your professional way of writing the post. You have made it easy for me to understand. Good and precise info. dissertation help | book report writing | custom thesis writing

  ReplyDelete
 3. Thank you for this very useful information.
  Thank you for this very useful information.

  ReplyDelete

Παρακαλώ παραθέσατε το σχόλιο σας
Please place your comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...